Haber Merkezi

08/05/11

Neden Yahudiler zengin zannedilir?

KAYNAK : Ynet, Tani Goldstein


Neden Yahudiler zengin zannedilir?

Ortaçağda Yahudiler Hıristiyanlara borç para verip faiz almak zorunda bırakıldıklarından beri, Avrupa'da doğmuş zengin, açgözlü Yahudi efsanesi devam ediyor. Bir tarihçiye göre Yahudiler,  ' başkaları için ceza tahsil eden ve bu yüzden dövülen trafik kontrol memurları’ gibiydi.

 

Şarkıcı Roger Waters yakın zamanda, konserleri sırasında video klibinde gösterilen Yahudi Davut Yıldızı ve dolar işareti şeklinde bombalar yağdıran uçak görüntüleri yüzünden İftira ve İnkârla Mücadele Birliğini (ADL)  kızdırdı.

 

ADL’e göre Waters, "Yahudiler hakkındaki en kötü antisemitik klişeyi ve onların para kazanmakla ilgili sözde saplantılarını" kullanılmıştı.

 

Klip sadece Yahudilere yönelik değildi: uçaklar ayrıca haçlar, İslam hilalleri ve ticari markalar da yağdırıyordu. Ama bu olay, Davut Yıldızıyla doları özleştiren pasifist bir şarkıcıda bile, ve bu konudan bu derece rahatsız olan Yahudilerde de, bu klişenin  köklerinin ne kadar derin olduğunu gösteriyor.

 

Yahudi serveti: Eski ve öldürücü bir efsane

 

Bazılarına göre, dolar bağdaştırması iltifat olarak kabul edilebilirdi. Ancak, çokbilmiş, açgözlü, hilebaz ve "sadece parayı seven" Yahudiler, iş dünyasının kontrolünü ele geçirdiler ve Yahudi olmayan yoksulları sömürerek zengin oldular  "iddiası" adına, milyonlarca Yahudi aşağılandı, işkence gördü ve öldürüldü.

 

İnternet bu gün bile böyle ifadelerle dolu: Yalanlar içeren web siteleri, küresel mali krize kasıtlı olarak yol açtığı için "Yahudi servetini" suçluyorlar. İslamcı vaizler, sözde İsrail için çalışan ve dünyayı kontrol eden Yahudi sermayesine saldırıyorlar. Emektar Amerikalı gazeteci Helen Thomas bile yakın zamanda ABD Kongresi, Beyaz Saray, Wall Street ve Hollywood'un Yahudi lobilerinin  "tam kontrolünde" olduğunu söyledi.

 

Yahudi serveti korkusu eski bir korkudur. Yahudi halkına yönelik nefret tarihinin ilk hikayesi olan Mısır'daki kölelik, bir İbrani başarısı öyküsü olarak başladı: Joseph'in yönetimsel başarısı ve Yahudilerin para kazanmaları Mısırlıları kıskandırdı. Fakat, zengin Yahudi efsanesi binlerce yıl sonra Ortaçağ’da, Hıristiyan Avrupa’da doğmuştur.

 

Ortaçağ'da sıradan Hıristiyan, tüm Yahudilerin zengin olduğuna, büyük gümüş ve altın hazineleri gizlediğine, Hristiyanları aldatıp büyü yaparak paralarını çaldıklarına inanırdı. Tel Aviv Üniversitesi Yahudi Araştırmaları Chaim Rosenberg Okulunda Çağdaş Antisemitizm ve Irkçılık Araştırmaları Alfred P. Slaner kürsüsü başkanı Profesör Dina Porat, bu inançlara birçok masalda rastlandığını söylüyor.

 

Gerçekte Yahudiler ne kadar zengindi? Ortaçağ belgeleri en azından bazılarının çok zengin olduğunu gösteriyor. Örneğin, Almanya'da 11. yüzyılda bir fuara katılan Yahudi tüccarın yazışması, servetinin Macaristan kralının hazinelerinin üçte birine eşit olduğunundan bahseder.

 

Prens ve düklerin biyografileri, bazılarının, Joseph gibi mali işlerini yöneten bir Yahudi danışmanı (sarayın Yahudisi) olduğunu gösteriyor.
 

Ancak araştırmacılar Yahudilerin yaşam standartları hakkında farklı düşünüyorlar.

 

Tel Aviv Üniversitesi Tarih Bölümünden Ortaçağ tarihinde uzmanlaşan Prof. Aviad Kleinberg,  "Yahudilerin durumu yıllar içinde kötüleşti,"  diyor. "Ortaçağ başlarında, 8. yüzyıldan 12. yüzyıla kadar çoğu oldukça iyi yaşıyordu. Fakat gerçekten zengin olanlar, askeri yetkililer, kamu çalışanları ve gayrimenkul sahipleri idi ve hepsi Hıristiyandı çünkü Yahudilere kamu hizmetinde çalışmak ve toprak sahibi olmak yasaktı.”

 

"Ama Hıristiyan nüfusun çoğu arazi kiralayan köylülerden,  Yahudiler ise, çoğunlukla  esnaf ve tacirlerden oluşuyordu. Günümüz kıstaslarıyla, her iki toplum da çok fakirdi, fakat anlaşılan, genellikle Yahudiler daha az fakirdi."

 

"Yahudiler gelişmiş Ortadoğu’dan geliyordu ve beraberlerinde ticaret bilgisi getiriyorlardı. Onlar uzak beldelerde yaşamayı kabulleniyorlardı. Şarap ticareti gibi, seyahat zorunluluğu olan mesleklerde Yahudiler neredeyse tekeli ellerinde tutardı. Yahudi toplumunda biraz daha fazla kadın-erkek eşitliği vardı ve kadın, erkek seyahatteyken işi idare ederdi.”

 

Prof Porat’a göre, “Yahudiler arasında da yoksulluk vardı, ama çok etkin yardımlaşma kurumları vardı. Zengin Yahudiler para bağışlardı. Cemiyet hastaları ziyaret eder, genç çiftleri evlendirir ve yoksullara yardım ederdi. Yahudilerin, dinsel yıkanma ve el yıkama mecburiyetlerinden dolayı daha yüksek sağlık standartları vardı ve aralarında vebadan ölenler azdı.”
 

Faizle kredi sayesinde daha zengin mi oldular ?

 

Ortaçağda Batı ve Orta Avrupa'daki Yahudiler 12. yüzyıldan itibaren fakirleştiler.
 

Kleinberg , "Toplum gelişti ve Yahudiler bir kenara itildiler" diyor. "Hıristiyan esnaflar birlikler kurdular, Yahudiler bunların dışında kaldı ve geçimlerini sağlayamadılar. Hıristiyanlar üniversiteler açtılar ve akademik eğitim gerektiren doktorluk, avukatlık gibi yeni meslekler geliştirdiler ve Yahudilerin oralara girmesini engellediler. Ve sonunda, faiz ile kredi vermek gibi aşağılayıcı mesleklere itildiler. "

 

“Ancak, faiz ile kredi vermek, Hristiyanları istismar eden zengin Yahudiler imajını güçlendirdi.”
 

"Faiz ile kredi vermek onları zenginleştirmedi. Yahudiler sadece aristokratların paralarını yoksullara borç veren aracılardı. Para kazananlar aristokratlardı.”

 

"Günlük hayatlarında muattap oldukları kişiler Yahudiler olduğundan, fakir borçluların onlardan nefret ettikleri doğrudur. İnsanlar kendilerinden parayı alandan nefret eder, onların arkasındaki zenginlerden değil. Ceza alan sürücülerin çoğu cezayı kesen trafik memuruna kızar, onun patronu olan belediye reisine değil. Yahudiler de trafik memuru ile aynı durumdaydılar.”


 
Elinde para çantası olan Yahudi

 

Porat, "Bu krediler bugünkü gri piyasa gibi çalışırdı. Faiz % 30 du ve bunu ödeyemeyenler teminat olarak mülklerini vermek zorunda kalırdı, ve bazen bununla da kalmayıp öldürülürlerdi” diyor.


 
"Cinayetleri Hıristiyanlar işlerdi fakat borçlulara dırdır eden Yahudiler olduğundan onlardan nefret edilirdi. Yahudiler gerçekten fakirken, Hrıstiyanlar onların zengin olduğunu zannederdi."

 

Neden?

 

"Yahudiler şehirde yaşar ve para ile ilgili mesleklerde çalışırdı. Çok küçük işletmeleri çalıştıran Yahudilerin bile finans konusunda biraz bilgileri vardı. Muhasebe tutarlar, para alışverişinde bulunur ve yatırımlar yaparlardı. Bunlar, cahil Hıristiyanları onların zengin olduklarını düşünmeye iterdi.

 

"Alım satım yapmak için ayda bir defa şehre gelen bir köylü Yahudilerin  gelişmişliği ve bilgisiyle karşılaşınca, 'Bunlar güçlerini şeytandan alan büyücüler olmalı' diye düşünürdü.”

 

Porat’a göre, "Aslında, zengin Yahudi imajı öncelikle dinden dolayı başlamıştı ve kilise tarafından besleniyordu. Kiliselerdeki çizim ve heykeller Yahudilerin hayali hazinelerini tasvir eder ve onları kan emici sülükler gibi gösterirlerdi.”

 


"Yalnız Yahudilerin kredi işlerinde çalışmalarının gerçek sorumlusu, Hristiyanların birbirlerine kredi yapmasını yasaklayıp sadece Yahudiler aracılığıyla buna izin veren  kilisedir.”

 

Kiliseye bu imaj nereden geldi? Exodus hikayesiyle aşina olan rahiplerin bundan yanlış şekilde etkilenmiş olmaları mümkündür.  Fakat Yeni Ahit’e göre, onları en çok etkileyen Yahudi imajı İsa’yı ele veren öğrencisi Judas Iscariot’tur.

 

Porat anlatıyor: "Hikayeye göre, Judas Iscariot 30 şekel için İsa’ya ihanet etti. Bu hareketi, ihanet ve açgözlülüğün sembolü oldu. Çoğu okuma yazma bilmeyen ve hikayeyi resimlerden tanıyan Hıristiyanlar, İsa’nın Yahudi olduğunu bilmiyorlardı, ama resimlerde bir Yahudi gibi çizildiğinden (elinde küçük bir para çantası ile) ve adından ötürü Judas’ın Yahudi olduğunu biliyorlardı.

 
Yahudilerin hep maddiyatçı bilinmeleri

 

Bunlara rağmen, Porat ve Kleinberg, Yahudilerin gerçek veya hayali servetleri onlara karşı duyulan nefretin ana nedeni değildi diyorlar.

 


Kleinberg, "Ben Ortaçağ'da para sorununun  Yahudilere karşı başlıca 'şikayet' konusu olduğundan emin değilim” diyor. "Yahudiler, hep maddiyatçı olarak addedildiler fakat çoğu din ile ilgili nedenlerden dolayı zulme maruz kaldılar. Ortaçağ edebiyatı Yahudi’yi  - ve Müslüman’ı -  sadece seks ve para ile ilgilenen kişiler olarak anlatır. Bu, zengin olup olmamasından bağımsız olarak, tüm kapalı ve fanatik toplumlarda yabancılara bakma tarzıdır."

 

Kleinberg’e göre, Ortaçağ'da Yahudilerin  yoksullaşması da  onlara yapılan zulümlerin çoğalmasına sebep olmuş. "Hıristiyan toplumu hoşgörüsüzdü ve yabancıyı ve farklı olan insanları sevmezdi, ama, biraz da bugünkü yabancı işçiler gibi, ihtiyacı olduğunda onları kabul ederdi. Ortaçağın başlarında, Hristiyanların Yahudilerin mesleki bilgilerine ihtiyacı olduğundan onlara makul davrandılar.”

 

"Bizim edebiyattan bildiğimiz, Yahudilere karşı şoke edici şiddet bilhassa 11. yüzyılın sonlarında Haçlı Seferleri ile başladı ve 13. Yüzyılda Batı’da bilinen yaygın olgu haline geldi. Bundan evvel, Yahudiler yüzyıllar boyunca kralların  kişisel ve doğrudan korumaları altında yaşadılar ve bu özel bir ayrıcalıktı. Zulümler, artık onlara ihtiyaç kalmadığında başladı.”

 

Batı ve Doğu Avrupa'da  ortaçağın sonları Yahudiler için kötü zamanlardı. Getolara kapatıldılar, dayak yediler, hapsedildiler, işkence gördüler ve kitlesel olarak sürgün edilip öldürüldüler. Nefret garip bir gelişmeye sebep olmuştu: Yahudilere, diğer sebeplerin yanında, bir de  "zengin olmaktan" ötürü zulmediliyordu. Zulüm arttıkça fakirleştiler, fakirleştikçe statüleri geriledi ve zulümler çoğaldı. Fakat etrafta artık Yahudi kalmadığında bile,  zengin ve sömürücü imajı değişmedi.

 

Açgözlü Yahudi tefeci hakkında yazılan en ünlü sanat eseri, 16. yüzyılda İngiltere'de, tüm Yahudiler ülkeden sürgün edildikten 300 yıl sonra William Shakespeare'in yazdığı "Venedik Taciri"dir.

 

 
Yahudiler kasabanın trafik kontrolu memuruydular

 

Şiddet, Yahudileri Batı’dan Doğu Avrupa'ya - Polonya, Litvanya, Ukrayna, Romanya ve Macaristan’a- göç etmeye mecbur etti ve buraları Ortaçağ'da dünyanın en büyük Yahudi merkezi haline geldi.

 

Doğu Avrupa yoksul ve geri kalmış durumdaydı,  Ortaçağ başlarında Batı’daki ekonomik gerçekler burada yüzyıllarca devam etti ve küçük kasabalardaki Yahudiler bundan yararlandılar.

 

Kleinberg, "Doğu Avrupa'da orta sınıf yoktu ve daha önce Batı'da olduğu gibi, Hıristiyanların ekonomiyi geliştiren Yahudilere ihtiyacı vardı" diyor. "Yahudiler daha ilerki dönemlerde bile, hatta 16. yüzyılda da, Doğu Avrupa'da ticaret bilgisine sahip az sayıda kişilerdendi. Orada ilk bankaları onlar açtılar ve tekstil gibi bazı alanları kontrollarına aldılar.”


 
"19. yüzyıla kadar neredeyse Doğu Avrupa'nın kentsel nüfusunun yarısı Yahudi idi. Krallar ve soylular onları iyi karşıladılar ve onlara Batı'da kaybettikleri güvenliği sağladılar."

 

Yahudilere karşı kin ve önyargılar Batı'da olduğu gibi Doğu Avrupa'da da vardı fakat 17. yüzyıla kadar Yahudilere karşı sadece birkaç saldırı oldu. Küçük kasabalarda Batı'daki şiddetli pogromların benzerleri  Yahudiler "kontrol memuru" statüsüne itildikten sonra başladı.

 

İbrani Üniversitesi'nde Yahudi Tarihi Bölümü Profesörü İsrail Bartal, "Kasabalar, 'arazi sahibi' olan yerel aristokratın malıydı ve Yahudiler ona verdikleri hizmetler karşılığında orada yaşardı" diyor. "Birçok Yahudi kiracıydı. Feodal sistemde, buğday değirmenleri ve köprüler gibi tüm varlıklar aristokratlara aitti. Aristokratlar bunları Yahudilere işlettirirdi.”

 

"Sistem şu şekilde çalışırdı: Arazi sahibi, örneğin 1000 zloti karşılığında Yahudiye araziyi kiralama ve kullanma izni verirdi. Polonyalı ve Ukraynalı köylüler, oradaki buğday değirmenini kullanmak, köprüyü geçmek veya barda bira içmek içinYahudi’ye ödeme yaparlardı.”

 

"Yahudi 2.000 zloti tahsil ederse 1000 zloti kazanmış olurdu. 1000 zloti tahsil ederse hiçbir şey kazanmamış olurdu. Her halükarda, köylülerin karşısında olan Yahudiydi ve onların kinine, küfürlerine ve dayaklarına maruz kalırdı."

 

'Kasabanın altında gömülü altın hazineleri' 


 
Bartal diyor ki: "Kasabalardaki Yahudiler de çok fakirdi. Üç odada iki ya da üç aile içiçe yaşarlar ve genelde ekmek ve patates yerlerdi.”


 
"Ama en fakir Yahudi bile komşu köydeki köylülerden biraz daha varlıklı idi. Yahudi özgürce dolaşabilirken, köylü köle idi. Yahudi biraz bilgili iken, köylü cahildi.”


 
"Bu nedenle köylerde, Yahudilerin hayali zenginliğinden ve sözde yeraltına sakladıkları altın çuvallardan bahseden masallar anlatılırdı. Bu gün için halen, Ukrayna'da, eskiden o sefil kasabaların olduğu yerlerde, yer altında saklı altın hazineler olduğuna inanan  insanlar var.

 

"Bu yüzden, fırsat bulduklarında köylüler Yahudileri soymaya giderlerdi ve aristokratlara karşı 17. yüzyılda Kazak Khmelnytsky ayaklanması gibi halk ayaklanmaları olduğunda  Yahudiler katledildi."

 
Ortaçağ'da Batı’da Yahudilerin maruz kaldığı süreç, - zulüm, yoksullaşma, fakirlik ve daha fazla zulüm – 17., 18. ve 19. yüzyıllarda Doğu Avrupa'da da aynen milyonlarca Yahudi için tekrarlandı.”


 
19. yüzyılın sonunda, Doğu Avrupa'daki Yahudilerin çoğu,  başka bir deyişle dünyadaki Yahudilerin çoğu, kilise fareleri kadar fakirdiler. Ama onlara yapışmış olan,  ‘Yahudi olmayanları aldatan, gelişmiş ve zengin kabile’ imajı ortadan kalkmadı. Aksine, güçlenerek 20. yüzyılda antisemitizmin ana "sebebi" oldu.


Tercüme: Alegresse Delail

Please enter the text shown in this picture:

Küfür, hakaret, ırkçılık ve nefret içeren yorumlar yayınlanmayacaktır. Lütfen kişilere saygılı olun ve fikirlere cevap verin
Sedat
06/06/15 13:48
Başarılı olanlar çekilmez yahudilere yapılan haksızlıklar bunun ispatı en berbat durumda bile yılmamışlar keşke her topluluk örnek alabilse
azat
03/03/15 04:59
Ates olmayan yerden duman cikmazmis herkesi karaladiniz herkesi kotulediniz ulan abaza kafalilar yuhidilerin toplam 10 milliyon nufusu var kime ne yapmislardir.ulan insanliga faydalari olmustur goole buldular fecebook buldular windowsu bulurdular ilaclari asilari buldular .ya siz onun bunun malini gasp etmekten baska ne yaptiniz.ben inancsiz biriyim ulan abd universite sayisi 6 bin toplam musluman ulkelerde 500 tane unv yok .doguda birak universite ilk olkul bile yoktu 80lere kadar bos bos konusuyorsunuz ben yahudi halkina saygi duyorum ..biji yahidiler
ali
04/09/14 22:38
bir kişi 10 kişi tarafından dışlanıyorsa vardır bir sebebi
Ötüken
01/09/14 20:58
Allah tüm kullarına eşit rızık verir.Çalışan bu rızkı alır.Çalışmayanda heba eder.Yahudiler çalışmak konusunda mutlaka örnek alınması gereken bir toplumdur....KİM NE DERSE DESİN!
Türkiye'den Selamlar
05/01/14 07:09
Zeki olan, zengin olan, çalışkan olan, becerikli olan kıskanılır. Boşuna kıskanmayın. Havhavla, harharla bir yere varamazsınız. İyi niyet, zeka, bilgi, yürek ve emekle varırsınız sadece.
Türkiye'den Selamlar.
05/01/14 07:05
Madem Peygamberiniz "Rızkın onda dokuzu ticarettedir" diyor, ve madem yahudiler ticaret yapıyor, onların para kazanması bir yerlerinize girmesin. Ne demişler: nazar etme ne olur, çalış senin de olur." "Kedi, erişemediği ciğere murdar der." Sen de öğren, sen de becer. Beceremiyorsun diye becerene taş atma.
Metin
26/10/13 10:55
Arkadaslar ben elhamdülüllah Müslümanim. Cok zenginim :) gönlümüz zengin olsun yeter. Müslüman kardeslerime diyorumki bizim peygamberimiz diyorki, rizkin onda dokuzu ticareddedir. Ve Kur'anin ilk harfi okudur. Biz bunlari yapmiyirsak. Suc bizde birakalim yahudiler zenginmis felan, kendimize bakalim.
salamon
25/09/13 16:25
faiz almaya mı zorlanmışlar vah vah :)) yahu üstad buna kargalar bile güler
Isaac Haskiya
16/07/13 18:09
Yaziniz kaynakli ve mantikli ama bin kere yazarsaniz yine de yahudileri kotuleyenler olacaktir, tam yorumlarda okunuldugu gibi. Ben yahudilerin ellerinde para degil bugunku Israil gibi silah tutmalarini tecih ederim. Ustumuze gelene hakketigi cevabi veririz.
murat ay
28/12/12 07:51
selamualeykum ve rahmetullah dostlar eğer hükm etmek istiyorsak evimize, işimize, şehrimize . . . daha akıllı ve daha güçlü olmak zorundayız unutmayın ki Kuranı Kerim de Cenabı Allah Müminler için onlar insanlığın hayrı için çıkarılmış bir ümmettir iyi emreder kötülüğü nehy eder diyor.. şimdi lütfen kendimizi ve etrafımızı sosyal ve iş hayatımızı değerlendirelim... düşünün cevabı bulacaksınız.. suçlu bulmak kolay suçu yüklenmek zordur...
kamael
17/11/12 21:47
bu sitenin tek faydasını gördüm Luther in "yahudiler ve yalanları" adlı kitabını bir şekilde bulup okuyacağım. Hristiyanlar bir şekilde kendilerini bu pisliklerden kurtarmış belki bizede bir ufuk açar. onlar bu necis belayı bizim başımıza nasıl sardıysa bizde bir şekilde aynısını yaparız.
yörük
22/10/12 13:51
cem , yazdıklarına bakınca antisemitizm'in gerçekten bir hastalık olduğunu anladım. antisemitzm sende yuva yapmış. psikyatra mı gidersin , piskoloğa mı gidersin bir yere git..
cem
15/10/12 11:26
Yahu bırak bu masalları..artık okadar bizleri aptal oğlu aptal yerine koyuyorsunuzki....Türkiyenin en zenginleri hatta zenginleri sizler değilmisiniz.Acıtasyon yapmayın nice devletleri halkları tarih sayfasından sildiniz.Önemli değil çok istediğiniz dünya sizin olurmu orasını Allah bilir ama sonsuz ahiret yurdu biz kimsesizlerin olacak.Çalıştığım otelde ilk defa sizleri görünce çok şaşırmıştım.Gerçekten yüzlerinizde farklı bişey vardı.Kormuştum.Ozaman Anladımki sizler yaşayan lanetli insanlardınız.Allah'a teslim olun.İbrahim'in dinine uyun..Umulurki bağışlanırsınız.
Kemal Ersöz
17/08/12 01:46
Yazıda da belirtildiği gibi, Ortaçağ'da Avrupa'da Yahudiler'e toprak sahibi olma hakkı tanınmıyordu. Bu yüzden Yahudiler'in köylü olma şansı yoktu. Ticaretle uğraşmak zorunda kaldılar. Bazıları da şehirlerde üniversitelerde okudu. Bütün bunlar Yahudiler arasından düşünür, bilim adamı ve zengin çıkmasına ön ayak oldu. Tarihin çeşitli dönemlerinde göç etmek zorunda kalan Yahudiler dil öğrenme konusunda da başarılıydı. Bununla beraber dünyada zenginler Yahudiler'den çıktığı gibi, diğer etnik/dini kökenli insanlardan da çıktı. Suudiler, Katarlılar, Ruslar, Singapurlular, Almanlar, İsveçliler, Yahudi Olmayan Amerikalılar ve Hintliler arasında da belki hiç bir Yahudi'nin sahip olmadığı kadar mal varlığı olan iş adamları var. Ben Yahudi değilim, Yahudiler'i fazla da tanımıyorum. Antisemitizmin neyden kaynaklandığını da çözemedim. Belki sizler kendi aranızda bunu tartışabilirsiniz, neden size karşı böyle olumsuz bir kanı var diye. Bunun tek nedeni, İsrail Devleti'nin mevcut durumu olamaz. İkinci Dünya Savaşı'nda böyle bir devlet yoktu. Babilliler, Mısırlılar, Antik Yunanlılar, Romalılar vs., yani tarihin ilk dönemlerinden beri bile Yahudi karşıtlığı var.
Dilenci
12/07/12 14:59
Bizi niçin fakir zannederler?
Gojim..
03/07/12 18:23
Bu zavalli Yahudilerden ne isteniyor anlamiyorum?Inançlari içinmi?Zeki olduklari içinmi?Para kazandiklari içinmi?Birbirlerini tuttuklari içinmi?(bide sizden yana yazayim dedim..)
yusuf
12/05/12 12:39
zengin olmaları doğal zira en eski ırklardan biri vede sürekli öldürüldükleri için miras aktarımı servetleri büyütüyor.
Deichmann
16/04/12 14:06
Yahudilerin Zengin olmadiginin ispati kolaydir..Verdiklere vergilere bakin nekadar fakir olduklarini anlarsiniz..
inga
21/01/12 15:34
merhaba,ben inga.cok yoksulum,benim musliman kadin,allaha yavraliorum bir guzel yashamaq:(benim var bir kizim 10yaida,hastaneda iatior,cok hasta dir:(ne olur allahin rizazicun yarim ediniz bena.pardon ediorum turkce iyi soiliamiorum,ve seviorumbu dili.sizi bekliorum...tesekur ederim
yehuda beit halachmi israel
19/10/11 12:39
Gojim 'e Ates olmayan yerde duman olmaz diyorsun .dogrudur . Ama o senin dedigin duman degildir SIS'tir. Antisimitizm gozunu o kadar buramis'ki SIS ile dumani ayirt edemiyecek hale gelmissin. Allah hakitleri gorebilmen icin sana akil versin.
J
15/10/11 14:17
Turklerin de barbar olarak ithaf edilmesine ates olmayan yerden duman cikmamasina guzel ornek denildiginde kiziyorsunuz ama. Eric Hoffner'a gore, Katolik kilisesi tarafindan tamamen dislanmis Yahudi toplumu, kendini kabul ettirmek icin calismis, calisirken toplumsal dayanismasini korumus. Eger Yahudilerin tum kazandiklari kendi istikrarli calismalarinin sonucu degilse o kadar Nobel odulunu de para ile mi satin aldilar?
yehuda beit halachmi israel
09/10/11 12:02
yukarida yazilanlarin tumu hakikat oldugu halde bu yaziya asagida yorum yapanlar inanmiyorlar onlar gibi dunyada milyonlarca kisi de inanmazlar cunku yahudilere atilan iftiralar ve yalanlar yuzlerce yil suruyor maalesef yalanlar bu kadar zaman tekrarlanirsa ki bugun bile bu devam ediyor tabii olarak bu yalanlara kaniyorlar bunu bir seye benzetmek gerekiyorsa yalanci cocuk masalina benziyor (bir koyde yalanci ve haylaz bir cocuk yasarmis koyluleri kizdirmak icin kurtlar geliyor diye bagirirmis koylulerde buna inanip koyunlarini kurtlardan korumak icin kosarlarmis ve her seferinde yalan oldugunu gorurlermis bir seferinde hakikatten kurtlar gelmis cocuk yine kurtlar geldi diye koylulere seslenmis koylulerde bu yalanci cocugun haylzliklarindan biktiklari icin umursamayip evlerine kosmamislar tabiiki kurtlar koyunlarini yemisler ) bu hikaye gosteriyorki bir yalani yuzlerce ve binlerce kere tekrarlarsan herkes bu yalanlara kanarlar antisimitizm yuzyillarca devam ediyor ve herhalde dunyada cahiller oldukca bu devam edecektir hakikatler tarih sayfalarinda yazilidir bu hakikatleri gormek isteyenler arastirabilirler ama bunun yerine milyonlarca insan bu yahudi aleyhinde olan yalanlara inanirlar saygilar
AMCABEY
05/07/11 18:57
Luther ne yazmiş 500 yil önce:"Biz çalışıyoruz,nurnumuzdan ter damlıyor,Parayı bu Yahudiler kazanıyor..Hemde bütün gün saba başında kafaları çekerek..Yüzde 10 da bizim prenslere verip koruma sagliyorlar..Kimin parasını bizim paramızı tabiki.. Bu Yahudilerden kurtulmanın 3 yolu var..(diyor onlarıda yazarsam bu moderatör hem siler hemde beni atar..)
Gojim
17/05/11 12:59
Ates olmayan yerden duman cikmaz..Burdaki dumansa öyle cokki ,göz gözü görmüyor..

Haber Merkezi