Haber Merkezi

05/12/11

TÜRKİYE'DE ANTİSEMİTİZM VAR MI?

 

Yeni bir bölüm: Anasayfadaki Kısa Kısa'yı bu konuyu işlediğimiz çalışmalarımıza ayırdık

 

 

Genel olarak, Yahudilik dinine, ırkına, kültürüne veya milletine karşı duyulan düşmanlık olarak tanımlanan Antisemitizm’i en iyi anlatan belgelerden biri Ottawa Protokolüdür (1). 

 

Protokol, İsrail'i eleştirmek antisemitizm değildir, fakat İsrail'i seçici kınama ve aşağılama amacıyla işaret etmek, hele varolma hakkını reddetmek veya yıkılması için çabalamak, nefret uyandırıcılığı ve ayırımcılık suçudur, diyor.


Protokolde, Avrupa Temel Haklar Ajansının (Fundamental Rights Agency-FRA) antisemitizmi tanımlarken listelediği bazı suç örnekleri tekrardan tasdik ediliyor: 
 
Kamusal alanda, okullarda, medyada, iş yerlerinde ve dini çevrelerde antisemitizm

 

- Radikal dinî ideoloji adına Yahudileri öldürmek veya onlara zarar vermek konusunda yardım, çağrı veya savunma yapmak

 

- Yahudilerin gücü, medyayı, hükümeti, ekonomiyi kontrol etmeleri ve yahudi komplosu gibi, uydurma, aşağılama, canavarlaştırma benzeri klişeleşmiş suçlamalarda bulunmak

 

- Bir Yahudi veya Yahudi gurubu tarafından yapılan veya yapıldığı farzedilen hatadan, hatta Yahudi olmayanlar tarafından işlenen hatalardan, tüm Yahudi milletini sorumlu tutmak veya suçlamak

 

- İkinci Dünya Harbinde Nasyonal Sosyalist Almanya iktidarı, destekçileri ve suç ortakları tarafından işlenen Yahudi Soykırımının (Holokost) gerçekliğini, kapsamını, mekanizmalarını (örneğin gaz odaları) veya amacını inkâr etmek

 

- Yahudi milletini veya İsrail devletini Holokost'u uydurmak veya abartmakla itham etmek

 

- Yahudi vatandaşları Yahudilerin dünya çapındaki sözde önceliklerine veya İsrail'e, kendi ülkelerinden daha sadık olmakla suçlamak

 


İsrail devletine karşı antisemitizm

 


- Yahudi milletinin özerklik hakkını inkâr etmek - örneğin İsrail devletinin varlığının ırkçı bir girişim olduğunu iddia etmek

 

- Bu devletten, baska hiçbir demokratik devletten beklenmeyen veya talep edilmeyen tutumlar talep edip çifte standart uygulamak

 

- İsrail veya İsraillileri klasik antisemitizm sembol ve imajlarıyla tanımlamak (örnegin İsa'yi Yahudilerin öldürdüğünü iddia etmek).

- Günümüzün İsrail politikalarıyla Nazi politikaları arasında kıyaslama yapmak

 

- İsrail devletinin icraatlarından Yahudileri toplu halde sorumlu tutmak

 

Bilindiği üzere, Yahudi düşmanlığı, bazen İsrail karşıtlığı veya Siyonizm karşıtlığı kisvesi altında da yapılmaktadır. Defalarca bu sitede yazdık, fakat tekrarlamakta fayda var :

 

Siyonizm, amacı, dünyada tehdit altında olan Yahudileri Kudüs yakınlarındaki Sion Dağı çevresinde toplayıp bağımsız bir devlet kurmak olan siyasi bir hareketin adıdır. Bu tanımlamadan yola çıkarak, «Yahudilere karşı birşeyimiz yok, biz sadece Siyonizm karşıtıyız » ne demektir ?  Yahudi milletinin bağımsız bir milli varlığa hakkı yoktur demektir. İsrail devletinin ortadan kalkmasını istemektir.

 

Ottawa Protokolü, Yahudi halkının, atalarının vatanı üzerindeki –İsrail devleti- haklarını inkâr etmeyi antisemitizm’e bağlayarak, bu kavrama güçlü bir  tanımlama getirmektedir.

 

AB Temel Haklar Ajansı gibi, bu Protokol de,  İsrail devletine çifte standart uygulamayı  antisemitizm kapsamına almaktadır.  Doçent Doktor Sayın Yunus Emre Kocabaşoğlu (2), bakın İsrail’e çifte standart uygulamanın neden antisemitizm olduğunu nasıl açıklamış :

 

« AB Temel Haklar Ajansı (FRA) tarafından kullanılan antisemitizm tanımı İsrail’e çifte standart uygulamanın da antisemitizm olduğunu belirtir. Örneğin ABD’nin 1 milyondan fazla Iraklıyı kırımına sessiz kalır; Darfur’da 300,000 kişiyi katleden rejime arka çıkar; 40,000 kişinin canına mal olan Kürt sorununa kılıf bulmaya çalışırken; okullarda sadece ve sadece Gazze katliamını telin için saygı duruşu düzenlemek antisemitizmdir. Mısır’ın Gazze sınırına çelik duvarla kapatmasına ses çıkartmayıp İsrail’i ablukanın tek müsebbibi ilan etmek de, Ocak’ta Mısır’ın İHH’nın “Yol Açık Konvoyu”nu ölüm ve yaralanmalar meydana gelecek şekilde engellemesine suskun kalıp 5 ay sonra Mavi Marmara konusunda feryat figan etmek de, çifte standart uygulamaktır. Konu Gazze’deki katliamın, ablukanın veya insanların canına mal olan bir engellemenin kınanması değil, İsrail’in ayrılarak sadece onun kınanmasıdır. »

 

Bu konuya örnek olarak Türkiye Başbakanının meşhur « Gazze-Darfur söylemini » gösterebiliriz :

 

« Erdoğan, "Bizim mensubu olduğumuz İslam dinine mensup birinin soykırım yapması asla mümkün değildir" diye konuştu. (...) Erdoğan, Gazze olayı ile Darfur'u birbirine karıştırmamak gerektiğini, kendisinin Başbakan olarak Darfur'a gittiğini, orada ifade edildiği gibi soykırım tespitini kendilerinin yapamadıklarını söyledi. » (3)

 

Türkiye bir gün Ottawa Protokolünü imzalar mı ?

Hayali bile insanı mutlu ediyor.

 

Siber Suçlar Sözleşmesi (4), toplumun bilgisayar ve bilişim suçları olan siber suçlara karşı korunması için atılacak gerekli adımların ortak bir platformda belirlenmesi ve uluslararası işbirliği oluşturulması için hazırlanmış olan belgedir.  Sözleşme genel itibariyle bilgisayarlara yönelik saldırılar, hacking, kişisel verilerin çalınması, izinsiz dinleme gibi bilişim suçlarını kapsar.

 

Kasım 2010’da Türkiye bu Sözleşmeyi imzalayınca,  İnternet sitelerinde doruk yapan Yahudi düşmanlığının bir nebze kontrol altına alınabileceği ümidi doğmuştu.  Ne gezer… Meğerse, bu Sözleşmenin ana metni dışında bir de yabancı düşmanlığı ve ırkçılık söylemleriyle ilgili bir ek protokolü varmış. Ve maalesef, Türkiye bunu imzalamamış.  Türk İnternet sitelerindeki nefret tacirleri gönül rahatlığıyla Yahudilere belâ okumaya devam edebilirler. 

 

Diğer bir antisemitizm engelleme örneği de Hollanda’dan : Hollanda, İsrail karşıtı STKların finansmanını kesiyor. (5) Hollanda Dışişleri Bakanlığı, vergi mükelleflerinin milyonlarca avrosunun, İsrail karşıtı boykot, tecrit ve yaptırım (BDS) faaliyetlerine mali destek veren Hollanda insani yardım kuruluşlarına ve İsrail'in var olma hakkını inkar eden sivil toplum kuruluşlarına transferini engellemek için "kapsamlı reformlar" uygulayacağını söyledi.

 

Belki bir gün Türkiye de aynı reformları uygular ve nefret üretiminde başı çeken bazı Sivil Toplum Kuruluşlarının işlerini biraz olsun zorlaştırır mı ?

 

Gelişmiş ülkeler, kişinin bir milleti, bir ırkı, bir dini, hatta birisinin dış görünümünü veya cinsel tercihlerini bile aşağılamasına «  Nefret Suçu  » diyorlar. Bu   suçların özel yasal düzenlemeleri ve ciddi cezaları var. Türkiye'de maalesef, Nefret Söylemlerini engelleyecek Nefret Suçları Yasası da yok.

 

Fakat bunlara karşın, Taliban örgütü, Türkiye’de ofis açmak için gerekli izinleri aldıklarını açıklıyor (6), RTÜK, Hizbullah’ın TV’sine onay veriyor (7)...

 

Yazık.

 

İşte bunları göz önünde tutarak hazırladığımız metinleri okuyunca bakalım okuyucularımız sorumuza ne yanıt verecek :  Türkiye’de Antisemitizm var mı ?

 

 

 

TAYYİP ERDOĞAN SÖYLEMLERİ

 

“Yahudiler Filistin’deki Müslümanları Zionizm adı verilen politik Yahudilik adına ezmeye başladılar. Bugün Yahudi imajının Nazi imajından hiç farkı yoktur” (8)

 

"Bu icatları sebebiyle oturdukları yerden para basıyorlar." (9)

 

"Çünkü İsrail'in kontrolü altına olan bir dünya medyası var, onu da özellikle vurgulamak lazım." (10)

 

 

 

 

 

 

1- http://www.antisemitism.org.il/eng/%20Ottawa%20Protocol

2- http://taraf.com.tr/haber/ne-antisemitizmdir.htm  Taraf - 16.06.2010  

3-http://www.cnnturk.com/2009/turkiye/11/08/erdogana.gore.darfurda.soykirim.yok/550901.0/index.html 09.11.2009

4- http://ekonomi.haberturk.com/yazarlar/selin-kunt/581380-biz-neye-imza-attik

5- /dunyada_bugun/2412.htm

6- http://dunya.milliyet.com.tr/taliban-turkiye-de-ofis-icin-onayaldik/dunya/dunyadetay/08.04.2011/1374803/default.htm

7- http://www.haberturk.com/medya/haber/616196-rtuk-hizbullahin-tvsine-onay-verdi

8- http://www.birikimdergisi.com/birikim/makale.aspx?mid=62 18.10.2005

Küreselleşen Anti-Semitizm ve Türkiye - Ayşe Hür
"(...) o sıralar Refah Partisi’nin İstanbul Belediye başkanı olan Tayyip Erdoğan “Yahudiler Filistin’deki Müslümanları Zionizm adı verilen politik Yahudilik adına ezmeye başladılar. Bugün Yahudi imajının Nazi imajından hiç farkı yoktur” dedi."

9- http://haber.gazetevatan.com/Haber/263375/1/Gundem 7.10.2009

"Bu icatları sebebiyle oturdukları yerden para basıyorlar."

10- http://yenisafak.com.tr/Politika/Default.aspx?t=16.01.2009&i=163164 16.01.2009

“Erdogan: "Çünkü İsrail'in kontrolü altına olan bir dünya medyası var, onu da özellikle vurgulamak lazım."”

 

Please enter the text shown in this picture:

Küfür, hakaret, ırkçılık ve nefret içeren yorumlar yayınlanmayacaktır. Lütfen kişilere saygılı olun ve fikirlere cevap verin
Mordechai
05/08/12 17:50
Turkiye'den ayrildiktan 8 sene kadar sonra Istanbul'a dondugumde, hava alaninda pasaport muduru pasaportumdaki ismime baktiktan sonra (musluman ismi degildi) "yahu bunlar nerden cikiyor, be?" dedi. Ondan sonra olanlar adamin yuzlerce yolcu onunde rezil olmasiyle bitti, burda hikayeyi uzatmak istemiyorum. Daha sonra yurt disinda yasayan kiz kardesim oglunu pasaportuna ilave etmek icin Turk konsolosluguna gitti. Bende yanindaydim. Yok efendim, ogluna verdigi isim, Yahudi ismi, yeteri kadar Turk degilmis, ve kabul edilemezmis. Yahu serseri, sanami sorulmus cocuklarimizin adini nasil koymak? Hic duydunmu bir musluman vatandasi ogluna buyukbabasinin adini vermek istedigi zaman turkiye cumhuriyetinin temsilcisinin buna itiraz ettigini? Hic kendimizi aldatmayalim. Itiraz "turk" ve "gayri-turk" ismi meselesi degil. "musluman" ve "gayri muslim" meselesi. Abdullah adina bir itiraz duyulmamistir Turkiyede.
Alon a
12/05/12 18:14
Ya :Selim.,Erol,Bahar gibileri?Çaktinmi Köfteyi?
Persifal
12/04/12 13:38
Sesli harfleri atinca yan yana gelen B ve R harflerine ne demeli?
Alon
29/03/12 00:42
Persifal !!! Pardon ???Türk adı derken ne gibi adlar ? Yusuf, Süleyman, ishak, İbrahim, İsmail, Yakub Ve daha buna benzer adlar gibi mi ?? eee yani, müdaade et kullanalım...Bunların orjinali ibranicedir ve herbirinin manası vardır..Ne olmuştur ?? Araplar almış bu isimleri kendilerine göre uydurmuştur..Üstelik hiçbirinin arapça manası bile yok..Yani copy paste mantığı o zamanlar başlamıştır..Dolayısıyla, türk ismi kullanan yahudi yoktur..Ama arap ismi kullanan türk çoktur..Capish ?
Persifal
26/03/12 14:22
Türk adi kullanan Yahudileri nereden taniyacagiz???
Alon a
02/03/12 14:25
Eger çogunlugun düsüncesi böyle ise bende derimki:"Sepeti tak koluna,Herkes kendi yoluna.."
Alon
28/02/12 01:03
Yahudiden alışveriş yapma, antisiyonizmdir... Yahudiler ve itler bu restorana giremez antisiyonizmdir... Pis yahudi demek antisiyonizmdir...Hitler başladığı işi yarım bıraktı demek , o da antisiyonizmdir..ve bunun gibi daha birçok örnek..Şu arkadaşlık meselesine gelelim...1934 Trakya olayları arkadaşlığın güzel bir göstergesidir..Varlık vergisi arkadaşlığın doruğa ve doyuma ulaştığı bir vakadır...6-7 eylül olayları yuh yani bu kadar da iyi arkadaşlık olmaz dedirten bir olaydır..Vefa için ne demeli ?? askerlik ? şahsen ben yaptım hala yapanlar var...Vergi ? aslanlar gibi vergimi verdim ...bütün türk vatandaşları gibi hala verenler var...Atatürkçülük ? o da var...Peki başka nasıl bir vefa istersiniz ? Sizler dinimize, milletimize hakaretler yağdırırken yarabbi şükür mü demeliyiz ? o zaman vefalı oluyoruz yani...Sizler aradan geçen 500 yıl boyunca hala yahudileri türk vatandaşı gibi göremiyorsunuz, dinimizi, örf ve adetlerimizi sorguluyorsunuz....devlet memuru yapmıyorsunuz, subay yapmıyorsunuz, birde vefadan bahsediyorsun..herhangi bir türk yahudisi iyi birşey yaptı mı , vayyy musevi vatandaş, küfür niyeti oldu mu vayyyy yahudiye bak...Yahudi kelimesini bile küfür mahiyetinde kullanıyorsunuz...Gelmiş burda arkadaşlıktan , vefadan bahsediyorsun...Olur yedik...
Bergmann
25/02/12 12:48
Yolladim basmadiniz..Ondan sonra yazmadi diyeceksiniz..Dünyada Yahudi seven AZ dir Sevmedigini söyleyen DAHA da AZ dir..Türkler antisemit Dünya ortalamasinin çok altindadir..Ama bakiyorum el birligi ile bu yüzdeyi arttirmaya cabaliyorsunuz..Basarilar..
Adınız
23/02/12 12:50
Hastürk istiyorsa buraya kopya yaparim..Ama yayinlanmaz..Zaten bu dini temelli bu yazi dan Mordo yu taniyanlara gelmiştir..
Webmaster
16/02/12 12:59
Bu belgeleri biz de merak ettik. Hele %18 rakamını. hasturk2010@gmail.com adresine gönderirseniz seviniriz.
Bergmann
16/02/12 12:34
Türkiyede Antisemitizm degil Antisiyonizm vardir..Dünyada ise Antisemitizm çok yaygindir..Neden acaba??Türkler kadar Yahudilere arkadaşlik göstermiş millet zor bulunur..Ama Yahudide Vefa duygusu pek yoktur..Antisemitizm e karşı olanlar antisemitizmin neden çiktigini incelerlerse Yahudilerin pekde sütten çikma ak kaşik olmadigini görürler..Yahudiler kendilerini diger IRK lardan %18 daha akilli bulu ,bu yüzdende Dünyayi Yönetme hakkinin kendilerinde olmasi gerektigini savunur..email adresini yazana belgelerini yollayabilirim..
metin
21/01/12 15:52
Kitab'i onlardan dost edinmeyin diyen islam ulkelerinin hepsinde vardir.daha cocukken antisemit yetisiyoruz buyuyunce dahada katmerli oluyoruz.
Alon
26/12/11 20:55
Hiçkimse tüm türkler antisemittir demiyor..Burada söylenen türkiye'de antisemitizm olduğudur..Bunun birçok örnekleri vardır. yahudiden alışveriş yapmayın , bu restorana itler ve yahudiler giremez, v.s , v.s...Diyebilirsiniz ki bunlar bütün bit milleti bağlamaz. Orada haklısınız..Ama ben de derim ki Türk hükümeti sözlü de olsa bu tip saldırılara gerekeni yapmalıydı..Meydanlarda bayrak yakmalar, küfürlü hakaretler 3-5 kişinin işi değil..Belli ki bir organizasyon işi...Ve hükümetten yine tık yok...Daha bugünkü milliyette şöyle bir haber vardı.." israil soykırım kararına cesaret edemedi" diye..yani ermeni soykırımı...israil meclisi bunu karara bağlasa yok şöyle yahudiler yok böyle yahudiler diyeceksiniz..israil meclisi bu kararın görüşülmemesi ile ilgili bir karar çıkarıyor , bu sefer israil cesaret edemedi deniyor..Güler misin, ağlar mısın ? Bu arada , habere yazılan yorumlarda tam bir antisemitizm örneği...Şimdi burada bazı türk yorumcular Türkiye de antisemitizm yoktur demiş..Diyelim ki , israil de meydanlarda türk bayrakları yakılsın , hakaretler yağdırılsın.. O zaman israil de türk düşmanlığı vardır diyemezsiniz herhalde sizin mantığınıza göre
yehuda beit halachmi israel
21/12/11 10:26
Sayin Aziz ve Halit Sonmez.... Eski bir turk vatandasi olarak Turklerin Antisemit oldugunu soylemiyorum butun dunyada az veya cok vardir.Dusmanlarimiz olan Arap ulkelerinde Yahudileri Medya ,okul ve camilerde verilen vaazlarla seytanlastirdilar ve maalesef bu ulke ahalisinin cogunlugu bu yalanlara kaniyorlar. Maalesef son yillarda Turkiyedede Israel ve yahudi dusmani kesimler medya ve internet yoluyla Israel ve yahudileri kotulemek icin yalan dolanlarla milleti kandirmaga calisiyorlar. Bu bir hakikattir. Bu Israel dusmani cevrelerin emeli tum turkleri Yahudi dusmani yapmaktir. Saygilar
AZİZ
20/12/11 18:04
TÜRKİYEDE ANTİSEMİTİZM'İN tırmandığını söylemek safdilliktir. yada kötüniyetlilik vardır. 70 MİLYONLUK BİR ÜLKEDE SİZİN SAYDIĞINIZ O ANTİSEMİST SİTELERE kaç kişi üyedir yada kaç kişi bu sitelerİ ziyaret ediyor.Milletin iş gücü kalmadıda antisemist olmak için oturup bu yazdığınız sitelere mi girecek bu ülkede sıradan günlük bir gazeteyi dahi okuma zahmetine katlanmayan çoğunluğu oluşturan milyonların bu siteleri ziyaret etmesi ihtimali ise sıfırdır.Milyonlarla kıyasladığınızda cüzzi miktarı içine alan, Birgrup insanın ziyaret ettiği bu siteleri referans vererek, Türkiyede ansemitistlerin arttığı tezinizi ispatmamanız ise imkansızdır.Bu gerçekler ve şartlar altında size katılmak imkansızdır
halit sönmez
19/12/11 09:23
antisemitizm türkiye de eğer avrupanın %10 u kadar olsaydı varya sokaklar deniz kenarları ormanlar yahudi cesetleriyle dolardı faili mechule kurban gitmiş.oysa müslüman türklerin yahudilere kızgınlığı dillerinde sadece.gerçeğe gelince vicdan devreye girer.bizde az kızınca seni öldürücem derler:) artı schindler in listesini izlerken insanların %90 ı ağlamış yada çok üzülmüşdür.
deli
19/12/11 06:15
türküm. evet anti-semitizm var. şurdan kestirmek mümkün ; sağ-sol-liberal-dinci farketmez herkes birbirini israil'in maşası , yahudi adamı olmakla itham edip , şikayet ediyorsa halka karşı vardır bu ülkede ; ama müzmin değil. (medya , yobazlar ) şu da gerçek yahudileri seven türkler de var. tanısalar yahudileri severler. kendileri gibi olduklarını görürler. israil güçsüz olduğu an araplar başlarına çökerler . bunu biliyorlar yahudiler. israilin amacı dünyayı yönetmek değil , düşmanlarından daha güçlü olmaktır... ulan ne istedi bu millet , derya'da katre be.. 2-3 gıdım toprağı , einstein'in hatrına çok görmeyin. Ulan adamların kitaplarına demediği bırakmadınız hiç bir yahudi gocundu mu. bir gün yahudinin islam hakkında konuştuğu gördünüz mü kamuoyunda..
yehuda beit halachmi israel
12/12/11 13:56
Turkiyede Antisemitizm ve Israel dusmanligi'nin gorunuse bakilirsa tirmaniyor . Bunu sadece Yahudi Konusunu ele alan Turk internet sitelerinden bir kacina goz atmak yeterli . Bunu sadece KADIR MISIROGLU adinda timarhanelik bir tarih profesorunun sitesinde Israel ve Yahudileri akla sigmaz ,(guya hakiki tarihmis gibi) Hatta Tevrattaki yazilari carpitarak Yahudileri Seytanin ogullari olarak gosteriyor. Bu antisemitizm degilde nedir?
Alon
11/12/11 23:15
Türkiye de antisemitizm vardır diyelim onlar yoktur diye inkar etsin..Bayılırlar inkara..Ama bir gerçek vardır ki, antisimitizm vardır...Yani simit sevmeyenlar..Gerçi dernekleri yoktur ama yine de simit sevmeyenler çoktur..
Tosun
11/12/11 18:53
Cevap yazmak bile içimden gelmiyor bu zeytinyaglara..
yehuda beit halachmi israel
11/12/11 12:01
Turkiyede Antisemitizm aldi yolunu gidiyor. onlarca internet sitesi Yahudilere karsi korkunc yalanlar atarak milletin beynini yikiyorlar. Sadece WWW KADIR MISIRLIOGLU adli sahsin sahsin sitesine Veya YAHUDI TARIHI sitesine girip Gorup duydugunuz yalanlardan Yahudilere karsi nefretin nasil asilandigini goreceksiniz. Saygilar.
Shlomo Hayim
07/12/11 11:07
İlahi sevgili Hastürk..Dam üstünde saksağan cinsinden olmuş sorunuz..Hiç sorulur mu böylesi bir soru..Meleklerin yeryüzü temsilcileri ve iyilik perilerinin yaşadığı tek ülke..Bilmez mısiniz...Türkiye'de "ANTİSEMİTİZM" yoktur..YOKTUR..Asla da olmamıştır..Tarihte yazılı olanlar da emperyalist ve siyonıstlerin gerçekleştirip aziz Türk milletine iftira ettikleri olaylardır..İftiracı siyonistler..
Menteş Azuz
05/12/11 21:49
Siyonizmin amacıyla ilgili eklemede bulunmak isterim. Eğer Siyonizmin amacı salt Yahudileri Siyon Dağı etrafında bir devlet sahibi yapmak olsaydı, gerçekleştiği 1948 yılında bitmiş olması gerekirdi. Bugünkü amacını, İsrael Devleti'nin varlığı, bekaası için verilen uğraş, çaba ve savaş olarak da betimlememiz gerekir.

Haber Merkezi