Haber Merkezi

05/05/12

DAVUTOĞLU: TAM BAĞIMSIZ BİR FİLİSTİN DEVLETİ İSTİYORUZ

Türkiye Dış İşleri Bakanı Ahmet Davutoğlu : TAM BAĞIMSIZ BİR FİLİSTİN DEVLETİ İSTİYORUZ...

Dışişleri Bakanı   Ahmet Davutoğlu , ''Bugün hala Filistin halkı kendi özgür devletinde yaşayamıyorsa burada bir vicdan çelişkisi vardır, güç ile değerler arasında bir çelişki vardır. Bu çelişkinin giderilmesi lazım. Bu çelişkinin giderileceği makam da BM'dir'' dedi.

Üsküdar Belediyesi'nin ev sahipliğinde Filistin Dayanışma Platformu tarafından Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ''Birleşmiş Milletler Zemininde Filistin Meselesi Konferansı''nda konuşan Davutoğlu, Kudüs'ün, insanlık vicdanını temsil ettiğini söyledi.     

Davutoğlu, ''Oralarda zulüm varsa insanlığın, insanlık vicdanının rahat etmesi mümkün değil'' dedi.  
     
İnsanlığın, peygamberlerin, toplumların bütün serüvenlerinin Kudüs'te hulasa edildiğini kaydeden Davutoğlu, ''Orada savaşlar var, zulümler var ama orada insanlığın vicdanı var. O topraklar bugün de insanlık vicdanının temsil edildiği topraklar. Oralarda zulüm varsa insanlığın, insanlık vicdanının rahat etmesi mümkün değil'' şeklinde konuştu.  
      
Davutoğlu, Türkiye'nin bu vicdanın sesi olduğunu, insanlık vicdanının sesi olmaya da devam edeceğini vurgulayarak, ''Elimizdeki bütün imkanları, kudreti kullanarak Filistin meselesinin hiçbir zaman unutulmaması ve her yerde insanlık vicdanının sesi olarak gündeme getirilmesi konusunda durmadan, bıkmadan çalışacağız, ta ki Filistin halkı onurlu bir şekilde hayatlarını idame ettirebilecekleri devletlerini kurana kadar'' diye konuştu.  
      
BM'nin, insanlık tarihinde ortak insanlık vicdanını siyasal hayata yansıtmak için kurulan en geniş kapsamlı örgüt olduğuna işaret eden Davutoğlu, şöyle devam etti:  
      
''Eğer insanlığın ortak bir siyasal aklı varsa bu BM'de kendini bulur, bulması beklenir en azından. Bunun için BM kurulmuştur. Bütün halklar, bütün devletler birbirine eşit kabul edilmiştir ve BM Genel Kurulu oluşmuştur. Güç hiyerarşisini yansıtacak şekilde de BM Güvenlik Konseyi oluşmuştur. Ama özellikle BM Genel Kurulu insanlığın vicdanını temsil eder. İnsanlığın vicdanından kopan bir BM'nin bir gelecek vizyonu çizmesi de mümkün değildir.''  
      
     -''Filistin meselesini çözmek, BM sistemi üzerindeki en büyük sorumluluk''-  
      
Bugün dünya çapında bir anket gerçekleştirilse, dünyanın her köşesinden insanların, Filistin halkının bağımsız devlet olma hakkını destekleyeceğini dile getiren Davutoğlu, ''Her ırktan, her dinden insanlar Filistin'in bu hakkını teslim ediyor. BM'nin Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi'nin onlarca, hatta yüzlerce kararı var. Sadece BM Güvenlik Konseyi'nin 89 kararı vardır İsrail'in hiç uygulamadığı. Bugün hala Filistin halkı kendi özgür devletinde yaşayamıyorsa burada bir vicdan çelişkisi vardır, güç ile değerler arasında bir çelişki vardır. Bu çelişkinin giderilmesi lazım. Bu çelişkinin giderileceği makam da BM'dir'' diye konuştu.  
      
Filistin Dayanışma Platformu'nun bugün düzenlediği konferansta ''adresi'' doğru bulduğunu ifade eden Davutoğlu, ''Eğer BM insanlık vicdanını bundan sonra da temsil kabiliyeti taşıyacaksa, öncelikle Filistin meselesini çözmek, BM sisteminin üzerindeki en büyük sorumluluktur'' dedi.

Davutoğlu: Filistin devleti kurulana dek uluslararası ve bölgesel düzenden bahsetme imkanı yoktur

Dışişleri Bakanı   Ahmet Davutoğlu , ''İsrail'in vicdanına ya da merhametine bırakılmış bir Filistin, yarı özerk bir Filistin değil, kendi topraklarında tam egemen ve sınır bütünlüğü tanınmış bir Filistin istiyoruz'' dedi.  
      
''BM Zemininde Filistin Meselesi'' konferansında konuşan Davutoğlu, BM kararlarında Filistin halkının devlet kurma hakkının teslim edildiğini, hiçbir uluslararası hukukçunun, hiçbir devletin, hiçbir uluslararası örgütün, İsrail'in sürdürdüğü işgali meşru görmediğini söyledi.  
      
Davutoğlu, ''Aşırı akımlar dışında İsrailliler bile hep 'bir gün barış olacak ve biz buraları terk edeceğiz' diye düşünmüştür. O zaman niye bu işgal sürüyor- Neden 64 yıl, başka bir yerde benzer bir sorun olsa çoktan çözülmüş olurdu da İsrail söz konusu olduğunda uluslararası hukuk duruyor-'' diye konuştu.  
     
Türkiye'nin İsrail'e karşı gür sesle konuştuğunu, uluslararası hukuk ihlallerini yüzlerine vurduğunu belirten Davutoğlu, ''Çünkü biz İsrail'e ve Yahudilere karşı suçluluk duygusu hissetmiyoruz. Onlara hiçbir zaman zulmetmedik, onların da zulmünü engelleme hakkına sahibiz. Başkaları zulmetmiş olabilir, o zulmedenler şimdi suçluluk duygusuyla İsrail'in uluslararası hukuk ihlallerine karşı seslerini yükseltemiyor olabilirler. Ama 1492'de Endülüs'te Müslümanlarla birlikte Yahudiler zulme uğradıklarında, bütün mazlum milletlere kucak açan bu millet onlara da kucak açtı. İkinci Dünya Savaşı'nda da kucak açtı. Yine söylüyoruz; bir gün nerede, hangi mazlum millet bizim kapımıza gelirse gelsin, acısını paylaşmak isterse, bütün o mazlum milletlere kapımız açıktır. Ama bugün mazlum millet Filistin'dir'' diye konuştu.  
      
     -''Hiçbir devletin uluslararası hukukun üzerinde olma hakkı yoktur''-  
      
İsrail'in artık herhangi bir devlet gibi uluslararası normları uygulama zorunluluğu olduğunu ifade eden Davutoğlu, ''İsrail'i mazlum edebiyatı üzerine kuran iradenin bugün artık bu argümanı kullanma şansı yoktur. İsrail'i uluslararası hukukun üstünde gören anlayış aslında uluslararası hukuku tehdit eden anlayıştır'' dedi.  
      
Davutoğlu, Mavi Marmara'ya karşı saldırı söz konusu olduğunda BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada da bu duruma atıfta bulunduğunu hatırlatarak, ''Hiçbir devletin uluslararası hukukun üzerinde olma hakkı yoktur. Bu, BM'nin en tabii, en temel kuralıdır. İsrail kendini BM'nin herhangi bir üyesiyle eşit kabul edene kadar da uluslararası hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz'' diye konuştu.  
      
BM'nin, insanlık vicdanının temel değerleri, uluslararası hukukun normları temelinde bir uluslararası düzen fikrine dayalı olarak kurulduğunu vurgulayan Davutoğlu, şunları kaydetti:  
    

''Bu düzenin kırılgan olduğu yerler neresi, nerede tehdit altında- Bir sıralama yapılsa en fazla Orta Doğu bölgesi ve özelde de Filistin meselesi görülür. Filistin meselesi, sadece İsrail ile Filistin arasında bir mesele değildir, iki halk arasında bir mesele de değildir. Filistin meselesi, uluslararası hukuku savunanlar ile İsrail arasındaki bir meseledir, insanlık vicdanıyla İsrail arasında bir meseledir. Eğer bir uluslararası düzen fikrini insanlığa anlatacaksak veya o düzenin oluşması için çaba sarf edeceksek, olmazsa olmaz şart bir an önce Filistin meselesinin çözülmesi ve Filistin devletinin kurulmasıdır. Filistin devleti kurulana dek uluslararası ve bölgesel düzenden bahsetme imkanı yoktur.''  
      
Orta Doğu bölgesinin yeniden şekillendiği kritik bir süreçten geçildiğine dikkati çeken Davutoğlu, ''Tahrir'deki, Libya'daki, Suriye'deki gençlerin tek istediği onurdur. Genç Orta Doğu insanı onurunu tekrar kazanmak istiyor. Onurlarının en fazla zedelendiği yer de Filistin meselesidir. 64 yıldır Orta Doğu insanlarına hakaret ediliyor. Filistinlilere yapılan her zulüm, bu bölgedeki halklara -etnik kökeni, mezhebi ne olursa olsun- hakarettir. Artık buna bir son verilmesi lazım'' dedi.  
      
Davutoğlu, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkı olduğunu ve bunun mutlaka gerçekleşeceğini ifade ederek, ''Filistin halkının kendi kaderini tayin ederek kendi devletine sahip olması ideali gerçekleşmedikçe Orta Doğu'da bir bölgesel düzenin gerçekleşebileceğini düşünmek çok zor. Orta Doğu'da bir düzen, ancak ve ancak yaşanabilir sınırları içinde Filistin halkının özgür bir şekilde kendi iradesine sahip çıkmasıyla mümkün olabilir'' diye konuştu.  
      
     -''Tam egemen bir Filistin devleti''-  
      
Orta Doğu'da bir düzenin kurulabilmesi için yarı egemen değil, tam egemen bir Filistin devletinin kurulması gerektiğini belirten Davutoğlu, ''İsrail'in vicdanına ya da merhametine bırakılmış bir Filistin, yarı özerk bir Filistin değil, kendi topraklarında tam egemen ve sınır bütünlüğü tanınmış bir Filistin istiyoruz'' dedi.  
      
Tam egemen Filistin devletinin başkentinin de Doğu Kudüs olması gerektiğini vurgulayan Davutoğlu, şöyle konuştu:  
      
''Bu bir lütuf değildir, Filistinli kardeşlerimizin hakkıdır. Bu, insanlık vicdanını temsil eden Kudüs'e sadakat hisseden bütün Müslümanların, Hristiyanların, İbranilerin hakkıdır. Kudüs, o vicdanı temsil edecek şekilde Filistin'in başşehri olmalıdır. Gerçekten insanlık barışının sağlandığı bir başşehir. Kudüs meselesi çözülmeden Filistin sorununun çözüme kavuşturulması mümkün değil. Bütün anlaşmalarda vurgulandığı gibi 67 sınırlarını yansıtacak şekilde Doğu Kudüs'ün özgür Filistin'in başşehri olacağı bir çözüm istiyoruz.''  
      
Başta su olmak üzere bütün ekonomik kaynaklarını kullanabilme imkanına kavuşturulmuş bir Filistin devleti istediklerini belirten Davutoğlu, ''Bir gün gelecek inşallah Filistin bayrağı UNESCO'da dalgalandığı gibi BM gönderine çekilecek. İşte o gün Orta Doğu'da barıştan söz edebileceğiz, dünyada bir uluslararası düzenin artık yerleşmekte olduğu inancını taşıyabileceğiz'' dedi.  
    
Filistin meselesi kadar çok, ara buluculuk anlamında diplomasi terminolojisi üretilen bir başka mesele olmadığını belirten Davutoğlu, ''Oslo süreci, Madrid süreci, yol haritası, quartet... Her türlü diplomatik terminoloji kullanıldı. Bir seferinde uluslararası bir toplantıda da söyledim. Artık 'yol haritası' tabirini duymak istemiyoruz. Yolun sonunu görmek istiyoruz. Yolun sonu Filistin devletidir. O olmadıkça yeni yol haritaları, yeni barış planları üretmenin hiçbir faydası yok. Burada eksik olan uluslararası iradedir. Uluslararası irade insanlık vicdanının sesine kulak verecek olsa, Filistin sorununun çözümü birkaç günlük, birkaç haftalık bir meseledir. Herkes biliyor çözümün ne olduğunu ama bu çözümü içlerine sindiremeyenler var. Onlar içlerine sindirene kadar da Filistin meselesini gündemde tutmaya devam edeceğiz'' diye konuştu.  
      
Davutoğlu, burada Filistinlilere de görev düştüğünü belirterek, Türkiye'nin son birkaç yılda diplomasi alanında en çok enerjiyi Filistin'deki taraflar arasında uzlaşmanın sağlanmasına sarf ettiğini vurguladı.  
      
Dışişleri Bakanı Davutoğlu, ''Ortak vicdan, ortak hukuk, ortak değerler etrafında birleşemezsek, başkalarından bu değerlere sahip çıkmasını bekleyemeyiz. Filistinliler arası uzlaşmanın artık başarıya ulaşması lazım'' dedi.  
     
Filistinlilerin tek bir bayrak altında Filistin devleti kurulana kadar saflarına fitne girmesine izin vermemesini isteyen Davutoğlu, ''Onların bizim üzerimizdeki hakkı, birlik ve beraberliklerini sürdürdükleri müddetçe arkalarında durmamızdır. İşte taahhüt ediyoruz; Biz onların arkasında olacağız Filistin devleti kurulana kadar. Ama onların da bu birliği, beraberliği temin etmeleri lazım. Aralarına giren fitneleri, ayrılık tohumlarını bertaraf etmeleri lazım'' şeklinde konuştu.  
     
Davutoğlu, son dönemde Hamas ile El Fetih arasındaki görüşmelerde kat edilen mesafenin, ortak kavramlar etrafında buluşulmasının ümit verici olduğunu ifade ederek, ''Bunun sürdürülmesi lazım. Bu yönde elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz'' dedi.  
      
Orta Doğu'nun yeniden şekillendiğini vurgulayan Davutoğlu, ''Biz bu şekillenmenin merkezindeyiz. Bu kardeş halklarla birlikte, omuz omuza bu şekillenmeyi temin edecek her türlü yolu deneyeceğiz. Ama bu süreçte Filistin meselesinin unutulmasına da hiçbir zaman izin vermeyeceğiz'' dedi.  
      
     -''Meseleleri sahiplenmek anlamında sahiplik''-  
      
Meclis'te yaptığı bir konuşmada kullandığı ''sahiplik'' tabiri üzerine tartışmalar yaşandığını hatırlatan Davutoğlu, şunları kaydetti:  
     
''(Biz bu toprakların, bu bölgenin sahibiyiz) derken, hegemonik anlamda bu bölgeye sahibiz anlamında demiyorum. Bütün bu bölge halklarıyla birlikte bu bölgenin sahibiyiz. Bu bölgenin yabancısı değiliz, bu bölgeye dışarıdan gelmedik. Bu bölgeye gözümüzü kapatmayız. Bu bölgenin her bir şehrinde, her bir mahallesinde, ne olursa olsun orada yaşayanların meselesi bizim meselemizdir. Biz o meseleleri sahipleniriz, o sorunlara dışarıdan bakmayız, o sorunların içine girer ve onları çözmeye çalışırız. Kastettiğimiz budur. Yoksa mülkiyet anlamında sahiplik değil, meseleleri sahiplenmek anlamında sahiplik. Onlarla birlikte omuz omuza olmak anlamında sahiplik. Ve (onların hizmetkarıyız) derken de bu topraklara sinmiş insanlık vicdanının hizmetkarıyız.''  
      
Türkiye'nin kimseye efendilik etme niyetinde olmadığını vurgulayan Davutoğlu, ''Ama kimsenin bizi bu bölgeden koparmasına, bu bölgenin halklarından koparmasına, onların acılarına seyirci kalacak şekilde onlardan uzaklaştırmasına izin vermeyiz. Orta Doğu yeniden şekillenirken bu şekillenmede Suriye'deki, Mısır'daki, Filistin'deki, Libya'daki kardeşlerimizle omuz omuza yeni bir barış düzeninin öncüsü olmaya devam edeceğiz. Bu barış düzeninin mihenk noktası, odağı Filistin'dir'' diye konuştu.

AA

 

Please enter the text shown in this picture:

Küfür, hakaret, ırkçılık ve nefret içeren yorumlar yayınlanmayacaktır. Lütfen kişilere saygılı olun ve fikirlere cevap verin
Yehuda Beit - Halachmi
24/10/12 09:11
Bana yazana.... Sen kor degilsin sadece hakikatleri anlamayacak kadar beynin korlesmis. Iyice arastirirsan kimin baris istemedigini gorursun.
groll
15/10/12 15:39
@islam Sizin gibi tipleri anlamak zor.Adamın kafasını kesersiniz Allah dersiniz,canlı bomba olursunuz Allah için dersiniz,Allahuekber diyip hristiyan-yahudilere saldırırsınız.Çok merak ediyorum Allahla nasıl haberleşiyorsunuz?Hayır varsa bir yöntemi sormak istediğim şeyler var.Madem Allah İsraili yoketmek istiyor koca kainatın yaratıcısı k.ç kadar İsraili yoketmeye gücü yetmiyor mu?300 milyon nüfuslu 6 ülke saldırdı buna rağmen 5 milyoncuk İsraili deviremediniz hemde size göre Allahta sizin yanınızdaymış!Sizin yazdıklarınızdan şu çıkıyor, ''Allahın bile gücü İsraile yetmiyor''.Diğer bir soru madem bu kadar Allah sizin yanınızda ama refahı,mutluluğu,parayı hristiyanlara-yahudilere verirken müslümanlara acıyı,gözyaşını,fakirliği vermiş?Ben size açık söyliyim Allahınız sizin yanınızda falan değil,tam karşınızda! Sizin gibi tipler hayatın gerçeklerinden kopuk hayal dünyasında yaşamaya mahkumdur.İşte bu hayal dünyasında yaşamanın bir ürünüdür şizofreni.Siz kafir diye başkasını öldürürsünüz ama hasta olunca o ''kafir''lerin ilaçlarında şifa bulursunuz.Benden size bir tavsiye,her lafın başına ''Allah'' kelimesini koymayın.Hayır sizin şizofrenik hastalıklı bir beyin olduğunuzu anladıkta ALLAH'ın adını lekelemeyin!
islam
15/08/12 16:14
siz yahudilerin kaygılarını anlıyorum...ama şunu bilmeniz gerek, rüzgar islamın lehine esmeye başladı.aslında bunun farkındasınız..bu yüzden sürekli ağlıyorsunuz..siz yahudilerin planı varsa,allah ın da bir planı var ve şu an bu işliyor..müslümanların uyanışı ve şahlanışını buğulu gözlerle izliyorsunuz...yüzyıllardır nefret tohumlarıyla insanları birbirine düşürdünüz ve hala da öyle yapmaya çalışıyorsunuz.ama ne fayda,artık, devran döndü.bu, biz müslümanların isteğiyle değil,tamamen allah ın isteğiyle gerçekleşen bir durum.sırf arap düşmanlığından kaynaklanan bir peygamber nefreti..yada kendi soyunuzdan olmayan bir peygamberden kaynaklanan arap düşmanlığı..aranızda elini vicdanına koyup gerçeği düşünen var mı ki acaba..olmasını çok isterdim..sonuçta siz de ehli kitapsınız.ve inanç bakımından bize en yakın olanlar sizsiniz.
LEVY lere
08/08/12 17:10
Kendinizi unutup ,sokak dili ile konuşmayin..Yargılama hakkınızda yok..Siz dini vazifenizi yapmaya çalışın..Zaten Yahudide degilsiniz,yanlış oluyor bilesiniz..
yusuf levi
26/07/12 09:35
Davutoğlunun dilinden '' özgür irade '' hiç düşmüyor yeterki konu kürtlere gelmesin.hiç kimsede sormuyor : filistinlilere ,suriyedeki sünnilere varda kürtlere neden yok ???
Musa levi
15/07/12 19:03
Eger filistinlileri magdur goruyorsaniz naden filistinlileri israeldeki ovulara bomba atiyor cocuklari olduruyorlar o zaman sizler goruyorsaniz ve susuyorsaniz demekki zizlerde katilsinizdir ve hatirliyorsaniz kibris isgalinde mehmetcikler kibrisli kadinlarin irzina gecip onda sonora oldurduklerini hatirliyamiyan davutoglu simdi filistinlilerin haklarini korumaya calisan bir insan olarak gosteriyor once sen baskalarinin hakkini ozgurlugunu sagunacagina sen kendi vahsetlerini kibris hakkini topragini geri ver ondansonra konusabilirsiniz sayón davutoglu uglu
Ibrahim e
03/07/12 18:37
Abram,sen Yahudi moderatörüne şükret,hak ettigin cevabı yazamıyorum..Sen kendini ne sanıyorsunda benim Dış Işleri Bakanıma dil uzatma hakkını kendinde buluyorsun?
ibrahim
26/06/12 08:22
sen önce jetini düşüren suriye ye cevap ver:)sen kim israil in egemenlik sahasına müdahale etmeye çalışmak kim.
yusuf
23/06/12 20:07
israilin amacı çok açık ama görebilene.israil gazze ve batı şeriayı şu aşamada topraklarına katmak istemiyor filistinliler istese bile zira böyle bir durumda kontrol edilemez bir arap nüfusuyla karşı karşıya kalacaklar bunun yerine baskıyla yerleşimcilikle olabildiğince çok arabı göçe zorluyorlar.zira israildeki %16 lık arap onlar için yeterince tehdit içeriyor bu oran %40-50 lere ulaşırsa arapların daha çok çoğaldığıda düşünülürse nüfus dengesi arapların lehine olacak(%60 arap %40 yahudi gibi).bu yüzden belirsizlik israil için en iyisi bağımsız filistin yerine arap nüfusu iyice düşmüş filistini yutmak daha akıllıca. israil içinde yaşıyan yahudi olmayanlar için arap kelimesinin kullanılmasıda çok ince düşünülmüş birşey zira israil içinde %16 lık müslüman denmesi israil için bir tehdit unsuru.israili o topraklardan artık artık arapların atması imkansız bir olay.israilin gelecekte başını ağırtacak tek konu arap nüfusu olacaktır,gerek kendi topraklarında gerek filistin tarafındakiler eğer israil göçe zorlayarak arap nüfusunu azaltırsa sadece gazze kalacak batı şeria bir şekilde israille birleşecek ama batı şeriada yahudi nüfusu ve müslüman nüfusa eşitlenince.
halit sönmez
22/06/12 09:18
bizim köyün rumca ismi ALONA:)yoksa bizim köydenmisin sende alon bey.
Alon
20/06/12 21:11
Yehuda ya yazan !!! Kim soruyor ki senin şürekana ?? Beyni cacıkla pompalanmış , neyin doğru neyin doğru olmadığını bilmeyen, yalaka medyanın hedef göstediği yere sorgusuz sualsiz bodozlama dalan , kendi beceriksizliğini başkalarına ihale eden size mi sorcaz bu soruyu ????
Yehuda ya
15/06/12 13:59
Sen Milleti Kör,bizleri Aptal mi sandin?Bugün sokaga çikip 100 kişiye sorsan "BARIS ISTEMEYEN KIM?" 1 kisi bile Filistin demez.. Civ civi falan geçtik..Salla Dur..
yehuda beit halachmi israel
10/06/12 16:00
AHMET DAVUTOGLU HANGI FILISTINDEN VE HANGI KUDUSTEN BAHSEDIYOR ? ARAPLARIN CEKINMEDEN DILE GETIRDILERI URDUN NEHRINDEN AKDENIZE KADAR TUM ISRAEL TOPRAKLARINDA GERCEKLESTIRMEK ISTEDIKLERI ,ISRAEL DEVLETI YERINE KURULMAK ISTENEN FILISTINMI ? YOKSA ISRAEL'IN COKTAN KABUL ETMIS OLDUGU COZUME GORE BIRI YAHUDI DIGERI ARAP (FILISTIN ) DEVLETI OLARAK IKILI COZUMMU? ARAPLAR MAALESF SIMDIYE KADAR BU COZUMU KABULLENMEK ISTEMIYORLAR. VE HER FIRSATTA GUYA PROBLEM BATI SERIADA KURULAN YAHUDI YERLESIM YERLERI OLARAK GOSTERIYORLAR HALBUKI ISRAEL HUKUMETLERI BU YERLERE KARSILIK ISRAEL TOPRAKLARI ICINDE FILISTINLILERE AYNI BUYUKLUKTE HATTA DAHA FAZLA TOPRAK DEGIS TOKUSU ONERISI YAPILDI MAALESEF BASTA FILISTINLILER BUNU KABUL ETMIS GORUNMUSLERSEDE SONRADAN BU ONERIYI REDDETMISLERDIR .YERUSALAYIMDEDE (YAHUDILERIN EN KUTSAL MABEDININ BULUNDUGU) YERDE BULUNAN EL AKSA VE OMER CAMILERININ IDARESININ ISLAM DEVLETLERININ IDARESINE VERILMESI ONERISINI BILE GERIYE TEPTILER .BU DAVRANISLARIYLA ARAP ULKELERINDEN DESTEK ALAN FILISTIN LIDERLERI BIR KEZ DAHA BARIS YANLISI OLMADIKLARINI ORTAYA KOYUYOR. ZATEN BARIS ISTESELERDI KENDI INSANLARINI SABAH AKSAM ISRAEL'E KARSI KIN VE NEFRETLE BESLEYIP TEROR EYLEMLERINDE BULUNMAZLARDI. ISRAEL MILLETI BU HAKIKATLERI GORUYOR.VE HAKIKATTEN BIZ ISRAELLILER BARISCIL OLDUGUMUZ HALDE GUNGECTIKCE ARAPLARLA BIR BARISA VARILABILECEGI KONUSUNDA PEK IYIMSER DEGILIZ ,CUNKU ARAPLAR DAVRANISLARIYLA BARIS YANLISI OLMADIKLARINI GOSTERIYORLAR.
Genç Türk
10/06/12 13:21
Önce TAM BAGIMSIZ TÜRKIYE sonrada TAM BAGIMSIZ FILISTIN..Sonrada YAHUDI HEGAMONYASINDAN KURTULACAK DÜNYA..umudu ile..
grol
17/05/12 18:36
Halit sönmez gibi tipler son 10 yılda çok arttı ülkemde.Bunlar fikir üretemez,muhakeme yapamaz,gerçekleri göremez.Bütün gün okuyup,izlediği yandaş basının dezenformasyon kokan haberlerini papağan gibi sayıklar dururlar.Sorsan haritada ''Gazze'' nerede,''İsrail'' nerede onu bile gösteremezler..
"Haver" (חבר)
14/05/12 13:26
"İnsan eksik, tamamlanmamış bir varlıktır, açıktır her şeye: Gerisin geri de gidebilir, sağa sola da sapabilir, yukarılara da yükselebilir. Hayat hep kendini alt edendir!"
"Haver" (חבר)
14/05/12 12:58
Teşekkürler..Maalesef insan ne kadar bilge de olsa ,karşisindakinin algilama kabiliyetinden fazla anlatamiyor degilmi??
Izmirli
13/05/12 19:04
Halit Aga ,bende Izmirliyim..O sizin gavur dediginizden hani..Biz bize yakiştirdiginiz Gavur kelimesinden gurur duyuyoruz..Senin gibi Müslüman olacagima,keyifle senin gavur dediklerinden olurum..Sen Laik Cumhuriyetin Bas Sehri Izmire kurban ol..Vakit bulursan Ömer Hayyam oku,irfanin artar..
1897Basel
13/05/12 02:32
Medreseden beslenirse tarih kültürün, bir elde tespihle takke,diger elde ibrikle seccade.bilimden pusulan olmadığı sürece, dolaşıp durursun gündüz gece..Ulemadan medet umduğun devirde farkında bile olmazsın, rezil rusva olursun cümle aleme,yedi düvele..Kendilerini her an bir koseye sikismis ve bir sey yapamamanin caresizligini hissedip,ve de bunlarin sonucunda yasananlar karsisinda donakalanlar, bilincaltlarinda yesererek buyumus ve yasamlarinin bir parcasi olmus direnclerinin tozlu ortusunu aralamadan,suclulari disarida,daha dogrusu dislarinda arayarak akintiya karsi kurek cekme misali gibi yorucu ve islevsiz profillerin abuk sabuk yorumlari ile……celmelere karsi vazgecmeme ve yilmama asla sebebiyet veremezlar..Ve bu ne idugu belirsiz bu bilincalti inanclarinin durtmesi ile ulusumu,devletimi,sahsimi ve birilerini lanetlerlerken,kendilerine gikini dahi cikaramayanlarin acaba ici disi bir mi diye dusunmeden edemiyor insan.Ve zor istir kendi seytanini secmek..Saplantilar insani yer bitirir,mantik denen seyi yok eder....Goruldugu ve okundugu uzere,Filistin halkının cikarlarını savunurken,Halit Sonmez orneginde goruldugu uzere kaba bir ırkcılık tuzagına dusmemelidir insanoğlu..Dusulurse eger,iste o zaman antisemitizmi yasam biçimi edinmiş, salt o anlayıştan beslenen odaklarla aynı kefeye koymak gerekir duseni de diye dusunmeme hic bir guc mani olamaz...Ve sen sayin Sonmez...Bilir misin,Ferit Develioglu'nun “Osmanlıca-Turkçe Ansiklopedik Lugat'inin 337'nci sayfasında “Gaza” kelimesinin karşısında, tek bir cümle vardir..-Din ugruna SAVAS-....Ve sen o orumcek agi baglamis aklinla,ve senin deyimin ile siyonist projelere kafa yoracağına,kalçalarındaki sıcak damga ile cemaate hizmet eden Pensilvanya'daki alameti farikası yeşil bayrak olan sürünün ülkende gerçekleşmesine az kalan planlarını düşünsen daha iyi olur. Canını,malını,ırzını, hayatını emanet ettiklerinin planlarına kafa yorup değerli görüşlerini aktardığın takdirde,en azından belki ülkene hizmet etmiş olursun... Evindeki yangını görmezden gelip,komşunun evini yakmaya uğraşmakla zaman kaybetme... Edwin Cole’ın dediği gibi sonra “”Suya düştüğün için değil,sudan çıkamadığın için boğulursun.””..Hic bir sey yapmamanin,her seyi goz ardi etmenin ve de asla bilinclesmek icin gercekleri kabul etmemenin sonu ya YOK olmaktir ya da KOLE...Sofraya geleni begenmeyip,emegini,inayetini gormezden gelerek ustune ustluk Izmir'den yazan misafir yorumcuyu da dovmeye kalkisman uzucudur.Omuzunda kazan ahcinin mekaninin yolunu sual ederek parlak fikirlerin ile burayi yeniceri kazanina cevirdin..Ve fikirlerin sahsim icin hic bir sey ifade etmiyor..Cunku,semer secilirken esegin fikri degil olcusu alinir..Edeple gelen lutuf bulur.
halit sönmez
13/05/12 00:29
kendi haline yan gavur izmirin sefil ezik chp lisi.çok istiyorsa sen buyur git israil e müslümanları sevmezsinya gazze açıkhava hapishanesini izler kıs kıs gülersin.izmir e çağırdığın şahıs değil seni görmek izmire gelmeye yaralı parmağına bile işemez ama bunu anlayabilsen ezik olmazdın:(
1897Basel
12/05/12 22:38
Sahsimi Izmir'e davet etme nezaketi gosteren yorumcuya..Izin verirseniz bendeniz de size "Haver" (חבר) diye hitap etmek isterim.Dilimde uc harfle yazilmis olmasina ragmen dilinizdeki karsiligi dort harfli "Dost" manasina gelir..Kulturel birikiminizin hakettigi bir saygi ifadesi dersek,sanirim dogru yorumlamis oluruz.Umarim bu satirlarim "Methiye duzme" sahsiyetsizligi ile esdeger tutulmaz...Siyonistleri sevmem diye yazmissiniz.Neden? diye sorsam veya siyonizmin sizin dunya gorusunuzdeki yerini ve manasini aciklamanizi rica etsem..***Insan ozunde yalniz bir varliktir ve her canli gibi onun da bir oykusu vardir...Bendenizin de bu topraklarda yasamı huzur içinde geçmedi...Kibbutz'larda başlayan yaşam seruveni, verilen dogru veya yanlış mucadelelerde gecen genclik yılları ve yitirilen arkadaşlar, onlarca canlar, savas dönemlerinde azraille karsilasmamiz,yedigimiz kursunlar,gecirdigimiz tibbi mudahaleler (narkozsuz) ve ulkemden ayri yasadigim uzun ozlem dönemleri...Evet, tüm bu yaşanmışlıklar, sukurler olsun ki nasıl bir saglam egitim almışsak, ben ve takim arkadaslarimi ne ırkçılığa, ne de dusmanimin disindakilere dusman olmaya bulastirmadi....İlk baştan önce "İnsan" olmayı öğrendik ve olene kadar da sevdamız bu gercek olacak...Yilmamak,asla yikilmamak,her yeni gun yeni bir sey ogrenebilmek ve vazgecmemek emek ve daha bir cok meziyet gerektiren uzun,yorucu ve her insanin ustesinden gelemeyecegi zorlu merhalelerden sonra edinebilen degerlerdir.Bu vesile ile sahsimi egitip,yetistiren degerli hocalarimi minnetle aniyor,onlerinde saygi ile egiliyorum..Allah'a bilinçli inanan bir insanin yeryüzündeki mevcut mahlukata dusman olamayacagini elbet takdir edersiniz.Bendenizi de bir inanan olarak kabul ettiginiz takdirde,dusman olamayacagimi da kabullenmis olursunuz.Inanc guzel yanlari ile kalplerde kalmalidir.Ayni iman duygusu ve de yine Allah sevgisi ile beraber...Kimbilir,belki bir gun tanisiriz.Hayat ve yasam her daim surprizlere gebedir..(Kulaklariniz cinlasin,degerli Macit hocam ve sevgili dostum Mumtaz)..Yurekten,sevgi,saygi ve dostlukla.
Basel e
12/05/12 14:37
Karşimda kültürlü ve akilli bir Yahudi gördügüme inancim artarak sürüyor..Düzeyli yazilariniza teşekkürler..Siyonistleri sevmem ama eger siz siyonist bile olsaniz sizinle tanişmak isterdim.. Izmir e gelirseniz de beklerim..
halit sönmez
12/05/12 08:23
basel OSMANLININ YENİLMEZ OLDUĞUNU SEN SÖYLEMEDİN ALGI KAPASİTENE SAĞLIK:)BUNU SÖYLEYEN AVRUPALILAR 1683 E KADAR OSMANLI YENİLEMEZ GÖRÜLÜYORDU. KANUNİ YAHUDİMİYDİ YOKSA..:)FATİH DEDE VAR ZATEN BİR YAHUDİLİK..FELSEFENİN DİBİNE DİBİNE VURMUŞSUNUZ ARTIK.
halit sönmez
12/05/12 08:18
musa;sen git kumda oyna iki konuşurken araya girene....düşer biliyorsun değilmi.cevap vermeye değer biri hiç değilsin.BENİM BU TARTIŞMAYA YAZACAĞIM SON CEVAP OLUR UMARIM .EĞER FİLİSTİN MESELESİ OLMASA MÜSLÜMAN CAMİADA SİZDEN NEFRET EDENLER OLURMUYDU?YAHUDİ NEFRETİ ARIYORSUNUZ 2.DÜNYA SAVAŞINA VE GETTOLARIN TARİHİNE BAKMANIZ YETİCEKTİR. MAVİ MARMARADAKİ 9 KİŞİNİN CANİCE(BÖYLE SANSÜRE TAKILIR "CANİCE DEĞİL HAKETMİŞLERDİ YAA ZATEN ONLAR TERÖR ÖRÜGÜTÜ ÜYESİ DEĞİL ÇALIŞANIYDI ADAMLAR SİGORTA PRİMLERİNİDE ÖRGÜT ÖDÜYORDU) ÖLDÜRÜLMESİNİDE KAR SAYIN AMA BİZ 1 ÖLÜRÜZ BİN DOĞARIZ O YETENEK HER ÜLKEDE YOK TABİ MALUM BAZI ÜLKERLERDE ERKEK NÜFUSU %25 LERDE:)
MUSA YAHYAOGLU
12/05/12 00:47
HALIT SONMEZ bu sutunlarda yeterince rezil oldunzaten bilgiyle gorguyle yazacaksan yaz ,BASEL hocadan ogren elini op ,yoksa cek arabani
halit sönmez
11/05/12 20:39
madem türkler çok kaka kardeşim nedir bu türkçe aşkı:)niye öğrendinizki birde ben safkan israilliyim diyorsun.sanıyorum bu yazanların hiçbiri israilden yazmıyor türkiye de burda yazılanlara maaş karşılığı cevap veren tipler yada halisünasyon görüyorlar aneyy korktum sizden hee ne çene var maşallah EDİTÖRLERİDE KINIYORUM.YADA WEBMASTER HERYNEYSE.HER TÜRLÜ İSRAİL YANLISI OLUNCA HER TÜRLÜ HAKARET YAYINLANIRKEN BEN YAZARKEN SANSÜR UYGULANIYOR.TÜRKLERİ BEĞENMİYORSANIZ NAL KADAR TÜRK BAYRAĞI NİYE KOYDUNUZ SAYIN EDİTÖR SİTENİZE.SKIŞINCA OHH İYİ YAPTIK FİSLİTNLİLERE SİZEDE SALDIRIRIZ CÜMLELERİNE BU NASIL BİR PSİKOPATA BAĞLAMA HALİ:)
1897Basel
11/05/12 18:41
Bak sayin Sonmez..Zorluyorsun.Gel bana haddimi bildir diyorsun satir aralarinda.Efendi efendi yazdim sana..Bir daha da yazmayacagim dedim.Hakaret olarak algiladigin soylemler,senin ulken yazarlari tarafindan yazilan cumlelerdir.Sana sayfa numarasina varincaya kadar kaynak da belirttim..Yazar Cetin Yetkin'dir..Al kitabi ve oku.Oku ki,sana hakaretler yagdiran (sana gore) kim imis tani...Oysa yazar,senin tarih kitaplarinda yazmayan gercekleri kaleme almis...Bak sayin Sonmez...Hala Osmanli diyorsun..Tanimadigini,bilmedigini iddia ediyorum..S.Meric'i de mi okumazsin..-Amacim seni asagilamak degil,bu sitenin kalitesini elimden geldigi kadar ayakta tutmaktir..Canakkale savasini,her ne kadar bazi yazarlar yesil sariklilar kazandi deseler de Turk milleti gerceklestirmistir..Gercekleri inkar edecek ve dogrulari saptayamayacak oranda cahil olmadigimi anladigini umut ederim.Canakkale savasinda Osmanli ordusu degil,Turk ordusu vardi..Ve bu ordu icinde degisik din ve etnik gruba dahil olanlar da bulunuyordu...Osmanliyi Osmanliyi kuranlar bitirdi sayin Sonmez..Ben sana Osmanlinin yenilmez olmadigini soylemedim...Osmanli kimdir diye sordum..Bilmiyorsun,bari bocalama.Bu konuda sana son yorumum...****Gazze olayina gelince..Adim adim,karis karis bilirim Gazze'yi..Insanini da cok iyi tanirim.Arapcam turkcemden iyidir.Biz asla ilk kani gokmedik.Ve dokmeyiz de..Dokme zorunda da kaldigimizda yorumunda belirttigin uzere helikopterlerden onbinlerce bildiri atar ve masum halki sms'ler ile bilgilendiririz.. Bu yazdiklarim tamamen dogrudur..Ancak karsimizda kalles bir teror grubu var.Terorden beslenen,teror sayesinde cebini dolduran adeta bir vampir sebekesi var...Kusura bakma,az sonra kutsal gunum basliyor...Bilahare devam ederiz..Kal saglicakla..
halit sönmez
11/05/12 17:02
1897basel in yazısından alıntı; Ne oldu Piri reis takası.Ne oldu denizaltılar,savaş gemileri,Hunhar Türkler köpek ve kurt gibidirler.Ellerine fırsat geçerse,yağmayı ganimet bilirler,fakat düşman kuvvetle gelirse arkalarına bakmadan kaçarlar” (bunlar hakaretlerden bir kısmı)ÇANAKKALE SAVAŞINI HATIRLATIRIM.OSMANLI TÜRK DEĞİLDİ?GALİBA AVUSTURYALILAR GERİZEKALI SİZE GÖRE GİDİN VE 1683 ANITINI GÖRÜN ÜZERİNDE TÜRKLERİN VİYANADAN DÖNÜŞÜNÜN 300.YILI YAZIYOR.1683 YILINA KADAR AVRUPALILARIN OSMANLININ YENİLMEZ OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜKLERİNİ BİLİYORMUYDUNUZ. israille ilgili olumlu birşey yazıyım bari taraf olmadığı anlayın,gazzeye saldırmadan önce havadan bildiri atmaları ev telfeonlarını arayıb saldırıyı haber vermeleri gerçekten çok güzel birşey şayet doğruysa..
webmaster
11/05/12 16:40
Halit bey Bu sitede "Türkiyeyi ve Türkleri yerden yere vuran" tek bir yazı bulamazsınız. Hükümetin yaptıklarını eleştirmek ise her demokraside serbesttir. Aradaki farkı anladığınızı umuyorum. Sitedeki yazıların bir çoğu diğer dillerden tercüme, bazıları da Türk köşe yazarlarınındır. Saygılar
1897Basel
11/05/12 15:42
Bilirim Halit Sönmez gibilerini,hem de çok iyi bilirim...Bu dogmatik kafanın ezberine dokunmayacaksın..Bir kez dokundun mu,vay haline..Adam sanki Wikileaks’ın TC ayağı..her b..u biliyor..Aynen kıtalararası laf yetiştirme şampiyonu sultanı gibi..Normaldir..Ne idüğü belirsiz rejim ile yönetilenlerin elbette ki beyinsel fonksiyonlarında teklemeler olacaktır.Nasıl deniyordu...ileri demokrasi değil mi.-Ne demokrasisi ul..n..Sultanlık derler buna dünyanın her yerinde,ve sultanlık rejimi de,korkak,rezil ve sefil,ve de kendilerine inanmayan ve yarınları için endişe içinde debelenip duran prototipler yetiştirir.**Biz İsrailoğulları olarak hayatta kalma mücadelesi verirken bunun hakkını vermeyi seçmiş,bazı dogmatik kafaların bir şekilde gördükleri bu mücadelede altta kalıp yenilenler için mücadele verdiklerini sananlar da demagojinin hakkını vermeyi seçmişlerdir.Aynen Halit bey örneğinde görüldüğü üzere..... Sirk koşmaktan,fitne ve fesattan,ilahi kitaplarda yazılanları tahrif etmekten,doğru dürüst düşünmeye zaman ayıramayan Halit bey şahsımı dahi teşhis edememiştir...Halen Türk gibi konuşuyorsunuz demesi,açıkça itiraf etmem gerekir ki gururlandırmıştır şahsımı....Bu ne denli başarılı olduğumun göstergesidir. Cahilin mücadelesi, akli önce kendi cehaletini yenerse mücadeledir..Hem cehaletini yenemeyip hem de İsrail düşmanı olanlar verecekleri her mücadeleyi kaybederler...Sayın Sönmez.. Osmanlı der iken bir araştır bakalım,akıl hocaları,doktorları,bilim adamları,paşaları ve hatta hükümdarları kimlerdi.Mavi Marmara sonrası ve Akdenizde yaptığımız araştırmalar hakkında ne oldu atıp tuttuklarınız. Ne oldu Piri reis takası.Ne oldu denizaltılar,savaş gemileri.Biz Kıbrıs deniz sahanlığı içinde bulunan doğalgaz sahanlığından ihtiyacımızın çok üstünde rezervleri sahiplenirken neredeydi Barbaros’un torunları.Haa,unutmadan Barbaros’u da bir araştır bakalım.Kimmiş,anası babası kimlerdenmiş bakalım..Uluslararası google’den bakacaksan,Barbaros diye değil de Barba Rosa diye araştır....****Bak sayın Sönmez..İyi oku,çünkü bir daha yazmayacağım.Eğitimimi sorgulamıştın değil mi..Ve kendini Osmanlı mirasçısı olarak görüyorsun.... Büyük medeniyetler inşe ettik derken....Neden Anadoluda bahsettiğimiz yıllardan kalan halk mahalleleri yok.Oysa Avrupanın bir çok şehrinde (Prag,Varşova,Venedik,Paris, Roma..vs..) bu yüzyıllardan günümüze kalan korunmuş yüzlerce halk mahalleleri var..inanmazsan git gözlerinle gör..Ülkemde dahi,özellikle başkentimizde muazzam tarıhi kalıntılara ulasılmıştır.Gün gelir açıklanır herhalde. O nedenledir ki,sağlıklı tartışabilmemiz için senin öncelikle yukarıdaki sorumu cevaplaman gerekmektedir... SİZ KİMSİNİZ..??????????????????--.VE SEN KİMSİN????????????????????????? İddia ettiğim üzere .....Senin dilini,senin tarihini ve inancını çoğunuzdan çok daha iyi biliyorum..Peki,sen bizim hakkımızda çarpıtılmış bilgiler dışında ne biliyorsun..benim yaptığım gibi,bir İsrail sitesine girip bizlerin dilinde tek bir harf yazabiliyor musun..yazamazsın.. BİZ derken kimi kastediyorsun..SİZ KİMSİNİZ..Açıklarsan ona göre yazacağım da..Çok dikkatli yaz..İşin sonunda rezil olmak da var.Unutma... Arada Barba Rosa hakkında aydınlatıcı bilgi verirsen sevinirim.Sancağında neden Davutun yıldızı var..Ve Kanuni Sultan Süleymanın yahudi tarihinde neden çok özel bir yeri var..Meleh Şlomo kimdir.*** Şimdi sana Naima Tarihinden bazı alıntıları yazsam veya 127’inci Osmanlı Şeyhülislamı Mustafa Sabri’nin bir kitabından alıntıları buraya taşısam.....veya arab menaiminde ve bilhassa tefsir ilimlerinde hakkınızda yazılanları.....ne dersin? -Ki büyükçe bir kısmı gerçekleri yansıtmaktadır.Aynı söylemler Selçuklularda da mevcuttur.. İspanya kiliselerindeki kubbelerin İslam mimarisi etkisi altında olduğu yalanını,artı İbni Rüşt,İbni Sina’dan tut da El Farabi’den,El Biruni’ye hatta ve hatta Yuhanna Bin Haylan’a kadar da bir gittiğimi düşün...Nefesin yetmez.Tıkanır yolda kalır,boğulursun..***Allah versin Sönmez bey,okumadan alim,yazmadan katip olmuşsun.Senin palavra tarih kitapların Fatih,Yavuz ve Süleyman’dan başkasını ata olarak kabul etmez.Ki senin ataların da değillerdir..Seni kandırdılar.Örneğin Timur’a esir düşen II. Beyazıt var, Sarhoş Sarı II. Selim var,beş erkek kardeşini boğduran III. Murad, bütün erkek kardeşlerini öldürten III. Mehmet var;Deli I. Mustafa ve Deli I. İbrahim var.*** ..Enteresandır...Senin kitaplarında Türk’lerin devletler kurdukları yazılır.Kocaman bir YALAN...Devlet kuranlar senin ataların olmayan Osmanlı idi.Haçlı seferlerinden sonra Frenkler Anadoluya Turchia derler iken,Osmanlı Diyar-ı Rum demiştir.Ve kurdukları devletlere Turk kelimesini koymayıp,Büyük Selçuklu,Anadolu Selçuklu adlarını vermişlerdir...Ve yozlaşma senin yağmacı atalarının hor ve küçük görülmesi ile başladı...Bak koçum ...Coşturdun beni..Hem de shabat günü...Aksaraylı Kerimeddin Mahmud yazdığı kitapta ne diyor..”Hunhar Türkler köpek ve kurt gibidirler.Ellerine fırsat geçerse,yağmayı ganimet bilirler,fakat düşman kuvvetle gelirse arkalarına bakmadan kaçarlar”-(Türk direniş ve devrimleri..Sayfa 18-19)..Naima tarihinde Türkün tanımı da Nadan Türk,Etrak-ı bi-idrak Türk,Türk-ü bed lika şeklinde olup binlerce örneği vardır...----Bugünlük bu kadar..Şimdi git,elini yüzünü yıka..Bir kendine gel..Her gördüğün sakallıyı da baban sanma..*** Senin ve senin gibilerinin perişaniyetine fazla cehaletten ziyade nur-u kalb ile müterafık olmayan zekavet-i betranın tesir ettiği kesindir.***Selam ve dua ile..
halit sönmez
11/05/12 14:51
aynı şeye yahudiler maruz kalırsa onları desteklerim.birbirini yiyen müslümanlara allah akıl ve fikir ihsan etsin onların malesef üzülmüyorum,zira elmayla armutu karıştırmışsın.müslümanlar birbirini iktidar için yiyorsa ona üzülmem ama sırf ırkından ve dininden dolayı insan öldürülüyorsa o üzücüdür.yahudilerden nefrette etmiyorum.nefret basitlik ve aşağılık kompleksinden kaynaklanır.buna kızgınlık denir.TÜRKİYE Yİ VE TÜRKLERİ YERDEN YERE VURUN SONRADA SÖZ SAHİBİYİZ DİYİN.BU NASIL BİR RUH HALİKİ.DESENKİ AK PARTİYİ SEVMİYORUZ BUNU ANLARIM.YOK TÜRKLER ORTA ASYADAN GELMİŞ PKK LI TEZLERİNİ NEDE SAVUNUR OLDUNUZ.AMERİKALILARI NİYE DEMİYORSUNUZ AVRUPADAN GELDİNİZ KIZILDERİLERİ YOK ETTİNİZ V.S O YEMİYOR TABİ.TÜRKLERİN YAHUDİLERE YAPTIĞI İYİLİKLERİ BAŞKA BİR MİLLET YAPMIŞMIŞDIR YAHUDİLERE BİLEMİYORUM,AMA BİZDE BİR LAF VAR BÜYÜTÜRSÜN YETİMİ DÖNER...........(MAVİ MARMARADA YAPILAN TAMDA BUYDU).9 KİŞİNİN KANI YERDE KALDIYA KAR SAYIYORSUNUZ.EVCİL OLMAYAN KUDUZ SOKAK KÖPEKLERİYLE TALAŞMAK ASİL KURTLARA YAKIŞMAZ.
1897Basel
11/05/12 13:35
Halit Sönmez...Duvara toslamak buna denir işte...Önce hemen belirteyim Türk kökenli değilim.Saf kan bir İsrail'liyim...Osmanlı hakkında da bir b..k bilmiyorsun.Eğitim düzeyimi sorgulama seni aşar.Aklın almaz.Hele kaç kitap okumuş olduğumu hiç düşünme bile.Ve kaç dilde..Sen Osmanlı değilsin..Sen hayatını ve yaşamını yağmacılıkla geçiren,başkalarının medeniyetlerine çöreklenen,yaşamı boyunca hiç bir şey üretememiş göçebe bir toplumun ferdisin..Bugünlerde ise,ümmetin biat eden bir kulusun..O kadar..Fazla zorlama,otur oturduğun yerde.Ağır yazarım,kalkamazsın ,ezilir gidersin altında....Edeple giren,lutuf bulur.
ilan
11/05/12 12:48
Sen Osmanlı değilsin bu bir. Nerde müslümanlar zulme uğrarsa gücümüz ölçüsünde yardım ederiz diye kendi kendini avutma. Hani Pakistandakilere yardımın? Hani İrandakilere yardımın? Hani Sudandakilere yardımın? Suriyeye kaç tane Mavi Marmara gönderdin? Duymadım ne dedin? Haaa oralara İsrail karışmıyor ondan ben de uğraşmıyorum mu dedin? Anladım dostum sağol :) Benim kim olduğuma gelince: vergi veren askerlik yapmış İSRAİLDE YAŞAYAN bir Türk vatandaşıyım. Türkiye üzerinde de senin kadar söz sahibiyim. İki ülkenin dostluğunun geçici politikalar yüzünden bozulmasına da karşıyım. Ya sen kimsin?Radikal islamcı mı yoksa sadece "insancıl" sol görüşlerinden dolayı İsrailden ve ırkçılığından Yahudilerden nefret eden birisi mi? Yoksa İrandan maaş mı alıyorsun
halit sönmez
11/05/12 12:22
biz osmanlıyız nerde müslümanlar zulme uğrarsa gücümüz ölçüsünde yardım ederiz.nasılki siz dünyanın bir köşesinde bir yahudi haksızlığa uğrayınca feryat ediyorsanız.yıl 1993 bosnada sırplar müslümanları katlettiğindede üzüldük yıl 2009 filistinliler katliama uğrarkende dua ettik onlar için.ama sizin bunu anlamanız imkansız.sizi paraylamı tuttular yoksa desenformasyon yapın diye.yada devletten beleş maaş alan dincilerdenmisiniz.türk spikerlerden birisi ağlama duvarı önünde para karşılığı tevrat okuduğunu söyleyen kişilerden bahsetmişdi,adam sadece emme basma tulumba gibi kafasını sallıyor okuduğu bile meçhulmuş:)yazdıklarınız çok gülünö eğlencelide,bizim radikal islamcılara çok benziyorsunuz onlarda konuşunca olaylara at gözlüğüyle bakıyorlar
halit sönmez
11/05/12 12:14
yazdıklarınızın psikoljik altyapısı orda ezildiğinizi gösteriyor.arkadaş nasıl kafanız var anlamıyorum.terörist arap olunca silahsız insanları öldürünce bunun iyi birşey olduğunu söyleyenmi var.dünyada gerçek demokrasi isveç norveç finlandiya gibi ülkelerde var sadece hadi orda yaşasanız saygıyla eğilirim.ama yahudiler maşallah norveç filistin i tanıyacağım dediğinde orayıda kana buladı.ama siz koyun gibi bizim islamcıların gerçekler ve yalanlar serilerinin yahudi versiyonuyla bakmaya devam edin olaylara.SÜREKLİ KİŞİSEL HAKARETLERE GİRMEK BİRKERE ÇOK AYIB BİRŞEY.İNSANLAR YORUM YAPAR SAYGI SINIRLARINI AŞMADAN CEVAP VERİLİR KOYUNSUN SEN BİLMİYORSUN SENİ DOLDURMUŞLAR V.SSS HAKARETLER KOLEKSİYONU..ACABA SİZE 3 KOYUN VERSEK GÜDEBİLİRMİSİNİZ:)
İlan
11/05/12 09:10
Halit TV de gördüğün Kurtlar vadisi ve diğer İsraili şeytan gibi gösteren filmlerle gerçeği karıştırıyorsun gibi. Sahili makineli tüfekle taramak değil, fakat gece yarısı bir eve girip en ufağı birkaç aylık bir bebek olan 5 kişilik bir aileyi bıçaklayarak katletmek, bir kız çocuğunu kafasına dipçik darbeleri vurarak öldürmek falan bunlar Arap teröristlerin yaptığı şeyler. İsrail'in değil. Eğitim seviyenle de fazla övünme her yazdığın yorum düşünme kabiliyetin olmadığını ve koyun gibi güdüldüğünü daha fazla ortaya koyuyor.Haberin yok muydu bunlardan?Sap saman doğru yanlış Önüne ne konmuşsa yemişsin. Türk asıllı Yahudilerin İsrailde kötü muamele gördüklerini kim yedirdi sana? Çok güldüm de teşekkür etmek isterdim
Alon
11/05/12 08:36
Halit Sönmez !! Bu aralar emekli olmayı hiç düşünmedin mi ? Yaptığın o müthiş yorumlar burada gelecek vadeden kişilerin önünü tıkıyor.. Star olarak zirvedeyken emekli falan ol..Böyle objektif yorumlarda bulunan bir kişi olarak emekliliğinde fotoğrafçılık yapabilirsin mesela. Olmadı , git balık tut.
halit sönmez
11/05/12 08:20
TO 1897Basel,ortaçağ zihniyetinde kalan sanıyorumki sen ve senin gibi düşünen aşırı sağcı yahudiler olsa gerek zira bu çağda bir çocuğu makineli tüfekle plajda taramayı normal bir insan beyni kabullenemez.madem gayet demokratasınız anlatında öğrenelim,ama yok nerde bir fislitinli öldürülmüş demokrası adına nasıl öldürüldüğünü yazıyorsunuz.öldürdük ama sorun bakalım niye öldürdük:)ama sizide anlıyorum kimbilir ne tarz dışlamalara maruz kalıyorsunuz türk kökenli yahudi olduğunuz için.basel kardeşim yazıyorsunda sadece criticising OSMANLI hakkında ne biliyorsunki?eğitimin düzeyin nedir kaç tane kitap okudun sadece eleştri yazdıklarım saçmaymış yanlışmış iyi eğitimli çok okumuş ve dünyayı çok iyi okuyabilen bir adamım.boş keseden sallamıyorum.türk kökenli olduğunuz belli bizde geçnlik döneminde çok prim yapar başkalarının anlattıklarına saçma diyerek gülmek.biraz israilli olun madem çok modern halen türk gibi konuşuyorsunuz:)
gelbendrof
10/05/12 23:00
Mustafa adli yorumcu ,sana uzun uzun yazacak degilim hani sivri ve hedefsiz yorumunda kiskancliginizdan patlayın dedinya bunun uzerine sana su hatirlatmayi yapma geregini duydum, Bir kere bir Milletin digerini kiskanmasi icin o Milletin digerinden daha aciz,daha fakir,gelismemis, olmasi gerekir, 1.- Israel Devleti bu gun Teknolojide Dunya ikincisidir, 2.-Dunyanin 5,nci silah ureticisidir, 3.-Dunyanin ihracati toplami 9,ncu Ulkesidir 4, Safi milli geliri kisi basi 38.000 Dolardir, 5,Dunyada en cok bulus yapan 6,ci Ulkesidir, 6.- Demokraside Dunyada 4ncü Ulkedir, 7,- Dunyada Genetik ve Tibbi arastirmalar yapan 2,nci Ulkesidir, 8.- Ziraat ve Tarimda Dunyada 1,nci Ulkedir Simdi Mustafa denen yorumcuya soruyorum Dunyani 16 nci ekonomisi diye kendi kendinizi kandirdiginiz bunlardan hangisine sahiptir.??? eger sizler okadar gelismiz bir Ulke olsaydiniz kendi Teknolojinizi kendiniz uretir o sahip oldugunuz kohne silahlarinizi kendiniz modernize ederdiniz yada yenilerini yapardiniz, eger Avrupali Muhendisler kapinizda sira oluyorsa bu Ulkenizide hic bir on sart aranmaksizin caliisabilecekleri icindir Avrupanin da sizleri pohpohlamasinin sebebi de ellerideki curk mallari satmak amacidir, bundan sonra sana tafsiyem boyle bilmeden yorumlar yazarsan cok komik hale gelirsin yazima son verirken sunuda hatirlatmakta fayda var ( KEDI ERISEMEDIGI CIGERE MUNDAR DERMIS ) anliya bilene Bravoo
Basel1897
10/05/12 16:21
İlahi Mustafa..Güldürdün ya beni.Sen çok yaşa e mi.Hep böyle kal.
1897Basel
10/05/12 15:54
Kişi ana rahminde,hayata merhaba demeden önce anasını,babasını,dinini,milliyetini ve doğacağı ülkeyi seçemez.Ancak,yaşam ile tanışıp,belli bir eğitim sonrası doğruları seçebilmesi gerekir..Doğruları seçebilen insan ile beyin fırtınası gerçekleştirmek güzeldir..Muhatabını hiç bir zaman ispatı mümkün olmayan boş iddialardan müteşekkil söylemlerinden dolayı akıl,mantık ve vicdan düzlemine davet etmesine gerek kalmaz..Muhatap olunduğu takdirde ortaçağa götürür insanı doğruları seçemeyenler..İşte doğruları seçebildiğindendir ki,bir yorumcu şahsıma övgü dolu bir yorum döşemiş..Ben derim ki,keşke sizden de çok olsa..Kişi hem dost,hem düşman olabilir.Ancak doğrulara saygı duyar,acı dahi olsa kabullenir.. Karşılıklı uçlarda dahi olmanın hiç bir önemi yoktur insan,insan olabilmenin değerini anladıktan sonra...Dostluk,barış güzel sözlerdir.Dost olamayan,barış içinde yaşayamayan kişi,kendi kusurlarının başkalarında da olduğuna inanırsa eğer,bazı şeyleri de anlayamaz..**Anlayamamanın sonuçları ise ürkütücüdür. Kendi kusurunu anlayamadığı için de,nedenini araştırmaz.Araştırmayınca eksikliğini giderecek yolu da bulamaz.Yolu da bulamayınca kin dolu söylemler,çarpık düşünceler,inançlar,tezler ve gerçekler arasında debelenip durur...Aşağıda şahsıma “Zararı yok,seni de anladık” şeklinde yazan,dindaşım olduğunu tahmin ettiğim Avi adlı yorumcuya yazdıklarım,doğruları ve şahsımı anlamasına yardımcı olmanın ötesinde herhangi bir art niyet taşımamaktadır....***Bakınız işte..Halit Sönmez’in yorumunu okuyun.Nasıl da elindeki cam küreden İsrail’in arzularını,amacını bir bir okumuş..Bir de gagalamaya çalışmış,pardon lütfedip paylaşmış bu forumda...Nasıl da belli ortaçağda yaşadığı.Adama demezler mi,git önce kendini geliştir,sonra gel beni eleştir diye..Tilkiye sermaye olmak böyle bir şey işte.. Allah kimseleri yanlışı savunacak kadar cahil,doğruyu inkar edecek kadar nankör etmesin..Telif parası alıp,dini bozmaya çalışan vehabbilerden ne farkı var ki..Tarafsız gözle araştırmaktan korkup,putçuluk devrini devr-i saadet olarak algılayan bu zat-ı muhterem anlaşılan o ki,kimin tarafından yazıldığı pek de bilinmeyen ilkokulda kendisine öğretilen “Elif’in kağnısında” takılıp kalmış..Aynen aktarıyorum “”OSMANLI 500 SENE KUDÜS Ü İDARE ETTİ.KUDÜS E YAHUDİLER 64 SENEDİR KISMEN HAKİM,AMA HALA DÜNYA BUNU İÇİNE SİNDİRMİŞ DEĞİL””-Acınası bir söylem..Şimdi sorarım sayın Sönmez’e..Acıdır ve bir o kadar da gerçektir ki.....Sen hala Osmanlı’nın kim olduğundan bihaber yaşamaktasın.. שלומו חיים
ilan
10/05/12 00:48
Mustafa koçum ister Kudüs de ister asıl adıyla Yeruşalayim de, o şehir nihayet asıl sahibinin elinde ve özgür. Araplar putlara taparken, Türkler daha orta asya bozkırlarında at koşturuken Yahudiler Yeruşalayimi inşa ettiler. Daha nasıl özgür olsun ki? Artık bunu kabullen
mustafa
09/05/12 17:08
eninde sonunda kudüs özgürleşecek.gelbendrof türkiye önemli ülke değil öylemi:)dediğine kargalar bile güler dünyanın 16.büyük ekonomisiyiz şuanda.her yıl %8,5 büyüyoruz kıskançlıkdan çatlayın emi.ekonomik çöküş arıyorsanız ingiltereye bakın borç gırtlakda yunanistan ispanya portekiz tamamen iflas etti işsizlik dizboyu.gelin birde türkiye ye bakın son 10 yıldır yaptığımız atılımla batılı mühendisler türkiye de çalışmak için büyükelçiliklerimizi dolduruyor.
halit sönmez
09/05/12 17:02
''İsrail'in vicdanına ya da merhametine bırakılmış bir Filistin, yarı özerk bir Filistin değil, kendi topraklarında tam egemen ve sınır bütünlüğü tanınmış bir Filistin istiyoruz'' dedi. **yorumları bu cümle üzerinden yapmak gerekir.yahudilerin asıl amacı filistinin gazzedeki 360km2 ve batı şeriadaki 4-5binkm2 toprağınıda yutmak.OSMANLI 500 SENE KUDÜS Ü İDARE ETTİ.KUDÜS E YAHUDİLER 64 SENEDİR KISMEN HAKİM,AMA HALA DÜNYA BUNU İÇİNE SİNDİRMİŞ DEĞİL.Batının ve adb nin giderek çöken ekonomileri ve yükselen milliyetçilik dalgaları sonrasında yahudilere olan tutumları tersine dönebilir.eğer abd olmasa acaba israil orda olabilirmiydi?1970 lerde arap devletlerini yenen israil miydi?(ki bu imkansız perde gerisinde abd vardı).
BASEL e
09/05/12 14:29
1897 Basel Yahudi Konferansini nick olarak almiş ütada sesleniyorum..Kaliteli ve bilge kişisiniz..Yazilariniz demir leblebi gibi oturuyor..Bilmem benzer fikirdemiyiz diye ama karşilili uclardada olsak karsilikli konusup belli yerde bulusabilecegimiz birisiniz..Keske sizden daha çok olsa..Kayserililer ne derler "Aptal dostum olacagina,akilli düşmanim olsun.."
gelbendrof
08/05/12 01:18
Davutoglu ve etrfindaki saz heyeti,beyinleri osmanli hayalleri ile dolup tasan ( Psko Koplusif ) derecesinde hasta kisilerdir, bu tur kisiler kafalarinda yarattiklari mitolojik kahramanlarla özdeserek adeta onlari canlandirmak ve yasatmak isterler bu tur hasta beyinler her toplumda vardir Hele o kisiler Devlet adami sifatinda iseler gerek kendi ulkeleri gerek Dunya icin buyuk tehlike arz ederler neyse ki turkiye pek de onemli bir ulke olmadigi icin orada soylenen her söz anacak kendi sahibini baglar birde bunlara inanan bir suru yobaz cahil cuhela takimi simdi Israel Devleti bunlara sormasi lazim siz yıllarca kibrisi isgaliniz altinda tutuyorsunuz, Ulkenizde hitler rejimini arattirmayan bir rejim mevcut siyasi fikrini beyan eden kendini hemen dort duvar arasinda bulunuyor,ekonominiz cokuse gecti her nekadar herseyi yag bal gostermeye calisiyorsanizda tum Dunya sizin renginizi coookttaaann anlamis bile ,Komsularla sifir sorun derken kavgali olmadigin hic bir komsun kalmadi butun bu meselelerle ugrasacaklarina filistin,hamas bsaka dertleri yok ,aslinda dert cokta onlari maskelemek ,oy oranini yuksek tutmak ,yobazlara sirin gözukmak birinci vazifeleridir ,ne yapsinlar yoksa eldeki peyniri satamazlar, davutoglu ve saz takimina bir kere daha JERUSALEM ISRAEL DEVLETI nin BAS KENTIDIR VE SONSUZA KADARDA OYLE KALACAKTİR . Diyerek Tanri bunlara akil fikir vermesi dilegi ile ..cunku onlar hala Bogazlarin hasta adamlaridir..
1897Basel
08/05/12 00:40
Alon'a katiliyorum..Zikir yapmayi dusunurseniz sayin Davutoglu,Boca Juniors'u da getirin beraberinizde.Seyretmeye doyamiyor insan............. http://www.youtube.com/watch?v=TQFHj514n20
Alon
07/05/12 09:12
Mistır davutoğlu !!! Hayalin Jerusalem'de namaz kılmaksa seni kim engelliyor ? Her cuma günü aksa'da namaz kılınabiliyor. Sen yeter ki iste ve gel..Kapıda sadece güvenlik kontrolünden geçersin, üstünbe bomba falan gibi şeyler yoksa namazını istediğin gibi kılarsın..Dilersen zikir de yaparsın, hatimde indirirsin...Bak Pegasus 70 dolara bilet satıyor..Karşılayamayacaksan bu parayı söyle biz aramızda toplarız..
1897Basel
06/05/12 00:55
Jerusalem'de namaz hayallerin asla gerceklesmeyecek Davutoglu.Kimilerinin Tel-Aviv'de ogle yemegi hayallerinin gerceklesmedigi gibi....Simdi,birileri cikip da 'Tam bagimsiz bir Kurt devleti istiyoruz" dese...Veya isgal edilmis Konstantopolis'te Tam bagimsiz bir Rum devleti istiyoruz dese...Ki deniyor ve her daim de denilecek.Ustelik seninki gibi Hayal da degil.
1897Basel
05/05/12 23:40
Sayin Avi...Adinin basina "Sayin" kelimesini,sahsimi kinayan yorumuna ragmen gururla yazdim...Bilmem,bilir misin veya hic duydun mu David Starr Jordan'in..."Nereye gittigini bilen kisiye,yol vermek icin dunya bir yana cekilir' seklindeki soylemini...Veya Abraham Muslow'un "Elinizde bir cekic var ise,hersey gozunuze bir civi gibi gorunmeye baslar" cumlesini...Anlasilan o ki,elinde bir cekic var ve her seyi civi gibi gormektesin.Sahsimi da...Ustelik yoluma da dikildin..Ancak yanildin sayin Avi.Ben civi degilim...Egitimim,bilgim,birikimim ve yasam tecrubem cok daha degisik alanlarda.Senin hobby olarak yaptigin yorum yazma ve gorus belirtme cabalarin benim felsefem ve dunya gorusumde hobby degil...Yazdiklarima reddiyelerin ve asagilama ve hakaret vari cumlelerin sahsimi kistirma hayallerinle asla bagdasmaz.Ve sen bunu asla yapamazsin.Bunu yapabilecek olanlar,"Bilginiz ve görgünüz beni aşağılamanızı gerektirmez” demek zorunda olacağım kişilerdir.Ki,o kisiler de benim hocalarimdir ve sayilarinin da cok az olduguna inanmaktayim.***Ben bir Israil milliyetcisi,bir irkci veya bir makine!! olarak tanimlanabilirim...Hangi sifata dahil oldugumu sen bul...Benim yuregimin ta derinliklerinden gelen vatan sevgisine bir sifat bulmam mumkun olmadi bugune dek.Hem Israil'li hem vatansever olarak dogmak herkese nasip olmaz.Vatanseverligin dusunmekle,hedefe strateji gelistirmenin yollarini aramakla buyudugunu keske ogrenebilseydin...Binlerce yildan beri kullanilan yazimizi,dilimizi dahi koruyan bir ulusun vatansever bir evladinin asagida yazdigi yorumunu da keske anlayabilseydin....Keske sahsimi bilerek elestirseydin..Belki burada yasiyorsun ama buranin insaninin tabiatini ogrenememissin.Ulpan'da da ogretmezler..Ben soyleyeyim."Kirilan vazoyu yapistirmayiz".-Ezcumle sayin Avi...Sana,Devarim 32:7'yi hatirlatmak isterdim.Soyle ki" Eski gunleri hatirla,her nesilde yillari anla..Babana sor sana anlatacaktir..Yaslilarina sor sana soyleyeceklerdir."-Ancak ve de ne yazik ki,boyle bir sansin yok.Ancak bizim yaslilarimiza sorarsan,ki kendine ogrenmek,gelismek ve degismek icin bir sanstir...Belki..Aristo'nun dedigi gibi.."Sorgulanmayan hayat yasanmaya degmez"..Sen de sorgula.Inan,ben yillarca sorguladim.Hala da sorgularim.-Neyse sayin Avi..Dost dostunun kusurunu gormez imis derler.Icilen kahvenin hatiri kirk yil suruyorsa,yazinin dostlugu sonsuzluga kadardir..**Israil demek sabir demektir.Ve ben aslinda sessiz,sakin ve de sabirli bir insan olmama ragmen,tenakuzumun cikis sebebi hayal kirikligidir.Bilgine.sana gore de surc-i lisan ettiysem,ki etmedim affola...שבוע טוב ומבורך....שלומו חיים

Haber Merkezi