Haber Merkezi

22/01/11

Türkiye Yahudi Cemaatinin yavaşça yok oluşu

 

Rıfat Bali'nin Yeruşalayim Kamu İşleri araştırma merkezi çerçevesine yazdığı "Türkiye Yahudi Cemaatinin yavaş yavaş yokolması" yazısının tercümesini sunuyoruz.

 

Rıfat Bali 1948 yılında İstanbul'da doğdu. Fransızca tedrisat yapan Saint Michel ve Saint Benoit okullarında orta ve lise eğitimi aldı. 1970 ila 1995 yılları arasında bir özel şirkette yönetici olarak çalıştı. 2001 yılında Sorbonne Üniversitesi’ne bağlı Ecole Pratique des Hautes Etudes'den mezun oldu. 1996 yılından bu yana, başta Yahudiler olmak üzere, gayri Müslim azınlıklar, antisemitizm, komplo teorileri, Türk toplumunun kültürel ve sosyal değişimi, Dönmeler konularında araştırma ve yayın yapmakta. Halihazırda Ecole Pratique des Hautes Etudes, Sorbonne (Paris) bünyesinde kurulu Centre Alberto Benveniste pour les Etudes et la Culture Sépharades'a bağlı araştırmacıdır. Osmanlı-Türk Sefarad Kültürü Araştırma Merkezi üyesidir. İngilizce, Fransızca ve Ladino bilmektedir. Bali'ni 20 nin üzerine kitabı vardır.

 

Birkaç bölüm halinde sunacağımız bu çalışmanın ilk bölümüne çalışmanın özeti, ve genel hatlarıyla bugünkü durumun nedenlerini sunuyoruz. İlerideki bölümlerde Türk Yahudi Cemaatinin 1923 – 1945 tek parti dönemindeki durumu, 1946 dan sonraki çok partili dönemdeki durumu, Körfez savaşı, İslami hareketin ivme kazanması ve nihayet Mavi Marmara ve Wikileaks olaylarının Türk Yahudi Cemaatini nasıl etkilediğini sunacağız.

 

 

Özet

Türk Yahudi Cemaati dünyada müslüman çoğunluğu olan bir ülkedeki ender Yahudi cemaatlerinden biridir. Canlı ve dinamik görüntüsüne karşılık, uzun vadede varolcağı şüphelidir. Cemaatin Türkiyedeki kültürel, politik veya entelektüel hayata fazla bir katkısı yoktur. Bunda da öte, cemaat son zamanlarda islami ve milliyetçi kesimlerin düşmanca hislerinin hedefi olmuştur.

 

Diğer bir sorun ise kimlik sorunu. Türkiyede genç kuşağın asimilasyon'unu önlemek için"Siyonist eğitim", yani gerek Yahudilik gerekse İsraile olan bağlara önem veren eğitim verilir. Fakat bu eğitime devam etmek günümüz Türkiyesindeki şartlarda çok zordur. Yahudi anne ve babalar çocuklarına kolyelerindeki altı köşeli yıldızın çok görünmemesine gayret etmeleri, ve İsraile yapılan genellikle nefret dolu, karalayıcı tenkitleri duymamazlıktan gelerek tercihen sessiz kalmalarını tavsiye ediyorlar.

 

Mavi Marmara olayı Türkiye için bir imtahan niteliği taşıyordu. Türk Halkının olayı, Müslüman Türklerin Yahudi ordusu tarafından kasten öldürülmesi olarak algılamaları çok büyük sürpriz olmadı, ve Müslüman Türkler, Türk Yahudilerine kimin tarafını tuttuklarını sormaya başladılar. Bu hadise aynı zamanda basında ve ülkenin ileri gelenleri tarafından komplo teorileri yaratılması ve bir Yahudi karşıtı – antisemit hareket başlattı. Türk Yahudi cemaatin ileri gelenleri bu konularda bir açıklama yapamıyacak durumda kaldılar.

 

Durumun değişmesi için Türk toplumunun şimdiki İslami ve dar görüşlü milliyetçi atmosferden daha liberal, demokratik ve çok kültürlülüğe doğru dönebilmesi lazımdır. Ancak o zaman Türkiye geçmişindeki karanlık sayfalarla yüzleşipdaha iyi bir gelecek için çaba sarfedebilir. Günümüz Türkiyesinde böyle bir değişimin olacağını düşünmek pek te kolay değil.

------------------------------------------------------------

 

 

Dikkat çekmemeye çalışan, gitgide küçülen bir cemaat

Türk Yahudi Cemaati dünyada müslüman çoğunluğu olan bir ülkedeki ender Yahudi cemaatlerinden biridir. Bir araştırmacı veya gazeteci bu cemaatin günümüdeki durumunu anlamak için kullanabileceği kaynaklar cemaatin tek yayın organı olan "Şalom" gazetesi, veya cemaatin dini veya sivil liderlerinin açıklamalarıdır. Araştırmacı, Şalom gazetesinden cemaatin organize ettiği kültür faaliyetlerinden, ve cemaat liderleriyle konuşmalarından, bu cemaatin çok az sayıda üyesi olmasına rağmen Türk Yahudilerinin çok dinamik, hatta son yıllarda bir rönesans yaşadıklarını düşünebilir.

 

Bu dinamizme rağmen, bu cemaatin uzun süre hayatta kalabilme şansını azaltan birçok neden var. Bunların en önemlisi Türk Yahudilerinin ülkenin kültürel, politik veya entekektüel hayatına hatırı sayılır herhangi bir katkıları olmamasıdır. 1946 - 61 yılları arasında birkaç Yahudi milletvekili seçilmiş olsa da o devreden sonra Yahudiler politik hayattan neredeyse tamamen çekilmişlerdir. Bunda da öte, cemaat son zamanlarda islami ve milliyetçi kesimlerin düşmanca hislerinin hedefi olmuştur.

 

Türk Yahudi cemaatinin İsraille ilişkileri, bu ilişkilerin doğasından ötürü tam olarak tanımlanmazlar ve çok hassastırlar. Amerika ve İsrail karşıtlığının açık açık antisemitizm, anti siyonizm ve İsraili şeytanlaştırmaya dönüştüğü günümüz Türkiyesinde bir Türk Yahudisinin açık açığa İsraile sempati duyduğunu belirtmesi beklenemez. Bunun sonucu olarak cemaat liderleri demeçlerinde "Türklük"lerini öne çıkartırken, gerek şahsi gerekse cemaatin İsraille ilişkilerini gözden uzak ve Türk basınında yankı olmıyacak şekilde yürütüyorlar.

 

Diğer bir sorun da kimlik sorunu. Türkiyede gerek asimilasyonu önlemek gerekse Yahudi kimliğini korumak – dünyadaki tüm Yahudi cemaatlerinin endişesi – için yapılan eğitim "Siyonist" eğitimdir. Temel inancı bir yandan Yahudi geleneklerine, diğer yanda İsrail'e bağlılıktır. Fakat günümüzün Türkiyesinde böyle bir eğitim imkansız denebilecek kadar zordur. İsrail ve Siyonizme gösterilen düşmanlık dolayısıyla, Yahudi anne babalar çocuklarına taktıkları altı köşeli yıldızın çok görünmemesine gayret etmeleri, ve İsraile yapılan genellikle nefret dolu, karalayıcı tenkitleri duymamazlıktan gelerek sessiz kalmalarını tavsiye ediyorlar.

 

En nihayet, Türk Yahudi cemaatinin demografisi de iyimserliğe pek yer bırakmıyor. 1927 de, T.C. nin birinci nüfus sayımında ülkedeki Yahudi vatandaşların nüfusu 81,872 idi. Seksen sene sonra bu nüfus bu sayının dörtte biri ile beşte biri arasında.

 

Bugünkü durumun nedenleri

 

Türk Yahudilerinin diğer İslam ülkelerine yaşayan Yahudilere nazaran çok daha az problemleri oldu. O zaman, bazı konularda hala dinamik görünen bu cemaat bu hale nasıl geldi diye sormalıyız. Bu sorunun çok açık birkaç cevabı var.

 

İsrailin kurulması Türk Yahudilerinin demografisinde bir tarih oldu. 1945 te Türkiye daha demokratik, çok partili bir yönetim şekline geçmek üzereydi. Fakat buna rağmen 1948 de, Türk Yahudilerinin yarıya yakın kadarı ülkeyi terkedip yeni kurulan Yahudi devletine göç ettiler:1945 te Türkiyede 76,965 olan Yahudi nüfusu, 1948 de neredeyse yarı yarıya azalarak, 49,995 e geldi.

 

Bu toplu göçün birçok nedeni vardı. En önemlisi, yeni Cumhuriyetin ilk 25 yılında yaşanan birkaç acı tecrübeden sonra Türk Yahudileri eşit vatandaş olma ümitlerini tamamen kaybettiler. İkinci nedense, Yahudiliklerini sadece İsrailde tam yaşayabileceklerinin farkına vardılar. Türk devleti vatandaşlarından herhangi bir şüpheye yer bırakmıyan, herhangi bir din, ırk, yabancı etkenden ve hatta gönüllü örgütlerden etkilenmiyecek bağlılık ve sadakat istiyordu. Son olarak, Siyonist eğitim almış olan birçok genç Türk Yahudisi İsrailin kuruluşunu Yahudi vatanı rüyasının gerçekleşmesi olarak gördüler.

 

Gelecek bölüm: Tek partili zamanlardaki durum

 

Please enter the text shown in this picture:

Küfür, hakaret, ırkçılık ve nefret içeren yorumlar yayınlanmayacaktır. Lütfen kişilere saygılı olun ve fikirlere cevap verin
Aaron Baruch (Ankarali)
10/01/16 16:47
Keske biraz sayilarla bu yazi desteklenseydi...
AYDIN SEVİNÇ
12/06/13 09:49
SEVGİLİ DOSTLAR, ÖNCELİKLE YAZARKEN KAVRAM KARGAŞASINA SON VERELİM. MİLLİYETLE, İNANIŞLARI BİRBİRLERİNE KARIŞTIRMAYALIM. YANİ TÜRKLERİN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU MÜSLÜMAN İSE, BUNLARA ARAP DİYEBİLİR MİYİZ? YAZILARA DİKKAT EDİYORUM, YAHUDİLERLE TÜRKLER DİYE HİTAP EDİLİYOR. MÜSLÜMAN TÜRKLER İLE YAHUDİ TÜRKLER ŞEKLİNDE DEĞİL... KENDİNİ AMERİKALI HİSSEDEN HER AMERİKALININ AMERİKALI OLUŞU GİBİ KENDİNİ TÜRK HİSSEDEN HER TÜRK DE TÜRKTÜR. MÜSLÜMAN TÜRKTÜR, HRİSTİYAN TÜRKTÜR, YAHUDİ TÜRKTÜR VEYA ATEİST VEYA DEİST TÜRKTÜR AMA TÜRKTÜR. BİR DİNİ BÜTÜNÜYLE YARGILAMAK MÜSLÜMAN TÜRKLERİ, MÜSLÜMAN ARAPLARLA BİRLİKTE YARGILAMAKTAN FARKLI MIDIR? İNANIŞLAR KİŞİLERİ FAKAT MİLLİYETLER TOPLUMLARI BAĞLAR. BU VATAN TOPRAĞINDA YAŞAYAN VE KENDİNİ TÜRK TARİF EDEN HERKESE TÜRK GÖZÜYLE BAKALIM... ÇIKARLARIMIZI BİRLİKTE KORUYUP KOLLAYALIM. UNUTMAYALIM Kİ, İNANIŞLARIN CEZA VEYA MÜKAFATINI YÜCE YARATAN VERECEKTİR. KULLAR DEĞİL...
fetih
22/12/12 21:40
butun bunlar planli,altinda arap sermayesi var
Duru
09/11/12 22:15
Müslüman Türkler Musevi Türkler .ırk başka din başka kültür başka ben bir turk vatandaşı çerkezim ve bir yahudiye asık olduğumda anladım ki din dil ırk ne farkeder Allah ayırmamış yaratırken senin kul olarak ne haddine.
cem ismen
22/09/12 12:19
Din neden bu kadar onemli ki¿ insan olan kemale ermis olan olmaya calismak daha onemli dehil mi¿ din ile ugrasacagimiza tum dinlerin ortak guzelliklerini hissetmeye yasamaya baslasak olmaz mnei¿ dogmalar yerine aydinlik icin beynimizi kullanip dunyayi insan gibi yasayacagimiz ortak kullanavagimiz bir mabet olatak kendimizi gelistirme vabasi bize yakisandir
Kons
26/08/12 22:15
Dincilik dunyanin her tarafi icinde en berbat yasam bicimidir, dincilik toplumlar icin anlaybilirlerse bir gecis alanidir, Dinciligi asamayan toplumlari kontrol etmek ve birbirine kirdirmak kolaylik saglayacaktir kotu niyetlilere.Ayrica Yahudiler sadece bir Ulus millet degildirler bu iyi bilinmelidir.DNA ve Genetik uygulamalari "Uluslasmanin Nedneleri" ni cok iyi bir sekilde defisre etmistir.Bilimsel yetersizlik sahibi insanlarin Ulus bazinda kendi varliklarini kimliklestirmeleride 21.Yuzyilda tipki dinlerin ve dincilerin icinde olduklari "kontrol edilen hucreler" olarak kalmalrini saglayacaktir.Insanlik "insan olma" obsiyon/ozelligini on plana cikarmalidir, Uluslar her biri kendi cikarlarini degil Kuresel anlamda "Insanlik Ailesi" prensibi ile degerlendirmeler yapmalidir.Dinci Tekfircilikler ve dusmanliklar, Ulusal menfeat ve gecmisten gelen koklu dusmnaliklar 21.Yuzyilda Musibetle yuruyen canlilar olmanizi saglamaktan oteye birsey ifade etmeyecektir.Soz vardir , soz bitmez algilanana kadar dusunulebilir, Sehid olmak icin sehadete ermek icin "Fetihcilik" anlayisni terk etmeliyiz.Dunya herkese esit davranir.Birbirinizden nefret eden insanlar olmanizi saglayan butun dusuncelerinizle mucadele edip ,bu gibi dusuncelerinizin koklerini algilamali ve uzerinde dusunmelisiniz.Siteniz cok guzel tesekuur ederim.
Neco
21/08/12 10:20
Sn Musa Yahyaoğlu sorun dininiz değil yaptıklarınız Allah bizi dünyanın efendisi kıldı deyip diğer insanları goy hizmetkar olarak gören sapkın inancınız bu inanca göre hareket edip diğer insanlara yaptıklarınız şunu bilin binlerce yıl önce bu günkü Filistini terk etmeniz Filistinlilerin, Arapların vede Müslümanların suçu değil sizin toplumunuza yapılan tüm zulumlerin kaynağı hayran olduğunuz batıdır asıl soru şu olmalı Yahudilerin Müslümanlarla alıp veremediği nedir
Musaya
07/07/12 13:06
Bilginiz yanliştir..Dogrusunu yazsam silerler..Musevi dini yürütme bir dindir..
MUSA YAHYAOGLU
30/06/12 12:29
Halit ve benzeri ,yazarlara Yahudilerle alip veremediginiz nedir ,YAHUDILIK bir din olarak tek TANRILI dinlerin ilkidir ve diger tek TANRILI dinler HRISTIYANLIK VE ISLAM inda Yahudi dini ve temelleri esasinda HZ MUSA nin ogretisi uzerine kuruldugu sir degildir ,her bilgili ISLAM VE HRISTIYAN bunu rahatlikla ifade etmekten cekinmez, durum boyle iken neden TC bir bakanin veya yuksek rutbeli bir subayin yahudiligi arastirma konusu ve sansasyon olur ,HALIT EFENDI neden bir vatandasin dini imani sana vazife oluyor ,herhangi bir vatandasin TANRISINA nasil ibadet ettigi veya etmedigi sulalesindeki insanlarin dini inancindan sana ne ,herkes kendi inanciyla bin yasasin
halit sönmez
11/05/12 17:17
iş arkadaşım var erdoğan a bile yahudi diyor:)burdaki yorumculardan o ayakdan.yahudiler o kadar akıllı olsa ordan oraya sürülmezlerdi.evet geride kalanları iyi durumda bunun tek açıklaması var oda doğadaki vahşi savaşda nasıl en güçlü ve akıllılar yaşama tutunur yahudilerinkide o durum. yalnız yahudi sermayesi erdoğanın çıkışından sonra türk borsasını neden çökertmedi hiç anlam veremedim.
Mustafa Sezercan a
29/04/12 17:49
Mustafa Kardeşim e,Istikbaldeki Türkiye düşüncesi ile ilgili güzel sözleri için teşekkürler..Türklerle Türk Yahudileri el ele verirse basarilamiyacak dev gibi isleri n altindan girer üstünden cikar..Buna inaniyorum..Ancak Siyonist Israilliler aramizi bozuyor.. Masonlara gelince..Mimar Sinan dergisinde Yahudisiz Mason Locasi tek bir tane bile olmadigidir..Ve bunun dogruluguna inaniyorum..Oysa daha250 yil önce Mason localarina Yahudilerin alinmalari yasakti..Peki bu nasil oldu..Önce farkli din ve isimlerle localara sizan Yahudiler bütün Localari teslim aldilar..Sonrada Yahudi girişi serbest oldu.Gerçek budur..(Bunlar sir degildir)
Erol Gelardin
23/04/12 12:07
"Sabetayci"kitabimda Dünyadaki Sayilarini veriyorum..
hahaha
16/03/12 09:16
yeminle konusuyorum gül gül öldüm sabah sabah :))))) ahh sezercikkk ahhh Osmanlı Devleti ni de siz kurdunuz zaten, Hatta Fatih Sultan Mehmet han siz olmasa idiniz İstanbulu da fethedemezdi :))) sizmisniz akıllı , sizin beyniniz mi Allah vergisi :))) yavrum siz akıllı olsa idiniz .Mevcut topraklarınızda toplanmazdınız .İyikide kurulmus İsrail devleti sizin gibileri bulmak zor olmyacak ileride.yeriniz yurdunuz belli ;)
Mustafa Sezercan
19/01/12 02:05
Canım halitcim,biliyorsun annen yahudi ise otomatik olarak yahudi oluyorsun.Bu birincisi.İkincisi Türkiyedeki Yahudi nufusun şu andaki 25,000 den (17000 değil)-ki 25,000 sayısına TC verdiği Nufus kağıdında din bölümünde İslam yazan ancak ibadetlerini Tevrata göre yapanlar dahil değil-milyonlarla ifade edilen sayıya çıkması salakça değil tam aksine Türkiyenin yararına olur,tabii senin gibi bazılarının anlayamadığı şekilde.Şu an 25,000 Yahudinin herbiri,diaspoara da dahil, gece gündüz Türkiyenin ilerlemesi için çalışıyorlar ve sahip oldukları beyin gücünü,Maddi imkanlarını ve ilişki ağlarını her fırsatta Türk Devleti adına ve Türk Devletinin menfaatlerini korumak için çalışıyorlar.Olmayan beynini çalıştırırsan eğer Türkiyedeki Yahudi nufusunun milyonlarla ifade edildiği Türkiyenin parlak geleceğinde Türkiye bütün dünyaya teknoloji satan bir ülke olacak.Türkiye edebiyat,resim ve müzik alanında bir numaralı ülke olacak.Nasıl bugün Berlin Filormoniden bahsediliyorsa o gün İstanbul Filormani,İzmir Filormaniden bahsedilecek.Dünya çapındaki Türk Yahudisi bestecilerin besteleri dünya çapındaki sayılı senfonik orkestralarda çalınacak.Bilim alanında ise Türk Yahudisi matematikçilerin,fizikçilerin,astranomların,nükleer ve quantum fizikçilerinin theoremleri kullanılacak.Türk Yahudisi Bilim Adamlarının eserleri salak salak gelecekle ilgili görüş bildiren çarpık çurpuk sözde bilim adamlarının yerini alacak.Türk Yahudisi Bilim Adamlarının Allah Vergisi beyin gücüyle ürettiği,yarattiğı designlar sayesinde Türk adı bütün dünyada saygıyla anılacak.Türk dedin mi bugün barbar diyenler önünde ceket ilikleyecekler canım.Nasıl ki Türk Yahudileri Osmanlıyı -Karlofçadan sonra 50 yıllık ömrü kaldı denen-150 sene hiçbir karşılık beklemeden yaşattı,Aynı Türk Yahudileri Türkiyeyi 'Dünya Lideri' yapacak canım.Bugün Türkiyeyi global ekonomik krize karşı koruyorsak gelecektede Türkiyeyi 1 Numara yapayacağız.Bunu yapacak gücümüz var,bunu yapacak geçmişimiz var.Nasıl geçmişimizde dünyanın bir numarası hukukçularımız,doktorlarımız,askeri stratejistlerimiz,istihbaratçılarımız,paşalarımız,tüccarlarımız ve devlet adamlarımız vardı;nasıl ki Osmanlıyı ayakta tuttuk,gelecektede Türk Devletinde de BİZLER olacağız ve Türkiyeyi gururla sırtımızda taşıyacağız.O gün geldiğinde ben-bugün nasıl gururla Yahudiyim Türküm diyebiliyorsam-bir Türk Yahudisi olarak bütün bunları gece gündüz çalışıp,kazandıklarımı Türk Devletinin hizmetinde kullandım ve bugün Türk Devleti 1 Numaralı Süper Güç oldu diyeceğim canım.Bunun nesi salakça bana açıkla. jOsey
halit sönmez
22/12/11 09:42
mustafa sen gerçekten yahudimisin:)gözlerim yaşardı bu yazıyı görünce.ama bir yahudide mustafa ismi olamazki sanırsam.birde 17000 bin yahudinin milyona ulaşağını düşünmek yahudiler gibi zeki eğitimli adamların düşünemeyeceği kadar salakca demek zorundayım. şayet gerçekten yahudiysen isim nickname ise senin gibi yahudinin alnından öpmek gerek senin gibi yahudiye can kurban.
Mustafa Sezercan
20/12/11 20:48
Birinci olarak,Yahudilerle masonlar aynı grupa mensup değildir alicim.Bizler Yahudiyiz onlarsa mason.Bizim masonlarla ortak hiçbir noktamız yoktur.Ama aramızdan birkaç tane Mason da çıkmıyor değil.Ancak o bahsi geçen kişiler Yahudi kültür mirasının reddedip mason davranış biçimlerini kabul etmiş durumdalar.İkincisi,Bahsettiğin inancı yani yahudiler en üstün diğerleri köle mantığını savunan Yahudi toplumu Türkiyede yok.Amerikada var.Bir zahmet internetten Amerikan Yahudilerini araştırırsan durumu anlarsın.Türk Musevi Cemaati içersinde bu fikre sahip kişileri yaşatmıyoruz,yaşatmıyacağız.Üçüncüsü,kaçınılmaz olarak -Türkiyedeki her grup gibi-Türkiyedeki yahudiler tamamen asimile olmuşlardır.Konuştukları dil Türkçe,kültürleri Türk kültürüdür.Ladino ya da Yidiş konuşan genç sayısı bir elin parmağını geçmez.Sonuç olarak,biz Türküz ve Türk olarak kalacağız.Her zaman Türk Devletinin emrindeyiz,her zaman Türk Devletinin menfaatleri bizim için birinci önceliklidir.Ne İsrail ne de Siyonizm bizi bağlamaz.Bizim Vatanımız Türkiye,Bizim Geleceğimiz Türkiye,Gömüleceğimiz toprak Türk Toprağı,Cenaze törenimizin yapıldığı sinagog Türk Musevi Sinagogu.O yüzden kimse bizi bu topraklardan,Türk Devletinden,kaçırmağa ve osuruktan ideolojilerin peşinden başka bir devlete gideceğimizi sanmasın sakın.Doğru sayımız giderek azalıyor ama bu durum geçici bir durum.Gün gelecek Türk Musevi Cemaatinin mevcudu milyonlarla ifade edilecek.Ve o gün,tıpkı 1900lerde olduğu gibi,Türkler ve bizler yanyana ticaret yapacak,birbirimize komşu olacak,birbirimizin acı tatlı anlarında destek olacak ve aynı ülkede,TÜRKİYEDE,barış ve huzur içersinde yaşayacağız.48udc
ali
15/12/11 12:24
yahudiler için en önemli şey para ve güçtür.dünya yahudiler için yaratılmıştır, diğer milletler hayvandır ve kendilerine hizmet etmek için yaratılmıştır.yani diğer milletleri adam yarine koymazlar . adolf hitler der ki 300 yıl sonra bütün dünya bizi lanetleyecek öldürmediğimiz her bir yahudi için. şu anda amerikanın da yahudilerle başı dertte kurtulma mücadelesi veriyor. bu yahudileri hrıstiyanların elinden kanuni kurtardı alamanların elinden yine biz kurtardık ama bize her kötülüğü yaptılar. neden nankörlük kanların da var. onlar durup duruken onları fırına atmadı .ulu önder m kemal mason faliyetlerni keyfi olarak yasaklamadı . musavi alyans cemiyeti kurtuluş savaşımızda milli varlığımıza düşman cemiyrtlere yarmda bulunmuştur.
yehuda beit halachmi israel
06/11/11 13:21
Eli Citon'a.... Supheniz olmasin Yahudileri oldurmek ve sonradan cesetlerini yakmak icin bildigim kadar firnlar bile kuruldu eger Maresal Fevzi Cakmak olmasaydiki bu ona mani oldu herhalde bir cok yahudi katledilirdi. Bildigim kadar Ismet Inonu antisemit idi. Rifat Bali'ye.... Turkiyedeki yahudi cematinin azalmasi uzuntu kaynagi olmamalidir tam tersine sevinc kaynagi olmalidir. Bu dunyadaki tum Yahudi cemaatleri icinde gecerlidir. Keske her yahudi yasadigi yerleri terkedip vatanimiz Israel'e gelsinler. Hele Turkiyeden kalkip gesinler. Turkiye artik Yahudiler icin pek tekin yer degil. Ayriyetten insanlarin kendi vatanlarinda yasamaktan daha guzel sey ne olabilir.
Nurten
26/10/11 12:17
Ben Hitlerin ve Nazizm in bizlere Yahudiler ,Amerika ve Ingiltere tarafindan özellikle yanlış tanıtıldıgına inanıyorum..Aksi halde Hapishanede gecen yıllarda ölen Rudolp Hess i neden hiç konuşturmadilar?
Adınız
05/09/11 15:26
bay eli citon!un anısı içimi acıttı..lütfen o günkü konjüktürde bu tarz bir iletişim araçları olsaydı..almanların o mezalimini alkışlayacak sadece TÜRK değil..hiçbir millet olmazdı diye düşünüyorum..o gün bay eli nin...alkışlayanlara olan nefret duygusunu içimde hissettim...içlerinde belki çok sevdim dediği arkadaşları da vardı...plağı tersine çevirir baksak..bende eli bey gibi düşünürdüm...çok içim acıdı çok...umarım İZMİR de bu tip birşeyler olmamıştır...sağlıklı kalın eli bey...her TÜRK te müslümanda onlar gibi değildir
CENK
16/08/11 17:38
İnsaf diyorum sadece...Türkiyenin, Osmanlının Yahudi milletine yaptığı iyilikleri unutmak tek kelimeyle Nankörlüktür... 2.Dünya Savaşında binlerce masum Yahudi'yi Türk milleti Türk insanı kurtarmıştır...İspanya bundan 500 yıl önce Yahudi soykırımı yaparken Osmanlı İmparatorluğu gemileriyle, donanmasıyla İspanyaya giderek hiçbir çıkar beklemeden insanlık göreviyle binlerce Yahudi'yi kurtarmıştır. Sizlere tavsiyem bu konuda yazılmış bir kitap olan "Büyükelçi" kitabını okumanızdır ...
Eli citon
07/07/11 10:04
Ikinci dunya harbinde Almanlar harbi kazndiklari zamaninnda, VARLIK vergisi nasil unutulur,Yahudilerin cogunu askere aldilar fakat silah vermediler.Ben ilk okulda okulun ismi Beyoglu 29 bir cok Turk arkadaslarim Avrupada Almanlarin yahudileri oldurduklerine cok sevindiler.Ismet Inonu Reis cumhur secildigi zaman ilk yaptigi sey devlete calisan butun gayri muslumleri isten atti.Turkiyede Yahudiler tesekur etmeliki Almanlar Stalingrda ve ayni zamanda kuzey Afrikada EL ALMINDE HARBI kaybetiler.Bilmiyorum eger Almanlar harbi kaybetmeselerdi Turkiyede daha Yahudi kalirmiydi.
MUSA YAHYAOGLU
02/07/11 13:29
Komsu sunu iyice bilesin ki ISRAIL DEVLETI yahudinin hur basi dik olarak yasadigi ve col topraginda mucizeler yarattigi bir ulkedir ve kurulmasi cok iyi olmustur ,bana kalirsa ISRAIL DEVLETI ikinci dunya savasi oncelerinde kurulsaydi belkide fasist ALMAN MEZALIMININDEN AVRUPA YAHUDILIGINI KURTARMAK imkani olurdu TC yahudisi sizin ve her TC vatandisi gibi ayni hak ve ozgurluklere sahiptir bildigim kadariyla[TC ANAYASASI] degil bir vatandasin kazancina yan gozle bakmak bunu dusunmek bile abesle istigaldir kendine gel
Komsu
10/06/11 12:48
Laf aramizda,bu Türkiyeli Yahudilerle güzel dostluklar,arkadasliklar,kacak flörtler ve sicak komsuluklarda olmustu..Ama bu karsiliki tavirlar Israille aramizi gün gectikce aciyor..Bu yüzden ben Yahudi olsam zaten Israile göceder kalmazdim .Bu yüzden gitmek isteyenleri anliyorum..Bir hüzünde cökmüyor degil hani..Keske Israil kurulmamis olsa idide bizim Yahudilerde burda huzur icinde hem yasamaya hem para kazanmaya devam etselerdi..Onlarin kazançlarina hic bir zaman yan gözlede bakmadikdi zaten..Ama TÜP sıkıldı macun cıktı.Geri sokmak mümkün degil..

Haber Merkezi