Haber Merkezi

01/05/11

Hamas tüzüğünden bölümler

 

Filistin Yönetimi - Hamas arasında anlaşma imzalandığı bu günlerde İsrail'in bu anlaşmaya neden bukadar karşı çıktığını anlamak için Hamas tüzüğüne bir göz atıp tekrar hatırlamakta fayda var.


İslami mukavemet hareketi, diğer adıyla Hamas, Gazzeyi kontrol eden ve Batı Şeriyada örgütlenmiş aşırı dinci bir İslami örgüttür. 18 Ağustos 1988 de yayınladıkları kuruluş tüzüğü, her birisinin Cihadla İsraili yoketmeye yönelik 36 maddeden oluşur. Aşağıda bu tüzükten bazı alıntılar veriyoruz:

 

Hamasın Gayesi

 "İslami Mukavemet Hareketi Allaha sadık, yaşam tarzı İslam olan seçkin bir örgüttür. Filistinin her köşesine Allahın sancağını taşımak için çabalar." (Altıncı madde)

 

İsrailin yıkılması

 "İsrail, İslam diğerlerini yıktığı gibi onu da yıkana kadar varolacaktır." (Giriş)

 

Bölgenin sadece Müslümanlara ait olması

"Filistin toprağı mahşere kadar gelecekteki Müslüman nesillere takdis edilmiş bir İslami vakıftır. Hiç kimse bu topraktan veya herhangi bir kısmından vazgeçemez." (Onbirinci madde)

"Filistin İslam toprağıdır... Dolayısıyla Filistinin kurtuluşu nerede olursa olsunlar her Müslümanın görevidir" (Onüçüncü madde)


 
Cihada çağrı

"Düşmanlar İslam topraklarını gaspettikleri gün Cihad her Müslümanın şahsi görevidir. Yahudilerin gaspları karşısında Cihad zorunludur." (Onbeşinci madde)

 

 "Saflarımızı sıklaştıracağız, savaşçılarımıza diğerleri katılacak ve İslam dünyasının her yerinde kitleler görev çağrısını kabul edip "Cihad" diye haykıracaklar. Bu sesler göklere çıkacak ve kurtuluşa kadar, işgalciler yenilip Allahın zaferi ilan edilene kadar yankılanacaklardır (Otuz üçüncü madde)

 

Görüşmeler yoluyla barışı reddetmek

"Barış girişimleri, veya sözde barışçı çözümler ve uluslararası konferanslar İslami Mukavemet Hareketinin prensiplerine aykırıdır. Bu konferanslar kafirleri İslam topraklarının kaderini belirleyecek hakimler yapma denemeleridir...Filistin sorununa Cihaddan başka bir çözüm yoktur. Girişimler, teklifler, uluslararsı konferanslar sadece zaman kaybı ve boşuna uğraşmaktır" (Onüçüncü madde)

 

İsrail – Mısır barış anlaşmasının kınaması

"Mısır, kalleş Camp David anlaşması sonucu büyük bir ölçüde (Siyonizme karşı) mücadelede safdışı kalmıştır. Siyonistler diğer Arap ülkeleriyle de benzer anlaşmalar yapıp onları da mücadelede safdışı bırakmak istiyorlar. Mücadeleyi bırakmak en kötü vatan hainliğidir, ve bunu yapanlar lanetleneceklerdir." (Otuz ikinci madde)

 

Antisemit kışkırtma

 "Müslümanlarla Yahudiler çarpışmadıkça kıyamet kopmayacaktır. Yahudi taşın, ağacın arkasına saklanacak, bunun üzerine o taş, o ağaç yahudiyi kovalayan kimseye, ‘Ey müslüman! Arkamda bir yahudi var, gel onu öldür!’ diyecek."(Yedinci madde).

 

"Düşman uzun zamandır planlar yapmakta...ve muazzam maddi ve manevi güç topladı. Servetleri sayesinde dünya basınını kontrol altına aldılar... Servetleri sayesinde dünyada sorunlar yarattılar...Fransız ihtilalini, Rus ihtilalini ve duyduğumuz birçok ihtilali desteklediler. Servetleri sayesinde Serbest Masonlar, Rotary ve Lions gibi Siyonist gibi dünyaya yayılıp toplumları yokeden ve Siyonist emellere çalışan birçok gizli örgüt kurdular...Birinci Dünya savaşını çıkardılar...ve Milletler Cemiyetini kurarak dünyayı kontrol ettiler...İkinci Dünya savaşını çıkarıp muazzam karlar eden onlardı...Dünyada onların  parmağı olmayan h.çbir savaş yoktur "Yirmi ikinci madde)


 "Siyonist fesatının sonu yoktur. Filistinden sonra Nil nehrinden Fırat nehrine kadar yayılmayı planlıyorlar. Ellerinin altındaki toprağı sindirdikten sonra daha da yayılmaya çalışacaklar. Bu planlar "Siyon liderlerinin protokolleri" kitabında açıklanmıştır." (Otuz ikinci madde)

 

"Hamas kendini Dünya Siyonizmine karşı savaşta bir öncü olarak görüyor....Savaş meraklısı olan Yahudilere karşı Arap dünyasındaki tüm İslami gruplar da bu savaşa katılmalılar" (Otuz ikinci madde)


 

Please enter the text shown in this picture:

Küfür, hakaret, ırkçılık ve nefret içeren yorumlar yayınlanmayacaktır. Lütfen kişilere saygılı olun ve fikirlere cevap verin

Haber Merkezi