Haber Merkezi

14/05/15

Bu topraklar kimin?

 

Kaynak: The Jewish Press 

 

Arap  İsrail savaşları uzun yıllar iki tarafın orduları arasında oldu. Son yıllarda ise bu savaş daha çok bir hak savaşına dönüştü. Filistin denilen toprakların aslı sahibi kimdir? Bu topraklar kimin hakkıdır?

Hiç kimse günümüz İsrailin modern altyapısının ve ekonomisinin Yahudiler taraffından geliştirildiğini inkar etmiyor. Filistinlilerin iddiası, Yahudilerin bu toprakları orada  oturan halkın ellerinden alıp onları kovmuş olmaları. Dolayısıyla İsrailin geliştirmiş olduğu ülkenin kendilerine verilmesini talep ediyorlar.

Yahudilerin bu topraklarda eski çağlarda uzun seneler yaşadıkları birçok tarihi belge ve sonsuz arkeolojik bulgularla destekleniyor. Buna karşılık, Filistin tezini destekleyen hiçbir belge veya diğer bir bulgu yok. Tarih boyunca, hiçbir Müslüman halka “Filistinli” adı verilmemiş. Bu isimle yaşamı Müslüman bir halkın izine hiçbir tarihi, resmi belge, şiir roman veya başka yazılarda rastlanmıyor.

Arşivler, 19 ve 20 ci yüzyıllardaki Yahudi göçlerinin ve onların yarattığı iş imkanlarının Arap mültecileri dalgalar halinde Filistine çektiğini gösteriyor.

1936 da Filistindeki şiddet olaylarının nedeninin araştırmak üzere  kurulan Peel Komisyonu’nun 1937 deki raporuna göre “Arap nüfus büyük bir artış gösteriyor....bu artış kısmen Yahudi sermayesinin Filistine gelmesi, ve Yahudilerin ana vatanlarını geliştirmelerinden ”.

“...1882 de kurulan Rishon Letsion yerleşimine 1889 a kadar yerleşen 40 Yahudi aile bölgeye dört yüzden fazla Arap ailesinin yerleşmesine neden oldu... diğer birçok Arap köyü de aynı şekilde kuruldu” (Joan Peters – From Time İmmemorial FTI, sayfa 252)

 

1898 de Rishon Letsionda bir çocuk bahçesi

 

1939 da Winston Churchill “Filistinde Araplar zulüm görmüyorlar. Aksine kitleler halinde oraya (Filistine) yerleşiyorlar” demişti.

1967 öncesi Ürdünün Batı Şeriyayı, Mısırın da Gazzeyi kontrol altında tuttuğu senelerde hiçbir “Filistinli” tarihi vatanlarında bağımsızlık talebinde bulunmadı. Nedeni ise, “Filistinli” kimliğinin daha icad edilmemiş olması.

İsrail bağımsızlığını ilan etmeden “Filistinli” Yahudiler tarafından kendilerini ve kurdukları örgütleri tanımlayan bir terimdi. “Filistin Postası”, “Filistin Geliştirme vakfı”, “Filistin Hava Yolları” ve “Filistin Senfoni orkestrası”  tamamen Yahudilerin kurdukları örgütlerdi.

 

Sonraları Jerusalem Post olan "Palestine Post" adlı gazete

Toscanini 1936 da "Filistin Senfoni Orkestrası"nı ziyaret ederken

 

Filistin Hava Yolları, 1934

 

Bölge Araplarının kendilerine “Filistili” demeleri 1964 te Yasir Arafat’ın “Filistin Kurtuluş Örgütü” nü kurmasıyla başlar. 1970 li yıllarda ise, gıcır gıcır yeni “Filistinliler” hak iddialarını terör ve öüm saçarak yaymaya çalıştılar. Bu saldırılarında kendilerini, milli bağımsızlıkları için savaşan halk olarak haklı gösteriyorlardı.

Ürdün 1970: Filistinliler kaçırdıkları dört uçağı havaya uçurdular

 

Joan Peters’in araştırması

“Filistin”lilerin iddialarına birçok araştırmacı karşı çıktı. Bunlardan tutkulusu Joan Rivers,  Arapların Filistine göçlerinin tarihini derin bir şekilde araştırdı, ve bu araştırmasının sonuçlarını 1984 te “From Time İmmemorial”  - yani “Kadim zamanlardan” adlı bir kitap halinde yayınladı.

 Image result for joan peters from time immemorial   

Peters, 19. Yüzyılda bölgeyi ziyaret eden birçok seyyahın bölgeyi sönük ve neredeyse bomboş bir toprak olduğunu belirttikleri yazıları topladı. Bunların arasında Amerikan yazar Mark Twain’in 1867 de yazdıkları herhalde en iyi bilinenlerdir.

“Toprağı münbit fakat ıssız ve perişan bir ülke. Tamamen yaban otlarıyla kaplı...hazin ve sessiz araziler...hayat yok....bütün yol boyunca tek bir kişi görmedik. Tek tük bir ağaç veya çalılık var”

                                          19. yüzyıl ortaları Filistin

 

Peters, 19. yüzyılda bu hayat olmayan topraklardan günümüz İsrailinin yavaş yavaş nasıl Müslüman Hıristiyan ve Araplarla dolduğunu belgelemiş. Osmanlı nüfus sayımları, devlet evrakları, eski yayınlar, ve bilimsel araştırmalarla dayanarak bölgedeki Müslüman, Yahudi ve Hıristiyanların nüfuslarını incelemiş.

Kitap, tahmin edilebileceği gibi büyük beğenilerin yanında Filistin iddiasını destekleyenler tarafından büyük tepkilerle karşılandı. Saplantı derecesinde İsrail karşıtı akademisyen Norman Finkelstein, Peters’e iftiralar da içeren uzun bir yalanlama yazdı. Finkelstein’in iftiralari diğer Filistin yanlıları tarafından da tekrarlandı.

İsrailin meşruiyetine karşı iddiaları hepten çürüten Peters’in bu kadar şiddetli bir saldırıya uğraması doğal:  “Filistinlierin” büyük bir kısmının esasında yüzyıllarca bu bölgede yaşayanlar olduklarını ispat etti. Bunula kalmadı, “Filistinlilerin”  19. sonu ve 20. yüzyıl başında buraya göç eden Arapların torunları olduğunu ispat ederek Filistin iddialarıunı kökten çürüttü..

410 sayfalık kitabın bir 190 sayfa da ispat niteliğinde arşiv ekleri var. Tabiki bu 600 sayfalık rakam ve tablolar dolu, yüzlerce kaynak gösteren kitabı herkesin okuması beklenemez. Dolayısıyla kitap, kamuoyundaki toprakları Yahudiler tarafından çalınan “Filistinliler”in yerli Araplar olduğu iddiasını çürütemedi olmadı ve dünya hala buna inanıyor.

Yeni ve basit bir İspat yöntemi

Birçok önemli iddia ve karşı iddianın yanısıra, “Filistin”lilerin büyük çoğunluğunun bu bölgeye nisbeten yakın tarihte gelmiş Arapların torunları olduğunun su götürmez  basit ispatı göz ardı ediliyor.

Peters, 1882 de Filistinde yerleşmiş, göçmen olmayan Müslüman nüfusunun 141,000 olduğunu hesaplamış. Bunların arasında 1831 deki Mısır işgalinden önce orada olanlar ise bunun %75 i yani 105,700 kadar. 2015 te,Mısır işgalinden önce bu bölgede yaşayanların torunları ve onların çocukları Filistinde 200 senelik bir geçmişe sahiptirler. Dolayısıyla onları yerli halk olarak kabul edebiliriz.

1831 önemli bir tarih: Arap Mısırla (Osmanlıların) savaşının başlangıcı ve binlerce Arabın Filistine yerleşip bölgenin demografisini değiştirmelerinin başlangıcı.

1831 de Filistinde yaşayan 105,700 Müslüman olduğu  iddiası, diğer kaynaklardaki rakamlarla aşağı yukarı uyuşuyor. Lowdermilk’in 1944 te yazdığı  “Vaadedilmiş ülke Filistin”, 1850 de Filistinin toplam Müslüman, Yahudi ve Hıristiyan ve göçebeler dahil nüfusunu 200,000 olarak gösteriyor. “Modern dünyada Yahudiler” adlı 1934 tarihli kitabın yazarı Arthur Ruppin ise 1882 de bu rakamı 300,000 olarak gösteriyor.

Yerli halk olan 105,700 Müslümanların doğal çoğalmayla 2015 te nüfusları kaç olurdu? Yahudilerin yerleşmesi sonucu arapların bölgeye göçü olmasaydı, günümüzdeki Filistinin yerli Müslüman nüfusu kaç kişi olurdu?

1882 sonrası Arap nüfusunun çoğalmasını, komşu Suriye Lübnan ve Mısır’ın çoğalma hızıyla aynı veya benzer olduğunu kabul edebiliriz. Bu, senede %1.1 dir. Bu hızla büyüyen bir toplum 2015 te 453,000 olur.

2015 Dünya verileri kitabına göre İsraildeki Araplar, Gazze Golan, Batı Şeriya’daki dahil dünyadaki toplam Filistinli nüfusu 10,523,715 tir. Filistin yerlisi olan 453,000 kişi ise bu rakamın sadece %4.3 dür. Diğer bir deyimle günümüzde kendine “Filistinli” diyen %95.7 “Filistinli bu topraklara 1831 – 2015 arası göç etmiş Arapların soyundan gelirler.

Peters’in bu çok ciddi, sağlam kaynaklara dayanan araştırması,  büyük sayılarda Arapların 19 yüzyılın sonlarına doğru göçle Filistine geldiklerini gösteriyor. Buna rağmen İsrail karşıtı propaganda bunu görmemezlikten geliyor. Elimizdeki bilgiler ve basit matematik bu sorunu açıklığa kavuşturuyor. Bütün tarihi belgeler Filistinde Yahudi göçünün başladığı 1882 öncesi çok fazla Müslümanın yaşamadığını, ve bu göçün Yahudilerin yarattığı iş imkanlarıyla arttığını kanısında.

“Yerli” %4.3 halkın da pek çoğu Arap değildi. Bunlar gelen göçteki Araplarla karışıp birkaç nesil sonra kimliklerini kaybettiler.

Aksini ispat eden en ufak  tarihi bir belgenin olmadığı da göz önüne alınırsa, “Filistinlilerin” 1960 lardan önce varolmadıklarını, ve Arapların İsrail ile savaşmaları için icat edildiklerini de söyleyebiliriz. “Filistinliler”in bu toprakların yerel halkı oldulkarı, kadim zamanlardan beri  burada yaşadıkları  iddiası büyük bir yalandan ibarettir. Vefatından sonra olsa bile, Joan Peters son sözü söylüyor.

 

Yazar Relandi bir bilim adamı. 1695 yılında kendisi Palestina olarak bilinen bugünkü İsrail'e yeri görüp dolaşmak üzere gönderilmiş.

 

 Filistin, 19. yüzyılın sonuna kadar Güney Suriye idi.” .Filistin devletinin kurulması, sadece İsrail devletine karşı .....

 

8 Kas 2010 ... Arap Gazeteci İsrail Filistin çatışmasını inceliyor. ... Gerçekte,Filistin aslında bir efsaneden ibarettir. (Palestine, Filistin) adı ilk defa M.S. 135 ...
www.hasturktv.com/carpitmalar_ve_gercekler/1098.htm

Please enter the text shown in this picture:

Küfür, hakaret, ırkçılık ve nefret içeren yorumlar yayınlanmayacaktır. Lütfen kişilere saygılı olun ve fikirlere cevap verin

Haber Merkezi