Haber Merkezi

18/03/10

HZ. İSA KİMDİR, NEDEN VE KİM TARAFINDAN ÇARMIHA GERİLMİŞTİR?


İsa, İbranice ismi ile Yeşu, Yeşua (kurtuluş) veya Yehoşua, (Tanrı kurtarıcıdır anlamında), İsrail oğullarının Yehuda aşiretinden, yaşlı bir marangoz olan Yosef'in çocuk yaşta evine aldığı ve sonradan ikinci karisi olan, gene Yehuda aşiretinden Miryam'in (Meryem) oğludur. Yosef'in Meryem ile evlenmesi Meryem'in hamile kalmasından sonradır. Bu durum, Meryem'in İsa’ya bakire olarak hamile kalması söylencesine yol açmış ve onun Tanrı’dan hamile kaldığı inancına kanıt olarak sunulmuştur.

Isa, Kudüs yakınlarındaki Bethlehem kentinde doğmuş ve Yahudi kuralları mucibince 8 günlükken, Yerushalayim'de (Kudüs) sünnet edilmiştir. İsa’nın çocukluğunu Nazareth (Nasıra) kentinde geçirmiş olması Nasıra'lı İsa olarak anılmasına sebep olmuştur. İsa’nın gençlik yıllarında nerede olduğu ve ne yaptığı meçhuldür. Bilinen, onun 30 yasından, olduğu 33 yaşına kadar fikirlerini yaydığı ve taraftar topladığıdır.


İsa’nın havarileri ile birlikte Musevi bayramları olan Hamursuz (Pesah veya Passover), Shavuot (Pentecost), Sukkot (çardaklar bayramı) Simhat Tora (On Emir'in Hz. Musa'ya verilisinin bayramı) ve kutsal gün olan Şabat'ı (Cuma öğlenden sonrayı Cumartesi öğlenden sonraya bağlayan tam gün) kutladığını biliyoruz.


İsa’nın Kfar Nahum (Capernaum) köyündeki sinagogda hahamlık yaptığı ve Havarilerini oradayken seçtiği ve onları İsrail’deki köylere "İsrail Evi'nin kaybolmuş kuzularını toplamaya" gönderdiği İncil'de yazılıdır. Bu husus, İsa’nın ayrı bir dinin kurucusu olmadığına işaret ediyor.
Dolayısıyla İsa’nın Musevi dinine yeni ve pasifist yorumlar getirdiği, ve devrinin dinde reformu öngören bir hahamı olduğunu söyleyebiliriz.

İsa’nın onu bir ermiş olarak kabul eden ve Yahudi olan/olmayan hastaları ve sakatları iyileştirme mucizelerinde bulunduğu gene İncil'de hikâye edilmektedir. İsa’nın bu faaliyetlerinin din adamları bürokrasisini rahatsız ettiği ve havarilerinden biri tarafından İsrail topraklarını işgal altında bulunduran Roma makamlarına ihbar edildiği ve karışıklık yaratma sucuyla o devrin Roma infaz sistemi olan Çarmıha gerilmeye mahkum edildiği ve hükmün infaz edildiği kabul gören bir önermedir. Günün uygulaması icabı, haçın tepesine infaz edilen kişinin kimliği yazı ile iliştirilmiş olup I.N.R.I. (iesus Nazarenus Rex iudeaorum - Yahudilerin Kralı Nasıra'lı İsa) ibaresi Kiliselerdeki Isa tasvirlerinde göze çarpmaktadır.

 


Hz. İsa’nın çarmıhta can çekişirken söylediği “Eli, Eli, lama sabahtani?” şeklindeki münacatının ilk üç kelimesi İbranice, son kelimesi ise, İbranice’nin de türemiş olduğu o zamanın yaygın dili Aramice’dir. Aslında, öleceğini hisseden Hz. İsa, kendisinden 1000 yıl önce yaşamış olan atası, İbrani peygamberi Hz. Davud’un 22. mezmurunu tekrarlıyordu: “Eli, Eli, Lama Azavtani?” (Tanrım, Tanrım, beni niye terk ettin?) Burada bilinmesi gereken en önemli gerçek, Isa dahil hemen hemen bütün havarilerinin ve takipçilerinin Yahudi milletinden ve Musevi dininden olmalarıydı. Söz konusu olayın Yahudilerin anavatanı olan İsrail topraklarında cereyan etmiş olması dolayısıyla bu olgunun da tabii olduğu tartışma dışıdır.

Andrew= Andreas, Peter'in (Simon) kardeşi.
Bartholomew= Bar Talmi diğer ismi Nathaniel
James= Yaakov (Jacob, Jacomus ) Alfi oğlu
James= Yaakov (Zebadiah oğlu, John'un kardeşi)
John= Yohanan (Zebadiah oğlu, James'in kardeşi)
Judas İscariot = Yehuda ish kraiot = kasabalı Yehuda, İsa’yı ihbar eden havari
Jude = Yehuda, Yuda, nam-i diğer Thaddeus
Matthew (Matthias) = Matitiyahu, vergi tahsildarıydı
Peter (Simon) = Shimon, İsa ona Aramice taş anlamına gelen “Keyfa” lakabını verdi
Philip (Yahudi olup olmadığı kesin değil)
Simon = Shimon, Kenanî ve gayretkeş (Zealot) olarak da biliniyor.
Thomas= Te'oma (Aramice ikiz) Şüpheci Thomas olarak biliniyor.

 

Leonardo da Vinci'nin İsa ve Havarilerini gösterdiği "son yemek" tablosu

 

12 Havarinin arasında yer almayan ancak Hıristiyanlığın kurucularından olan ve Isa öldüğünde 10 yaşlarında olan Paul (Resul Pavlus), Tarsuslu bir Yahudi olup ismi Shaul'du.

Özetle, İsa, Yahudi/Musevi doğmuş, sünnet olmuş, öyle yasamış, öyle ölmüş ve öyle gömülmüştür. Hıristiyan Kilisesinin Musevi Sinagogu’ndan ayrışması 325 tarihindeki İznik (Nicea) Konsili ile olmuş, Yahudiler bu tarihten itibaren Tanrı katilleri olarak damgalanmışlar ve zulme uğramışlardır.

Bu iftiranın kaynağının Resul Pavlus’un Selaniklilere Birinci Mektubu’nun ikinci bölümün 15 ve 16. bapları olduğunu görüyoruz: . (http://www.incil.biz/incil-4/13THESSa.htm)

15 - O Yahudiler ki, hem Rab İsa’yı ve hem de kendi peygamberlerini öldürdüler; bizi de zulmederek kovdular; ve Allah’ı hoşnut etmiyorlar; ve bütün insanlara karşıdırlar;

16- Her zaman kendi günahlarını doldurmak üzere, kurtulsunlar diye uluslara konuşmaktan bizi engelliyorlar; ama onların üzerine son derece gazap gelmiştir

Katolik Kilisesi'nin bu kan iftirasını resmen kaldırması 1963 senesinde Papa XXIII. Jean'a nasip olmuştur. Papa, Kilisenin Yahudi milletine yüzyıllar boyu çektirdiklerinden dolayı alenen özür dilemiş ve günah çıkartmıştır. Ortodoks ve Protestan Kiliseleri bu suçlamayı henüz resmen kaldırmış değillerdir.

Yukarıdaki veriler dikkate alındığında, Yahudilerin Tanrı (Hz. İsa) katili olarak nitelendirilmeleri, Hz. Ali'yi katletmiş oldukları için, Arapların tümünün Peygamber katili olarak lanetlenmeleri gerektiği savı kadar saçma bir iddiadır.

 

Please enter the text shown in this picture:

Küfür, hakaret, ırkçılık ve nefret içeren yorumlar yayınlanmayacaktır. Lütfen kişilere saygılı olun ve fikirlere cevap verin
ayse
28/05/16 10:35
allah, peygamberini terketmez ve dolayısıyla hz isa'nın da ağzından böyle bir laf çıkmamıştır. lütfen doğruluğundan emin olduğunuz bilgileri buraya yazın, insanları yanlış yönlendiriyorsunuz
HEY
13/02/16 13:13
Ey iman edenler, yahudi ve hristiyanları dostlar (veliler) edinmeyin; onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden onları kim dost edinirse, kuşkusuz onlardandır. Şüphesiz Allah, zalimler topluluğuna hidayet vermez. Mâide / 51
Metin
31/01/16 00:16
Hz Ali Peygamber deyil halifedir,
dini-islam
24/05/15 22:55
Tam olarak anlamadim ama herhalde başka dine inanıyorlar oyuzden öldürülüyor aciklatmisiniz kültür rfinmem gerekitoyr
mehmet kayra
05/05/15 06:40
La ilahe illallah.
kader kılıç
12/08/14 22:55
Allah C.c. o ki yeri göğü kusursuz geceyi gündüzü birbirine denk yaratandır . O ki rahimdir kerimdir affedicidir affetmeyi severdir ve affetmek yanlızca alemlerin rabbi olan Allaha mahsustur
Sedar ÖZBEY
07/08/14 03:06
vi veri veniversum vivu Vİ VERİ VENİVERSUM VİVUS VİCİ ( gerçeğin gücü evreni fethettirir)
ersan gkatzoglou
13/03/14 00:51
allahin verdiklerine her dayima inanin ve gunahlarinizini sesle onlara duyurup gunahlarinizia tovbe ederek duvanizla kabul etitirin allah her zaman kabul eder
Hasan
05/02/14 12:47
Hz.Ali'yi peygamber olarak gösterecek kadar bilgisizliğinize bakarak diğer anlattıklarınıza da şüphe ile bakmamı gerektiriyor.
Ali
19/01/14 22:57
Hz ali'ye peygamberlik gelmemiştir.
Universite Ogrencisi
22/04/13 14:10
Tebrik Ederim Gerçekten çok güzel açıklamışsınız,noktası noktasına virgülü virgülüne okudum... Teşekkürler !
duygu
01/01/13 21:41
ya ama bu çok uzun bana şimdi lazım daha kısası yokmu ??
ali
06/06/12 14:35
hz ali peygamber değildi!

Haber Merkezi