Haber Merkezi

24/09/12

ERDOĞAN’IN BARIŞ VE HUZUR ORTAMI TESİS ETME KONUŞMASI

 

 

ERDOĞAN’IN BARIŞ VE HUZUR ORTAMI TESİS ETME KONUŞMASI

 

 

 

ALLEGRESE DELAİL

 

 

El-Quds Üniversitesi'nin İnsan ve Toplum Bilimleri Fahri Doktora ünvanı 21 Eylül’de Ankara Rixos Otel'de düzenlenen törenle Mahmud Abbas ve üniversite rektörü Sari Nusseibeh tarafından Başbakan Erdoğan'a takdim edildi. Erdoğan'ın törende yaptığı konuşmadan alıntılar:

 

TÜRK HALKININ KALBİ, KUDÜS KONUSU GÜNDEME GELİNCE DAHA HEYECANLA  ATIYOR

 

'' Türk halkının kalbi, Kudüs konusu gündeme geldiğinde daha heyecanla atıyor ve Türkiye bu konudaki tarihi sorumluluğu her zaman omuzlarında hissediyor. Türk halkı için Kudüs bir hoşgörü ve kardeşlik şehridir. Az önce hocamızın İsra Suresi'nin başlangıcındaki ayetle ortaya koyduğu ve değerli başkanımızın yine aynı ayeti tekrarı ile teyit ettiği Mescidi Haram'dan, buradan Mirac'a yükselmeleri bizler için Kudüs'ü anlamlı kılan şüphesiz ki bir teyittir. Bu anlayış bize tarihimizin bıraktığı mirastır''

 

''Birçoklarının unuttuğu bu noktayı bugün Sultan Süleyman Han'ın inşa ettirdiği Kudüs eski şehrinin duvarlarında bulunan, ayrıca Yafa Kapısı olarak da adlandırılan Halilürrahman Kapısı'nın girizgah kitabesi bize hatırlatıyor. Bu kapıdan şehre girenlerin okuyabileceği kitabeye Kelime-i Tevhid'in yanı sıra Osmanlı hoşgörüsünün bir göstergesi olarak şehrin üç semavi din içinde taşıdığı öneme binaen İbrahim Halilullah ifadesi ebediyete kadar kazınmıştır. Bu durum bugün de aynen geçerli olan bakış açımızı yansıtmaktadır. ''

 

İSRAİL’İN TEK BİR DİN VE MİLLET ZAVİYESİNDEN YAPTIĞI YENİ VE SUNİ DŪZENLEMELERİ, FİLİSTİN GEÇMÍŞÍNÍ SÍLME ÇABALARI


'' Bu kutsal şehirde Filistinli kardeşlerinin ne zaman canı yansa, halkımızın da bilesiniz ki, canı yanmıştır. Bu dün de böyle olmuştur, bugün de böyledir. Barış ve huzur ortamının yeniden tesis edilmesi Kudüs'ün bir küresel barış ve uyum merkezi haline gelmesi en temel ve samimi arzumuzdur. Bu görünümün bizlere verdiği mesaj, dini ve kültürel mirasımızın ortaklaşa korunması, şehrin tek bir din ve millet zaviyesinden yeni ve suni bir düzenlemeye maruz bırakılmamasıdır. Şu anda İsrail'in yapmak istediği budur. Buna müsaade etmek asla mümkün değildir. Buna ne İslam dünyası müsaade edebilir, ne de Hristiyan dünyası müsaade edebilir. İsrail izlemekte olduğu politikalarla Kudüs'ün binlerce yıllık Müslüman ve Hristiyan tarihi ile Filistin geçmişini silme çabasındadır. Yürüttüğü kazılar kutsal mekanları tehdit etmektedir.

Başbakanlığım dönemimde yapılan bu kazılarla ilgili oralara mimarlar gönderdim. Arkeologlar gönderdim. Mühendisler gönderdim ve sanat tarihi elemanlarını gönderdim. Mimarlar, hepsi yaptıkları bu incelemeler neticesinde bir rapor hazırladılar.  Bu raporu ilgili bütün vakıflara, sivil toplum kuruluşlarına ve dünyadaki devlet başkanlarına, hükümet başkanlarına gönderdik. Filistinlilere kendi toprakları olan Doğu Kudüs'te inşaat izni verilmemektedir. Kudüs'teki Filistinlilere ait evler, bir bir yıkılmakta ya da istimlak edilmektedir.''

 

İsrail, BURANIN GERçEK SAHİPLERİ OLAN filistinlileri anavatanlarΙndan söküp atmak istiyor

 

''Doğu Kudüs bugün Yahudi yerleşimleriyle tamamen çevrelenmiştir. İsrail tarafından inşa edilen ayrım duvarı ile Kudüs'ün Batı Şeria ile fiziki, siyasi, kültürel ve sosyal bağlantısı kesilmiştir. İsrail bu şekilde Kudüs'ü diğer Filistin topraklarından ayırmayı amaçlamaktadır. Amaç buranın gerçek sahipleri olan Filistinlileri yıldırmak, ana vatanlarından söküp atmak, bu şekilde sehrin tarihi yapısını ve dokusunu değiştirmektir."

 

''El-Kudüs Üniversitesi de diğerleri gibi İsrail tarafından gayrı hukuki olarak inşa edilen ve bir kaç cılız ses dışında dünyanın gözünü yumarak izlediği utanç abidesi ayırım duvarının dışında bırakılmıştır. Bu duvarı yapanlar, yapılmasına göz yumanlar ve çivisine, harcına utanmadan katkıda bulunanlar, tarih önünde bir gün hesap vereceklerini unutmamalıdırlar.''

 

NE Kİ İSRAİL?

 

"El-Kudüs Üniversitesi'nin İsrail tarafından tanınmayan diplomaları ülkemiz tarafından tanınmaktadır. Bırakın tanımasınlar, önemli değil. Ne ki İsrail? Hiç önemli değil "

 

Er geç hak zulme galİp gelecektİr

 

"Ben tabi sayın rektörümüzü sadece bir akademisyen olarak değil, Kudüs’ün bin yildan daha uzun bir süreye uzanan tarihini, zenginliklerini, bugün ise Filistinlilerin yaşadığı sıkıntı ve zulmü en iyi bilen şahsiyetlerden birisi olarak görüyorum. Sizden beklentimiz, gittiğiniz her yerde, katıldığınız her uluslararası toplantı ve konferansta bıkmadan usanmadan gördüklerinizi yaşadıklarınızı anlatmanızdır. İşte az önce, hocamızın okuduğu ayetlerden bir tanesi de ne idi ? Er geç hak zulme galip gelecektir. "

 

KUDÜS GİDERSE BAŞKA KUDÜS YOKTUR OLMAYACAKTIR

 

"Kudüs her geçen gün ulusalarası toplumun kayıtsız duruşu önünde işgalcinin kontrolüne doğru kayıp gitmekte. Böyle görünüyor. Ama şunu bileceğiz, ona göre de tavrımızı alacağız. Kudüs giderse başka Kudüs yoktur, olmayacaktır. Bunu gördüğünüz herkese anlatınız. Sözlerinizin geniş kesimlerce kabul göreceğine ve bir gün uluslararası camiayı yattığı bu uykudan uyandıracağına eminim"

 

EL-QUDS DOKTORASI EN ANLAMI ÜNVAN

 

"Bugun beşeri bilimler alanında şahsıma tevdi ettiğiniz fahri doktora ünvanı benim icin bugüne kadar aldığım benzer ünvanlar arasında en anlamlısıdır. Çünkü bu fahri doktorayı El-Quds Universitesinden alıyorum. Bunun icin cok anlamlıdır.. Zira Kudüs'ün bendeki somut, müşahhas bir yansımasıdır."

 

"Ben umutluyum, zira biz Mescid-i Aksa'da oradaki 3 yaşında, 4 yaşında, 5 yaşındaki yavruların, evet,  'La ilahe illallah, Muhammedün Resülallah' dediği anı unutamıyorum. Ziyaretimde o yavruların o haykırışlarını gördüğümde unutamıyorum. Ve onlar geleceğe aydınlık gözleriyle çok farklı bakıyorlardı. Er veya geç onların bu azimleri bu gayretleri galip gelecektir"

 

TAVRIMIZ  ABDÜLHAMİT’İN TAVRI

"El-Kudüs Üniversitesi'nin değil, tüm Kudüslü, Filistinli kardeşlerimizin layık gördüğü bir ünvan olarak ben de bu fahri doktorayı kabul ediyorum. Bu vesile ile sizleri temin etmek isterim ki, Türkiye Cumhuriyeti'nin dün olduğu gibi bugün de yarın da, Filistin'e ve Filistinliler'e desteği kesintisiz devam edecektir. Biz merhum Sultan Abdulhamit'i asla unutmayız ve Sultan Abdulhamit'in Filistin ile ilgili tavrı neyse unutmayın, bizim de tavrımız odur. Filistinli kardeşlerim, Türk insanı daima sizin yanınızda olacaktır. İşgale ve zulme son verilmesi, barışın tesis edilmesi, Filistin devletinin kurulması ve tanınması için sarf ettiğiniz çabaları yürekten desteklemeye devam edeceğiz. Filistin halkının topraklarını bir hastalık gibi saran, yerleşimlerin durdurulması, Kudüs'ün tarihi dokusunun ve kültürel karakterinin korunması en büyük arzumuzdur. Gazze'ye yönelik insanlık dışı ablukanın kaldırılmasına ve Filistin'in kalkınmasına ve refaha kavuşmasına engel olan kısıtlamalara son verilmesine yönelik hissiyatımızı, hassasiyetimizi sürdüreceğiz. "

 

Filistin açık hava hapishanesi - İsraÍl hücrelerÍnde ÍnletÍlen, Íşkence yapilan kardeŞlerÍmÍz


"Biz Ísrail’in Filistin’e karşı nasıl davrandığını, nasıl baktığını çok iyi biliyoruz. İsrail'e göre Filistin bir açık hava hapishanesidir.
Şu anda İsrail'in cezaevlerinde, hücrelerinde biz inletilen, işkence yapılan kardeşlerimizin durumunu içimiz yanarak takip ediyoruz."

 

İsraÍl'Ín sözlerÍne bugüne kadar güvenmedÍm güvenmÍyorum -  Şu andaki İsrail yönetiminin Tevrat'la da alakası yoktur


“İsrail'in sözlerine bugüne kadar güvenmedim güvenmiyorum. Marmara gemisine yapılan eylemde, uluslararası sularda… ondan sonra araya soktukları kişilere, devlet başkanlarına, hükümet başkanlarına hepsine üç şey söyledik: Bir; bizden özür dileyeceksiniz, iki; bu ailelere tazminat ödeyeceksiniz, üç; Filistin'e ambargoyu kaldıracaksınız. Çünkü Filistin'i biz açık hava hapishanesi olarak görmek istemiyoruz. Eğer siz insana değer veriyorsanız, yani Tevrat'a tabiyseniz bunun gereğini yapın. Şu andaki İsrail yönetiminin Tevrat'la da alakası yoktur haa bunu da size duyurayım. Asla!"


DÍL  SÜRÇMESÍ

"Ve şahsım.

Ísrail’e gittim.

Ísrail’den Filistin’e geçeceğim.

Ve bizi sınır kapısında yarım saat beklettiler.

E şimdi soruyorum size, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'nı sınır kapısında yarım saat bekleten bir İsrail yönetimin insanlığa bakışında barış olur mu ya?

Olur mu? 

Eğer o gün benim gideceğim ülke İsrail olmasaydı ben o kapıdan geri dönerdim.

Ama İsrail olduğu için yarım saat bekledim.

Şey pardon... Filistin.

Filistin olmasaydı geri dönerdim.

Filistin olduğu için yarım saat bekledim.

Bunlar bu. Hiçbir zaman bunlardan iyi niyet beklemeyin. Ne kadar iyi niyet sunarsak sunalım asla... "

 

Türkiye olarak Kudüs'e çok sık gelemesek de...

 

"Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti sadece Kudüs'ü ve Kudüslüleri değil, tüm Filistin'i bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de bağrına basmaya devam edecektir. Zor zamanlarınızda ve kötü günlerinizde daima yanınızda olmaya devam edeceğiz. Türkiye olarak Kudüs'e çok sık gelemesek de, gelmesek de,  Kudüs'ün kandillerinin yağını eksik bırakmayacağız."

 

***

 

Not : Sabah gazetesinin ingilizce yayını Erdoğan’ın neden El-Quds Ūniversitesine bizzat gidip doktorasını almadığı konusuna açıklık getirerek bir gazetecilik harikasına imza attı :

 

“İsrail'in koyduğu abluka nedeniyle üniversiteye gidemeyen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a ünvanı Ankara'da sunuldu.” (1)

 

1-http://english.sabah.com.tr/National/2012/09/22/turkish-pm-there-is-no-other-jerusalem

 

 

Alegresse Delail

 

Please enter the text shown in this picture:

Küfür, hakaret, ırkçılık ve nefret içeren yorumlar yayınlanmayacaktır. Lütfen kişilere saygılı olun ve fikirlere cevap verin
Yehuda Beit - Halachmi
17/12/13 16:32
HAKIKATLER ,ABDULLAH BEYIN HOSUNA GITMIYOR,BIZ DUYGU SOMURUSU ETMIYORUZ, MAALESEF BU DUNYADA ANTISEMITIZMIN TARIHI COK ESKIDIR,YAHUDILER DUNYA MILLETLERINE HIC BIR KOTULUK ETMEDIKLERI HALDE YAHUDILERE AKIL ALMAZ SUCLAMALAR ,IFTIRALAR ATILIR,YAHUDILERI GUNAH KECISI OLARAK KULLANMAK ,ADETA BIR ADET HALINE GELDI, ISRAEL DEVLETI KURULDUKTAN SONRADA ,YAHUDILERIN SAVUNMA GUCU OLDUGU ICINDE ANTISIMITLERIN GUCUNE GIDIYOR, ESKIDEN YAHUDILERI ISTEDIKLERI GIBI KULLANIP HIRPALARLARDI ,BUGUN ISE BU O KADAR KOLAY DEGIL ,BU YUZDEN ISRAEL VE YAHUDI DUSMANLARI ADETA CILDIRIYORLAR.
Abdullah
02/11/13 11:15
Yahudilerin iki de bir her lafın altından "antisemitizm" çıkarmaları bıktı usandırdı. Beence artık ağlmayı bırakın. Başınıza gelenleri hem başkalarına uyguluyorsunuz hemde size yspılandan ağlıyorsunuz. Lütfen duygu sömürüsü yapmayın artık. Bilmem bu söylediklerimde antisemitizm oluyormu? Yani her eleştiride ilk aklınıza gelen o kelme olmalı... en azından öyle geliyor.
Yehuda Beit - Halachmi
16/09/13 13:32
SAYIN ERDOGANA HATIRLATMAK ISTERIM, ISRAEL DIYARINDA HICBIR ZAMAN ARAP FILISTIN DEVLETI DIYE BIR DEVLET KURULMADIGI GIBI FILISTIN DIYE BIR MILLET YOKTUR, SN. ERDOGAN BIRAZ TARIH BILSEYDI ISRAEL DIYARINDA 2000 YIL EVVELISINE KADAR YAHUDILERIN VATANIYDI ,TA'KI ROMA ORDULARI ISRAEL DIYARINI ISTILA EDIP YAHUDILERIN COGUNU TOPRAKLARINDAN SURENE KADAR,O ZAMANDAN 1948 YILINA KADAR BU TOPRAKLAR ICLERINDE OSMANLI OLMAK UZRE IMPERYALIST GUCLERIN ARASINDA EL DEGISTIRMISTIR. FILISTIN ADINA GELINCE ROMA IMPARATORU ADRIANUS ZAMANINDA ISRAEL DIYARINDA HUKUM SUREN ROMA VALISI TITUS TARAFINDAN ISRAEL ADINI BU TOPRAKLARDAN VE TARIHINI SILMEK ICIN BU TOPRAKLARDA 4000 YIL EVVEL YASAMIS OLAN GOCEBE KAVIM ,ARAPLIKLA VE ISLAMIYETLE HICBIR ALAKASI OLMAYAN ,KOKLERI GIRIT ADASINA DAYANAN FILISTI KAVMI'DIR VE BUGUNKU KENDILERINE FILISTINLI DIYEN MUSLUMAN ARAPLARLA HICBIR ALAKASI YOKTUR. ELLERINDEN TARIHI HAKLARI ALINMAK ISTENEN YAHUDI DOLAYISIYLE ISRAEL MILLETIDIR. ASLINDA TAHSILLI BIRI OLAN SN.ERDOGAN'IN BU HAKIKATLERI BILDIGINDEN EMINIM. NE YAZIK'KI ICINDEKI ISRAEL VE YAHUDI DUSMANLIGI O KADAR BUYUKTUR'KI AYNEN ISRAEL DUSMANLARININ YAPTIGI GIBI SEYTANLIK DOLU PROPAGANDALARI KULLANIYOR. BU TOPRAKLAR YAHUDILERINDIR ,NASIL MEKKE MUSLUMANLARIN KUTSAL SEHRI ISE YERUSHALAYIM'DE YAHUDILERIN KUTSAL SEHRIDIR, KIRAL DAVID VE SHLOMO'NUN SEHRIDIR ,VE DAIMA BOYLE OLACAKTIR.
ismail
05/01/13 01:28
alon bu sitede türkiyedeki yahudi düşmanlığından yakınılıyor şu yaptığın yorumlara bir bak neden yahudi düşmanlığı türkiyede bu boyutlara ulaşmış anlarsın üstelik sen türkiyeden gitme bir yahudisin birde başka yerlerden gelenler acaba türkiye için neler düşünüyordurdeğil mi ama yani sadece türkler yahudilerden nefret etmiyor yahudilerde türklerden nefret ediyor ama herne hikmetse bunun bir ziyanı yok sadece yahudi düşmanı olmak suç günah ayıp
Siradan vatandas
09/12/12 06:38
lgincdir ki o luks arabasinda gezinirken ölduruldugu söylenen,Jabbari baris icin calisiyordu ;)
Adınız
09/12/12 06:34
Istedigi yere girer cikarmis israil :) 32 saatte de Gazzeyi aliyordunuz ama kocaman bir nah dan baska birsey alamadiniz nasil olacak
Siradan vatandas
09/12/12 06:32
Alon isimli kullanici sana gelsin,hani postallarini birakip gitti söyleniyordun ya birilerine iyi oku; 1973 yılındaki Yom Kippur savaşı sırasında İsrail askerlerinin yaralı askerlerini cephede bıraktıkları ortaya çıktı. Ramazan ayının 10. gününe denk gelen 6 Ekim 1973 tarihinde başlayan ve savaşın başladığı günün İsrail'de Yom Kippur bayramı olması nedeniyle Yom Kippur olarak tarihe geçen savaşla ilgili yeni belgeler ortaya çıktı. İsrail Yediot Ahronot Gazetesi dün yeni bir belge yayınladı. İsrail hükümetinin içinde bulunduğu durumu gözler önüne seren toplantıda, zamanın İsrail savunma bakanı, yaralıların bulundukları yerde bırakmaktan başka çare kalmadığını belirtiyor. Zamanın İsrail Başbakanı Golda Meir'in isteği ile savaşın başlamasından bir gün sonra 07.10.1973 tarihinde öğle saatlerinde yapılan toplantıda, İsrail Savunma Bakanı Moshe Dyan, İsrail cephelerinin bir biri ardına düştüğünü ifade ediyor. İsrail Başbakanı Meir tarafından dramatik olarak nitelendirilen toplantıda konuşan Dyan, Barlif Hattı'nın Mısır askerleri tarafından geçildiğini, İsrail ordusunun kanal'ın 30 km. doğusuna çekilmesinin gerekliliğini ifade ediyor. Dyan'ın konuşmasındaki en dikkat çekici nokta ise, yaralı askerlerin cephede bırakılmasının mecburiyetini dile getirmesi. Dyan konuşmasında: ''Çünkü onları kurtaramayız, orada yaralıları bırakarak diğer cephelerde kurtarılması mümkün olanları kurtarmak durumundayız. Kim diğer cephelere kaçarak kendini kurtarabilirse bunu yapsın ve kurtulsun, isteyen teslim olsun. Askerlerimize kendilerine ulaşmadığımızı, kaçmak veya teslim olma konusundaki kararın kendilerinin vermek durumunda olduğunu onlara söylememiz lazım.'' Diyor. Meir Dyan'ın sözünü keserek araya giriyor ve ''Anlamadığım bir şey var. Ben kanalı (Suveyş) geçtikten sonra onlara (Mısır askerlerine) saldıracağımızı düşünüyordum. Ne oldu?'' Dyan: ''Tanklarımız gitti ancak tanklarımızı vurdular. Uçaklarımız roketlerden dolayı bölgeye yanaşamıyor. Bize yapılan bu saldırı üç yıllık bir planlama ve hazırlıktan sonra gerçekleştirildi.'' Dyan konuşmasında düşmanın gücünü hafife aldıklarını ve hata yaptıklarını belirtiyor. Dyan; ''Şimdi kendimizi hesaba çekme zamanı değil. Araplar цncesine göre 'şok daha iyi savaşıyor, ellerinde silah ta var. Tanklarımızı vuruyorlar, roket şemsiyesinden dolayı uçaklarımız düşmana yaklaşamıyor.'' Şeklinde konuşuyor. Mısır'da 6 Ekim ve 10 Ramazan Zaferi olarak bu gün kutlanan savaşta zamanın Mısır Cumhurbaşkanı Enver Sedat, İsrail'in hiç beklemediği bir günde ani bir saldırıyla İsraillilerin şeytanın bile geçemez dediği Barlif Hattı'nı geçmiş ve ardından yapılan anlaşma ile İsrail tarafından işgal edilen Sina Yarımadasını kurtarmıştı. Aynı savaşta Suriye de İsrail'e saldırdı ancak İsrail askerlerini Golan tepelerinden çıkarmayı başaramadı.
İhsan
20/11/12 14:38
Ayyuka 2 çekil ayak altından sen git kumda oyna
Ayyuka 2
19/11/12 05:00
Pardon bu polemik benim yüzümden başladı.ÖZÜR DİLERİM
Alon
18/11/12 14:17
Tabii var..hem de ilerisinden...
ihsan
18/11/12 05:05
bizim ülkedede var demokrasi..Tabi kodlar uyarsa
Alon
15/11/12 13:46
Senin beğen tuşuna basmanla basmaman neyi değiştirecek ? Sen buraya gelirken zaten peşin hükümlü gelmişsin..İsrael ağzı ile kuş ta tutsa muhakkak bir komplo teorisi uyduruverirsin...Aynen yorumunda birinin yorumunu copy paste ettiğin kişi gibi....Adam cahil, yazmış birşeyler işte...İstersen bu iktidar konusunu tartışırız...Ama sana dürüstçe tek birşey söyliyeyim..Ben türkiye den İsrael e göç ettiğim zaman hayretler içinde kaldım..İnan, hala bile bir türlü alışamadığım demokrasi var bu ülkede..
ihsan
15/11/12 06:21
Pardon şu yorum çok hoşuma gitti.mert akman11/14/2012 21:20İsrail'in iktidardaki -ulusalcı-siyonist- Lukid partisi: Hamas ve Hizbullahı BİTİRMEK istemez. İran'daki Humeyni rejimi de İsrail'i BİTİRMEK istemez. Futbol ezeli rekabeti gibi. Bu iki ülkenin de rejimleri korku ve düşman varlığı ile iktidarda duruyor. Düşman korkusu biterse iktidar gider..
ihsan
15/11/12 06:06
o yorumlar benimde dikkatimi ama birde beğeni alanlar yada almıyanlar var.Mesela "beğenmedim" tuşuna basanlardan biride bendim:-)Hangisi olduğunu hatırlamıyorum.Keşke onlarıda copy paste yapsaydın.İnsanlar istediğini yazan yazabilir sonuçta
Alon
15/11/12 00:41
İhsancım , bu iş fazla uzadı....Ne yazdıysam karşı çıktın..Palavra bile olsa bana cevap vermek için yarıştın..Kendi kendine şöyle düşünmüş olabilirsin ...Bu adam yahudi , ülkem için ileri geri konuşuyor, karizmayı çizdirmeyelim ,neme lazım öyle veya böyle bende şuna cevap vereyim...Şimdi sana bugün ki Hürriyetin ,İsrael in bu teroristi hakladıktan sonra bazı okuyucu yorumlarını copy paste yapacağım..Göreceğin gibi bunu bendeniz bir yahudi olarak değil, içinizdeki normal insanlar bile benimle aynı görüşte.. İşte KAPAKLIK yorumlardan bir demet... Tamer Ozkaynar11/14/2012 21:10bakın israil nasıl yapıyor bu işi belki örnek alırsınız...bizimkiler de 30 senedir burnumuzun dibinde kandildeki üç buçuk eşkiya başının yerini bile bulamıyor..ayıp yaa .............. ÖMER AYNA11/14/2012 21:14Teröristle böyle buluşulur;anladığı dilden konuşulur......... Theman Withnoname11/14/2012 21:55İsraile teröristlerle olan savaşında başarılar dileriz. Günlerdir israile füze yağdıran bu katillere gereken cevabı vermiştir... Türk halkı olarak israilin yanındayız................... vahit koese11/14/2012 21:56nokta operasyon buna denir.hamas orada oldugu müddetce filistinliler ne yazikki olacaklari sineye cekmek zorundalar.israil onlardan cok üstün,bu belli. kiskirtmakla ne yapmak istiyorlar?onlarin yüzünden orada yasayan siviller zarar görüyorlar.kendilerini bile korumaktan acizler........ cemal faik11/14/2012 21:56HELAL OLSUN İSRAİL'E HELAL OLSUN. BiZİM DERS ALACAĞIMIZ ÇOK ŞEY VAR BU KÜÇÜCÜK ÜLKEDEN. EN AZINDAN BÜYÜK DEVLET;İSRAİL. SANA HELAL OLSUN......... Emre Sungur11/14/2012 22:02Israil'den ülke olarak hoslanmam ama istihbarat kanali da dahil olmak üzere, su nokta atisini ve hedefini tam vurmus olmasini takdir ettim. Bu konuda onlardan ögrenecegimiz cok sey var. Su uyur düsman uyumaz.. ama biz hep uyuyoruz maalesef........ HÜSEYİN ARTIK11/14/2012 22:04tekniği yüksek benzer operasyonu bizim de pkk ya karşı yapabileceğimiz günleri bekliyoruz........ yirmidokuz ekim11/14/2012 22:19Türk hükümetini ve istihbarat birimlerimizi israile gönderip master yaptırmalıyız................. aysu çilingir11/14/2012 22:24İsrail haklı, birsürü roketi israil e atarsanız karşılığı bu olur.. Suriye kazayla bir şarapnel sıçrattı diye Türkiye suriyeye misilleme yapıp birsürü asker öldürdü ve haklı.. bu durumdam israil bin kat daha fazla haklı .. filistinliler şehirlere roket atmamayı öğrenmeli....... aykut tarlic11/14/2012 22:28israili destekledigimden degil ama kalabalık caddede füze geliyor arabaya havaya ucuruyor bu teknoloji bizde varmı varsa sıcak catısmaya girmeye gerek yok terör örgütleriyle koordinatları belirle uydudan vur askerlerin yanına bile yanasamaz terör örgutleri....... hasan erkmen11/14/2012 22:36İsrail işi biliyor, ülkelerine vatandaşlarına zarar verecek örgütlerin liderlerini etkisiz hale getiriyor. Zannediyorum bu kadar yeter, ikna olmadıysan 200 ün üzerinde yorum var....Sefere başka konularda görüşmek üzere hürmetlerimi sunuyorum efem...
ihsan
14/11/12 23:17
şu 72 huriyi anlatsana
Alon
14/11/12 18:34
Sen hala mukayese peşinde misin ?? Bak bugünün taze haberi, hamasın askeri lideri Ahmed Jabari veya abdul jabbar her ne ise , lüks arabasında gezinti yaparken birdenbire 72 hurisine kavuşmuş :-) Göbek deliğinden giren roket kuyruk sokumundan çıkmış...Şimdi herifin parçalarını japonla yapıştırıyorlar cenazede yakışıklı görünsün diye...Hadi 2013 e randevu alın k.ıraka girmek için :-) İstihbrat şampiyonu İhsan !!! Uludereyi hatırla ve kendine gel, Titre ve kendine gel..:-))
ihsan yıldırım tarhan
14/11/12 04:48
Öncelikle seni canı gönülden kutlarım.Bu kadar satıra bu kadar yalanı sığdırmak bir kaabiliyettir.Roketi kendine doğru ateşledin bu sefer.Ne yalan söyleyeyim yahudilerin dönek olduğunu bilirdım ama senin kadar hızlı dönenine rastlamadım:)Moşe İBN-E Meymun un ülkesinde uludereleri yazmak isterdim ama o kadar kıymetli zamanım yok:)Bilirmisin PKK taktik değiştirdiğini açıklamıştı artık vurkaç yok savaşacağız diye.Sonuç PAT KÜT CAT hadi dönelim eskiye dediler.Hala soruyorum gazze girin be artık.Bak K.Irak bizim toprağımız değil.Ama gazze yada filistin dediğimiz yerlere siz israil diyosunuz(Siz öyle sanıyorsunuz).Kendi toprağına giremiyormusunuz.Yoksa bibi usain obamadan izin almak için randevumu ayarlayamıyor:)Bak senin o bahsettiğin piknik alanlarında birkaç ay görev yaptım.O dağları ütülemeye kalksan bir türkiye daha ortaya çıkar.O senin tatlı su komandaların orada olsa iki gün yapar,üçüncüsünde ağlar.Tersi olucak olursa dediklerimi yutar, gelir israele elini öperim.Ama böyle bir test olamıyacağı için gene iyisin:)Bak gene hala girebilirsiniz.Ama tasarruflu olcaksınız bu sefer israil askerleri korkudan altlarına yaptıklarından popolarına çocuk bezi bağlıyorlarmış:-):)(yalan değil görgü tanıkları var)Bebelerin hakkına girmeyin.Hadi moşeciğim iyi geceler bir dahaki cevabında susturnak istiyorsan araya iki cümle doğru şey sıkıştırda pes ediğim:-)He şu ağaç mesesinde yeni bir ağaç türü duydum.Garkat mıdır gargat mıdır nedir.Arkadaşlarım bu ağacı ancak senin ırkından birilerinin bileceğini söyledi.Bende bahçende bulunabileceğini düşündüğümden sana sorayım dedim.Neyse görüşürüz gene moşeciğim.Seni Seviyorum
Alon
13/11/12 22:41
internet, site, cart curt hiç gerek yok:-) Bunu kuş beyinliler bile biliyor ama sen gökten zembille inmiş haşin çocuk hala öğrenemedi :-) PKK dağlarda piknik yapıyor , hamasın yaptığı gibi cami , okul vs ye saklanmıyorlar, sivillerin arasında saklanmıyorlar, bizim muhterem senede bir operasyon yapacak ta onu burda kasıla kasıla söylüyor..Haklı olabilirsin uzun süren istihbarat konusunda..Uzmanlığınız Uludere de terorist diye katlettiğiniz 34 kişiden belli:-) Ben yine söyliyeyim, kardeşim adamlar kek gibi ortada, nerde yaşadıkları , saklandıkları belli..Hadi girsenize ...Sivilleri öldürüyorsunuz diye arkanızdan bağıran da olmaz.. Jetler şu kadar sorti ( çok mühüm bi kelime, duyanda uzay gemisi galactica sanacak) yaptıyla olmuyor..Dağda taşta çukur açacağınıza hadi bitirin şu işi.. SIKAR be ihsan..Sen oraya babanın tekkesine girer gibi giremezsin..İzin al izin :-) .... Bu arada bahçende ne tür ağaçlar var bilmiyorum...Ama benim bahçede bir muz ağacı var...Meyvesi boldur, herhalde iklimden olsa gerek, çok verimli..Her bir muz polis copu gibi maşallah..Tabii ki söyleyerek ne kadar doğru bilgilendirim seni bilemiyorum..Bu işin doğrusu agacın tepesine çıkıp şöyle bir oturmandır, yanında da törkiş kafi benden..Dolayısıyla muz hakkında bilmediklerini öğrenirsin...
İhsan
13/11/12 17:56
Adam maşallah wikileaks in TC ayağı her b...ktan haberi var.Bi dahaki sefere internet haberlerinden önce en güvenilir kaynak olan www.alona.com dan takip edecem söz:)Sen önce hamasa hizbullaha hadlerini bildir.Sitede görüyoruz hamas günlerdir çakıyor.Hadii girin gazzeyede görelim.Yok daha giremezsininiz dökme kurşundan sonra yumoş gibi oldunuz.Özgürlüğün ülkesi ,adaletin temcilcisi,teröristlerden kurtar bizi.Hadi küçük enişteler gazanız mübarek olsun:)Ayrıca bahçemde çeşit çeşit ağaç türleri var.Ama senden bir ağacın tarifini isticem.Bir yere ayrılma:)
Alon
13/11/12 01:56
ihsan sen ne zavallısın böyle :-) bak şimdi bu lafları sana söylemiyorum..Şu anda karşıma bi adet meşe odunu aldım ona anlatıyorum..Bittikten sonra sana tercüme eder...Yine tekrar ediyorum..Siz İZİN almadan 1mm bile giremezsiniz...Dedin ki morcivert bereliler sınır ötesini geçmiş..Tayyib Obama abisine tel. açtı dedi ki..Obama abicim bizim kamuoyu son zamanlarda şehit haberlerinden çok rahatsız hadi bi müsaade et gari...Obama dedi ki, tabii tayyibcim fazla kalmamak şartı ile gir ve çık...Olay bu kadar basit..aksini yapsanız bu sefer çuval değil alimallah big bag geçirirler kafanıza...Zaten beyinden biraz nasibini almış olsaydın oraya izinsiz giremeyecegini anlardın..Madem PKK bu kadar rahatsız ediyor, neden ancak yılda bir girebiliyorsunuz ıraka ? Çünkü izine tabisiniz....Tamam ihsan, sıkıntı yok..gerekli şeyleri meşe odununa söyledim , sana anlatmaya çalışacak.. NOT: bize öyle uzun süreli istihbarat falan gerekmez..Saniye de tesbit ederiz..israel suriye ye önce uyarı ateşi açtı, baktı olmadı , ikincisinde göbek deliğinden şişledi..Yani sizin gibi dağları taşları delip golf sahası yapmıyoruz..Öyle bi sistem size de lazım olursa bana yaz..hatırına kolaylık yaparız...
İhsan
12/11/12 20:05
Ah Alon Ah...Yalan söylemek kendini rezil etmek bu kadar kolay işte.Daha 4 gün önce bordo bereliler sınırötesine geçti. PKK kamplarına operasyonu yaptı. Uzun süren bir istihbarat sürecinin ardından 2 tabur asker kısa süreli ve oldukça etkili bir operasyon yürüttü.İnan 1 mm den çok daha fazla içeri girdi.Havadan da istediği zaman vurur,vuruyorda.Kimsede mani olamaz.Gurur duyulacak bişey değil ama mecbur bırakıyorlar.Yani laf ebeliği yapcaksan önce dersine çalış,Kitapsız.İsrael istediği an gazzeye girer, çıkar diyorsun.Gir,gir ama dikkat et sonunda rezil olmakta var.Nasrallahtan yediğiniz tokatın yankısı hala buralarda yankılanıyor:-)unutma mazlumun intikamı zalimin zülmünden daha korkunçtur.Hadi kitapsız iyi geceler.
Alon
12/11/12 14:53
ihsan öncelikle o Kitapsız lafını nazik bi yerine monte ediyorum...Önce ne söylediğimi anlamaya çalış, çince yazmıyoruz burada...İsrael istediği an gazzeye girer, çıkar...izin alacağımız bir yer yok..Ama türkiye k.ıraka izinsiz 1 (yazı ile bir ) milimetre bile giremez...Hadi girerim diyorsan gir...Anlama özürlü olduğunu biliyorum ama sen de sazan gibi herşeye atlama...
ihsan
12/11/12 02:47
Sen haması,el fetihi bitirebildin mi de laf atıyosun???KİTAPSIZ
Alon
11/11/12 01:20
Pusat, 600 sene işgal ettiyseniz ne olmuş ? 16 değil 26 devlet kursan ne olur ? Sen 600 sene işgal ettiğin o yerleri kendi elinle mi geri verdin ??? Söke söke aldılar geri....Sadece orta doğuyu mu ? Sayalım, kafkaslar, kırım, arabsitan, k.afrika, balkanlar, macaristan.....Sen geçmişin hayaliyle yaşayacağına, kıçı kırık arap ülkesi K.Irak a girip PKK yı bitirebiliyor musun ? İzin almadan 1 cm bile giremezsin...Ne oldu devlet geleneğine ?? Apo ile hükümetin yaptığı pazarlıklar mı devlet geleneği ? Hergün ölen asker haberlerini almaktan bıkmadınız mı ??
pusat
07/11/12 13:10
''Ayyuka two !!!! Git biraz tarih oku..Çapulcuların topraklarımızı nasıl talan ettigini öğrenirsin..Ama tabii bu seni korkutur...Gerçek sahiplerin topraklarına tekrar geri dönmeleri seni korkudan uçuklatır dimi ? :-) Hani bakarsın birgün Anadolu nun gerçek sahipleri gelir topraklarını ister, bak yahudiler kendi topraklarını geri aldı, bizde bizimkileri isterükkk diye isyan ederler..:-))''tarih prof.alon:)siz türklerden alabildiniz mi toprak!yoksa ingilizler mi yol verdi size.kıçı kırık araplarla yaptığınız savaşlarla mı övünüyorsunuz!Türklerin devlet geleneği ile baş edebilirmisiniz.çok tarih biliyorsan 16 devlet kurup bu topraklara 600 yıl hükmettiğini,Türkiye cumhuriyetinin dönemin süper güçleri ile savaşılarak kurulduğunu bilmen lazım!siz hiç bir zaman devlet olamayacaksınız.çünkü böyle bir geleneğiniz yok.ve o yüzden terör devleti deniyor size korkularınızla yönetiliyorsunuz.herkesi düşman görüyorsunuz.ve nihayetinde Türkleride düşman yaptınız kendinize!
Alon
22/10/12 00:31
Filistinli :-) bu şarkıyı 65 yıldır dinliyoruz..Bunun için 4 büyük oyun sergilediniz, dördünde de elinize verdik, kaçarken çölde unuttuğunuz postalları...Haklısın, yenilen pehlivan güreşe doymazmış..Zamanın solcu teroristi , bugünün akepe yalakası Cengiz Çandar a bi sor.. O da senin gibi pipistini kurtarmaya gelmişti..Sonuç ?? hiç !!!! havladığıyla kaldı...Hala havlar...
filistinli
14/10/12 20:17
ayıp ettin yahudi..AYIP..Bizim için hala orası filistindir.Ya bir gün alacağız yada denerken öleceğiz............
yehuda beit halachmi israel
12/10/12 12:52
Fazla munakasaya gerek yok FILISTIN suni bir millettir aynen Urdun gibi bunlar Arap yarimadasindan gelip Yahudilere ait topraklara coreklenmislerdir . Bu yuzden bu topraklarda hakki olan sadece Yahudilerdir.
Ayyuka 2
10/10/12 11:52
Anadolu zaten gerçek sahibinde g.tü diyen varsa gelsin alsın:)Bilirsin tarih boyunca topraklarını değişmeyenlerin çinliler,japonlar ve koreliler olduğunu diğerlerin o yada bu şekilde bir yerlerden geldiğini ve orayı yurt edindiğini
Alon
09/10/12 20:08
Ayyuka two !!!! Git biraz tarih oku..Çapulcuların topraklarımızı nasıl talan ettigini öğrenirsin..Ama tabii bu seni korkutur...Gerçek sahiplerin topraklarına tekrar geri dönmeleri seni korkudan uçuklatır dimi ? :-) Hani bakarsın birgün Anadolu nun gerçek sahipleri gelir topraklarını ister, bak yahudiler kendi topraklarını geri aldı, bizde bizimkileri isterükkk diye isyan ederler..:-))
Ayyuka 2
09/10/12 16:52
Ama siz çöreklenince sizin olmuş oluyor öyle mi palamut müdürü:)
Alon
27/09/12 14:47
Demagoji ustası konuştu:-) Sen gel başka milletlerin kültürlerinin, dini inançlarının üzerine camiyi oturt ondan sonra benim diye ahkam kes..O, o zamanlardı sayın sultan palamut..Filistinin binlerce yıllık geçmişiymiş..Bunlar ne zaman devlet kurmuş, millet olmuşlar ? Arabistan yarımadasından gelen çapulcular bu topraklara çöreklenince, osmanlı bu toprakları işgal etmişse , sizin mi olmuş ? Onu bi geç be palamut...
peligrini
27/09/12 11:07
vadandaş '' git başbakanini o Terroristlerin bolgesinde baş bakan yap hic durma
Vatandaş
25/09/12 11:12
Bizim Başbakan dogru söylüyor,bende öyle düşünüyorum..

Haber Merkezi