Haber Merkezi

24/05/15

Geldikleri gibi Giderler

        

 

NE KADAR GÜZEL SÖYLEDİNİZ SAYIN DAVUTOĞLU. ÇOK HAKLISINIZ. "İŞGALCİLER GELDİKLERİ GİBİ GİDERLER !"

Asher Ashkenazi'nin sayfasından izniyle yayınlıyoruz

 

Asher Ashkenazi

 

Sayın Davutoğlu, "KUDÜS BİZİMDİR. İŞGALCILAR GELDİKLERİ GİBİ GİDERLER !" dediğinizi duydum.

"İşgalcılar geldikleri gibi giderler" derken ne kadar doğru ve güzel söylemişsiniz. Çok haklısınız, bu konuda sizinle tamamiyle aynı fikirdeyim.

Fakat Yahudilerin milli, politik ve ruhani merkezi, ve Israel'in başkenti olan Yerushalaim (Kudüs) için "BİZİMDİR" demeniz beni oldukça şaşırttı. Ve bu konuda kesinlikle yanıldınız. Ama yine de hayal gücünüze hayran kalmaktan da kendimi alamadım.

Neden yanıldığınızı ve Yerushalaim'in neden Israel'in başkenti olarak kalacağını ve böyle kalması gerektiğini de size kısaca açıklamaya çalışayım.

Yahudilerin ANAVATANLARI ISRAEL TOPRAKLARI İLE 3000 SENEDEN FAZLA VE HİÇ KOPMADAN DEVAM EDEN BAĞLARI VAR. Yahudilerin dini ve milli bilinçleri Israel Topraklarında oluştu.

Tarih boyunca bu topraklarda BAĞIMSIZ BİR DEVLET KURAN TEK MİLLET YAHUDİLER.

Tarih boyunca KUDÜS'Ü BAŞKENT YAPAN TEK MİLLET de onlar.

Bakın bu topraklardan kimler gelmiş kimler geçmiş. Yahudiler 3000 sene önce bu topraklarda başkenti Yerushalayım (Kudüs) olan İLK BAĞIMSIZ ISRAEL DEVLETİNİ kuruyorlar. Bu dönemde Yahudiler en kutsal yerleri olan Yerushalaim'deki (Kudüs) "Moriah Dağında" ilk tapınaklarını kuruyorlar. Yahudilerin bu ilk bağımsız devletleri ve tapınakları Babılliler tarafından yıkılıyor (M.Ö. 586). Nüfusun bir bölümü de Babıl'e sürgüne gönderiliyor.

Babıllilerden sonra burayı işgal eden Persler Yahudiler'e vatanlarına dönme izni veriyorlar. Yahudiler Pers işgali altında İKİNCİ TAPINAKLARINI yine aynı yerde yeniden inşa ediyorlar.

Perslerden sonra burası Yunanlılar tarafından işgal ediliyor (M.Ö. 332). Yahudiler Yunanlılara karşı isyan edip bağımsızlıklarını tekrar kazanıp İKİNCİ BAĞIMSIZ YAHUDİ DEVLETİNİ kuruyorlar (M.Ö. 167)

İkinci bağımsız Yahudi devleti de daha sonra Romalılar tarafından işgal ediliyor (M.Ö. 63).

Yahudiler bir müddet Roma işgali altında yaşadıktan sonra, bağımsızlıklarını kazanmak için tekrar isyan ediyorlar (M.S. 66). 4 yıl süren özgürlüklerinden sonra Romalılar bu isyanı bastırıp Yahudilerin ikinci tapınağını yıkıp Yahudilerin büyük bölümünü anavatanlarını terketmeye zorlayıp sürgüne gönderiyor. Yahudilerin bir bölümü bu topraklarda yaşamaya devam ediyor.

Romalılardan sonra Israel toprakları sırayla Araplar, Haçlılar, Memluklular, Osmanlılar ve İngilizler tarafından işgal ediliyor. Kimliklerini ve milliyetlerini muhafaza eden Yahudiler anavatanları Israel topraklarına geri dönüp bağımsızlıklarını tekrar kazanıp tarihteki ÜÇÜNCÜ BAĞIMSIZ YAHUDİ DEVLETİNİ, bugünki Israel Devletini kurmayı başarıyorlar (1948).

"İŞGALCILAR GELDİKLERİ GİBİ GİDECEKLER" demiştiniz. Ve aynen dediğiniz gibi oldu. Gerçekten de tüm işgalcılar , Asurlular, Babılliler, Persler, Yunanlılar, Romalılar, Araplar, Haçlılar, Memluklular, Osmanlılar ve İnglizler, hepsi geldikleri gibi gittiler. Yahudilerin, anavatanları Israel topraklarına geri dönmeleri ile bu topraklar işgalden kurtuldu.

Sayın Davutoğlu, izninizle tekrarlıyorum : tarih boyunca bu topraklarda bağımsız BAĞIMSIZ BİR DEVLET KURAN TEK MİLLET YAHUDİLER oldu. Tarih boyunca YERUSHALAİM'İ (KUDÜS) BAĞIMSIZ DEVLETLERİNİN BAŞKENTİ YAPAN TEK MİLLET de yine Yahudiler oldu ! Hem de üç kere !

Bu sıraladığım imparatorluklar tarafından işgal altındayken, bu topraklar 2000 sene boyunca o imparatorlukların ihmal edilmiş yıkık "arka bahçesi" olarak kaldı. Tekrar ekilmek ve yeşermek için de Yahudilerin vatanlarına dönmelerini beklediler. Yahudilerin vatanlarına geri dönmeleri ile bu topraklar tekrar hayata döndü. 2000 senelik ihmal sonucu kuruyan ve solan bu topraklar gerçek sahipleri Yahudilerin geri dönmesiyle yeniden canlanmaya ve yeşermeye başladı, ve halen bugün de yeşermeye ve gelişmeye devam ediyor. Dünyanın en büyük ağaçlandırma projesi son 100 yıl içinde Israel Topraklarında gerçekleşti. Dünyanın her tarafında, (ve sanırım sizin orda da) ormanlar yok edilip ağaç sayısı azalırken, bu topraklarda son yüz sene içinde 240 milyondan fazla ağaç dikildi, ormanlar kuruldu. Kurulan bu ormanlardan biri de, Israel'de her zaman sevgi, saygı ve özlemle andığımız BÜYÜK LİDER ATATÜRK'ün anısına dikilen 'ATATÜRK ORMANI' !

Umarım bu toprakların Yahudilerin anavatanları olduğunu, ve Yerushalaim'in (Kudüs) 3000 SENE BOYUNCA YAHUDİLERİN MİLLİ, POLİTİK VE RUHANİ MERKEZLERİ olduğunu ve bu yüzden Kudüs'ün Israel'in başkenti olarak kalmakta devam etmesi gerektiğini, ve bunun Yahudilerin tarihi hakları olduğunu size açıklayabildim.

Bir de 'Filistinlilerin' tarihi haklarından söz edelim. Daha evvel bahsettiğim gibi Kuran'da 'Israel Oğulları" 41 kere geçiyor. Kuran'da bir kere bile 'Filistin" kelimesinin geçmemesi size ilginç gelmiyor mu ?

1947'de Birleşmiş Milletler , İngiliz işgali altındaki Israel Topraklarını bölüp bu topraklarda iki devlet, bir Yahudi devleti ve bir de Arap devleti kurulmasına karar verdi. Evet doğru işittiniz, Filistin Devletinden bahsedilmedi ! bir Yahudi ve bir de Arap devleti ! Çünki o zaman Filistin milleti diye bir millet henüz doğmamıştı ! İngiliz işgali sırasında Israel Topraklarında yaşayan Arapların kendilerini 'Filistinli' olarak tanımlamaları 1967'den sonra başladı. Yani "FİLİSTİNLİLER" SON 50 SENE İÇİNDE "FABRİKE" EDİLMİŞ BİR MİLLET !

Filistinlilerin bugün devlet kurmak istedikleri Batı Saria'nın ve Kudüs'ün doğu bölümünün 19 sene boyunca (1948-1967) Ürdünlülerin işgali altında olduğunu hatırlıyor musunuz ? Ürdünlüler neden 19 sene boyunca işgal ettikleri Batı Şeria'da 'Filistinli kardeşlerinin' bir devlet sahibi olmalarına yardımcı olmadılar ? Bu soruyu hiç sordunuz mu kendinize ? Bu sorunun cevabı da aynı. O zamanlar FİLİSTİN DİYE BİR MİLLET HENÜZ YOKTU ! Ürdünlüler, kendileriyle Batı Şeria'daki Araplar arasında hiçbir fark görmeyip Batı Şeria'yı Ürdün'e ilhak ettiler, ve Batı Şeria'daki Araplara da Ürdün vatandaşlığı verdiler !

TARİHTE HİÇBİR ZAMAN NE 'FİLİSTİN DEVLETİ' NE DE FİLİSTİN MİLLETİ DİYE BİRŞEY VARDI !

Sayın Davutoğlu, "Kudüs bizimdir !" dediğinize inanmakta hala güçlük çekiyorum. Üç büyük monoteistik dinin kutsal kitaplarının herbirinde, Tevrat, İncil ve Kuran'da Israel Toprakları, "ISRAEL OĞULLARINA VAAT EDİLMİŞ TOPRAKLAR" olarak geçer. Tanrının Israel Oğullarına vaat ettiği topraklara "Bizimdir" demenize hem aklım almıyor, hem de sizin gibi dindar bir Müslümana yakıştıramıyorum.

Tanrı bu toprakları Israel Oğullarına vaat ettiğini ve onlara "ALLAHIN SİZE ATADIĞI KUTSAL TOPRAKLAR'A GİRİN" diyor : ("Ey kavmım, Allah'ın sizin için yazdığı (girmenizi emrettiği) kutsal yere girin" - Kuran, süre 5; ayet 21).

Tanrı "YAHUDİLER'İN ISRAEL'İN MİRASÇILARI" öldüğündan söz ediyor : ("İşte böyle; bunlara İsrailoğulları'nı mirasçı kıldık" -Süre 26, ayet 59).

Tanrı Israel Oğullarının KIYAMET GÜNÜNE KADAR BU TOPRAKLARDA OTURMALARINI emrediyor : ( "Ve onun ardından İsrailoğulları'na söyledik: "O toprak (yurt)ta oturun, ahiret va'di geldiğinde hepinizi derleyip-toplayacağız." - Süre 17, ayet 104).

Benim bildiğim kadarıyla TANRI KESİNLİKLE VAADİNİ TUTAR ve fikrini de asla değiştirmez ! Ve nitekim Tanrı vaadini tuttu ve Tanrının dediği oldu ! "Israel'in Mirasçıları" olarak Yahudiler "Tanrının kendilerine vaat ettiği Israel Topraklarına döndüler" ve "Kıyamet gününe kadar bu topraklarda oturacaklar".

TEVRATTA YERUSHALAİM (KUDÜS) KELİMESİ 669 KERE GEÇER ! KURANDA BİR KERE BİLE 'KUDÜS' KELİMESİNİN GEÇMEDİĞİNİ bildiğinizden eminim !

Kuran'da 'İsrail Oğulları' 41 kere geçer. ('Filistin' kelimesi bir kere bile geçmez !)

GÜNLÜK DUALARINDA 'YERUSHALAİM' (KUDÜS) KELİMESİ GEÇEN TEK MİLLET YAHUDİLERDİR ! Son 2000 sene boyunca hergün üç kere Kudüs'ün istikametine dönerek yaptıkları duaların her birinde Kudüs'ün tekrar inşa edilmesi için dua eden tek millet te onlar.

Son 2000 sene boyunca her sene bayramlarında, anavatanları Israel topraklarına ve Kudüs'e olan sevgilerini ve özlemlerini, anavatanlarına dönme hayallerini ve umutlarını dile getiren "LE'SHANA HABAA BE'YERUSHALAİM" (GELECEK SENE KUDÜS"TE) sözlerini tekrarlayanlar da onlar.

"Eğer Yerushalaim'i unutursam, sağ kolum yeteneğini kaybetsin" sözleri de her Yahudi çiftin evlilik merasimi sırasında tekrarlanan sözler.

Bunlar Kudüs'ün Yahudiler için ne kadar önemli olduunu gösteren, ve Kudüs'ün hayatlarında oynadığı merkezi rolü vurgulayan örneklerin bulunduğu çok uzun listeden sadece birkaç tanesi.

Son yıllarda ağzınızdan hiç düşmeyen, ve anlamlarını tam olarak bildiğinizden emin olmadığım, hep negatıve anlam yükleyip lanetlediğiniz 'Siyonizm' ve 'Yahudi' kelimelerine de izninizle değinelim.

YAHUDİ , (İbranice 'Yehudi') YEHUDA'LI MANASINA GELİR . Yehuda, Yakub'un oğullarından biri olan 'Yehuda' kavmının yerleştiği ve üzerinde 'Yehuda Kirallığının' kurulduğu bölgenin (Israel Topraklarının güney bölümü) tarihi adıdır. Yani Yahudiler, kelime anlamıyla 'Yehuda'ya ait olan, 'Yehuda'dan olan" ve anavatanları Israel toprakları olan millettir !

SİYONİZM de , Yahudileri ve Yahudi kültürünü korumak, desteklemek, Yahudilerin anavatanları olan Israel'e dönmelerini ve ORDA BAĞIMSIZ BİR DEVLET KURMALARINI HEDEFLEYEN milliyetçi bir harekettir. Milletlerin hür ve bağımsız yaşamalarını hedefleyen, ve her milletin doğal hakkı olarak tanınan ve saygı duyulan 'MİLLİYETÇİ KURTULUŞ HAREKETLERİ' Yahudi Milletinin de doğal hakkı değil midir ? Bu hakkı diğer ülklere tanıyıp Yahudi Milletine neden tanımak istemiyorsunuz ?

Mescidi Aksa'yı 'KURTARMAKTAN söz ediyorsunuz.

Müslümanlar için üçüncü kutsal yer sayılan Kubbet el Sahra ve Mescidi Aksa'nın bulunduğu yer, aynı zamanda Yahudiler için de en kutsal yer sayılan (Moriah Dağı) yerdir. Aynı yerde bir zamanlar 'Birinci' ve 'İkinci Yahudi tapınakları' kurulmuştu. Yani Kubbet el Sahra ve Mescidi Aksa iki Yahudi tapınağının yıkıntıları üzerinde inşa edilmiş.

Mescidi Aksa'yı 'kurtarmanıza' gerek yokki . Çünki orası Israel kurulduğundan beri MÜSLÜMAN ARAP VAKFININ ELİNDE ! 19 sene boyunca Ürdün işgali altında olan bu yer (1948-1967), 1967 senesinde Israel kontrolü altına geçtiinde de, Israel Yahudiler için en kutsal sayılan bu yerin kontrol ve idaresini Müslüman Arap Vakfı'na teslim etti ! Evet sayın Erdoğan, doğru işittiniz. Israel Yahudiler için en kutsal sayılan yerin anahtarlarını Müslüman Arap Vakfına verdi. (Ve Arap Vakfının aldığı kararla, 2000 yılından itibaren Kubbet el Sahra ve Mescidi Aksa'ya Müslüman olmayanların girmelerinin yasaklandığını da sanırım biliyorsunuz.)

Yoksa orayı Araplardan mı kurtarmak istiyorsunuz ?

Bu da, üç tektanrılı din için kutsal sayılan Kudüs'de, Israel'in kutsal yerlere ne derece saygı gösterdiğini, bu üç dinin kendileri için kutsal saydıkları yerlerdeki haklarının ne kadar korunduğunu göstermiyor mu ?

Sayın Davutoğlu, bölgenin TEK GERÇEK DEMOKRATİK ve İNSAN HAKLARINA SAYGILI ÜLKESİ OLAN ISRAEL'İ düşman ilan ettiniz !

Bu ülkeyi yasadışı ve haksız göstermek için başvurduğunuz YALAN, SAPTIRICI VE NEFRET DOLU İFTİRALAR VE PROPAGANDALAR yüzünden Türkiye, Israel ve Yahudilerin nefret edildiği, Israel bayraklarının hergün yakıldığı bir yer haline geldi.

Türkiye'nin kendisinin de yıllardır kanlı terör eylemlerine sahne olmasına ve terör'e karşı sürdürdüğü savaşa rağmen siz Sayın Davutoğlu, Arap ülkelerinin çoğunun bile terörist olarak kabul ettikleri Hamas'ı kucaklamayı tercih ettiniz. Kendi çocuklarının küçük yaşdan itibaren beyinlerini yıkayarak onlara Israel'e karşı nefreti aşılayan, okullarda 'canlı intihar bombaları' olma derslerinin eğitim programına dahil eden, Israel'deki sivil nüfusa karşı terörist eylemlerde bulunan ve onların üzerine roket gönderen, ve bütün bunları yaparken kendi halkını, kadınlarını ve çocuklarını canlı siper olarak kullanan, onların ölümünü arzulayan ve daha sonrada bu çocukların ölümlerinden Israel'in suçlanmasını isteyen Hamas !

Doğru düşünmekten ve sorgulamaktan aciz, cahil ve beyinleri nefretle yıkanmış 'köyün sürüsü' de bu yalan ve iftiralarınıza inanıp hergün "Kahrolsun Israel" diye bağırıp Israel bayraklarını yakmaya devam ediyor.

Israel'de ise bugüne kadar hiç bir milletin bayrağının yakıldığına tanık olmadım, ve olmayacağıma da eminim. Israel'de, bizi yok etmeye and içmiş düşman devletlerin bayraklarına bile saygı duyarız.

Unutmayın, diğer milletlere saygı göstermeyenler sonunda kendi milletlerine de saygı göstermezler. Diğer milletlerin bayraklarını yakanlar, sonunda kendi bayraklarını da yakmaya mahkumdur.

Bütün bu açıklamalarımdan sonra siz hala "Kudüs bizim" diye hayaller kurmaya ediyorsanız, size hayallerinizin gerçekleşmeden devam etmesini dilemekten başka yapacak bişey kalmıyor.

Vatanlarından uzak, DEVLETSİZ YAŞAMANIN NE OLDUĞUNU ÇOK İYİ ANLAMIŞ , bunun kendilerine ne kadar pahalıya mal olduğunu iyi bilen, nüfusunun üçte biri Naziler tarafından sadece Yahudi olmaları yüzünden katledilen, 2000 sene sonra sürgünden anavatanlarına dönmeyi ve 'SOYKIRIMIN' KÜLLERİ ÜZERİNDE TEKRAR YENİDEN DOĞMAYI ve güçlenmeyi başaran bu milletin vatanlarını ellerinden alıp tekrar işgal etmek o kadar kolay mı sanıyorsunuz !

Gerçekten ne doğru ve güzel söylediniz : "Geldikleri gibi giderler !" Asurluların, Babıllilerin, Perslerin, Yunanlıların, Romalıların, Arapların, Haçlıların, Memlukluların, Osmanlıların ve İngilizlerin, yani tüm işgalcıların "geldikleri gibi gittikleri" gibi, sizler de, eğer gelirseniz "GELDİĞİNİZ GİBİ GİDERSİNİZ" ! Hem de anında... Yani gelmenizle gitmeniz bir olur !

Saygılarımla,

Asher Ashkenazi

 

Please enter the text shown in this picture:

Küfür, hakaret, ırkçılık ve nefret içeren yorumlar yayınlanmayacaktır. Lütfen kişilere saygılı olun ve fikirlere cevap verin
Kamal
15/06/15 12:53
Sorun aslinda tamamen olmasada buyuk olcude dinlerin birbirleri ile carpistirilmasina yonelik ve , Osmanli'nin cesitli sebeblerle Orta Dogu dan toprak baglarinin koparilmasi dolayisiyla nufuz alaninin Cumhuriyetin ilani ile neredeyse son bulmasi akabinde ozellikle 1.Dunya savasi sonrasi ingiliz emperyalizminin cirit attigi ortadogunun suanki hali buradaki musevi musluman hristiyan yahut yahudi arap yada diger etnik topluluklar icin ne yazikki cok uzucu olaylarin yasanmasina zemin hazirlamistir. Ingilizler buradaki insanlarin birbirleriyle olan munakasalarini din temelinde ve etnisite dahilinde korukleyerek istikrarin var oldugu bir halden ziyade istikrarsizlastirmaya suruklemislerdir. Israil Arap savaslari esnasinda israil in misir a girisini goren ingilizlerin suveys kanali gibi onemli bir nokta icin (Bkz. Masum sivillerin olmeleri onlar icin bir mana teskil etmez, hersey pragmatist bir denklem dir) savasi sona erdirtmistir, bu cografyanin Yarbay Lawrance gibilerden temizlenmesi gerekmektedir, oncelikle perde arkasini gormek gerekirki teyakkuzda olan kardeslik ruhu ve insanlik onuru saygiya ve karsilikli iletisim haline donebilsin. Bolgenin sosyal politik ve ruhsal rehabilitasyon sureci ancak bu sekilde baslar, bu yol zor olan yoldur ancak Peygamber Solomon'un da dedigi gibi; O gun gelecek su an bulundugumuz bu yerde inananlar aynen bizim yaptigimiz uzre iblislerle ve onlarin muridleriyle mucadele edecekler iste bu son savas olacak.Masumu masuma vurduran herkez benim gozumde iblistir, bu hususun dinlerle milletlerle alakasi yoktur. Cehaleti parcalayacak olan bilgiye hukmedenler oldugu gibi, insanlari zulum altina sokup onlari kolelestirmek isteyenler de yine onlar gibi bilgiye hukmedenlerdir. Taraf secmek yada taraf olmak gerekirse temelinde insan ve insanlik olan ve bilgiye hukmedip cehaleti parcalayan tarafta onurlu sekilde durmak insani vazifemiz olmalidir. (Peace at home, peace in the world.) Sevgiyle.
Asher Ashkenazi
12/06/15 10:53
Israel'in kuruculari ,( ayni zamanda 1977'ye kadar Israeldeki tum hukumetleri kuran, politik tonu belirleyip ulkeyi yoneten) sosyalist ve laik milliyetci gocmenlerdi. Onlar, Yahudi Milletinin Israel topraklarindaki hak ve taleplerini tarihi, milli, kulturel ve ruhani baglara dayanarak savundular. "Dini talepler" vurgulanmadi. "Vaad edilmis topraklar"a deginmemin sebebi, 'din'i politik bir alet olarak kullanip Turkiye'nin ic ve dis politikasinda onemli bir rol oynamasina onayak olanlardan biri olan sayin Davutoglu'na verdigim cevapta, kendilerinin yabanci olmayan bir dille bir baska boyut daha eklemekti. Tevratta "vaad edilmis topraklar"in sinirlari degisik sekilde geciyor (mesela 8 kere "Dan'dan Beersheva'ya" olarak) ve tam olarak kesin ve net degil. Bugun zaten bu, ne Israel'in gundeminde olan ne de tartisilan bir konu. Israelliler icin asil onemli olan, sinirlarin Israel halkinin guvenlik icinde yasamasini temin edebilecek "savunulabilir" sinirlar olmasi. Bu konuda herkes hemfikir. Haklisiniz, Kuran'da bu konuda negative kelamlar da var. Ama ben positive bakis acimla positive olanlari secmeyi uygun buldum :) Buyuk Ataturk bizler icin her zaman on plandadir. Bizler Israel'de bu Buyuk Adam'i her zaman sevgi, saygi ve ozlemle anmaya devam edecegiz. Sevgiler ve saygilar
Filozof
11/06/15 13:10
Yahudiler siz saf mısınız bir 3.dünya ülkesinin cahilce populist soylemlerini ciddiye alıp cevap veriyorsunuz.Her türlü teknolojinin en ilerisini üreten Bilim geleneği kurmuş sıradan Halkla Üniversiteler arasında düsünce pratik aktarım gucü çok yüksek Teknokrat sınıfınız var.En azindan ülkeniz mantıklı kararlarla bilimsel bir şekilde yönetiliyor.Biz Türklerde böyle bir ortam olsa dünyayı inletirdik.Olamıyor çünkü Türkiyede halkın %40ı açlık sınırında %1 i modern çağa uygun iyi eğitim alabiliyor.Doktora yapma seviyesi Binde 13...Halktan birini çağır ciddi birşey anlat ne anlatılanı anlıyor ne de kendini ifade edebiliyor.Tembel cahil ama kendini güçlü sanan komik bir halkımız var.A.Ashkenazi;böyle komedi bir ülkeyi ciddiye alıp oturup makale yazmışsın bu kadar işsiz misin?Bakın eğitimli Türkler, Israil devletini; Yahudilerin kendisinden daha iyi tanıyor.Ayrıca Israilin de her Modern ülke gibi Savaş yapmadan çevresindeki güç odaklarını birbirine karşı indukleyip oluşan kavgadan siyasi çıkarımlar elde ederek nufuzunu genişleten Emperyalist bir ülke olduğunu biliyoruz.Hatta baba Emperyalist Amerikanın bölgedeki tüm kuklalarından en güçlüsü olduğu açık.Siz önce Amerikalıların provakasyonlarından kurtulun.Amerika yuzünden Iranla zıt oluyorsunuz.Iranla ve diğer çapulcu Araplarla bir şekilde barışın.Biraz Istirahate çekilin surekli savaş savaş bıkmadınız mı?Birsürü kafayı yemiş yobaz Arap sürekli size saldırıp duruyor bunları öldürseniz de bitmezler.Bir şekilde ateşkes yapın.Yahudiler,Amerikan silahlarına şarjör olmamalıdır.
Kamal
10/06/15 01:07
Yazınızın bazi bolumlerinde hak veriyorum size, yalnız bazı kısımları muallakta kalmış yada bırakılmış. Evvela milliyetçilik her ulusun atardamarıdır buradan beslenirler buna sozum yok ancak aşırısı zararlıdır, bunu musevi cemaati çok iyi bilir geçmişten... Diğer husus Kur-an da gecenler, yer toprak yada mülk bakımından doğrudur, ancak Kur-anda bahsedilen bazı negatif kelamlarda vardır o sebeble bana gore işin o boyutuna girmemeniz faydali olurdu. Diger taraftan Ataturk'u on plana cikartmanizda manidar olmus :)) sorum şu: Israel in topraginin sınırları neresidir? bu yazıda sanki bugunku sınırlarınız gibi gosterilmis buradada eksiklik var vaad edilen topraklari bugunku cografik konumlarıyla yazarsanız okuyucular olarak bazı hususları daha net değerlendire biliriz sanıyorum... Sevgiyle.

Haber Merkezi