Haber Merkezi

02/01/12

YAHUDİ NEFRETİ: ARALIK 2011 SEÇMELERİ

 

 

YAHUDİ NEFRETİ: ARALIK 2011 SEÇMELERİ

 

Dünyadaki milyarlarca insanı parmaklarının ucunda oynatan bir avuç Yahudi…

Böyle düşünen hastalıklı beyinler dünyadaki toplam Yahudi nüfusunu biliyorlar mı ?

Yoksa bu paranoyak saplantılarının odaklarının Mars’tan gelen insanüstü varlıklar

olduklarını mı zannediyorlar ? Vah zavallılar.

 

 

- DERSİM FACİASI SİYONİZM’İN SUÇU- BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINI ÇIKARANLAR, ERMENİLERİ TEHCİR EDENLER, OSMANLIYI YIKANLAR, TÜRKİYE CUMHURİYETİNİ KURANLAR SİYONİSTLERDİR – ERMENİ SOYKIRIMI SUÇLAMALARININ VE DERSİM KATLİAMININ SORUMLULARI İLE ERGENOKONCULAR DA KRİPTO YAHUDİLERDİR

 

http://www.el-aziz.com/haber/5169/DERSIM_SIYONIZM8217IN_PLANI.html 30 Kasım 2011

 

 

« Siyonizm tarafından çıkartılan Birinci Dünya Savaşı’na Osmanlı Devleti’ni sokarak dağıtan yönetim -kurulduğu ilk merkezi Selanik olan- İttihat ve Terakki Partisi iktidarıydı. Çıkardığı Tehcir yasası ile Ermenileri Anadolu’dan süren Talat Paşa da bir Sabetayist Yahudi idi.

Daha sonra Lozan anlaşmasında alınan Mübadele kararı ile Rumlar da Anadolu’dan temizlendi. Karşılığında Selanik ve diğer Balkan illerinden “Müslüman” diye getirtilerek sürülen Rumların ve Ermenilerin yurtlarına yerleştirilenler ise Sabetayist Yahudilerdi. Türkiye Cumhuriyeti kurulurken Balkanlardan 500 bin Sabetayist Yahudi getirtildi. Göç ettirilen Rum nüfus 2,5 milyon, Ermeni ise 1,5 milyondu! »

 

« O dönem Avrupa’sında revaçta bulunan ulus devletler örnek alınarak Ermenilerden, Rumlardan arındırılmış steril bir Türk ulusu oluşturulup Sabetayist Yahudilerin yönetimine bırakılması planını uygulayan Dünya Siyonizm’inin asıl hedefi Filistin’de İsrail devletini kurmaktı. Sabetayist Yahudi toplum oligarşisi yönetimindeki Türkiye Cumhuriyeti buna destek, yardım ve kolaylık sağlayacaktı, öyle de  oldu. »

 

« Gelişmekte olan ileri demokrasi ortamında sağlanan özgür tartışma ortamında Ermeni Tehcirinin, Rum Mübadelesinin, Dersim katliamının, sistematik şekilde yapılan diğer bütün zulümlerin Dünya Siyonizm’i tarafından tezgâhlandığı gerçekliği boncuk gibi ortaya çıkacaktır. »

 

http://www.el-aziz.com/yazar/Mesud_Akgul/3011/Dersim_Olaylari_Resmi_Ideolojiyi_Artci_Depremlerle_Sarsiyor.html        30.11.2011 Mesud Akgül

 

« Müslüman çoğunluğun ülkenin siyasetinde, sermayesinde, medyasında güçlenip etkin hale gelme tehlikesine karşı Sabetayist zümre oligarşisinin aldığı önlemlerin başında “Laiklik tehlikede, irtica geliyor” şeklinde uydurulmuş yalan propagandalarla koparılan yaygaralar gelmektedir.

Kripto Yahudiler irtica tehlikesini sürekli gündemde tutarak resmi ideolojinin varlığının yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya olduğu şeklinde uydurdukları hayali senaryolar sayesinde batılılaştırdıkları geniş halk yığınlarının desteğini almayı başararak, inançlı insanlar üzerinde sürekli baskı, zorbalık ve dayatmalarda bulunan Baas tipi bir dikta rejimi kurmuşlardı. 

Atatürk'ü bir tabu haline getirmeyi başardıktan sonra ellerindeki devlet kurumlarının bütün imkanlarını kullanarak toplumda batı tipi hayat tarzı ve yaşam biçimini kabullenmiş önemli bir çoğunluk meydana getirdiler. Kontrol ettikleri büyük medya gücü sayesinde kamuoyu üzerinde etkin bir mahalle baskısı kurarak resmi ideolojinin icraat, eylem ve kararlarının konuşulmasını, tartışılmasını ve sorgulanmasını statükocu yargı kurumu sayesinde suç telakki ederek sürekli engellediler.»

 

« Ülkemizin ekonomik olarak güçlenmesinin, siyasi olarak bölgesinin lider ülkesi yeni bir dünya gücü olmasının, Ülke içinde toplumsal iç barışın ve huzurun sağlanmasının önünde en büyük engel teşkil eden Kripto Yahudi azınlığın kontrol ettiği resmi ideolojiden artık kurtulma vakti gelmiştir. »

 

« Resmi ideolojinin derin devleti olan ve Yahudi-Masonik kadrolarının yönettiği Ergenekon örgütü, Milli devlet sayesinde bütün unsurları ile birlikte mahkemelerde yargılanarak hesap vermek gibi bir zillete duçar olmuşlardır. Ülke sermayesi, medyası, siyaseti, sivil ve askeri bürokrasisinden önemli ölçüde tasfiye edilen Ergenekoncular bu süreçte devlet yönetimindeki etkinliklerini ve konumlarını büyük ölçüde kaybettiler. »

 

« Dersim katliamını planlayıp uygulayanlar İttihat ve Terakki kökenli Cumhuriyetin kurucu iradesi olan Sabetayist devlet kadrolarından başkası değildi. »

 

« Milletimizin hiç bir suçu olmamasına rağmen Tehcir ve Mübadelenin gerçek sorumluları olan Sabetayist kadrolar bu icraatlarını görüntüde Müslüman-Türk kimlikleri ile gerçekleştirdikleri için günümüz dünyasında Türkiye değişik devlet ve toplumlar tarafından Ermenilere soykırım yapmakla suçlanmaktadır. »

 

 

- İSRAİL TSK ve MİT’E DE GİRMİŞ

 

http://geredehaber.com/haberler/guncel/87-genel--guncel-/155336-%C3%87anakkale-18-mart-%C3%9Cniversitesi-rekt%C3%B6r%C3%BC-ve-star-yazar%C4%B1-prof-dr-sedat-la%C3%A7iner-%C4%B0srail%E2%80%99in-tsk-ve-m%C4%B0t%E2%80%99e-s%C4%B1zd%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1-iddia-etti.html

 

« Prof. Laçiner yayınlanan son kitabı “Dışımızdaki PKK İçimizdeki İsrail” isimli kitapta en stratejik kurumlar olan TSK ve MİT’e girmeyi başarmış ayrıca PKK ile de ilişkisi olan İsrail’i anlatıyor. »

“İsrail’in bakışında Türkiye’nin İslam’dan uzaklaştırılması veya en azından İslami unsurların ‘zararsız’ hale getirilmesi önemli bir rol oynamıştır. Tohumların ıslah edilmesi, kısırlaştırılması gibi bir durumdur bu. Türkiye’nin de-islamizasyonu meselesi daha doğrusu ‘ehlileşmiş’, ‘ılımlı İslam’ projesi, sadece İsrail için değil Batı dünyası için de önemli bir projedir.”

 

 

- KENNEDY SUİKASTİ, UĞUR MUMCU SUİKASTİ MOSSAD’IN İŞİDİR - ABD YAHUDİLERİN ELİNDE – İSLAMIN TERÖRİZM’LE ÖZDEŞTİRİLMESİNİN SORUMLUSU SİYONİST İSRAİL’DİR – İSRAİL AJANLARI HER YERDE !

 

http://www.apokrifal.com/turkiye-uzerinde-oynanan-yahudi-oyunlari/ 13.12.2011

 

Türkiye Üzerinde Oynanan Yahudi Oyunları  

 

« Siyonizm’in nasıl bir tehlike olduğunu iyi anlamak lazımdır. Tamamen hümanist felsefeye dayalı bir inanca bağlı olan bu zehirli karışımlı sistem her geçen gün tehlike dişlerini daha keskin hale getirmektedir. Kendi alt derneklerinin bir çoğunu insani yardımlaşma dernekleri v.s gibi tanıtıp birçok gizli kararlar alarak, ülkeler üzerindeki yaptırım güçleriyle dünya düzeni için tehlike olan bu sistemin baş aktör ülkesi İsrail’dir. »

 

« “ABD Yahudilerin elinde!” tezi çok aşikar bir gerçektir. Amerikan dolarında dahi bir çok figürde Yahudi etkisini görebilirsiniz. Örnek vereyim; Yahudiler için manevi değer taşıyan yedi başlıklı şamdanı dolarda görebilirisiniz!! »

 

« İsrail gizli servisi MOSSAD suikast kararı alır [Kennedy Suikasti] ..Fransız Suikast çetesiyle bağlantıya geçen MOSSAD çetenin suikasti astronomik bir meblağ karşılığında üstlenmesini sağlar.. Fransız suikast çetesi başkanı öldürür ve ortadan kaybolur.. MOSSAD’a ise Amerikan derin devletindeki bağlantılarını,CIA ve FBI’daki üst düzey dostlarını ve kurmaylarını ve kendi adamı olan yahudi mafya babası Meyer Lansky’i kullanarak suikast sonrası arda kalan delilleri ve görgü tanıklarını yok etmek kalır ve başarılı olurlar!! »

 

« Yahudiler asırlarca, Allah’ın gönderdiği dinleri, peygamberleri yok etmeye uğraştılar. Dinleri yok etmek için masonluğu kurdular. 1918′de biten Birinci Cihân Harbi’nden sonra, din düşmanı olan komünist devletler kurdular. Bir yandan da, önce İstanbul, sonra Mısır hahambaşısı olan Hayım Naum, dünyanın biricik İslâm devleti Osmanlı imparatorluğunu yıkmak için, kapitalist ve emperyalist devletler arasında Masonlar ve Yahudiler eşliğinde fırıldaklar çevirdi. Neticede, İslâm âleminin liderliğini yapan koca imparatorluk içeriden parçalandı. »

 

« Uğur Mumcu suikastı zaten kokusu Fizan’dan duyulan bir Mossad suikastıdır. »

 

http://www.apokrifal.com/siyonist-gizli-servisi-mossad/ 22.12.2011

 

« Diğer taraftan El-Al Havayolları, Mossad’ın tüm dünyada koruyucu örtüsü görevini görüyor. Mossad, El-Al Havayolları’nı o ülkeye rahatlıkla sızmak ve gerekli istihbarat için paravan olarak kullanır. Mossad’ın Politik Hareket ve Bağlantı Şubesi, gizli ikinci Dış İşleri Bakanlığı konumundadır. Mossad’ın Politik Hareket Şubesi’nin amacı, hedef ülkelerde endüstriyel ve ticari kuruluşlar oluşturmak ve bunların hükümet üzerinde baskı kurmalarını sağlamak, bu ülkeye danışmanlar gönderip önemli mevkilere ajanlar yerleştirmektir. Bu, İsrail tarafından dünya çapında uygulanan bir sistem. Endüstriyel ve ticari kuruluşların başında bulunan ülke dışındaki Yahudilerin yanında, konsolosluklarda da Mossad ajanları diplomasi adı altında görevlerini sürdürürler. (Every Spy a Prince, Dan Raviv, Yossi Melmon, sf.153) »

 

 « İsrail’in diğer ülkelerde pek görülmeyen biçimde, İsrail dışında, dünyaya dağılmış Yahudi cemaatinden anlamlı ve sadık bir kadrosu vardır. Bu, ayrıcalıklı bir gönüllü Yahudi yardımcılar şebekesidir. Bu Yahudiler siyasi olsun ya da olmasın bulundukları ülkelerdeki işyerlerini, mevkilerini, görev ve imkânlarını Mossad’ın emrine sunarlar. Dünyanın her yerindeki Yahudi topluluklarında Siyonistler ve sempatizanları vardır. Ve bu kişiler İsrail gizli servisine destek verirler. Mossad’a bu kanallarla bilgi ve materyal verilir. Bu kişiler yoluyla propaganda yapılır ve diğer pek çok hedef elde edilir. Mossad’ın aktiviteleri İsrail’in resmi veya resmi olmayan kurumlarıyla bağlantı içindedir. Bu resmi olmayan kurumların bir kısmı özellikle bu iş için kurulmuştur. İsrail’in gizli servisi çeşitli ülkelerdeki Yahudi toplumlarına, organizasyonlarına dayanır. Bu organizasyonlar ajansı güçlendirir ve bilgi akımını artırır. »

 

http://www.dunyatimes.com/?p=71838 3.12.2011 Abdulvahap Filiz

 

« Çok farklı, dış politika ile ilgili yazmam gereken yazıyı bırakarak. Dış işleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun  Almanya’daki konuşmasına kilitlendim. Şunu gördüm, biz ne yaparsak yapalım ya da onlara ne kadar iyi görünmeye çalışırsak çalışalım, onlar bizi aynı biliyor…”terörist(!)..”  Yani benim inandığım dini, İslam’ı bir ırkçı Alman terörist grubu ile aynı eşdeğerde görmesi benim kanıma dokunuyor…  Elbette bu birden olmadı. Batı’ya ve dünya’ya adeta zehir zemberek basın yoluyla, İslam aleyhine yapılan Siyonist propagandasının bir sonucu olduğunu biliyoruz…  Bir’i  beş, beş’i on yaparak dünya gündemine taşıyan, dünyadaki eğlence ve medya merkezlerini  ellerinde tutan, İslam aleyhine elinden gelen bütün pislikleri saçan,  dünya devletlerinin arkasına saklanarak, adım adım kitleleri köleleştiren Siyonist israil’in olduğunu herkes biliyor… »

 

 

- İSLAMCI KESİM, VAHDET TUTKALI İSRAİL’İ KULLANMADAN EYLEM YAPAMAZ – İSLAMCI KESİMDE « ÇATLAK » BELİRİNCE SUÇ  KİMDE DERSİNİZ ? 

 

Beyazıt’ta Katil Suriye yönetimi protesto edildi : Haberin Esad karşıtları versiyonu:

 

http://www.timeturk.com/tr/2011/12/12/beyazit-ta-esad-protestosu.html 12 Aralık 2011

 

Beşşar Esed yönetimi, Suriye Halkıyla Dayanışma Platformu tarafından dün düzenlenen bir eylemle Beyazıt’ta yüzlerce kişi tarafından protesto edildi.

 

Dualar edildi, ezgiler seslendirildi, Özgür-Der, Araştırma ve Kültür Vakfı, Mazlumder, Suriye Ulusal Konseyi ve İHH yetkilileri konuşmalar yaptı. İHH Genel Başkanı Bülent YILDIRIM insanlar ölürken zalimlerin yanında yer almanın Müslümanlara yakışmayacağını, insan öldürmenin haram olduğunu ve çocukların üzerine kan kusan katillere karşı mazlumların yanında yer almayıp ses çıkarmamanın da haram olacağını söyledi.

 

Ve tabii ki Bülent Yıldırım ayrıca, « Mısır, Suriye gibi halklar kurtulduktan sonra hedefin Mescid-i Aksa’ya çevrileceğini » belirtti.

 

Suriye Yüksek Devrim Konseyi üyesi Muhammed Ebu Ömer de, « Filistin davasının, Suriye devrim hareketinde ayrı düşünülemeyeceği » uyarılarını yaptı. Program tekbirlerle sona erdi.

  

 

Beyazıt’ta Katil Suriye yönetimi protesto edildi : Haberin Esad taraftarları versiyonunda protestoyu düzenleyenler  « Siyonist güdümlü » !


http://www.islamidavet.com/2011/12/13/turkiyenin-onde-gelen-siviltoplum-kuruluslarisuriye-karsiti-yuruyuse-yaptiklari-cagriya-yuzlerce-kisinin-katilmasiyla-sinirli-kaldi/    13 Aralık 2011

 

Türkiye’nin Önde Gelen Sivil!Toplum Kuruluşları, Suriye Karşıtı Yürüyüşe Yaptıkları Çağrıya Yüzlerce Kişinin Katılımıyla Sınırlı Kaldı

 

«Aylarca Suriye karşıtı yayınlar yapan siyonist güdümlü medya ve yazarlar,yaptıkları propagandaların meyvesini toplamak istemelerine karşı,Türk halkı ise, bu çağrılara karşı meydanlara inmeyerek cevap vermesi,siyonist güdümlü çevreleri,epeyce rahatsız etti.Türkiye halkının siyonist güdümlü yazar ve medyanın çağrısını boykot etmelerindeki asıl nedenin, Suriye rejiminin Filistin yanlısı ve siyonist karşıtı bir rejim olmasından dolayı,halk yürüyüşe katılmayarak, Siyonist güdümlü çevrelerin isteklerini kursaklarında bıraktı »

 

 

Nurettin Şirin « çatlak » öncesini nostaljiyle anlatıyor


http://www.islamigundem.com/nato-operasyonlarini-mesrulastirmak-icin-islamci-operasyonlari-surerken-makale-2475.html   29.11.2011  Nureddin Şirin

 

« Bugün Ortadoğu’da iki eksen vardır; birincisi emperyalizm ve siyonizmi bölgeden atmaya dayalı "direniş ekseni", ikincisi ise, başını ABD-İsrail ve bölgesel müttefiklerinin çektiği “yıkım ekseni”. Şimdilerde bu ikinci eksenin yanına üçüncü bir eksen eklendi; “ABD-NATO saldırılarını meşrulaştırmaya çalışan İslamcılar ekseni.”


Tahran’da geçen Ekim ayının başında düzenlenen “Uluslararası Filistin’le Dayanışma Konferansı”nda bir fotoğraf vardı: aynı hassasiyet, aynı çaba ve aynı mücadelenin simgeleri gönül birlikteliği içinde bir arada idiler. Bir tarafta Hamas bir tarafta Hizbullah, bir tarafta İslami Cihad bir tarafta Cemaat-i İslami, bir tarafta ihvan diğer taraf da Milli Görüş hareketi, “siyonizme karşı mücadele”nin zafere ulaşmasının gündemi”ni konuşuyor ve ortak kararlar alıyorlardı.


İHH Başkanı Bülent Yıldırım, İHH yönetiminden Gülden Sönmez, Ömer Faruk Korkmaz, Mazlumder Genel başkanı, başkan yardımcısı Recep Karagöz, Ahmed Varol ve diğer bazı Türkiyeli kardeşlerimiz de oradaydı. O tabloyu hep birlikte gördük. Oradaki insanların birbiriyle olan kucaklaşmasını da, muhabbetini de, İran İslam Cumhuriyeti’ne olan takdir ve bakışlarını da, aralarındaki ünsiyet ve ülfeti de…


Yani o salonda, aralarında İslam İnkılabı rehberi İmam Hamenei’nin de bulunduğu şahsiyetlerin oluşturduğu bir fotoğraf.


O fotoğrafa tanıklık etmek kadar gurur ve onur verici bir şey olamazdı bizim için. Şiisiyle Sünnisiyle, Arabıyla, Türküyde, Farsıyla, Kürdüyle, Arnavut ve Pakistanlısıyla dünyanın her bir tarafından, İslam ümmetinin seçkin şahsiyetleri, genelde İslam davasının, özelde de siyonizme karşı mücadelenin yol haritasını konuşmak için bir aradaydı.

Emperyalizm ve işbirlikçilerinin tüm ayrılıkçı komplolarına, kapıkulu saray mollalarının bütün fitne ve tuzaklarına rağmen, İslam ümmetinin ittihadını en büyük hedef edinen bir Müslüman olarak böylesi bir tablonun varlığına tanık olmanın manevi coşkusunu kelimelere dökebilmem mümkün değil.


Böylesi tablonun yanında olmak, bu fotoğrafın içinde yer almak bizim için sadece ve sadece onur, gurur ve kıvançtır. Bu tablo, bizim gönül dünyamızın, zihin dünyamızın, umutlarımız, özlemlerimiz ve kavgamızın şeref tablosudur. »


« Türkiye’deki bazı İslamcılarımız bakalım, ABD’nin “büyük şeytan” ve siyonist rejimin “ortadan kaldırılması gereken gayri meşru varlık” olduğu ilkesini defterinden sildiğini artık ne zaman ilan edecek..? »

 

 

- İLK DİN YAHUDİLİK DEĞİLDİR – DİĞER İLAHİ KİTAPLARDA METİNLER DEĞİŞTİRİLMİŞTİR, FAKAT ALLAH’IN ÖZEL KORUMASI ALTINDA OLAN  KURAN HİÇ DEĞİŞMEMİŞTİR : WE ARE THE BEST !

 

http://www.sorularlaislamiyet.com/article/16286/allah-neden-onceki-dinleri-muhafaza-etmedi-de-islamiyeti-muhafaza-etti-ilk-din-yahudilik-idi-ve-sonra-diger-kitaplar-indi-acaba-bunun-sebepleri-nelerdir-neden-yahudilik-tek-din-olarak-k    31.12.2011

 

« İlk din Yahudilik değildir. Ondan önce de çok şeriatlar ve peygamberler gelmiştir.

 

(…) Yine bazı peygamberler gelmiş, gönderildiği ümmetleri tarafından öldürülmüştür. Ama Hz. Musa (as), Hz. İbrahim (as), Hz. Muhammed (asm) gibi bazı peygamberlerini de muhafaza ederek korumuştur.


İşte aynı durum kitaplar için de geçerli olabilir. Diğer kitapların değiştirilmesine müsaade eden Allah, hususi olarak lütfuyle Kur’an-ı Kerim’in değiştirilmesini engellemiştir. Bu sebepten dolayı Kur’an’ın özel koruması altında olduğunu belirtmiştir. (…)

 

Peygamberimizin (asm) diğer peygamberler arasındaki konumu bellidir. O (asm), alemlere rahmet olarak gönderilmiş ve peygamberliği belli bir zamana ve belli bir döneme ait olmayıp, bütün zaman ve dönemleri içine alıyor. Hem de insan ve cinlere gönderilmiştir. Diğer peygamberler öyle değildir. (…)

 

Kur'an'dan önce gelen ve bugün elde mevcut bulunan İlâhî kitapların hiçbiri, Allah'ın peygamberlerine indirdiği semavî kitabların orijinali değildir. Bunların zamanla asıl nüshaları kaybolmuş, insanlar tarafından yeniden yazılmışlardır. Bu yüzden de içlerine hurafeler ve bâtıl inançlar karışmıştır. Meselâ Tevrat'ın, Hz. Musa (as)'dan sonra uzun asırlar esir ve sürgün hayatı yaşayan, hattâ bir ara inançlarını bile kaybedip putperestliğe düşen Yahudiler tarafından muhafaza edilemediği; bugün elde olan nüshanın Hz. Musa (as)'dan çok sonra bâzı din adamları tarafından yazıldığı, fakat Tevrat'ın aslı imiş gibi yeniden din kitabı olarak kabul edildiği bilinen tarihî gerçeklerdendir. »

 

 

- Türkİye’nİn Başbakanı Sayın Tayyİp Bey daha ne kadar süre başbakan olarak görevİnde kalmalıdır? Pakİstan’da seçİm yapılsın mı, yapılmasın mı? Yapılan seçİmİ İptal edelİm mİ, etmeyelİm mİ? Hepsİne Sİyonİstler karar verİr

 

http://www.yenialanya.com/politika/sarica-alanyadaki-lions-ve-rotary-kuluplerine-dikkat-h20916.html 16.12.2011

 

Sarıca Alanya’daki Lions ve Rotary kulüplerine dikkat!

 

« SAADET Partisi (SP) İlçe Teşkilatı Başkan Yardımcısı Hüseyin Sarıca, Alanya’daki Lions ve Rotary kulüplerinin Siyonizm olgusunun en alt basamağı olduğunu savunarak, “Bu teşkilatların yöneticileri ‘Biz hayır kurumuyuz’ diyorlar. Görünürde ağaç dikiyorlar, orman oluşturuyorlar, burs veriyorlar. Hâlbuki bunların esas amaçları nedir, önce ona bakmak lazım.” (…) iddiasında bulundu. »

 

« Sen konuşurken masanın arkasında bir yerde Siyonistler seni kontrol ederler. Onlar ustadır. ‘Ben bu adamı Siyonistlere hizmet ettirebilir miyim, ettiremez miyim?’ Bunu ölçerler. Acemi erat muayene istasyonu gibi insan toplayıp eğitirler. Ettirebilecekse seni oradan yukarıdaki localara terfi ettirirler. Localardan davetiye alırsın. Locaların ucu gözükür, altı gözükmez. Bunun üzerinde hiç gözükmeyenleri vardır. Kim bunlar? 300’ler Kulübü. Dünyanın 300 en zengin Siyonist zengini. »

 

« ABD’de Rockfeller, İngiltere’de Rotschilds, Fransa’da onun teyzesinin oğlu Rotschilds, İtalya’da Agnelli, Japonya’da Mitsubishi gibi tanınmış insanlar bu oluşumda yer almaktadır. 300’ler kulübüne mensup olan dünyanın en zengin 300 Siyonist’i, her gün kendi aralarında internet yoluyla şifreli konferans yapıyorlar ve bütün dünyayı tanzim ediyorlar. Söz gelimi Türkiye’nin Başbakanı Sayın Tayyip Bey daha ne kadar süre başbakan olarak görevinde kalmalıdır? Bu gibi hususlarla ilgili kararları 300’ler Meclisi verir. »

Böyle bir düzeni kurmuşlardır. ‘Pakistan’da seçim yapılsın mı, yapılmasın mı? Yapılan seçimi iptal edelim mi, etmeyelim mi?’ 300’ler Meclisi bunu inceler ve karar verir. 300’ler Meclisi’ne bağlı uzmanlar vardır, kuruluşlar vardır, tink-tank kurumları bulunmaktadır. Bu Meclis aldığı kararları 33 hahamdan oluşan meclise sunar. Bu Hahamlar Meclisi’nin 13 Bakanlar Kurulu vardır, onlar da hahamdır. En tepede bir başkanlık divanı vardır, 3 hahamdan oluşur. En üstteki 4 gizli kuruluş ancak İsrail’de toplanırlar. Başka bir yerde yaptıkları toplantıdan hayır gelmeyeceğine inanırlar.” »

 

 

- KAHROLSUN İSRAİL YARGISI – SUÇUN AZMETTİRİCİLERİ   GAZ VERİCİLERMİŞ

 

http://www.ehlibeytalimleri.com/gundem/kahrolsun-israil-demek-suc-sayildi.htm 20.12.2011

 

Kahrolsun İsrail demek suç sayıldı

 

« Kayseri'de oynanan bir basketbol maçında 'Kahrolsun İsrail' diyerek, İsrail aleyhine slogan atan 30 gencin 'İsrail'e hakaretten' yargılandığı biliniyordu.

 


Ancak Savcı'nın İddianamade, para cezasını öngören 14-1 yerine, hapis cezasını öngören ağırlaştırılmış 14-2'den cezalandırılma istediğinin öğrenilmesi, Türkiye hukuk tarihinde görülmemiş bir rezalete kapı aralandığı yorumlarına neden oldu.

"Kahrolsun İsrail" sloganı atarak "din, dil, ırk, etnik köken, cinsiyet veya mezhep farkı gözeterek"  İsrail'e hakaretten 30 genç; eski "şike" kanununa göre iki yıla kadar, yeni haliyle bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmak üzere yargılanacak. »

 

http://kayserihaber.com.tr/page.php?act=yaziGoster&yaziID=96&name=bu-da-bize-kapak-olsun 19.12.2011

 

« Semalarında Allahu Ekber nidaları inleyen bir şehrin, bir ülkenin insanlarının kulağına bu ilahi çağrının (Ezanın) sadası gelipde, o insanların yüreğinden fışkırarak dilleri, (çağdaş ve görünür şeytanların önde gidenleri olan) ABD, İsrail vb katil ve zalimler için "kahrolsun" zikrini çekmiyorsa, o insanda, o şehirde, o ülkede "hayat" yok demektir.

Günümüz için kişinin kalbinde imanın var olup olmadığının en somut göstergelerinden biri de bu slogandır. »

 

« Hatta ben ifşa ediyor ve ele veriyorum: Bu "suçun" azmettiricileri Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'dür.

Hatta Bülent Ecevittir.

O İsrail'e Terör devleti demedi mi?

Erdoğan Teröt devleti, katiller demedi mi? »

 

« "Kahrolsun İsrail" feryadı ne zaman cezayı mücip bir ifade muamelesi görüyor?

-Başbakan'ın İsrail Cumhurbaşkanına "ben bilirim siz adam öldürmesin iyi bilirsiniz" diyerek Başta Cumhurbaşkanı olmak üzere tüm İsrail karar mekanizmalarını ve uygulayıcılarını Tüm dünyanın huzurunda azılı birer katil ilan ettikten sonra.

-Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün İsrailli bakanı "adam" yerine koymadığı için aynı fotoğraf karesine girmemesinden bir kaç gün sonra.

- Camilerde resmi müftü ve vaizlerin Gazze'deki katliamlar sonrası cemaate İsrail aleyinde dua ettirdikleri zamanlardan sonra..

Hem de Kudüs için, Gazze için şehit vermiş bir ilde. Hem de o şehid'in arkadaşları için "İsrail'e hakaretten" mahkumiyet isteniyor. »

 

http://www.adanamedya.com/author_article_detail.php?id=2193

24.12.2011   A.Kadir TUNÇER

 

« Başta sayın başbakan, kınamanın en dik alasını yaptı İsrail Hükümeti ve Cumhurbaşkanına.. Dışişleri Bakanlığı; hemen hemen her hafta, İsrail’in tutum ve davranışlarını yadırgayan, uyaran, ayıplayan ve hatta kınayan bildiriler yayımlamakta.. Şehid ve Gazi aileleri, her fırsatta aynı nidayı seslendirmekteler.. Miting alanları, yüzbinlerce insanın “Kahrolsun İsrail” kınamaları ile inlemekte..  Buyurun onlara da dava açın! Daha adil olmaz mı? Çifte standart uygulanmamış olmaz mı?»

 

http://www.ihh.org.tr/kahrolsun-israil/ IHH’DAN KAMUOYUNA DUYURU

 

« İnsanlığın başına bela olan İsrail’in kahrolması duası ve nidası bütün dünya halklarının vicdanının ortak ifadesidir. Çünkü İsrail kahrolursa çocuklar yaşayacak, savaş duracak, barış gelecek, dünya huzur bulacak ve gelecek nesiller güvenlik içerisinde olacaktır.

 

Sadece İsrail ve yandaşları yani yeryüzündeki küçük, azgın, şımarık bir azınlık topluluk vicdanlardan yükselen bu sesin karşısındadır. İsrail yönetiminin, dünyaya kendisinin efendi olduğunu ve din, ırk gözeterek tüm “ötekilerin” aşağı olarak kendisine köle olmasını öngören politikalarına sessiz kalmak insan olmaktan vazgeçmek anlamına gelir. İnsan onuru ve şerefi İsrail'in yaptıklarının karşısında olmayı gerektirir.

 

Türkiye halkının İsrail'in zulmüne karşı onurlu çabaları ve duyarlılığı tüm dünyada örnek ve övgüyle anılırken açılan bu davanın neye hizmet ettiği çok net ortaya çıkmaktadır. Türkiye ve dünya kamuoyu, suçlar da suçlular da apaçık, hiçbir şüpheye yer olmaksızın belli olduğu halde, yaklaşık bir buçuk yıldır yargıdan Mavi Marmara’da katledilen 9 insani yardım gönüllüsünün katillerinin yargılamasını beklerken savcı ve yargıçlar erdemli gençlere dava açmakla meşgul olmuş görünüyorlar. Kayseri’deki yargının göz kamaştıran hızını Mavi Marmara saldırısı failleri olan katil İsrail askerleri içinde görmek adaletin gereği olsa gerektir.

 

İnsan onur ve haysiyetini ayakta tutan erdemli gençlerle aynı düşünceyi paylaşıyoruz ve onlarla beraber tekrar haykırıyoruz:  

“Kahrolsun İsrail”: Bebekleri ve sivilleri katlettiği için

Kahrolsun İsrail”: Filistin topraklarını işgal ettiği için

Kahrolsun İsrail”: Mescid-i Aksa’ya ve kutsallara saldırdığı için

Kahrolsun İsrail”: Kendi din ve ırkından olmayanları aşağı gördüğü için

Kahrolsun İsrail”: Din, dil, ırk farkı gözeterek her türlü zulmü yaptığı için

Kahrolsun İsrail”: Mavi Marmara’ya saldırdığı için 

 “Kahrolsun İsrailin Yandaşları” :  Zulme Ortak Oldukları İçin »

 


- HÜKÜMET YETKİLİLERİNDEN İNCİLER

 

http://www.yenimesaj.com.tr/index.php?haberno=11006196&tarih=2011-12-08 8.12.2011 Akın Aydın

 

« Recep Tayyip Erdoğan, Refah Partisi İstanbul İl Başkanı iken “Yörünge” dergisinin 8 Ağustos 1993 tarihli sayısında Ali Akel’le yaptığı röportajda aynen şu ifadeleri kullanmıştı;
“İsrail, zihniyet itibariyle insan denilen mükemmel varlığı, varlık sebebi dışında tanımlayan emperyalist, şovenist bir anlayışın ifadesidir. Türkiye’nin İsrail’i tanıması tarihimiz açısından ciddi bir talihsizliktir. Bizim tarihimize sürülmüş bir kara lekedir... Ortadoğu’daki kanser mikrobu olan bu zihniyeti sulamak, beslemek kadar büyük bir zulüm olamaz... İsrail’i devlet olarak tanımıyorum.” »

 

« (…) Arınç, 2002 seçimleri hemen öncesi meydanlarda, Müslüman Türk milletine Hadis–i Şeriflerle hitap ediyordu;

“… Şöyle bir hadisi şerif var, Müslümanlarla Yahudiler harp etmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Bu harpte Müslümanlar galip gelecektir ki, Yahudiler taşların ve ağaçların arkasına saklanacak, ağaçlar haber verecektir, ‘Ey Müslüman arkama Yahudi saklandı gel onu öldür’ diyeceklerdir.” »

 

 

- FRANSIZ PARLAMENTOSUNUN ERMENİ KATLİAMINI REDDETMEYİ SUÇ İLAN EDEN KARARINA BİLE YAHUDİLERİ BULAŞTIRMADAN OLMAZ -  SARKOZY VE MERKEL YAHUDİ MENŞEİLİYMİŞ : GAZ   VEREN VE GAZI ALANLAR

 

http://www.haberturk.com/dunya/haber/699598-sarkozyye-osmanli-tokadi   23.12.2011

 

Sarkozy'ye Osmanlı tokadı!

 

"Cezayir'de halkın yüzde 15'i Fransız soykırımına uğradı. Sarkozy, bunu bilmiyorsa gitsin babası Paul Sarkozy'ye sorsun. Kendisi orada askerlik yaptı. Eminim söyleyecek çok sözü vardır" diyen Başbakan Erdoğan, dedesinin de Engizisyon'dan kaçıp Osmanlı'ya sığındığını dile getirdi

 

« 1492 yılından itibaren binlerce Musevi aile engizisyondan kaçarken onlara Osmanlı Devleti yani bizim dedeleimiz kucak açtı. Binlerce Musevi yüzyıllar boyunca da Osmanlı Devleti'nin tebası olarak sorunsuz şekilde yaşadı. İspanya'dan kaçıp Osmanlı'ya sığınan Museviler bugün Yunanistan'da bulunan Selanik şehrine yerleştirildiler.


İşet Benedict Mallah , Osmanlı Devleti sahip çıktığı kucak açtığı Musevilerden biridir. Selanik Osmanlı hakimiyetinden ayrıldıktan sonra 1904 yılında Fransaya göç etmek zorunda kalmıştır. Benedict Mallah, Fransa Cumhurbaşkanı sayın Sarkozy'nin de dedesidir.

Sarkozy Türkiye tarihinde soykırım bulamaz. Kendi ailesine seceresine şöyle bir bakarsa orada Türkiye'nin yardımından başka birşey göremez. »

 

 

http://www.geredehaber.com/haberler/guncel/87-genel--guncel-/153589-fransa-ne-yapmak-istiyor-abdurrahman-dilipak.html   24.12.2011 Abdurrahman Dilipak

 

« Laik Fransa’ya bakar mısınız, nasıl bir Siyonist ve Haçlı siyaseti izliyor.. Biliyorsunuz Sarkozi Yahudi. Bu şekilde aslında Ermeni meselesini kullanarak, “Yahudi Soykırımı” konusunda ülkesinde tartışmayı yasaklamaya çalışıyor.

Çünki artık Yahudi soykırımının gerçek olmakla birlikte konunun politikacılar ve Holywood eliyle abartıldığını biliyoruz.. Bu olay, Avrupa’daki Yahudileri Filistin’e göçe zorlamak için uydurulmuş bir senaryo idi..

Böylece dış bir tehdide karşı içeride bir birlik sağlanması gerekiyordu.

Böylece hem İslam dünyasının kalbinde batılılar sadık bir müttefik kazanacaklar, hem de Yahudileri kendi topraklarından çıkarmış olacaklardı..

Sarkozi ırkdaşlarına sadakat borcunu ödüyor böylece.. Bunu yaparken de “One minute”nin, “Mavi Marmara”nın intikamını alıyor bir bakıma da.. »

 

http://www.sabah.com.tr/Yazarlar/guzel/2011/12/24/fransaya-gereken-tepki-gosterilmelidir   24.12.2011   HASAN CELAL GÜZEL

 

« Sarkozy, Osmanlı Türkleri tarafından sahip çıkılan ve himaye edilerek Selânik'e yerleştirilen bir Yahudi ailesine mensuptur. Belki de aşağılık kompleksinden doğan bir nankörlükle hep Türkiye aleyhinde olmuştur. İşin açıkçası, kendisi gibi Yahudi menşeli olan Merkel ile birlikte, İsrail'in saldırganlığına karşı çıkan Türkiye'ye ve Başbakan Erdoğan'a cephe almışlardır. »

 

http://www.el-aziz.com/haber/5281/SIMDI_BU_KAMPANYA_NEDEN.html   28.12.2011

 

« Osmanlı Devleti’ni Birinci Dünya Savaşı’na sokarak dağıtanlar da, Tehcir yasasını çıkartıp uygulayanlar da, Türkiye Cumhuriyeti’ni kuranlar da İttihat ve Terakki Partisi kadrolarıydı; yani Sabetayist Yahudilerden başkası değildi! »

 

« Türkiye’nin İsrail ile arasının açılması sürecinde Yahudi asıllı Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy’nin Ermeni soykırım yasasını çıkartmaya kalkışması da bunun bir kanıtıdır. Yahudiler, yönetiminde bulundukları ülkenin çıkarlarını İsrail çıkarları uğruna gözlerini kırpmadan daima feda ederler.

Başbakan Erdoğan buna vurgu yapmak üzere Nicolas Sarkozy’nin dedesinin Selanik’ten Paris’e göç eden bir Yahudi olduğunu açıkladı. Nicolas Sarkozy’nin babasının Cezayir katliamında görev yaptığını da açıklayarak dünyadaki bütün katliamları ve Ermeni katliamını da Yahudilerin yaptığını ima etti. »

 

http://www.odatv.com/n.php?n=1915-ermeni-olaylarini-yahudiler-yapti-2912111200 29.12.2011    Salim  MERİÇ

 

 

 

 

« Prof. Dr. Yalçın Küçük, Ermenilere yapılanlar konusunda tespitlerini bir programda şöyle açıklamıştı; Ermenilere yapılanlar’ın çoğunu biz Türkler yapmadık. Bunlar içimizdeki İbrani asıllıların yaptıkları bir iştir. Daha detaylı olarak söyleyecek olursak Ermeniler’e karşı yapılan eylemlerin faili içimizdeki Sabetayistlerdir. Bu genel olarak son 150 yıldır Türkiye’de bir Hristiyan, Yahudi savaşları olduğunu, biz Türklerin de bu savaşlarda sadece figüran olduğunu söylüyorum. Yalnız eksik olan bir ayrıntı var. İbrani asıllılar bu olaylar yaşanırken çok önemli mevkilerdeydi. Bu tatsız olayları bunlar yaptılar. Bu söylediklerim Erivan’da kabul görüyor. Erivan’ın resmi görüşüne göre de bu işleri Türkler değil, içerideki İbrani asıllılar yaptı. Söylediklerim çok yankı yarattı. Buna seviniyorum. »

 

« Siz bugüne kadar Yalçın Küçük dışında herhangi bir tarihçinin, bir köşe yazarının yada bir akademisyenin 1915 Ermeni olaylarının arkasında Sabetaycılar olduğu gerçeğini yazdığını gördünüz mü ? Göremezsiniz.. Çünkü İsrail İçimizdeki İsrail’dir. »

 

http://www.kanal46.com/yyazi.php?dd=39a14d394396627ea0cfdbffebd014b328bc3c1e6f9e7eae87d66844cf0196ce&ya=1405&ss=21399ac1cd55ed733540d1105157916cd9990a17436127ebd541b101f079df5c  29.12.2011  Mehmet Ali Bulut- Haber 7

 

İsrail Oturtması pişiren Türkiye nereye?

 

« Eskiden İsrail, Türkiye’nin sıkıştırılmasına göz yumardı ama daha ileri gidilmesine müsaade etmezdi. Çünkü biliyordu ki Türkiye, kendi emirber neferidir.

Fakat bu sefer farklı! Mızıkacıların şefi bizatihi İsrail! Çünkü nefer (Türkiye) eskisi gibi hizmet etmiyor. Başbakan One Minute dedi ya, bunu sparatlaya ödetmek istiyor İsrail. Ama kendisi ortalıkta yok. Uşaklarını kullanıyor. Aslen Yahudi olan Sarkozy ve Merkel’e işi havale etmiş, Türkiye’yi yalnızlaştırmaya ve sıkıştırmaya çalışıyor. »

 

-ULUDERE’DE 35 SİVİLİN BOMBARDIMANI : İNSANSIZ  HAVA ARAÇLARININ MENŞEİNİ BELİRTMEK OLAYI AÇIKLAMAYA YARDIM  EDER Mİ ?

 

http://www.ilkehaber.com/haber/cengiz-candar-uludere-idris-naimin-belgesidir-20134.htm

30 Aralık 2011 Cengiz Çandar

 

« Türkiye, 2011 yılını kara, kapkara bir leke ile noktaladı. Şırnak Uludere’de ‘İHA’lardan (İsrail yapımı Heron’lar, insansız hava araçları) edinilen ‘istihbarat’la F-16’lar, aralarında birçok çocuk, 35 vatandaşımızı bombalayarak paramparça etti. »

 

http://www.habereditor.com/news_detail.php?id=82009 1.1.2012

İHH Başkanı Bülent Yıldırım :

« Uludere olayı bize şunu da gösterdi ki bağımsız olmak isteyen ülkeler ABD ve İsrail'e karşı istihbarat anlamında da dikkatli olmalıdır. Yani bunların istihbaratına güvenilmeyeceğini, insanı hataya sevk edeceğini Uludere olayı ortaya çıkmıştır. »

 

 

AÇIKLAMA :

 

SARKOZY YAHUDİ DEGİLDİR

 

- AARON MALLAH (SELANİKLİ YAHUDİ) VE ADELE BOUVIER (FRANSIZ HRİSTİYAN) 1917 DE EVLENİRLER.

AARON MALLAH DİN DEGİSTİRİP HRİSTİYAN OLUR, ADINI DA DEGİSTİRİP BENEDICT YAPAR.

 

- BENEDICT VE ADELE'IN KIZI ANDREE'DİR.

ANDREE YAHUDİ DEGİLDİR, CÜNKÜ ANNESİ YAHUDİ DEGİLDİR.

 

- ANDREE (FRANSIZ-HRİSTİYAN) VE PAL SARKOZY (MACAR-HRİSTİYAN)  1950'DE EVLENİRLER. OGULLARI NICOLAS SARKOZY'DİR.

NICOLAS SARKOZY DE, ANNESİ VE BABASI GİBİ, HRİSTİYANDIR.

 

BU KADAR BASİT.

 

Alegresse Delail

 

 

Please enter the text shown in this picture:

Küfür, hakaret, ırkçılık ve nefret içeren yorumlar yayınlanmayacaktır. Lütfen kişilere saygılı olun ve fikirlere cevap verin
türküm
30/05/12 12:40
bunların hepsi az bile artık uyanında kendinize gelin aşağıda yorum yapan bazı insancıklar var acaba hangi dine hizmettesiniz kimliğinizi ifşa edin baKALIM.
Apokrifal - Sıradışı Blog Sitesi
18/03/12 15:26
Yazınızda Websitemizede yer verdiğiniz için teşekkür ederiz... www.apokrifal.com
halit sönmez
12/01/12 09:29
allah belasını versin haniyenin.yüzsüzlüğün bu kadarına pes.o lafından sonra değil israil ve yahudilere kızmak sempati duydum.israillerin onurlu bir duruşu var en azından ermeni v.s tasarılara izin bile vermiyorlar.filistinlelere bakışım tamamen değişdi. israile kızıyoruz ama belkide kendilerini korumak için yaptıkları şeylerin çoğu.
Alon
05/01/12 17:42
doğrudur yavuz ıselim :-) Hamasın terorist başı Haniye ,diyarbakır'ı kürtlerin başkenti görmek istiyormuş..Aman sakın ola hiçbiriniz buna karşı çıkmayın..Araplar ne yapsa doğrudur...hadi git şimdi o herifi alnından öp:-))
zaza
04/01/12 17:14
dersimle ilgili yazılanlar tamamiyle türk devletini temize çıkarmayla uğraşanların saçmalıklarıdır.ortada bir katliyam var ve bunun sorumlusu en üstten en alta devlettir.komplo teorilerini artık türk halkı yememelidir.yoksa bu katliam geleneği toplumun genlerine işleyecektir. cahil cühela ermeni katliyamını avrupalıların üstüne yıkmaya çalıştı ama şimdi yeni düşmanı bulmuşlar bakıyorum
Yavuz Selim
04/01/12 14:30
padişahların Türk,Arap,Ermeni,Rus olmasını kimse umursamaz.Önemli olan islama hizmet etmiş olmalarıdır.Araplara gelince ,arap düşmalığıyla büyüyen bir nesil yok artık.isterlerse bizimle savaşsınlar,düşman olsunlar,bayrağımızı yaksınlar aramızda ne olursa olsun en zor zamanlarında biz hep onların yanlarında olacağız..
Alon
02/01/12 20:55
Çok basit ve çok açık...Genelleme yapacak olursak , türkler eleştiriden hiç hoşlanmazlar..Bırakın başkalarını , kendi kendilerini bile eleştirmezler..Çok övündükleri Osmanlının ilk 200-250 senesi işgallerle geçmiş , son 400 senesi gerilemeyle bitmiş ve padişahlarının tamamına yakını türk değildi...bugün osmanlı işgaline uğramış ve sonradan hürriyetine kavuşmuş milletler kurtuluş günlerini bayramlarla kutlayarak anar..Araplar dahil...Ama türk tarih kitaplarında osmanlı gökten zembille inmiş bir melekti...Dolayısıyla , bunların yahudiler hakkında veya başka bir millet hakkında uydurdukları masallar ne ilk ne de sondur...Burada yapılacak olan tek şey, bırakın kendi çaplarında eğlensinler...
yehuda beit halachmi israel
02/01/12 14:15
Bravo dogrusu ....Yahudiler hakkinda bu kadar yalani uydurabilecek kadar genis muhayyelleri olan bu yahudi dusmani efendiler, bu istidatlarini filim senaristi olarak kullansalar buyuk sukse yaparlar,hatta oskar odulleri alirlar.

Haber Merkezi