Haber Merkezi

08/12/12

Dört harita bir sürü yalan

 

Dört harita, beş, altı....yedi yalan

 Bu haritalar 2,000 yılından beri internette dolaşıyor. Dört harita ile kaç yalan söylenebilir?

 

Dilerseniz biraz daha eskilere gidip burada anlatılmayan gerçeklere de bir bakalım.

Sıfır ve eksi bir numaralı haritalar: Bütün gerçeği söylememe yalanı

                    

Bu harita Ortadoğu Filistin mandasını gösteriyor: Yahudilere vaad edilen bir vatanı içeren bölgenin haritası. “Palestine” adı verilen, ve Araplarla Yahudiler arasında bölünecek toprakları. Batı kısımda Filistinliler yaşıyorsa, doğuda kimler yaşıyordu?

 

Tarihten biraz haberi olanlar, bu dört haritanın Temmuz 1922 ve 14 Mayıs 1948 arası varolan bir Filistini gösterdiklerini bilirler. Yukarıdaki harita, yani Filistinin tümünü içeren tüm harita gösterilse, “Filistin” hikayeleri bu kadar acıklı olmazdı.

Bu haritadaki İngiliz mandası sadece 6 ay sürdü, fakat o zaman bile bugünkü anlamında Filistin değildi. Asıl Filistin’in üçte ikisi İngilizler tarafından Hicaz bölgesi hakimi olan Haşimilere verildi ve bu bölgeye Transjordan – Ürdün nehrinin ötesi adı verildi

Haşimilere verilen bu üçte ikilik toprak parçasının Yahudilere vadedilen vatana dahil olup olmadığı hala tartışıla dursun, akla diğer bir soru geliyor:  Bu topraklar Haşimilere verildiğine göre buralarda Filistinliler yaşamıyor muydu? O topraklarda yaşayan Araplar kültür, lehçe ve hatta giyim kuşam bakımından kendilerine Bedevilerden ayırd etmek için “Filistinli” adı veren, ve Ürdün nehrinin batısında yaşayan Araplardan hiçbir farkları yoktur. Bu haritalarda Filistinlilerin yaşadığı yerler yeşille gösteriliyorsa, “Transjordan” başlangıcından beri ufalmayan kocaman bir yeşil alan.

 

 

Dilerseniz biraz daha da  geriye, 1917 ye ve hatta bu tarihten 300 sene öncesine gidelim. Osmanlı imparatorluğunun topraklarını gösteren haritaların sınırları, gösterilen yeşilli beyaz haritalara hiç benzemiyor. Filistin diye bir bölge adı yok, çünkü öyle bir yer yok. En azından bu isimde bir idari bölünme, vilayet veya sancak yoktu. Bölgenin Osmanlı idaresinde kaldığı Mondros mütarekesine kadar burada Nablus ve Akka sancakları, Beyrut vilayetinin güneyi ve Kudüs mutasarrıflığı vardı. Filistin diye ayrı bir bölge yoktu.

 

                    

 Birinci harita: 1946

Topraklar İngilizlerindi

 

İngilterenin Filistin mandasında yaşayan Arapların kendilerine “Filistinli” demediklerini, bu deyimi buralarda yaşayan Yahudiler için kullandıklarını şimdilik bir yana bırakalım. 1946 haritasındaki beyaz noktalar Yahudilere ait %8 toprağı gösteriyorsa, bu toprakların geri kalan %92 si, yani yeşil kısım Müslüman Filistinlilere mi aitti? Hayır değildi.

 

İngilizler Birinci Dünya savaşı sonunda Osmanlılardan aldıkları topraklarının tapularını araştırdılar. Bu toprakların %3  i Osmanlı Sultanına, ve %70 kadarı orada egemeb Osmanlı devletine aitti. Egemenlik el değiştirince söz konusu topraklar yeni egemen devletin tasarrufunda geçti, ve "krallık toprakları" oldu.  Dolayısıyla 1946 da toprakların %75 i İngilizlerindi, ve bu haritada kırmızıyla göstermek daha doğru olurdu.

 

Bunun ispatı, II Abdülhamid'in  toprak satın almak isteyen Theodor Herzl'e cevabıdır: "Ben bir karış dahi olsa toprak satmam, zira bu vatan bana değil, milletime aittir. Milletim bu vatanı kanlarıyla mahsuldar kılmışlardır."  (wikipedya)

 

Özetlersek: Filistin hükümranlığı yok; İngiliz mandası sınırları içinde Araplara ait topraklar, Osmanlı idaresi tarafından çeşitli sınıflandırlmalara tabi tutulmuş araziler dahil  %15 kadar. Aslında bu da yanıltıcı bir rakam: Arapların topraklarının yarısı Bedevilerin otlak yerleriydi ve satılamazdı. Otlaklar haricinde, Araplar ve Yahudiler aşağı yukarı aynı toprak miktarına sahiptiler. Diğer yandan, Sayın Erdoğan Osmanlı Tapu kayıt suretlerini Filistin Özerk Yönetimine verdiğini ifade etmişti. Bu kayıtları bir zahmet dünya kamuoyuyla da paylaşsa da hepimiz bundan feyizlensek. Osmanlı Tapu Kayıtları netameli bir konu. Bu fasıl açılırsa içinden kimbilir başka neler çıkar.

 

İkinci Harita: 1947

Kabul etmiyoruz fakat üzerinde hak iddia ediyoruz

 

Arapça küstah kelimesinin karşılığı nedir acaba?

İngiliz mandasının Araplarla Yahudiler arasındaki bölünme planını, Filistin yüksek Arap komitesi dahil, Arap ligi’nin de desteklediği tüm Arap dünyası reddetti. Arapların istedikleri belliydi. Toprakların hepsine sahip olmak ve Yahudilere yaşam hakkı tanımamak: Savaş kaçınılmazdı ve Araplar kaybettiler.

Burada ufak bir hatırlatma yapalım. Araplar bölünme planını kabul etseler bile Arap toprakları Filistin toprağı değildi: Plan, toprakları Yahudi ve Arap toprağı olarak bölmeyi teklif etmişti. İki devlet yaratmayı değil. Nitekim bu savaş sonucu Filistininin bir kısmını ele geçiren Arap ülkelerinin bu topraklarda neler yaptıklarını birazdan göreceğiz.

 

Planda Yahudi toprakları olarak belirlenen kısımda büyük bir Arap azınlık vardı; bir kısım Yahudiler de Arap toprakları olarak belirlenen kısımda kalacaklardı. Özel mülkiyete dokunulmayacak, Arapların özel toprağı Arap olarak kalacaktı. Sadece hükümranlık değişecek ve Araplar topluca göç etmeyeceklerdi. Savaş çıkmamış olsa  Arap topraklarında kalan Yahudilerin kaderi ne olurdu bilinemez. İyi ki bunu görmedik!

 

Üçüncü harita: Ürdün ve Mısır’ın toprak iştahı

1948 Arap İsrail savaşı İsrailin mutlak bir zaferiyle sonuçlanmadı. Arapların vaadeetiği soykırım olmadıysa da, Mısır ve Ürdün orduları bu haritadaki yeşil kısımdaki toprakları ele geçirdiler ve işgal ettiler. Mısır işgali altındaki Gazzede sözüm ona bir Filistin hükümeti kurulduysa da bu hükümeti Arap ligi devletlerinden başka kimse tanımadı. Mısıra tamamen bağlı bu hükümetin hiçbir etkisi veya icraatı olmadı.

 

Mısır başkanı Nasır, Pan Arabizm ideolojisi doğrultusunda 1959 da Gazzedeki Filistin hükümetini dağıttı. Mısır 1967 ye kadar Gazze şeridini işgal etmeye devam etti. Gazzelilerin bölgeyi terketmeleri yasaktı. Mısır Gazzeyi ilhak etmedi, ve askeri bir vali atayarak o bölgeyi işgal edilmiş bir bölge gibi kontrol etti. Gazzedeki Filistin de böylece sona erdi.

 

Ürdün (zamanında adı TransJordan, yani Ürdün nehrinin ötesi) bunu da yapmadı. İşgal ettikleri toprakları doğrudan doğruya ilhak edip ülkenin adını Ürdün Haşimi Krallığı oladak değiştirdi. Fakat hiç olmazsa orada yaşayan halka Ürdün vatandaşlığı verdi. Bu, Mısırın yaptığından çok daha fazlasıydı.

 

Bu toprakların İsrail tarafından alınmasından 21 sene sonra, yani 1988 de Ürdün Batı Şeriyadaki topraklarında hak iddia etmekten vazgeçti. Bu hakkından vazgeçmesiyle eş zamanda, Batı Şeriyada yaşayan 1.5 milyon Filistinli Ürdünlünün vatandaşlığını da iptal etti. Ürdünün Batı Şeriya adı verdiği topraklardaki Filistin de böylece başlamadan son buldu.

 

Haritadaki en kuyruklu yalan da Kudüs / Yeruşalayim. Bölünme planına göre uluslararası bir şehir olarak kalacaktı. Ürdün, diğer Batı Şeria toprakları gibi orayı da işgale etti ve ilhak ettiğini bildirdi. Doğru bir haritada, burasının da yeşil olması lazımdı.

 

Dört numaralı harita: Grafikle yalan söyleme sanatı

  Gazze

 2000 yılında Gazzede İsrail yerleşimleri vardı. 2005 te İsrail Gazzedeki tüm yerleşimleri boşalttı. Gazzede hiçbir İsrailli yoktur. Gazze’deki en son İsrailli Gilad Shalit idi ve onun da işgal veya yerleşimle uğraşmaya fırsatı yoktu.

 Batı Şeriya

Bu haritayla dördüncü haritamızı karşılaştırın. Bu haritadaki yeşil alanlar Filistin yönetiminin resmen kontrolü altında olan alanlar. Abbas’ın bu bölgede ne kadar kontrolü olduğu tartışılır. Gazzede ise hiçbir kontrolü yok.

Bu haritayı göstermemizin nedeni, dördüncü haritamızın Filistinlileri bir sürü ayrı adacıkta yaşıyormuş gibi göstermesi. Yukarıdaki daha detaylı harita bu adacıkları ayıran beyaz bögelerin YOLLAR olduğunu gösteriyor. Bir yolun genişliği ne olur ki? 30 metre mi? 50 metre mi? Bu haritayı yapanlar bu yolları kilometrelerce geniş gibi göstermiş. Karşıdan karşıya birkaç saniyede geçilebilecek bir yol Nil nehri gibi gösterilmiş.

 

Bu haritalarda eksik olan birşey var: İsrail.

 

Bu haritalar özel arazi, hükümranlık ve kontrol edilen bölgeleri ayırd etmiyor. İsrailin Arap vatandaşlarına da büyük haksızlık yapıyor. 1948 savaşından beri pek değişmeyen bir oranla, İsrail nüfusunun %20 si Araptır. Çoğu büyük babalarının 1948 de yaşadııkları yerlerde yaşarlar. Haritadan tamamen silinmişler.

 

Kaynak: 5mfi.com 

 

Please enter the text shown in this picture:

Küfür, hakaret, ırkçılık ve nefret içeren yorumlar yayınlanmayacaktır. Lütfen kişilere saygılı olun ve fikirlere cevap verin
MUHAMMED
12/05/16 12:34
"Onlar (Yahudiler) nerede bulunurlarsa bulunsunlar, Allah'ın ahdine ve insanların (müminlerin) himayesine sığınmadıkça, kendilerine zillet (damgası) vurulmuştur; Allah'ın hışmına uğramışlar ve miskinliğe mahkum edilmişlerdir. Çünkü onlar, Allah'ın âyetlerini inkâr ediyorlar ve haksız yere peygamberleri öldürüyorlardı. Bu da, onların isyan etmiş ve haddi aşmış bulunmalarındandır. Hepsi bir değildir; Ehl-i kitap içinde istikamet sahibi bir topluluk vardır ki, gece saatlerinde secdeye kapanarak Allah'ın âyetlerini okurlar." (Al-i İmran, 3/112-113)
Filozof
12/06/15 13:57
SAYFA ADMİNLERİNE BİR SORU;Merak ettiğim bir nokta var.Ortaçag teknolojisinde kalmış kurak tarımın imkansızlaştıgı Tehlikeli Arap gruplarla dolu bir yere Siz Yahudiler neden göç ettiniz?? Aklı olanın pek gitmeyeceği bir yer.Mesela Türkler asla ortaasyaya geri dönmez.
Shlomo
25/07/14 11:44
Türkoğlu güldürdün beni :))))) Demek Müslüman müslümanı öldürmez? Demek tünelleri....Demek herşey....Bak işteyim arkadaşlara anlattım, sor dediler boykot yapmak için Cola yerine Fanta mı içiyo diye. Hala gülüyolar ne diyeyim
Turkoglu
25/07/14 07:13
Yazilanlardan amacin israil hayranligi uyandirmak oldugunu anlamak zor olmasa gerek.Muslumanlarin birbirini bogazlamalari israilin elini atese sokmadan aptal muslumanlari kullanma projeleridir.Turkiye ile filistin gecmise bakilmaksizin sadece mazlum durumda oldugu icin bir yerdedirler.Elfetih de bir israil projesidir,hacli ordusu gibi bir butun olan bu olgu karsisinda hic de adil olmamasina ragmen Filistinin durusu gayet onurlu dur.Neden tunelleri kapatiyorsunuz cunku biliyorsunuz ki elinizde olan silahlarin 5/1 filistinlilerde olsa siz yok olursunuz.Bugun ortadoguda isid,pkk,payad,elkaide ne varsa hepsi israil ve batili dostlerinin projesidir.Musluman muslumani oldurmez ve ......... de sahibini asla isirmaz suan gorunen manzar budur.
İsrail
24/07/14 14:56
Gargat Ağacı nedir? gerçekten doğru mu anlatılanlar?
İlan
22/07/14 09:48
Uğur Yahudilere vaadedilen topraklar aşağı yukarı İsrailin bugünkü sınırlarıdır. Bunu okumanızı tavsiye ederim http://www.hasturktv.com/yahudilik/4758.htm
Ugur
22/07/14 08:20
Çok safça gelebilir ama gerçekten merak ediyorum.Neden Nil den Fırat a kadar ki toprakları istiyorsunuz?Ayrıca bunu bütün Yahudiler istiyor mu?Petrol? Su? Vadedilen topraklar? Gerçekten bilmediğimden soruyorum.
falcona cevap
19/07/14 03:02
Sen kime şalvarlı kıro diyosun falconmusun balkonmusun. Ortada bi kıro varsa bence o kıro sensin. Senin kıro dediğin insanlar yeri geldiğinde kuru ekmeğini seninle paylaşır. Eğer sen bi halka kıro dersen o halkın evlatlarıda sana çıfıt der falcon efendi haddini bil insanları aşağılama. aşağıladığın anda aşağılanırsın.
umut
26/10/13 23:51
Gerçek Türklerin Yahudilerle bir sorunu olmaz.Bizim baş düşmanlarımız araplardır.Ortadoğuda İsrail olmasaydı bu araplar dahada azıtacaklardı.Tarih boyu sırtımızdan geçinip her zaman bizi ardımızdan hançerleyen onlardır.iyi ki İsrail var.arapların katlettiği Atalarımızın intikamını elbet bir gün alacağız.Bu kalleş ve canilere karşı yahudilerle birlikte omuz omuza savaşacağımız günler gelecektir.Tanrı Türkü Korusun.
islam
14/08/13 23:12
nilden fırata kadar belki alırsınız son müslümanın kanı dökülmedikce siz ancak hayal ederniz.
Adınız
14/08/13 22:18
sizin 100 yıllık büyük ortadogu projenizi 10 yılda nasıl yapılır ögreteyim mi .siz böyle giderseniz daha cok beklersiniz.
hakan
27/05/13 08:41
yahudilere çıfıt derlermiş. doru mu? ya da anlamı nedir?
yehuda beit halachmi israel
19/02/13 13:23
Filistin milleti diye bir sey yoktur. 3500 yil evvel burada yasayan Filistiler ne arap degillerdi .Bunlarin kokleri bilindigi gibi GIRIT adasina baglidir,yine bilindigi gibi bunlar milletce yokolmus bir kavimdir. bilinen bir sey varki bu topraklarda 2000 yil evvelisine kadar Israel milleti yasiyordu .Roma istilasindan sonra bu topraklarda yasayan yahudilerin bir cogu katledilmis digerleride surgun edilmislerdir. Romalilar ISRAEL adini bu topraklardan simek icin bu topraklara PALESTINA ve YERUSALAYIM,e ILYA KAPITOLINA adini vermislerdir.Hakikat budur FIListin diye bir devlet olmadigi gibi FILISTIN diye bir millet yoktur .Yukarida belirttigim gibi hakiki FILISTI milleti gocebe ve kokleri GIRIT adasina uzanir ve ARAP'likla hicbir ilgisi yoktur. Tarihte bilindigi gibi bu topraklar 2000'e yakin yil kadar somurgeci milletlerin (Roma Imparatorlugundan baslayip Osmanli'nin somurgesi olmustur) en son bu topraklar kisa bir sure icin INGILIZ'lerin idaresine (MANDAT) verilmis ve bu zaman icinde o zamanin birlesmis milletleri bu topraklar icin biri YAHUDI digeri ARAP olmak uzere iki devletin kurumasini ongoren bir karar almislardir.Bu karari Arap devletleri kabullenmedikleri gibi 1948'de ISRAEL devletine tahsis edilmis topraklarda ISRAEL devlet'i kuruldugunda,basta Misir olmak uzere 5 Arap devleti Israel'i haritadan silmek icin taarruza gecmisler ve harbi kaybetmislerdir. 1967 yili harbine kadar Bati Seria dedigimiz mintika ve Gazze mintikasinda bir Filistin devleti kurma cabasinda bulunmadiklari gibi Arap devletleri tekrar Israel'i yok etme sevdasina kapilik tekrar Israel'e karsi cephe almislar bu savasta'da maglup olmuslar Israelde hakli olarak Bati Seria ve Gazze mintikasini eline gecirmistir.Israel devleti ve milleti baris yanlisi oduklarini MISIR ve URDUN ile yapilan baris anlasmasiyla kanitlamistir.Eger ISRAEL'in yaninda baris icinde yasamak isteyen bir devlet kurulacaksa bu ISRAEL'in sayesinde olacaktir. Cunku Arap devletleri yukarida belirttigim gibi 1948 -1967 yillari arasinda o zamana kadar ARAP idaresi altinda(GAZZE Misir devletinin BATI SERIA Urdun devletinin idaresi altindaydi buna ragmen burada bir Filistin devleti kurulmasi cabasinda bulunmamislardir ,cunku ARAP'larin bir Filistin devletinin kurulup veya kurulmamasi umurlarinda bile degildir.Araplarin tek derdi ISRAEL devletinin varolusudur.Bu dusunce devam ettikce ISRAEL'in yaninda baris ve huzur icinde yasiyacak bir Filistin devleti kurulamiyacagi gibi Orta Doguda problemler bitmeyecektir,bunun tek sebebi'de ARAP'lardir.
Avi
06/01/13 13:12
İhsan burada yazılanlar yalan mı? Arapların 48 de İsraile saldırdıkları yalan mı? Kurulduğundan beri İsraili yok etmeye çalıştıkları yalan mı? Doğrudur zeytinyağı suyun yüzüne çıkar. Ama iyi karıştırırsanız bunu olması zaman alır. Arapların yaptıkları da bu: Etrafı karıştırmak. Ama yalanlar tükeniyor ve gerçek zeytinyağı gibi suyun yüzün eçıkıyor
ihsan
06/01/13 07:39
Kurulduğu günden beri aralıksız ona buna saldırmaktan ve çevresinde kim varsa tehdit etmekten başka bir şey yapmayan İsraillilerin barış kelimesini ağızlarına sakız yapmaları ve zeytinyağ gibi üste çıkma çabaları gülünçtür.Tam bir kara mizahtır.
izak zakuto
03/01/13 08:14
Tebrikler Denis Ojalvo, sizinle hemfikirim. Bu tip cahil tiplerin yazdıklarını dikkatte almamak gerek. Konuyu bu derece sulandırarak çingene kavgasına çevirdiler. Hem sonra bu konu hakkında eleştiri yapacak enson ülke olarak Türkiye'dir sanırım. Gerçi her zaman olduğu gibi kendileri inkar yoluna gitseler de dünya yakın tarihte Türkiye'de yaşanan trajedileri unutmadı. Örnek mi istiyorsunuz? 1915 Ermeni Soykırımı,1934 Edirne Tehciri, 1942 Struma Gemisi, 1944 Varlık Vergisi, 1955 6/7 Eylül olayları daha saymamı istermisiniz? Bunlar ilk akla gelenler. Bunu da Struma Gemisi hariç (Gemideki bulunan yolcular Avrupa Yahudşleriydi) T.Cumhuriyeti öz be öz kendi vatandaşlarına uyguladı. Hep beraber bunları da konuşalım ne dersiniz?
Denis Ojalvo
28/12/12 11:48
Sayın moderatörlerin müstear isimlerin arkasına saklanarak kışkırtma amaçlı dezenformasyon yapan bu kişilere (belki de kişiye??) platform sağlamasını yanlış buluyorum. Erkek adam düşündüğünü söyler, söylediklerinin arkasında durur ve ismini gizlemeye tenezzül etmez. Gerisi ise parazittir. Nazarı itibara almaya değmez !
FRANKO
13/12/12 12:29
adınız komik oluyorsun , o asagıda ismini saydgın terroristlerin bizden yedikleri tokatları haddi hesabı yoktur, ama gercekleri gormek isinize gelmez, kendinizi boyle bos hayallerle teselli edersiniz zaten bu sizlerin karakteristik ozelliginizdir, bizim komandolarımız basında cuvalla gezmiyor efendi milletce PKK diye diye Paranoyak oldunuz korkunuzdan guney illerinizde sokaga bile cıkamuyorsunuz milletce buyuk bir Travma icerisindesiniz,imkansızlıktan birbirinizi kesiyorsunuz
Falcon
12/12/12 22:52
Adınız her ne ise,sizin gibilerin TAMAMI her zaman elma ile armut U karıştırırlar karakteristlik özellik olsa gerek sanırım,Şalvarlı kırolarla kapışmaya siz savaş der ölen garibanlara şehit ,sonrasında bayrak asıp gururllanirsiniz ,bari bunu yapmayın .,EN büyük asker bizim Asker."..."
Adınız
12/12/12 17:02
dimi franko tıpkı sizin hamas ve hizbullahla baş ettiğiniz gibi
FRANKO
12/12/12 02:24
Beren komik olan saıl sizsiniz, sizler su PKK diye inlediginiz iki uc capulcu ile bas edin sonra sıra bize gelsin.
Beren
11/12/12 19:52
Nil den Fırat'a kadar mı?Çok komiksiniz. Orralar bizim ve bizim olarak kalacak.
Franko-Rudolf vs..
11/12/12 14:35
Halep orda ise arşın burda..Yerse deneyin bakalım..Sizin devlet adamlarının tümünü toplasanız 1 Tayyip etmez..Bunu benim gibi bir solcu söylüyor ha..Ne yazıkki ne biz nede DP -AP gurubu böyle bir lider cıkaramadık..Hataları olabilir..Ama hata yapmamak için iş yapmamak gerekir..Oysa müthiş işler yapıyorlar..Sadece CHP ye küfretmelerini hazmedemiyorum..
sami
11/12/12 12:52
Nilden Fırata kadar diyo adam komedi.Önce kendi topraklarınıza sahip çıkın Kudüsü çöz önce tanıt diğer dünya devletlerine, israil kolay kurulmadı.Dedelerinizin çektiği zorlukları unutmayın Az daha Ugandada kenyada devlet sahibi oluyodun.Bir gün yine dünya sırt çevirebilir yahudilere bunu bilerek yaşayın, Fırata gelene kadar çok çalışmak lazım üç tane cahil arapla baş edemiyosun daha.Vikipedia alıntı yapılacak son yerdir İsrailin savunması vikipedian uyduruk alıntılara bırakılamaz.Aynı vikipediaya başkası istediği haritayı koyabilir yada palavralar yazabilir o zamanda atıf yapacakmısın vikipediaya? Son olarak İsrail savunması sizin gibi klavye delikanlılarına hiç bırakılamaz !
FRANKO
10/12/12 22:05
Rudolf kardesim aynen sana katılıyorum Nilden Fırata kadar.....................................................ISRAEL
Adınız
10/12/12 19:00
istersen kurandan alıntı yapalım:-) haritada gördüğün o yeşil yerler bile yok orda:-) ne ? hıçkırık mı tuttu?
Adınız
10/12/12 14:14
wikipediadan alıntılara kaldıysanız vay halinize daha çok çalışmanız gerekli :)
Rudolf
09/12/12 23:07
Nilden Fırata kadar.......................................................................
Adınız
08/12/12 20:35
Mumcuk, iyide Matrin Luther belki senin peygamberin, işkembe-i kübradan da atsa inancan..Aynı bazılarının peygamberinin ağaç palavrası gibi.
Mum
08/12/12 12:40
"Yahudilerdende onların Yalanlarındanda"diyor Martin Luther

Haber Merkezi