Haber Merkezi

12/05/12

Aşırılar da yenilebilir

Alan M. Dershowitz

 

Kaynak: YNET

 

Eski Antisemit – yeni Siyonist Kasım Hafız'ın yazdığı bir yazı'yı okumak bana büyük bir mutluluk verdi. Özellikle, bu değişimde yazdığım "İsrailin savunması" adlı kitabımın da bir rol oynadığını işitmek, mantıksız bir İsrail nefretinden, gerçekleri öğrendikten sonra İsraili desteklemeye dönüşmesi beni bilhassa mutlu etti.

 

 

Hafız'ın yazısı, benim ve İsraildeki insan haklarını anlatmaya çalışanların çabalarının kamuoyunun fikirlerini değiştirmekte başarılı olamadıklarını düşündüğüm bir zamana rastladı. Avrupanın birçok ülkesinde üniversitelerinde İsrailden körü körüne nefret o kadar mantıksız bir hale geldi ki, senelerdir söylenen yalanları en sağlam deliller bile çürütemiyor. Özellikle bu yalanlar kendilerini İsrailli veya Yahudi (veya eski İsrailli eski Yahudi) olarak tanıtanlar tarafından tekrarlandığında, haketmedikleri bir inanırlılık kazanıyorlar.   

 

Her ümidimi kaybetmeye başladığıma, aklıma seneler önce İsrail düşmanlığının bir yatağı sayılan İrvin'deki California Üniversitesinde yaşanan bir olay aklıma gelir. Bu üniversite geçenlerde İslami telebelerin İsrail elçisi Profesör Michael Oren'in konuşmasına izin vermek istemedikleri üniversite.

 

Bu olaydan bir sene kadar önce, aynı üniversitede yaptığım bir konuşmada, salonda Oren'i susturmaya çalışan köktendincilerin birkaçı da vardı. Bunlardan 100 kadarı sağ tarafıma oturdular. Sol tarafımda da 100 kadar İsrail taraftarı  

t şörtleri giyen talebe oturdu. Birkaç yüz talebe de gerek konum gerekse düşünce olarak ortalarında yer aldı. Konuşmama başlamadan herkesin ne düşündüğünü ellerini kaldırarak söylemelerini rica ettiğim için biliyorum.

 

Önce İsraili destekleyen talebelerin ellerini kaldırmalarını rica ettim. Solumdaki bütün eller havaya kalktı. Sonra kaç kişinin Filistini desteklediklerini sordum, sağ tarafımdaki bütün eller kalktı.

 

Bundan sonra İsraili destekleyen gruba şunu sordum: "Hangileriniz İsrail ile barış içinde yaşayan, terörden arınmış bir Filistin devletini destekliyor? Bütün İsrail yanlısı eller tekrar havaya kalktı. Sonraki sorum Filistin destekçilerineydi: "Hangileriniz 1967 sınırları dahilinde yaşayan, Filistin topraklarına tek yerleşim yeri olmayan Yahudi bir İsrail devletini kabul eder?" Grupta tartışmalar ve homurdanmalar yükseldi, fakat tek bir el bile kalkmadı.

 

Aslında tartışma sona ermişti: Ortadaki grup, bu anlaşmazlığın artık İsrail yanlısı ve Filistin yanlısı gruplara arasında değil, iki devletli bir çözümü kabul edenler ile Ortadoğuda herhangi bir Yahudi devletin varlığını kabul etmeyenler arasındaki anlaşmazlık olduğunu anlamışlardı. O gün İsrail yanlısı görüş üstün geldi çünkü İsrail karşıtı grubun aşırıcılığını kullanarak, açık görüşlü birçok talebeye İsrail düşmanlarının çirkin yüzünü gösterebilmiştim.

 

Uyguladığım bu yöntemi daha sonra üniversitelerde yaptığım konuşmalarda da kullandım ve başarılı oldu. Bundan çıkartılacak ders, mantıksız, köktendinci ve İsrail karşıtı aşırıların fikirlerini değiştirmeye çalışmak değil, fakat onların – genellikle Batı ve Amerikan karşıtı  da olan aşırılıklarını kendilerine karşı kullanarak daha ılımlı, İsraili destekleyen fikirleri geliştirmenin gerekli olduğudur.

 

 

Gerçeğin gücü

 

 

Gerek Avrupada gerekse diğer üniversitelerde fikirlere açık olanlar çoğunluktadır. Fakat İsrail karşıtı olanların yaptığı şamatadan onların sesini duyamayız.  Geçtiğimiz sene Hıristiyan Siyonist bir grup tarafınan Norveç'e davet edildim. Bu grup benim ülkede üç üniversintenin hukuk fakültelerinde konferans vermemi planlamıştı. Her üç üniversite de, kendilerine herhangi bir masrafı olmamasına karşın, benim kendi fakültelerinde konuşmamı reddettiler.  Aralarından biri, sadece İsrail hakkında konuşmazsam konuşabileceğimi söyledi.

 

Üniversitelerin reddinden haberdar olan öğrenciler, benim konuşma yapmamı istediler. Her üç üniversitede tıklım tıklım dolu salonlarda konuşma verdim. Dana sonra bana söylenen, hayatlarında hiçbir İsrail ile ilgili ılımlı bir tez öne süren hiç kimseyi dinleme fırsatı bulamamış birçok Norveçlinin İsrail konusunda fikirkerini değiştirdiğim.

 

İsraile karşı yönetilen ve git gide artan nefret karşısında, ve belki de bu yüzden yaptıklarımdan vazgeçmiyeceğim. Bu karmaşık (Arap İsrail) sorunun tüm taraflarını dinlemeye hazır akılcı insanlara erişmek şarttır. Sonuçta, gerçeklerin gücü İsrail karşıtı aşırıların yalanlarının üstesinden gelecektir. Fikirlerin pazarlanması gerektiğine inanıyorsak, gayret göstermeliyiz. Kasım Hafız'ın körü körüne, aşırı bir antisemitten gerçekleri gören bir Siyoniste dönüşmesi, bıkmadan gerçekleri söylememiz gerektğini gösterir.

 

 

 

Please enter the text shown in this picture:

Küfür, hakaret, ırkçılık ve nefret içeren yorumlar yayınlanmayacaktır. Lütfen kişilere saygılı olun ve fikirlere cevap verin

Haber Merkezi