Haber Merkezi

11/11/11

VAKIFLARDA NEFRET EĞİTİMİ

 

Bu yazı, Türkiyedeki bazı vakıflarda İsraile karşı nasıl sistemli bir şekilde Nefret eğitimi yapıldığını belgeliyor. Vakfın "Bir kişinin, belirli bir hizmetin yerine getirilmesi ya da başkalarının yararlanması için malını ya da parasını bağışlayarak oluşturduğu kuruluş. " olduğunu hatırlayalım, ve bu vakıfların hangi hizmeti yerine getirdiklerine bir göz atalım.

 

 

 

İÇERİK :

 

1- BİRLİK VAKFI  HUKUKÇULAR KULÜBÜ : TERRÖR DEVLETİ İSRAİL

 

2- BİRLİK VAKFI, MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİNİN (MTTB) DEVAMI NİTELİĞİNDEDİR

 

3- HEP AYNI İSİMLER : MTBB

 

4- GENE AYNI İSİMLER : TGTV (Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı)

 

5- GENE AYNI İSİMLER : İDSB (İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği)

 

6- GENE AYNI İSİMLER : IHH

 

7- TÜRKİYE, KÜRESEL MÜSLÜMAN KARDEŞLER ÖRGÜTÜ VE GAZZE FİLOSU RAPORU

 

8- VAKIFLARARASI İŞBİRLİĞİ: BİRKAÇ «ERDEMLER İTTİFAKI» ÖRNEĞİ

 

 

 

1- BİRLİK VAKFI  HUKUKÇULAR KULÜBÜ : TERRÖR DEVLETİ İSRAİL

 

30 Ekim Pazar günü Birlik Vakfı Eskişehir Şubesinde, « Birlik Vakfı Hukukçular Kulübü » tarafından hazırlanan “Terör Devleti: İsrail” konulu bir panel gerçekleştirildi. Panele Birlik Vakfı idarecileri, Hukukçular Kulübü Başkanı Mehmet Boynikar ve öğrenciler katıldı.

 

Hukuk fakültesi öğrencilerinin yaptığı sunumlarda izleyicilere verilen bilgilerin konu başlıklarından bazıları :

 

-Yahudiliğin tarihi süreci, Mescid-i Aksa, Ağlama Duvarı, Musevilerin dini metinleri, gelenekleri, beslenme yasaları, Ahit Sandığı ve Yahudi sembolleri

 

- Osmanlı Devletinde Yahudilik, Yahudilerin faaliyet alanları, “Osmanlı Millet Sistemi” içerisinde Yahudiler, Grnata’dan göç ettirilip Osmanlı’ya sığınan Yahudiler, Cumhuriyet Dönemi Yahudileri ve Balfour Deklerasyonu

 

- İsrail’in kuruluşu, Arap-İsrail savaşları, F.K.Ö. kuruluşu, İntifada hareketi, Davos krizi ve Mavi Marmara

 

- Masonluğun ortaya çıkışı ve amacı, ünlü masonlar, Siyonizm, Sultan Abdulhamid’in para karşılığı Filistin’i isteyen Yahudilere verdiği cevap ve Sabetaycılık (1)

 

 

 

 

 

 

Hukukçular Kulübü, Misyonunu şöyle ifade ediyor :

 

« Ülkenin geleceğinde söz sahibi olabilecek, kendi kültüründen ve tarihinden aldığı güç ve inançla geleceğe daha sağlam ve güvenle bakabilen , sosyal, kültürel ve fikri donanıma sahip liderlik kabiliyeti olan bireyler yetiştirerek, öğrencilerin kişisel gelişimlerini sağlamak, onları üniversite sonrası hayata da hazırlayabilmek için, programlar, konferanslar ve etkinlikler düzenleyerek, gençlerimizin bilgi ve birikim düzeylerini geliştirmektir. » (2)

 

Hukukçular Kulübünün İnternet sitesinde, gene « Terör Devleti : İsrail » konulu, bu kez İstanbul’da yapılan bir panelin resimlerini içeren dosyada toplantının davetiyesi ve fotoğrafları var.  (3)  Bu kez sunumcular İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri. Bu davetiye,  Birlik Vakfı Hukukçular Kulübü tarafından genç kuşağa İsrail hakkında aşılananları ve geleceğin liderlerinin «kişisel gelişimlerinin» nasıl sağlanıp, «bilgi ve birikim düzeylerinin» hangi önyargılarla  geliştirildiğini en iyi şekilde anlatıyor :

 

 

                                    

 

2- BİRLİK VAKFI, MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİNİN (MTTB) DEVAMI NİTELİĞİNDEDİR

 

Gazeteci Ruşen Çakır’dan (3.7.2004)

 

« İstanbul'un fethinin yıldönümünde 29 Mayıs 1985'de Birlik Vakfı'nı kuran 40 kişinin tümü üniversite yıllarında Milli Türk Talebe Birliği'nde çalışmıştı ve "MTTB ruhunu" yaşatmak istiyorlardı. Fakat Vakıf kısa süre içinde, dayanışma ağı olmanın dışında, düzenli kültürel faaliyetleriyle bir "düşünce kulübü", çok sayıda siyasetçi yetiştirmesi ve sağ partilerin politikalarının belirlenmesine dahil olmasıyla bir "baskı grubu" olarak sivrildi. Öte yandan düzenli olarak üniversite öğrencilerine burs vb. imkanlar sağlamasıyla İslami cemaatlerle rekabet etti ve devlete "inançlı, vatansever, kültürlü" kadrolar yetiştirmeyi sürdürdü.
(…) AKP'nin kuruluşunda da Birlik Vakfı merkezi bir rol oynadı. Nitekim Başbakan dışında tam dört bakan Vakfın kurucuları arasında yer alıyor. » (4)

 

Birlik Vakfı kurucu ve mütevelli heyeti üyelerinden Ahmet Rüştü Çelebi’nin 14 Ağustos 2011 tarihli yazısından

 

« Ramazan Ayının ilk cumartesi günü Birlik Vakfı’nın geleneksel iftarı, İstanbul’da, Çemberlitaş’taki Genel Merkezinde yapıldı. Bu Ramazan’da, 6 Ağustos tarihinde, Sn. Başbakanımızın da katıldığı, oldukça kalabalık, güzide ve şuurlu bir topluluğun teşkil ettiği tarihi bir iftar sofrası vuku bulmuştur….

Birlik Vakfı, bu ülkede, bu toplumda milletimizi vücuda getiren, bizi biz yapan değerlerin muhafazasında ve gelişmesinde büyük rol oynayan ve Cumhuriyet’ten önce kurulmuş olan Milli Türk Talebe Birliği’nin bir nevi devamı niteliğinde, 29 Mayıs 1985 tarihinde kurulmuş; bugün Anadolu’da da şubeleri bulunan; kurucuları arasında Sn. Başbakanımızın da bulunduğu; özellikle Milli Türk Talebe Birliği’nin asli hüviyetini kazanmasında büyük rol oynayan gençlik liderlerinden ve birliğin gelişmesinde tarihi fonksiyon icra etmiş; eski Kültür Bakanımız İsmail Kahraman’ın ve arkadaşlarının öncülüğünde teşekkül etmiş bir kuruluştur.

Hasbelkader, bu vakfın kurucu ve mütevelli heyeti üyelerinden olabilme bahtiyarlığını da, burada ayrıca ve şükranla ifade etmek isterim. Vakfın kurucuları arasında; her devrinde devlet ve ülke hizmetinde önemli rol almış milletvekilliği, bakanlık, bürokratlık yapmış değerli dostlarımızın mevcudiyeti de her zaman bizleri mutlu eden önemli hususlarındandır. » (5)

 

Işık Kansu'nun Cumhuriyet gazetesinde "İHH'nin bağlantısı" başlığıyla

(5 Haziran 2010) yayımlanan yazısından

 

« Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da yine Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı’na bağlı Birlik Vakfı’nın kurucuları arasında yer almıştır. Birlik Vakfı kurucuları arasında ayrıca AKP Genel Başkan Yardımcısı Abdülkadir Aksu, eski AKP’li bakanlardan Zeki Ergezen, Ali Coşkun ile şu anda Başbakan Yardımcılığı yapan Cemil Çiçek ile Çalışma Bakanlığı yapan Ömer Dinçer de bulunmaktadır. » (6)

 

Yazıda adı geçen AKP Genel Başkan Yardımcısı Abdülkadir Aksu, eski Fazilet Partisi İçişleri Bakanı idi. Zeki Ergezen eski AKP’li Bayındırlık ve İskân Bakanı, .Ali Coşkun AKP’li eski Sanayi ve Ticaret Bakanı idi.  Eski AKP Adalet Bakanı, 60. Hükümet'te Başbakan Yardımcılığı yapan Cemil Çiçek,  4 Temmuz 2011 tarihinde TBMM Başkanı seçildi.

 

Birlik Vakfının Kurucular Kurulunda yer alan diğer önemli isimler arasında  Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Başdanışmanlarından Bahaettin Cebeci, AKP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. İrfan Gündüz ve Eski MTTB Genel Başkanı Raşit Ürper de vardır.

 

Bu isimler arasında Birlik Vakfı’nın kurulmasında en çok emeği geçenlerden bir başka isim, Eski Refah Yol Hükümeti'nin Kültür Bakanı,  Milli Türk Talebe Birliği 48. Dönem Genel Başkanı olan İsmail KAHRAMAN’dır.

 

(Birlik Vakfı’nın Kurucular Kurulu üyeleri listesi için bkz.

 http://www.birlikvakfi.org.tr/icerik.asp?islem=2&SayfaNo=35 )

 

Birlik Vakfı İnternet Sitesinden bir resim 

 

Başbakanımızın 28 Mayıs 2011 Vakfımızı Ziyareti

 

 

Onursal Başkanımız Mustafa KELEŞOĞLU Hocamız Başbakan R.Tayyip ERDOĞAN'a Çiçek verirken. (7)

 

3- HEP AYNI İSİMLER : MTBB

 

1980 askeri darbesiyle kapatılan Milli Türk Talebe Birliği seneler sonra yine 80 liler tarafından yeniden kuruldu.

«Bu çalışmaları yürüten gençler 16 Aralık 2006 tarihinde, MTTB’nin 90. Kuruluş yıl dönümü münasebeti ile tertipledikleri toplantıda da yeniden kuruluş çalışmalarına başladıklarını ilan ettiler. (…) Yeniden kuruluş çalışmaları sırasında tertip heyetinin ulaşabildikleri MTTB eski Genel Başkanları ve yöneticileri ile irtibata geçmesi sayesinde 90. Yıl toplantısına eski MTTB lilerin de yoğun ilgisi ve katılımı oldu. (…)  bu toplantıya gençlik yıllarında MTTB de görev almış, Hocaların Hocası Rahmetli Sayın Prof. Dr. Sebahattin ZAİM, dönemin TBMM Meclis Başkanı Sayın Bülent ARINÇ, Dönemin Dışişleri Bakanı Sayın Abdullah GÜL, Dönemin İçişleri Bakanı Sayın Abdulkadir AKSU, Dönemin Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK, Dönemin Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Ali COŞKUN gibi birçok siyasi, akademisyen, bürokrat ve işadamı da katılmıştır. » (8)

 

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencisi olan Gül, MTTB’nin İcra Komitesi’nde yer alıyordu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da aynı yıllarda MTTB’de “Öğretim Başkanı” olarak görev almıştı. (9)

 

21.9.2007, Yıldız Yazıcıoğlu, Çankaya Köşkü'nde bir ilk yazısından


« Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, gençlik yıllarında faaliyetlerine katıldığı Milli Türk Talebe Birliği'nin devamı niteliğinde ve İslamcı kimliğiyle tanınan Milli Türk Talebe Birliği Vakfı yönetimini Çankaya Köşkü'nde konuk edecek. Başkanlığını, RP milletvekiliyken Kültür Bakanlığı da yapan İsmail Kahraman'ın üstlendiği vakıf, Çankaya Köşkü'nde ilk kez kabul edilmiş olacak. (…)
     
Kahraman'ın başkanlığını yürüttüğü vakıf ise Milli Türk Talebe Birliği'nde gençlik dönemlerinde faaliyetlerde bulunmuş isimleri buluşturan ve İslami kesimlere yakınlığıyla bilinen bir sivil toplum örgütü.


Milli Türk Talebe Birliği (MTTB), 1960-1965 yılları arasında sol görüşlü öğrencilerin elindeydi. 1965 tarihinden sonra ise genel başkanlığa Rasim Cinisli'nin seçilmesiyle muhafazakar bir kimlik kazanan MTTB, Burhanettin Kayhan'nın Genel Başkan olmasından sonra (1970) İslâmcı bir gençlik hareketi oldu. 12 Eylül 1980 askeri darbesiyle kapatılan MTTB, Abdullah Gül'ün gençliğinde aktif olarak görev aldığı bir öğrenci hareketiydi. Milli Türk Talebe Birliği Vakfı ise bu öğrenci hareketinden yetişenleri buluşturan bir vakıf olarak biliniyor. » (10)

 

Abdullah Gül olağan dışı bir gece yaşadı, 15 Ağustos 2010, Adnan Öksüz

 

« Cumhurbaşkanı Abdullah Gül dün gece olağandığı anlar yaşadı..

Yıllarca görmediği dostlarıyla iftar yemeği yedi, sohbet etti, anıları tazeledi, nostalji yaptı..

1980 öncesinin öğrenci hareketlerine yön veren kuruluşlardan biri olarak bilinen bugünün birçok önemli siyasi simasının kökeni olarak bilinen Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) dün gece Birlik Vakfı'nın Çemberlitaş'taki Genel Merkezi'nde (Tarihi Atik Ali Paşa Medresesi) yankılandı. (…)

Gecede neler yaşandığına gelirsek...

Gül'ün Refahyol Hükümeti'nde kabine arkadaşı eski Kültür Bakanı İsmail Kahraman, eski Bakan Sami Güçlü, Devlet Bakanı Hayati Yazıcı kısa giriş konuşması yaptı..

Ardından söz alan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde ve ardından aynı fakültede başladığı doktora çalışmaları sırasında bu tarihi mekanda geçen yıllarını anlattı..

"Bu çevreyi adım adım bilirim, basmadığımız toprak parçası kalmadı burada" derken gözleri bir yandan da konuştuğu kürsünün hemen karşısında yeralan bölüme takılmıştı..

Tarihi Atik Ali Paşa Medresesi'nin zemin katındaki bir oda genç Abdullah Gül ve arkadaşları için 1980 öncesi adeta kurtarıcı bir rol üstlenmişti.

(…) Gecenin en hareketli ismi ise kuşkusuz sizil toplum kuruluşlarında etkin görevler üstlenen (Saadet Partisi Yüksek Disiplin Kurulu üyesi, Birlik Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Kuyumcukent Yönetim Kurulu üyesi) Nevzat Sudaş'tı. (…)

Abdullah Gül'ün MTTB'den arkadaşı eski Tarım Bakanı Sami Güçlü'nün, "10 kişilik arkadaş grubumuzda iki şehirli vardı, biri Abdulah beydi.." cümlesi ile, İsmail Kahraman'ın "Sayın Cumhurbaşkanımız daha öğrencilik yıllarında MTTB'nin dergisine Rus-Çin ilişkileriyle ilgili bir yazı yazmıştı. Daha o günlerden Dışişleri Bakanı olacağı belliydi" sözleri Gül'ü güldürdü. »(11)

 

Yalçın Doğan’ın, « Birlik Vakfı'ndan Çankaya'ya birlikte yolculuk » adlı yazısından (25.4.2007)


« İsmail Kahraman'ın oluşturduğu Birlik Vakfı var.  Muhafazakarlık ötesinde, dindar kişilerin üye olduğu bir vakıf. Bugün devlette görev yapan pek çok genel müdür, müsteşar ile AKP milletvekili, Bakan ve AKP örgüt üyelerinin bir bölümünün siyasal kimliği Birlik Vakfı'na kadar gidiyor. Hatta, AKP kurulurken başı Birlik Vakfı çekiyor (…) Birlik Vakfı ile başlayan dostluk, Erdoğan-Gül alış verişi, Türkiye'nin siyasal kaderini belirliyor.» (12)

 

 

4- GENE AYNI İSİMLER : TGTV (Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı)

 

Işık Kansu'nun Cumhuriyet gazetesinde "İHH'nin bağlantısı" başlığıyla (5 Haziran 2010) yayımlanan yazısından

« İHH, yüze yakın dinci örgüt ve vakfın çatı örgütü olan Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı’nın (TGTV) üyelerinden biridir. Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı’nın kurucuları arasında; Faysal Finans’ın Türkiye’deki kurucu ortaklarından Ahmet Tevfik Paksu, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün geçmişte Merkez İcra Komitesi üyeliğini yaptığı eski Milli Türk Talebe Birliği’nin genel başkanlarından Rasim Cinisli, AKP’li eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, şu anda Başbakan Yardımcılığı yapmakta olan Cemil Çiçek, kapatılan RP’nin eski Kültür Bakanı İsmail Kahraman, AKP eski İstanbul Milletvekili Nevzat Yalçıntaş, Al Baraka Türk özel finans kurumunun ilk ortaklarından Korkut Özal ile eski iş ortağı Hasan Kalyoncu, Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu gibi isimler göze çarpmaktadır. » (13)

(TGTV kurucular listesi için bkz. http://www.tgtv.org/web/guest/kurucularimiz;jsessionid=1B195AEF94D2596C27C95B72B4AF7CC3)

 

TGTV Haziran 2011 - Haziran 2013  İcra Kurulunda görev alanlardan bazıları (14):

 

İLİM YAYMA CEMİYETİ,  AV. HAMZA AKBULUT, Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı
BİRLİK VAKFI, MUSTAFA ŞİMŞEK, Başkan Vekili ve Başkan Yrd.
MÜSİAD, EYÜP AKBAL, Başkan Yrd.
HAYRAT  VAKFI, ALİ KURT, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi

İHH İNSANİ YARDIM VAKFI, HÜSEYİN ORUÇ, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi

TGTV Haziran 2011 - Haziran 2013  Yönetim Kurulu üyelerinden bazıları (15):                              

Necmi SADIKOĞLU, Kurucu  

       

(Necmi SADIKOĞLU İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) Genel

Sekreteridir)

Birlik Vakfı, Mustafa ŞİMŞEK         
Hikmet Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı, Mehmet KAYA     
İHH İnsani Yardım Vakfı, Hüseyin ORUÇ
MÜSİAD -Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Eyüp AKBAL          

 

 

5- GENE AYNI İSİMLER : İDSB (İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği)

 

Türkiye’nin önemli kuruluşlarından olan TGTV ve MÜSİAD aynı zamanda İslam Dünyası STK’lar Birliği (İDSB)’nin de kurucuları arasında yer alıyor. (16)

 

İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) Genel Sekreteri, TGTV’nin de Yönetim Kurulunda yer alan Necmi SADIKOĞLU’dur.  Genel Sekreter Yardımcısı ise,  TGTV’nin İcra Kurulu üyesi de olan,  Ali KURT’tur. (17)

 

TGTV’nin İnternet sitesinden :

 

« IDSB (İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği): TGTV 1Mayıs 2005 tarihinde İstanbul’da 40 ülkeden üçyüzü aşkın sivil toplum kuruluşunun katılımıyla “Uluslar arası İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Konferansı: Değişen Dünyada Yeni Bir Vizyon arayışı” konulu bir konferans düzenledi. Konferansın ilk gününde TBMM Başkanı Sayın Bülent Arınç, ikinci gününde Dışişleri Bakanı Sayın Abdullah Gül birer konuşma yaptılar. Konferansın son oturumunda oluşturulmak istenilen Birliğin taslak tüzüğü tartışmaya açıldı. Konferansa iştirak eden temsilcilerin oylarıyla TGTV öncülüğünde İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) kuruldu. Birliğin merkezi İstanbul olarak kabul edildi. Genel sekreterliğe ilk 3 yıllık dönem için Nemci Sadıkoğlu seçildi. Birlik Türkiye temsilciliğine avukat Ali Kurt Bey seçildi. Birlik, 3335 Sayılı Uluslar arası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun’a göre, Uluslar arası kuruluş statüsünde, İDSB’nin kuruluşu 31 Aralık 2005 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile resmileşti. » (18)

 

TGTV’nin Yönetim ve İcra Kurulunda yer alan İHH İnsani Yardım Vakfı, IDSB’nin bütün komisyonlarında temsil edilmektedir.

 

IDSB komisyonlarındaki İHH üyeleri (19):   

 

Kültür ve Eğitim Komisyonu - İHH, Türker Saltabaş

Mali ve İdari İşler Komisyonu - İHH, Murat Yaşa

Sosyal, İnsani İşler ve Dayanışma Komisyonu - İHH,Ümit Sönmez

Ar-Ge ve Bilimsel Araştırmalar Komisyonu - İHH, Muhammet Hanefi Kutluoğlu

İnsan Hak ve Hürriyetleri Komisyonu - İHH, Gülden Sönmez

Kadın, Aile ve Gençlik Komisyonu - İHH, Nalan Dal

 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Genel Sekreter Necmi Sadıkoğlu başkanlığındaki İslam Dünyası STK’ları Birliği (İDSB) heyetini Ankara’da kabul etti.

 

« Görüşmede İDSB adına Genel Sekreter Necmi Sadıkoğlu, yardımcısı Av. Ali Kurt ve Genel Koordinatör Cihangir İşbilir hazır bulundu.  Öte yandan Başbakan Yardımcısı Sayın Bülent Arınç ve Başbakan Başdanışmanı Prof. Dr. Nabi Avcı da görüşmede yer aldı. » (20)

 

 

 

 

 

« Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Çankaya Köşkü’nde, İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) Genel Sekreteri Necmi Sadıkoğlu başkanlığındaki heyeti kabul etti.


Cumhurbaşkanı Dr. Abdullah Gül  İDSB heyetini kabul etmekten duyduğu memnuniyet dile getirerek: “Necmi Bey’in de bahsettiği gibi bu projeyi bizzat teşvik ettim. İDSB’nin kuruluşuna o zaman Dışişleri Bakanı olarak katılarak buna olan desteğimi gösterdim. Sizlere gerçekten önem veriyorum.” dedi. » (21)


Toplantıya  TGTV Başkanı Necati CEYLAN da katıldı.  

 

Gönüllü teşekküller İHLAS’ta buluştu

 

« İhlas Holding Merkez Binası’nda verilen yemekte buluşan İslam dünyasının önde gelen sivil toplum örgütü temsilcileri, yeni bir başlangıç yapmanın mutluluğunu yaşadı. TGTV (Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı) Başkanı ve İDSB (İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği) Genel Sekreteri Necmi Sadıkoğlu, “İlk zirvenin İstanbul’da olması bizim için ayrıca gurur kaynağıdır” dedi.

(…)

KİMLER KATILDI

İDSB Genel Sekreteri Necmi Sadıkoğlu, AK Parti Milletvekilleri Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş, Ali Yüksel Kavuştu, Kültür eski Bakanı İsmail Kahraman, İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yavuz Özgün, İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Ulusoy, İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özel Kalem Müdürü Cemil Aral, İhlas Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Mehmet Okyay, Türkiye Gazetesi Yazarı Ömer Öztürkmen, MÜSİAD Genel Başkanı Ömer Bolat, İDSB Genel Sekreter Yardımcısı ve Türkiye temsilcisi Ali Kurt, (… ) İDSB Genel Koordinatörü Mustafa Özkaya, İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeleri ve İcra Kurulu üyeleri, TGTV ile İDSB’ye üye vakıf ve derneklerden; İlim Yayma Vakfı, AGD, Ahıskalılar Vakfı, Akabe Vakfı, AKDER, ASDER, ASKON Birlik Vakfı, Boğaziçi Yurdu, Bura Derneği, COJEP, Darusselam Vakfı, Demokrat Hukukçular Derneği, Deniz Feneri Derneği, Divan Derneği, Dünya Türkmenleri Derneği, EDAM, EĞİTİM-BİR SEN, Dünya Ehl-i Beyt Vakfı, Ensar Vakfı, Genç İş Adamları Vakfı, GİKAP, Günışığı Derneği, Hamidiye Vakfı, Hayrat Vakfı, Hazar Grubu, Hırka-i Şerif Derneği, Hikmet Derneği, Hikmet Vakfı, Hukukçular Derneği, IRCICA, İGİAD, İHH, İKMAV, İLEM, İlim ve Fazilet Vakfı, İnsan Vakfı, İstanbul İlim ve Kültür Vakfı, İSAV, İş Dünyası Vakfı, KADER, Kardelen Eğitim Derneği, KÖPRÜ, Marmara Yurdu, Mehir Vakfı, Mehmet Akif Derneği, Memur-Sen, Müftü Ahmet Hulisi Efendi Vakfı, Müslüman İzciler Birliği, ÖNDER, ÖZKUR-BİR, PARAMEDİKAL, Rehber, Reyhan Kültür, RİBAT, SADER, TEK-DER, TİDEF, Tüketiciler Birliği, Türkiye İlmi ve İçtimai Hizmetler Vakfı, Yavuzselim Vakfı, Yeni Osmanlılar Derneği, Yeşil Cami Derneği, Avrupa Müslümanları Birliği’nin seçkin temsilci ve yöneticileri... » (22)

6- GENE AYNI İSİMLER : IHH

 

Tarihçi Şair ve Yazar Ekrem Şama’dan BÜLENT YILDIRIM VE İHH


« Öğrencilik yıllarından tanıyorum. Bülent Yıldırım, derslerinde başarılı, sosyal faaliyetlerde aktif, cesur, fedakar ve cefakar bir öğrenci. Milli Görüş hareketinin takipçisi, destekçisi, gayretçisi bir genç.  Aldığı görevleri bir teşkilatçı titizliği içinde yerine getiren, cihad şuuru gelişmiş bir Müslüman davetçi. İnsanları her zaman hayra, iyiliğe ve yardımseverliğe teşvik etmiş bir Müslüman tebliğci. Alan ve tüketen değil, veren ve üreten, iz bırakan bir sima.
1980 li yılların son yarısı…


Dünya bir arayış içinde. Türkiye’de siyasi yasaklar hafifletilme aşamasında. Milli Görüş taraftarlarının yüzde beş civarına olduğu, bunun da kendilerini Amerika’ya hesap vermekle ödevli sayan Devlet Büyükleri(!) tarafından övünçle takdim edildiği yıllar…
Avrupa’da Milli Görüş hareketinin tırmanışa geçtiği, kurduğu bazı kuruluşlarca yardım organizasyonlarının yapıldığı yıllar. Bu kuruluşların önde gelenlerinden birisi IHH ismini taşımaktadır. Açılımı Türkçe değildir. Bu kuruluşun kıtalar arası mazlum ve mağdurlara yaptığı yardımlar Türkiye’den gıpta ve merakla takip edilmektedir. Başta Bülent Yıldırım olmak üzere bazı fedakar gençler, Milli Görüş Lideri Prof. Dr.Necmettin Erbakan’ın desteğini alarak benzer bir organizasyonun Türkiye’de de kurulması konusunda teşebbüse geçmişlerdir. Düşündükleri de şudur:


“Madem ki IHH dünyada yaptığı yardım organizasyonları ile adını duyurmuştur, o halde Türkiye’de de aynı baş harfleri taşıyan bir organizasyon kuralım, biz de burada aynı faaliyetleri mütevazi şartlarla yapma gayretinde olalım.”

 

İHH-İnsan Hak ve Hürriyetleri derneği işte böyle doğmuştur. Bu doğuşta Anadolu Gençlik Derneği (Milli Gençlik Vakfı) nin rolünü unutmak mümkün değildir. » (23)

 

Filodan önce Erbakanla görüşme : Nisan 2010

 

« İsrail'in ambargo uyguladığı Filistin'e ilaç, tıbbi cihaz ve gıda maddesi götürecek gemi konvoyu oluşturmak için çalışmalarını sürdüren İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım ile diğer sivil toplum kuruluşu temsilcileri, 54. Hükümet Başbakanı ve Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'a hazırlıklar hakkında bilgi verdi. Erbakan, IHH Başkanı Yıldırım, Mazlumder Başkanı Ahmet Faruk Ünsal, İngiltere'den Gazze gönüllüsü Muhammet Savala ve diğer temsilcileri konutunda kabul ederek, bir süre görüştü. » (24)

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASIN AÇIKLAMALARI

'TBMM ÜSTÜN HİZMET' VE 'TBMM ONUR ÖDÜLÜ' SAHİPLERİ BELLİ OLDU

 

« 5 Nisan 2007 Perşembe günü saat 11.00'de Mecliste düzenlenecek törenle TBMM Üstün Hizmet Ödülü alacak kurum ve kişiler şunlar;


Aydın Doğan Vakfı, Deniz Feneri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Elginkan Vakfı,  Hüsnü Özyeğin Vakfı, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), Köy Çocukları Eğitim Derneği, Malatya Eğitim Vakfı, Mehmet Muzaffer Akpınar Vakfı, Tüm İş Kadınları Derneği (TİKAD), Türkiye Kızılay Derneği, Vehbi Koç Vakfı, Yoksullara Yardım ve Eğitim Vakfı (YOYAV), kurumsal bazda ödüle değer görüldü. » (25)

 

MİT`in hedefindeki 2010 yılı “Yıkıcı Dinî Örgütler” listesi

 

« Vakit, MİT`in hedefindeki “Yıkıcı Dinî Örgütler” listesine ulaştı. (…) “Güvenlik İstihbaratı Başkanlığı Yıkıcı Dinî Faaliyetler Daire Başkanlığı 2010 Yılı Hedef Öncelik Tablosu”nda, takip edilecek “yıkıcı dinî örgütler” derecelere ayrılmış. MİT`in 2010 yılı takip tablosunda “1. Derece Örgütler” listesinde Süleymancılar, Nakşibendiler, İHH ve Nurcu Gruplar, Fethullah Gülen Cemaati gibileri yer alıyor. Tablonun 2. ve 3. derece örgütler bölümlerinde Milli Görüş, Asder, Akder ve Mazlum-Der gibi sivil toplum kuruluşları da bulunuyor. »(26)

 

IHH Mütevelli Heyeti üyeleri listesi (27) biraz incelendiğinde bu kuruluşun AKP, TGTV, Mazlumder, IDSB bağlantıları ortaya çıkıyor : (Parantez içindeki bilgileri yazar eklemiştir)

 

 

Adısoyadı

Görevi

Mesleği

Fehmi Bülent Yıldırım

Başkan

Avukat

Hüseyin Oruç (TGTV  icra kurulu üyesi)

Başkan Vekili

Yönetici

Mahmut Savaş

Kurucu Üye

Avukat

Ahmet Faruk Ünsal (MAZLUMDER Genel Başkanı- Eski AKP milletvekili)

Üye

Makina Mühendisi

Ahmet Selim Köroğlu (AKP Başakşehir İlçe Başkanı – Ocak 2011 de Milletvekilliği Adaylığı İçin İstifa etti)

Üye

Eczacı

Ali Yandır (Mavi Marmara’yi IHH’ya satan İstanbul ulaşım A.Ş’nin üst düzey yöneticisi- 2004’te AKP Esenler Belediye başkan adayı)

Üye

Yönetici

Bülent Alan (Refahyol döneminde Çevre Bakanı'nın özel kalem müdürü)

Üye

Yönetici

Emin Şen (AKP Mihalgazi Belediye Başkanı)

Üye

İşadamı

Gülden Sönmez (MAZLUMDER genel başkan yardımcısı, IDSB İnsan Hak ve Hürriyetleri Komisyonu)

Üye

Avukat

Hacı Ali Aydın (İstabul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş Gnel Müdürlüğü) 

Üye

Yönetici

Hakan Albayrak (Gazeteci-Yeni Şafak)

Üye

Araştırmacı-Yazar

Hayrettin Şahin

Üye

Mühendis

Kemal Özdal  

Üye

Serbest

M. Hanefi Kutluoğlu (IDSB Ar-Ge ve Bilimsel Araştırmalar Komisyonu)

Üye

Öğretim Üyesi

Murat Yaşa (IDSB Mali ve İdari İşler Komisyonu)

Üye

Yayıncı

Murat Yılmaz

Üye

Tarihçi

Osman Atalay

Üye

Serbest

Yavuz Dede

Üye

Eczacı

Yaşar Kutluay

Üye

Serbest

Yusuf Şahin

Üye

Öğretmen

Zeyd Aslan (AKP Tokat Milletvekili, TBMM Filistin Dostluk Grubu Başkanı)

Üye

Avukat

 

Eyüp Fatsa- Uluslararası İnsani Yardım Teşkilatı (İHH) Genel Başkanlığı görevini üstlendi. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucular Kurulu Üyesi oldu. 21, 22. Dönem AKP Ordu Milletvekili.

Ahmet Mercan- (İHH) İnsani Yardım Vakfı Danışman Meclis Üyesi, MAZLUMDER Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Şube Başkanı.

 

 

İHH VE NURETTİN ŞİRİN : AHMEDİNEJAT’A BİRLİKTE ZİYARET

 

« İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Dr. Mahmud Ahmedinejad bugün Mavi Marmara kafilesini cumhurbaşkanlığı binasında kabul edeceği bildirildi.


Organizasyon adına Nureddin Şirin'in takdim konuşmasıyla başlayan görüşmede, İHH yetkilisi Selahiddin Özer Mavi Marmara gazileri ve şehid ailelerini tanıttı.


Nureddin Şirin konuşmasında, Mavi Marmara kafilesini kabullerinden dolayı Ahmedinejad'a teşekkür ederken, Ahmedinejad'ın devrim yıldönümü törenlerinde yaptığı konuşmaya atıfta bulunarak, "biz bugün buraya Amerika'sız ve İsrail'siz bir Ortadoğu'nun kurulması özlem ve azmiyle bulunuyor ve bu vesileyle, mavi Marmara şehidlerinin yolunu sürdüreceğimize dair ahdimizi tazeliyoruz. Bizim bu bulaşmamız, İslam ümmetinin birliğinin, özelde de türkiyeli ve İranlı müslümanlar arasındaki kardeşlik ve vahdetin bir simgesidir. Ümmet olarak, İranlı ve Türkiyeli müslümanlar olarak el ele vereceğiz ve hep birlikte özgür kudüs'de Cuma namazını kılacağız" dedi.


Şehid Çetin Topçuoğlu'nun hanımı Çiğdem Topçuoğlu'nun Mavi Marmara kafilesi adına Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'a çicek verdiği sırada, Ahmadinejad; "bu şehidlerin kanı yerde kalmayacak ve bu kan ile Kudüs'e ulaşacağız" dedi. » (28)

 

 

Nurettin Sirin’in « Bırakın da Hizbullah Sünni Filistin Devleti'ni Kursun…! » adlı yazısından :

 

« Hizbullah savaşçıları silahlarını siyonist düşmana doğrulturken, yüreğini ve ellerini Filistinli kardeşlerine uzattı; yurtlarından sürülen milyonlarca Filistinlinin vatanlarına dönmesi için…

Onlar, işgal altındaki Filistin toprakları kurtulsun, Kudüs ve Aksa hürriyetine kavuşsun diye, göğüslerini ölüm makinalarına siper etti.
(…)
Siz de, efendileriniz de göreceksiniz; Hizbullah savaşçıları canlarını, kanlarını vererek Filistin’de bir “Sünni devlet”in kurulmasının kapısını Filistinlilerin ve ümmetin yüzüne pek yakında açacak.

(…)

Hizbullah sadece bir direniş, bir siyasi hareket değil, bir ruh, bir mantık, bir yol, bir istikamettir. Hizbullah sadece Lübnan'da değil, onurlu insanların ve özgür vicdanların bulundugu her yerdedir...

Hizbullah, Muhammed'in (s.a.v) ahdi, Ebuzer'in derdi, Hüseyn'in peymanıdır...
Hizbullah, Mekke'nin sedası, Medine'nin cihadı, Hayber'in büşrası, Kerbela'nın misakıdır...
Hizbullah, Kudüs'ün izzeti, Aksa'nın fahrı, ümmetin yüz akıdır...
Hizbullah, velayetin tâcı, ittihadın miracı, hidayetin minhacı, zaferlerin miftahıdır...

(…) » (29)


7-  TÜRKİYE, KÜRESEL MÜSLÜMAN KARDEŞLER ÖRGÜTÜ VE GAZZE FİLOSU RAPORU


Görüldüğü üzere, bu dini vakıflar birbirlerine yakınen bağlıdırlar ve mükemmel bir işbirliği içinde İsrail karşıtı kampanyalar yürütmektedirler. Gazze Filosundan sonra Jerusalem Center for Public Affairs tarafından yayınlanan ve Küresel Müslüman Kardeşler ile Türk müttefiklerinin rolünü inceleyen rapor (30), bu vakıfları  «Türk  Müslüman Kardeşler ağı» olarak nitelendiriyor :

 

« Erdoğan, sadece Türk devletinin resmi organlarına güvenmemeyi, kendisinin ve AKP’nin yakın bağları olan sivil toplum kuruluşlarına dayanmayı tercih etti.

Bu Türk sivil toplum kuruluşları arasında önemli konumda, filo olayı sonrasında ilgi odağı olan, İHH vardı. Ancak, bu raporun da gösterdiği gibi, İHH tek başına faaliyet göstermiyordu. IHH, birbirilerine, Küresel Müslüman Kardeşler’e ve Türk siyasi ileri gelenlerine güçlü bağlarla bağlı olan, yedi sivil toplum örgütünden oluşan Türk Müslüman Kardeşler ağının bir parçasıydı. Tümü ele alındığında, bu ağın, bir ticareti ve bir hayır kurumu vardır, örgütsel, yasal ve Filistini savunma kapasitelerine sahiptir, en önemli iki lideri Avrupa Müslüman Kardeşler örgütleriyle ilişkili olan Arap kökenli Türklerdir. Türk  Müslüman Kardeşler ağı, üyeleri Orta Doğu ülkelerinden Mavi Marmara’ya yolcu olarak gelen Küresel Müslüman Kardeşler’in neredeyse tamamı tarafından desteklenmiştir. Ayrıca, Küresel Müslüman Kardeşler sık sık İsrail’i şeytanlaştırıcı basın toplantıları ve gösteriler düzenlemiş, İsrailli liderlere karşı hukuki eylemler başlatmış, ve İsrail ile çatışma içinde olanlara yardım etmiştir. Türk Müslüman Kardeşler ağı, beyanları ve basın toplantıları ile, Gazze filosunu desteklemede önemli bir rol oynadı, ve en önemli liderlerinden biri, MAZLUMDER Başkanı Ahmet Ünsal, gemide idi.

 

(…) Türk Müslüman Kardeşler ağının aynı zamanda, Hamas için para toplayan, Yusuf Karadavi başkanlığında bir hayır koalisyonu olan Hayır Dernekleri Birliği ile ilişkisi vardı ve İsrail hükümeti İHH’nın bu organizasyonun üyesi olduğunu bildirmişti. Bu ilişki dahilinde, Istanbul’da, İHH başkanının da katıldığı, Hayır Dernekleri Birliği’nin kongresi yapıldı ve Birlikle ilişkili iki Hamas hayır kurumuna IHH’dan onbinlerce dolar transfer edildi.Hayır Dernekleri Birliğini İsrail ve ABD terör örgütü olarak tanımlamıslardır.»

 

İngiltere ve ABD’ye girişi yasaklanan Karadavi’ye, AKP hükümeti Türkiye’nin kapılarını açmış ve İstanbul’da birçok nefret toplantısı yapmasına izin vermiştir. (31)

 

Raporda, Türk Müslüman Kardeşler ağından 7 Vakıf ve aralarındaki bağlar  inceleniyor:

 

TGTV ( Yerel İslami şemsiye)

İDSB ( Küresel İslami şemsiye)

MÜSİAD

İHH

MAZLUMDER

HİKMET (Müslüman Kardeşler Birliği Avrupa)
FİDDER (
Filistin Dayanışma Derneği)

 

 

 

FIOE – Federation of Islamic Organizations in Europe : Avrupa İslami Örgütler Federasyonu

UNIW – Union of NGOs of the Islamic World :  IDSB’nin İngilizce adı

 

Yukarıdaki çizelgenin Türkçe tercümesini veren Jöntürk İnternet sitesinin, « AKP ve Müslüman Kardeşler’in fena halde organize işleri! » yazısından alıntı (32)

 

 « Müslüman Kardeşler’in uluslararası örgütlenmesinin en önemli kilometre taşlarından biri Avrupa. Buradaki örgütlenmenin en önemli liderlerinden biri de Müslüman Kardeşler’in önde gelen isimlerinden Yusuf El Karadavi. AKP iktidarı döneminde Türkiye’ye gelerek istediği gibi at oynatan Karadavi, bu serbestinin karşılığında hem maddi hem de manevi destek kapılarını sonuna kadar açmış Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları için.

 

Nasıl açmasın?

 

Erdoğan, Müslüman Kardeşler’in yan kuruluşu niteliğindeki Suudi Arabistan destekli Dünya Müslüman Gençlik Örgütü’nün (WAMY) en kıdemli üyelerinden biri.

Nitekim, “kardeşliğin” hatırına, Avrupa’daki Müslüman Kardeşler yapılanmalarından FIOE ve Europe Trust, Türkiye’ye “yağdır mevlam su” misali yardıma başlıyorlar. Tabii bu yardım sefaletle koyun koyuna yatanlara değil, Müslüman Kardeşler’in Türkiye’deki örgütlenmesinin sac ayaklarına aktarılıyor. » (32)

 

 

8- VAKIFLARARASI İŞBİRLİĞİ: BİRKAÇ «ERDEMLER İTTİFAKI» ÖRNEĞİ

 

. İHH – Mazlumder - Özgürder – İDSB - Birlik Vakfı – TGTV

 

İHH İnsani Yardım vakfı’nın Fatih’teki merkezinde düzenlenen toplantı Mavi Marmara gemisinin Türkiye’ye dönüşünün ve Genel Başkan’ın sözleriyle, bir korku imparatorluğunun parçalanması zaferinin kutlanacağı Sarayburnu karşılama törenini  ilan etmek için yapıldı. Toplantıda İHH’nın yanında, MAZLUMDER, ÖZGÜRDER, İDSB, Birlik Vakfı ve TGTV hazır bulundular. İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım: « Bugün burada gördüğünüz, Mavi Marmara gördüğünüz, pazar günü göreceğiniz, Erdemler İttifakı’dır » (33) dedi.

 

İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları IDSB Türkiye temsilcisi Avukat Ali Kurt ise konuşmasında  “Bir avuç sivil aktivistin uluslararası hegemonyayı temsil eden güçlere karşı nasıl üstün geldiğini görmüş olduk” dedi. (34)

 

 

Hepsi burda : “İsrail’i Tel’in ve Filistin’e DestekMitingi” (9.7.2006)

ve Salah Sultan

 

«9 Temmuz 2006 günü çok önemli bir olay yaşandı. “İsrail’i Tel’in ve Filistin’e DestekMitingi” ile tarihe not düşüldü. Millî Görüşçüler, Filistinli kardeşlerine uygulanan vahşet karşısında sessiz kalmadılar. Filistinli kardeşlerinin mücadelelerinde yalnız olmadıklarını bütün dünyaya gösterdiler. (…)

Millî Görüş Lideri Prof. Dr.Necmettin Erbakan, mitinge uydu aracılığı ile görüntülü olarak katıldı. “Dünya yanıyor,Erbakan’ı arıyor” sloganları eşliğinde konuşan Erbakan, Filistin olayının tarihî tahlilini yaptı ve çözümler sundu.

(…) Erbakan’dan sonra programa Filistin Başbakanı İsmail Heniye katıldı. “Şu anda telefondayım, ama İstanbul sokaklarında sizinle beraberim”diyen Heniye, “Biz çok iyi biliyoruz ki, hilâfetin başkenti olarak, bugün üzerinize düşeni yaptınız!” sözlerinden sonra, Filistin dâvâsındaki kararlılığını anlattı.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, mitinge katılanlara seslendi, “Bugün bu meydanda bir meş’ale yaktınız. Bu meş’ale bütün dünyadan göründü ve Miraç Peygamberini mesrur ettiniz.” » (35)

 

Mitinge Başta Memur-Sen, Memur-Sen’e bağlı olan Büro-Memur-Sen, Eğitim-Memur-Sen, Bayındır-Memur-Sen, Diyanet-Sen, ASKON, AGD, İHH, TEKDER, SAĞLIK-DER, ESAM, CANSUYU, MAZLUMDER, Tüm Eczacılar Derneği, TİYEMDER gibi altmıştan fazla sivil toplum kuruluşu destekledi. (36)

 

Bu toplantıda American Center for Islamic Research Başkanı, Müslüman Kardeşler’den Dr. Salah Sultan da hazır bulundu. (37)

 

 

[sultanatsaadetrally.jpg]

. Ağustos 2011 - Mısır Müslüman Kardeşler örgütü sözcüsü Dr Salah Sultan’dan « Siyonistlere » ölüm fetvası

 

«Yusuf al Qaradawi Uluslararası Müslüman Öğrenciler Birliği ve Mısır Müslüman Kardeşler örgütü sözcüsü Dr Salah Sultan El Cezire’ye yaptığı açıklamada 1994 yılında yayınlamış oldukları fetvayı güncelleştirdiklerini açıkladı ve Mısır’daki bütün Siyonistlerin öldürülmelerini istedi.

(…)

 “Eğer bölgemizde Müslüman çocuklarımızı korumaya güçleri yok ise, biz, Müslüman Öğrenciler Birliği olarak Mısır halkını ayağa kaldıracağız ve bu süreci bütün Arap ülkelerine ve İslam topluluklarına genişleteceğiz. Siyonist azınlığın bölgedeki egemenliğini bitirmek için yeni bir devrimi ateşlemek için hazırız.”

 

“Bu sürece bağlı olarak biz Mısır’a giren her Siyonistin, turist olsun olmasın, öldürülmesi gerektiğini söylüyoruz. Diğer ülkelerden gelecek turistler ile ilgili hiçbir sorunumuz yok. Bu fetva sadece bizim ülkemizi ve topraklarımızı mahveden Siyonistlere karşıdır. Sınırdaki Mısır yöneticilerinin öldürülmelerini asla unutmayacağız.”» (38)

 

Memri sitesinin Mısır gazetesi Al-Shurouq  kaynaklı haberine göre, yaklaşık 200 Müslüman Kardeşler Örgütü üyesinin katıldığı Kahire İsrail büyükelçiliği önündeki 19 Ağustos protestolarında,  Uluslararası Müslüman Alimler Birliği’nin (UMAB) Kudüs Komitesi Başkanı Salah Sultan, Mısır topraklarında bir Siyonist’e rastlayan her Mısırlının onu öldürmeye yetkisi olduğunu söyledi. (39)

 

[Sultan+-+three+terror+sheikhs2.jpg]

 

Yusuf Karadavi ve Salah Sultan

 

. İDSB - TGTV ve Kudüs Müessesesi İşbirliği - Safa Vakfı ev sahipliğinde toplantı (Temmuz 2007)

 

« Uluslararası Kudüs Müessesi Genel Sekreteri ve beraberindeki heyet, İDSB üyesi TGTV'nin düzenlediği icra kurulu toplantısında İDSB Genel Sekreteri Necmi SADIKOĞLU ve TGTV temsilcileri ile biraya geldi. Safa Vakfı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda ortak projelerde işbirliği konuşuldu.

Başkanlığını Şeyh Prof. Dr. Yusuf Karadavi’nin yaptığı Uluslararası Kudüs Müessesi genel sekreteri Şeyh Ekrem Adluni ve beraberindeki heyet Safa Vakfı’nın ev sahipliğinde yapılan TGTV icra kurulu toplantısına iştirak etti.

İDSB Genel Sekreteri Necmi SADIKOĞLU, Türkiye Temsilcisi Ali KURT'un da yer aldığı toplantıda Uluslararası Kudüs Müessesinin kuruluş tarihçesi, amaçları, hedefleri, faaliyetleri ve gerçekleştirmeyi düşündükleri projeleri hakkında TGTV İcra kurulu heyetini bilgilendiren Ekrem Adluni önümüzdeki dönemde İDSB ve TGTV’nin ev sahipliğinde bir organizasyon yapmayı arzu ettiklerini ifade etti.

Söz konusu organizasyonun detayları ve kamuoyuna duyurulması ile ilgili konuların ele alındığı toplantı, Uluslararası Kudüs Müessesesinden ve TGTV ile İDSB adına üç ayrı kurumun oluşturduğu temsilcilerin belirlenmesiyle sona erdi. » (40)

 

 

 

. Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV), İslâm Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) ve Filistin Dayanışma Derneği (FİDDER) - mütevelli heyeti başkanlığını Yusuf Karadavi’nin yaptığı Uluslararası Kudüs Müessesi - HAMAS ve el Fetih yetkilileri – İHH : Uluslararası Kudüs Buluşması (Kasım 2007)

 

İstanbul'daki Feshane Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı dün "Kudüs'ün şiddet kullanılarak Siyonistlerden geri alınması" yolundaki çağrıları içeren sloganların atıldığı, çoğu yabancı İslamcı örgüt ve kuruluş üyesi 3 bin kişinin katılımıyla "Uluslararası Kudüs Buluşması" adı altında düzenlenen bir toplantıya sahne oldu. Salondakilerin konuşmaların arasında sürekli tekbir getirdikleri ve sık sık Arapça "El Aksa için milyonlarca şehidiz", "Ruhumuzla, kanımızla El Aksa'yı koruyacağız" şeklinde slogan attıkları toplantıda Lübnan'daki Hizbullah ve Filistinli Hamas gibi örgütlerin üst düzey temsilcileri de yer aldı. (41)

 

Hizbullah lideri Seyyid Hasan Nasrallah ve Yusuf Karadavi gibi Müslüman Kardeşler Genel Mürşidi Muhammed Mehdi Akif`te Eyüp`te, 15-17 Kasım arasında düzenlenen Kudüs Buluşması`na katılan İhvan-ı Müslimin yetkilileri aracılığıyla kısa bir mesaj göndermiş ve katılımcıları selamlamıştı. (42)

 

Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı toplantıyı, Türkiye'den aralarında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı Nabi Avcı ve eski AKP'li milletvekili Nevzat Yalçıntaş'ın da bulunduğu isimler en ön sıradan izledi. (…) Toplantıya katılanlar arasında, MÜSİAD Başkanı Ömer Bolat ve TGTV Başkanı Necati Ceylan da yer aldı. (43)

 

. İstanbul Barış (!) Platformu’nun (Araştırma ve Kültür Vakfı - İHH İnsani Yardım Vakfı - İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) - MAZLUMDER İstanbul Şubesi - Medeniyet İlim Kültür Eğitim ve Dayanışma Derneği - Mirasımız Derneği - İnsan ve Medeniyet Hareketi) düzenlediği Mescid-i Aksa Sempozyumu-Nisan 2009 (44)

 

 

. İnsani Yardım Vakfı (İHH) - Uluslararası Müslüman Alimler Birliği (UMAB) - İslam Ulusal Konferansı - Uluslar arası Kudüs Müessesi :

İstanbul’da Filistin Sivil Dayanışma Konferansı (Mayıs 2009)

 

1948 Toprakları İslami Hareketi Başkanı Rait Salah : “Siyonizm Nazizm`in ta kendisidir.

Karadavi : “Filistin’deki barış Hamas’ın halkın temsilcisi olarak görülmesinden geçer. Hamas terör örgütü olarak görüldüğü sürece bu topraklarda barış olmaz”.

TBMM Filistin Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Tokat Milletvekili Zeyd Aslan ise konuşmasında İsrail’in Filistin’de soykırım yaptığını söyledi. (45)

 

 

 

. İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) : Uluslararası Yaşayan Filistin Sempozyumu – 30-31 Mayıs 2009

 

Sempozyum düzenleme yöneticisi Ömer Faruk Korkmaz: Biz bu toprakların çocuğu olarak Kudüs'le ilgilenmekten gurur duyuyoruz. Bugün Siyonist ırkçı emperyalizm, önce İstanbul'u düşürerek işe başlamıştı. Bugün İstanbul'un çocukları Kudüs'e sahip çıkıyor. (46)

SEMPOZYUMDA PROTOKOL KONUŞMALARI (47)

  1. Necmi Sadıkoğlu, İslam Dünyası STK’ları Birliği (İDSB) Genel Sekreteri
  2. Av. Necati Ceylan, Türkiye Gönüllü Teşekkülleri Vakfı (TGTV) Başkanı
  3. M.Erol Yarar, Filistin Dayanışma Platformu Genel Başkanı 
  4. Nebil Maruf, Filistin Büyükelçisi
  5. Shaher Awawde, İKT Filistin Masası Şefi (Ekmeleddin İhsanoğlu adına)
  6. Raid Salah, 1948 Filistin Toprakları İslâmi Hareket Lideri
  7. Av. Zeyid Aslan, TBMM Filistin Dostluk Grubu Başkanı 

 

 

. MUSIAD - Türkiye'ye Vefa Kampanyası (Haziran 2009)

 

« Türkiye'nin Filistin davasına gösterdiği ilgi ve desteğe MÜSİAD Araplar`a `Davos vefasını gösterin` diyecek


Başbakan`ın Davos`taki `one minute` çıkışına karşı Ortadoğu`da `vefa` kampanyası başlatıldı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği(MÜSİAD) önderliğinde işadamları, AraplarTürkiye`ye çekmek için düğmeye bastı. Davos`ta Başbakan Tayyip Erdoğan`ın `one minute` çıkışının referans olarak kullanıldığı kampanya ile Arap dünyasına `Türkiye`ye vefanı göster` denilecek. International Business Fon, Dünya Sivil Toplum Kuruluşu Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi`nin de desteğini alan kampanya ile Arap vatandaşlarına `Marketten Türk ürünü alın` ve `Tatilinizi Türkiye`de yapın` mesajları verilecek.

 

Projenin önderliğini yapan MÜSİAD Dış İlişkiler Komisyonu Üyesi Gazi Mısırlı, yapılacak basın toplantıları, yayınlanacak broşürler ve reklam kampanyası ile Arap dünyasına, `Kalp bağlılığımızı ticarete dökelim` diyeceklerini kaydetti. TAKVİM`in sorularını yanıtlayan Gazi Mısırlı, Fas, Cezayir, Mısır, Filistin, Katar, Ürdün, Suudi Arabistan, Yemen, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri`nin önde gelen sivil toplum örgütleri ve ticaret odaları ile birlikte tanıtımlar yapacaklarını belirtti. »  (48)

 

. İslam Dünyası STK’ları Birliği’nin (IDSB) ev sahipliğinde, İstanbul’da

  Avrupa Fetva ve Araştırma Konseyi (AFAK) 19. dönem toplantısı (Temmuz 2009)

 

Karadavi’nin İnternet sitesinde toplantıyla ilgili rapora göre, toplantıda, uluslararası politikaların, milyonlarca Filistinlinin vatanına geri dönüş hakkını göz önünde tutmamaları ve bu yüzden Filistin davasının tasfiyesi,  Mescid-i Aksa’ya yapılan saldırılar ve Kudüs’ün Yahudileştirilmesi gibi tehlikeler ele alındı. Konseye göre, en ciddi tehlike, Siyonist Varlığın Kudüs'ün ilhakını kabul edebilecek uluslararası politikalardır. (49)

 

Avrupa Fetva ve Araştırma Komisyonu üyeleri, İDSB Genel Sekreteri Necmi Sadıkoğlu başkanlığındaki bir heyetle gelen talep üzerine Prof. Dr. Necmettin Erbakan ile akşam yemeğinde buluştu.

 

 

. Kardeşlik Platformu ve Genç Sorumluluk Platformu : İstanbul'dan Kudüs'e Dayanışma Günleri (Mart 2010)

 

«Kardeşlik Platformu ve Genç Sorumluluk Platformu, mübarek kılınan Kudüs şehrinin İsrail tarafından Yahudileştirilmesine, Mescid-i Aksa'nın yıkılması ve Filistin'deki camilerin gasbedilmesi girişimlerine karşı İslami mukaddesatı korumak ve sorumluluk üstlenmek için "İstanbul'dan Kudüs'e Dayanışma Günleri"ni organize ediyor. (…) 9 gün sürecek Dayanışma Günleri’nde her gün farklı bir konuşmacı, Filistin davasının dünü ve bugününü masaya yatıracak, her gün farklı bir marş grubu Kudüs ve özgürlük şarkılarını seslendirecek.
Hergün saat 20.00'da başlayacak olan etkinlikler saat 22:00'de sona erecek. Gün içerisinde ise geliri Gazze halkına gönderilecek bir kermes düzenlenecek, Gazze ambargosu ve Mescid-i Aksa konulu sinevizyon gösterimi ve fotoğraf sergisi yapılacak.» (50)

 

Etkinliğe konuşmacı olarak katılacaklar : Prof. Ahmet Ağırakça (Uluslararası Müslüman Alimler Birliği (UMAB/IUMS) üyesi), Ahmet Emin Dağ (IHH Orta Doğu temsilcisi), Bülent Yıldırım (IHH Başkanı), Ahmet Faruk Ünsal (MAZLUMDER Genel Başkanı ve IHH Mütevelli Heyeti üyesi), Abdurrahman Dilipak (Gazeteci- Yeni Akit) Muhammed Demirci (Mirasımız Derneği Genel Başkanı), Ahmet Varol (Gazeteci-Yeni Akit) ve Nurettin Şirin (Gazeteci-Velfecr)

 

« İslami Cihad Hareketi’nin lideri Dr. Ramazan Şallah, Kardeşlik Platformu ve Genç Sorumluluk Platformu’nun Üsküdar meydanında organize ettiği “İstanbul’dan Kudüs’e Dayanışma Günleri”nin son gününde Türkiye halkına seslendi.


Türkiye halkını ve başbakan Erdoğan’ı övgü dolu sözlerle niteleyen Dr. Şallah “İslam’ın ve Müslümanların davalarına, bunların başında da Filistin ve Kudüs davasına derin imanı ve yoğun sevgisi olan kardeş Türk halkını selamlıyorum. Ne mutlu Recep Tayyip Erdoğan’ı ve onun gibileri doğuran ümmete ve halka!” dedi. » (51)

 

. İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) – IHH - Uluslararası Müslüman Âlimler Birliği (UMAB) -  Avrupa Fetva Araştırma Kurumu - (AFAK) İstanbul toplantısında Karadavi neler dedi ? (Haziran 2010)

 

« “Biz burada ‘misafir’ değiliz, ev sahibiyiz. Biz Türkiye’de kendi vatanımızdayız. Biz darul İslam’dayız, Türkiye’deyiz, evimizdeyiz” (…) Yeni konvoyda Müslüman Alimler Birliği olarak yola çıkacaklarını duyuran Karadavi; “Biz de olarak orada olacağız. Hem gemilerle geleceğiz, hem de karayolu ile gideceğiz. İsrail artık çıkışı olmayan bir yola girmiştir” dedi. (…)“İstanbul, camilerin ve minarelerin şehridir. Sultan Fatih’in, Ebu Eyyup El Ensari’nin ve Recep Tayyip Erdoğan’ın şehridir İstanbul. Dünyanın bir zamanlar başkenti olan bu şehirdir.”» (52)

 

« Türkiye’yi Filistin konusunda gösterdiği duyarlılık ve desteklerinden dolayı tebrik ediyoruz. Bu toprakların sahibi Selahaddin Eyyubi ve Nureddin Zengi’ler daha önce Haçlı seferlerine karşı durmuştu. Şimdi de İsrail’e karşı mücadele ediyorlar. » (53)

 

. Mirasımız Derneği – TGTV : Mirasımız Tehlikede Konferansı (Aralık 2010)

 

« “Kudüs’teki Osmanlı Mirası Tehlikede” konferansında İstanbul’un Mescid’i Aksa ile olan kopartılamaz bağlarına vurgu yapıldı. (…) Kudüs Müftüsü ve Kudüs Âlimler Birliği Başkanı İkrime Sabri ise yaptığı konuşmada Kudüs’ün sadece Filistin veya Kudüslülere değil bütün İslam âlemine ve özellikle de Türkiye’ye ait olduğunu dile getirdi. (…) Öte yandan Kudüs ve Çevresindeki Osmanlı Mirasını Koruma ve Yaşatma Derneği (Mirasımız Derneği), Vakit Gazetesi yazarı Ahmet Varol’a Kudüs için gösterdiği üstün gayretler ve çalışmaları nedeniyle Kudüs Onur Plaketi plaket verildi. TGTV Genel Başkanı Avukat Necati Ceylan da gecede yaptığı konuşmada iman ve tevhid mücadelesinin en önemli merkezlerinden birisi olan Kudüs’ün aynı zamanda medeniyetlerin de bir beşiği olduğunu ve ortak değer olduğunu söyledi. İsrail’in tehdit ettiği ve Osmanlı mirasının en önemli kısmı olan Mescid’i Aksa’nın korunmasının kendi itibarımız ve şerefimiz için öncelik olduğunu söyleyen Ceylan; “Bu, ümmet için bir görevdir” dedi. » (54)

 

Bitmez tükenmez Sehadet geceleri : örnek (Mayıs 2011)

 

« Genç-Yaşlı, Kadın-Erkek Siirt’ten 3 bin insan dün akşam “Mavi Marmara Şehitlerini Anma” etkinliğinde hep birlikte İsrail’e lanet okuyup, Filistin’e selam yolladılar! (…)

 

Yaklaşık 3 bin kişinin Siirt Atatürk Stadyumunu doldurduğu programa Siirt Vali Yardımcısı Yunus Sezer, Siirt Emniyet Müdürü Recep Güven, Siirt Müftüsü Faruk Arvas, AK Parti Siirt Milletvekili Afif Demirkıran, Milletvekili Adayı Osman Ören, SP Siirt Milletvekili Adayıİdris Yıldız, Has Parti Siirt Milletvekili Adayı M.Emin Aydın katılanlar arasındaydı. (…)

 

[IHH Başkanı Bülent] Yıldırım'ın konuşması sık sık alkışlarla kesildi ve salonda “Hamasa Selam Direnişe Devam”, “Kahrolsun İsrail” sloganları atıldı. » (55)

 

 

Alegresse Delail

 

 

1-http://www.eskisehirgundem.com/?sec=1&newscatid=1&newsid=55059

2-http://hukukcularkulubu.org/?Lang=TR&SyfNmb=2

3-http://hukukcularkulubu.org/?&Fa=1&Id=91212 

4- http://haber.gazetevatan.com/0/31058/4/Haber   3.7.2004  Ruşen Çakır

5- http://rustucelebi.com/2011/08/14/iki-onemli-iftar/

6- http://www.t24.com.tr/content/newsdetail.aspx?cat=25&newscode=79690

7-http://www.birlikvakfi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=176:bsk&catid=24:seminerler

8- http://www.mttb.org.tr/?page_id=86

9- http://haber.gazetevatan.com/Gulun_vefasi_153310_1/153310/1/Haber

10- http://www.milliyet.com.tr/2007/09/21/son/sonsiy03.asp   21.9.2007, Yıldız Yazıcıoğlu

11- http://www.haberdemeti.com/haber.php?haber_id=15114 15 Ağustos 2010, Adnan Öksüz

12- http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/haber.aspx?id=6399135&yazarid=91 25.4.2007

13- http://www.t24.com.tr/content/newsdetail.aspx?cat=25&newscode=79690

14- http://www.tgtv.org/web/guest/yonetim-kurulu

15- http://www.tgtv.org/web/guest/yonetim-kurulu

16- http://www.theunity.org/tr/index.php?option=com_content&view=article&id=317:dsb-heyeti-tgtv-programnda&catid=1:haberler&Itemid=2

17- http://www.idsb.org/tr/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=6

18- http://www.tgtv.org/web/guest/idsb

19-http://www.idsb.org/tr/index.php?option=com_content&view=article&id=293&Itemid=22

20- http://www.theunity.org/tr/index.php?option=com_content&view=article&id=535:dsb-heyeti-babakan-erdoan-le&catid=1:haberler&Itemid=2  3.3.2010

21-http://www.theunity.org/tr/index.php?option=com_content&view=article&id=523:cumhurbakan-dsb-heyetini-kabul-etti&catid=1:haberler&Itemid=2   16 Şubat 2010

22- http://www.turkiyegazetesi.com.tr/HaberDetay.aspx?haberid=282579 26 Mart 2006

23- http://www.milligorusforum.biz/cansuyu-ihh/48458-ihh-kimin-ya-da-bulent-yildirim-veihh.html  ve

http://www.ekremsama.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1418:bulent-yildirim-ve-hh&catid=59:makaleler&Itemid=436

24-http://www.milligazete.com.tr/haber/erbakan-ne-guzel-bir-calisma-159614.htm

15 NİSAN 2010

25- http://www.meclishaber.gov.tr/develop/owa/haber_portal.aciklama?p1=40898

15 Mart 2007

26-  www.birikimhaber.com/Haber/Gundem/29042010/MIT-raporlarinda-yikici-dini-orgutler.php

29.4.2010

27- http://www.ihh.org.tr/mutevelli-heyeti/

28- http://www.velfecr.com/ahmedinead-mavi-marmara-dunyada-cigir-acti-foto-4116-haberi.html   15.02.2011

29- http://islamigundem.com/birakin-da-hizbullah-sunni-filistin-devletini-kursun-makale-2158.html   17 Temmuz 2011

30- /mavi_marmara/1568.htm http://atlasshrugs2000.typepad.com/files/turkey-jcpa_nopix_02-4.pdf

http://www.jcpa.org/text/Turkey_Muslim_Brotherhood.pdf

31- /dunyada_bugun/1697.htm ve /anti_semitizm/1637.htm

32 -http://jonturk.com/blog/2011/07/08/akp-ve-musluman-kardeslerin-fena-halde-organize-isleri/

33- http://www.haber5.com/mavi-marmaradan-kuresel-isyan-haberi-111276.aw 25 Aralık 2010

34- http://www.timeturk.com/tr/2010/12/24/mavi-marmara-yi-10-binler-karsilayacak.html   25.12.2010

35- http://www.milligazete.com.tr/makale/destanlar-yazdiniz-91184.htm 12.7.2006

36- http://www.islamiforum.com/lofiversion/index.php?t11978.html

37- http://ohioagainstterror.blogspot.com/2007/05/hilliard-hamas-muslim-brotherhood.html

38 - http://www.tourexpi.com/tr-eg/news.html~nid=48253 30.9.2011

39-http://www.thememriblog.org/blog_personal/en/40213.htm?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

http://www.translatingjihad.com/2011/09/muslim-brotherhood-leader-every-israeli.html

Salah Sultan’ın El-Cezire TV (23.8.2011) konuşmasını izlemek için : http://www.youtube.com/watch?v=fKWO05YzsVw&feature=player_embedded

40 -http://www.theunity.org/tr/index.php?option=com_content&view=article&id=189:dsb-tgtv-ve-kudues-mueesseses-brl&catid=1:haberler&Itemid=2   26 Temmuz 2007

41- http://www.alquds-forum.com/tr/index.php?s=35&ss=35&&id=91 16.11.2007

42- http://www.tumgazeteler.com/?a=2479210

43- http://www.milliyet.com.tr/Guncel/HaberDetay.aspx?aType=HaberDetayArsiv&ArticleID=261484&Kategori=guncel&b=Dunyaya%20savas%20cagrisi%20yaptilar

44- http://www.aksasempozyumu.com/tr/ 25.4.2009

45- http://www.ozgundurus.com/Haber/Guncel/22052009/Filistin-direnisle-kurtulacak.php 22.5.2009

46- http://www.milligazete.com.tr/makale/uluslararasi-yasayan-filistin-sempozyumu-128337.htm 4.6.2009

http://www.theunity.org/tr/index.php?option=com_content&view=article&id=402:filistin-sempozyumu-sona-erdi&catid=1:haberler&Itemid=2 1.6.2009

47- http://www.ozgundurus.com/Haber/Dunya/26052009/Bir-Filistin-sempozyumu-da-IDSBden-.php

48- http://www.tumgazeteler.com/?a=5174109  7.6.2009

49-  http://globalmbreport.org/?p=1569   23.7.2009

50- http://www.kardeslikplatformu.com/istanbul-dan-kudus-e-dayanisma-gunleri-basliyor-9-haberi.html 25.3.2010
51- http://www.kardeslikplatformu.com/dr-sallah-turkiye-halkina-seslendi-19-haberi.html

52- http://idsb.org/tr/index.php?option=com_content&view=article&id=588:slam-alimleri-gazzeye-yuerueyecek&catid=25:basndan&Itemid=13  30.6.2010

53- http://www.birikimhaber.com/Haber/Gundem/26062010/Kardavi-Turkiyeye-lider-ulke-Daha-cok-Erdogana-ihtiyac-var.php

54- http://www.mirasimiz.org.tr/page.php?p=29

http://tgtvarsiv.blogspot.com/2010/12/tgtv-mirasimiz-tehlikede.html 30.12.2010

55- http://www.siirtihh.org/fkDetay.aspx?n=59 25.5.2011

 

 

İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları  Birliği (IDSB) – Üyelerden bazıları:

 

http://www.theunity.org/tr/index.php?option=com_content&view=article&id=540:ueyelerimiz&catid=5:dsb&Itemid=7

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV)

Akabe Kültür ve Eğitim Vakfı (AKEV)

Anadolu Aslanları İşadamları  Derneği (ASKON)

Birlik Vakfı

Deniz Feneri Derneği   

Ensar Vakfı

Filistin Dayanışma Derneği (FİDDER)

Hikmet Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Vakfı

Hukukçular Derneği

İhlas Vakfı

İlim ve Fazilet Vakfı

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım  Vakfı (İHH)

Kudüs ve Civarindaki Osmanlı Mirasını Koruma ve Yaşatma Derneği

Müstakil Sanayici ve İşadamları  Derneği (MÜSİAD)

Reyhan Kültür Vakfı

Safa Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

 

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) -  İstanbul ili üyelerinden bazıları:

 

http://www.tgtv.org/web/guest/ana;jsessionid=5FAD497075D3481522513F46870C77CC?p_p_id=Communities_WAR_Communities_INSTANCE_rR8b&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=5&_Communities_WAR_Communities_INSTANCE_rR8b_javax.portlet.action=CHOOSE_CITY

 

AKABE VAKFI

ASKON

BIRLIK VAKFI

DARUSSELAM VAKFI

DAYANIŞMA VAKFI

ENSAR VAKFI

ESAM İSTANBUL ŞUBE

FİLİSTİN DAYANIŞMA DERNEĞİ

FİLİSTİN DOSTLUK DERNEĞİ

HIKMET EĞITIM VE KÜLTÜR VAKFI

HİKMET EĞİTİM KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA VAKFI

HUKUKÇULAR DERNEĞI

İHH İNSANİ YARDIM VAKFI

İHLAS VAKFI

İLIM VE FAZILET VAKFI

MİRASIMIZDER

MÜSİAD

REYHAN VAKFI

SAFA VAKFI

 

 

 

Please enter the text shown in this picture:

Küfür, hakaret, ırkçılık ve nefret içeren yorumlar yayınlanmayacaktır. Lütfen kişilere saygılı olun ve fikirlere cevap verin
Candede
25/01/14 22:44
Müvekkil kazanma, önemliymiş gibi gözükme çabaları. Acaba hukuk bilgisi ne kadar onu sormak lazım. İmaj yapmak daha kolay.ı... Ankarada Avukat Ercan Poyraz Kayseri İmamhatip Lisesi mezunu ve Kıbrıs'daki bir özel üniversitesitenin Hukuk Fakültesinden mezundur. Ayrıca eski stajyeri kendisi hakkında şikayetçi olmuş diye duydum.Ercan Poyraz, Avukatlar BİRLİĞİ başkanıymış. Bu vakfın asıl adı Birlik Vakfı Avukatlar Birliği. 10 kişiden oluşuyor, dini faaliyetler yapıyorlar. Üniversiterde klüp olarak kurulan bu Birlik Vakfı Hukukçular Klübünün Başkanı da kendisi. haaaa bu rada 5 yıldır falan o avukat derneğinin başkanı.
BOZKURT
08/01/14 08:57
Her Türk ve Her müslüman bu siteyi takip etmeli ve iyi okumalı,iyi okumalı,iyi okumalı özellikle AKP daha iyi okumalı,kendinden olmayanları düşman olarak görmemeli,müslümanları böldü,türkleri böldü,cemaatleri böldü.Bendense müslümansın,bendense türksün yoksadeğil.Özellikle AKP'nin hatalarını söylersen-eleştirirsen işin bitti.
Çok biliyorsunuz
02/11/12 13:10
Ne dahisiniz siz ya... Hep aynı ismlermiş...Birde tersten bakın...Zulme uğrayanlarda aynı isimler...Bizde Zulmedenlerin hep aynı ismler olduğunu biliyoruz. En önemlisi de Allah (C.C). da bunu biliyor...Zalimler için yaşasın cehennem...
KUZEYESİNTİ
15/08/12 13:54
FİLİSTİNDE BİR ARABANIN ARKASINDA BİR BABA VE OĞLUNU KURŞUNA DİZDİNİZ DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE SİZ İŞTE BUKADAR BARBAR SİZ BUKADAR İNSANLIKTAN NASİP ALMIŞSINIZ. AMA DEVRAN DÖNMEK ÜZERE BİLGİNİZ OLSUN SİZİ ZAKKUM AĞACIDA KURTARMAYACAK BİLGİNİZ OLSUN
Alon
22/01/12 01:08
Hoşgeldiniz sazanlar ...israil ve yahudi laflarını duydunuz , sazan balığının kuyruklarını çenelerine yapıştırarak , serbest bıraktıklarında zemberek boşalır gibi 4-5 metre sıçrayarak geldiniz...Sizler hepiniz dahisiniz..Dünya siyaseti sizlerden sorulmalı..Gerçi bazı eksiklikleriniz yok değil ama sizler sazanlık yaptıkça zaman içinde hepsi düzelir...Ne güzel analizleriniz var, BOP, HOP ,Kürecik, Zirzuvi marmara vs ve vs...Ama ayıp ettiniz, hiçbiriniz mayınlı arazilerden bahsetmemiş..Bakın sazanlar, size bi tüyo vereyim..Bu malzemeden bol bol sazanlık yaparsınız..israilin asıl amacı , büyük bir deprem yaratarak güney amerikayi , batı afrikaya yapıştırmaktır..Bu sayede, işgal edilecek olan kuzey ve batı afrika üzerinden brezilyaya girerek peruda ki And daglarında kayak merkezleri kurmak ve inka medeniyetinin baltık cumhuriyetleri üzerindeki etkilerini araştırmak istiyoruz...Dersinizi buna göre çalışın bakiim..
yehuda beit halachmi israel
18/01/12 14:00
Kopekler havliyor Israel Kervani yoluna devam ediyor ve edecek .Orta dogunun yildizi Israel daima parlayacak . Israel dusmanlari yalan dolanlariyla ancak kendilerini kandirirlar.
biz
11/01/12 16:52
elbet o gün gelecek ... asıl vaadedilmiş gün o gündür... tüm yahudilerin sendelediği o gün yemin ederiz ki bizde orada olacağız.. ve bakalım o gün kimden yardım isteyeceksiniz.... !!!!!!
halit sönmez
19/12/11 09:34
işinize gelen mesajları nasılda yayınlıyorsunuz::)nefret içeren yayınlanmaz diyorsunuz.ama nerde nefret içerenlere bayılıyorsunuz.yahudiliğin temellerini eleştrimesin körün körüne nefret etsin yeterki.bu başlıkdaki mesajımı yayınlamadınız.çünkü nefret içermiyordu. **ÖZETLE BU VAKIFLARLA ANCAK USA STREETLERDEKİ OBEZ AMERİKALILARI KANDIRIRSINIZ ANCAK.BU AŞIRI UÇLAR ÜLKENİN %1-2 SİDİR.BİRAZDA KENDİ SAĞCI YAHUDİLERİNİZDEN BAHSETSENİZE.
SERDAR
12/12/11 19:24
hAS......Türkte yazılanların hepsi bri takiyye olup, asıl hedefi saptırmak mütedeyyin insanları oyalamak meydanlara dökülmelerini engellemek üzere bolca tiyatro ve bir biri içine girmiş tiyatro sahneleri imal etmektesiniz herbir sahnede ayrı bir senaryo oynanmakta olup bu sahnelerle KÜRECİK GERÇEĞİNİ gizlemeye uğraşmaktasınız. Kürecik Kalkanı orda dururken sizin bu sanal oyunlarınızın gerçeği kapamada işe yaramayacağı ortada olup bu mizansenlerle Türkiyede tarihte olmadığı kadar bolca Yahudi düşmanı yaratmaktasınız. İşte BOP projenizde bunlardan biri olup BOPA başlarken amacınız aRAP YARIMADASINDA iSRAİLİN YALNIZLIĞINI GİDERECEK 2Cİ BİR İsral YARARARAK İsrailin elini güçlendirmekti. Ancak imalatı size ait olan arap baharı neticesi İsrail KIŞINA dönüşüyor.Bu dönüşümde sayenizde oluşuyor. Siyaset üreticilerinizin hiçde zeki olmadığı BOP projesinin geldiği nokta ilede ispatlıdır.
ben
05/12/11 00:47
Siz öldürecekiniz biz sessiz kalacagız öyle mi ? yok öyle yağma beyler!! Mavi marmarayı unutmayacagız filistini unutmayacagız ve tabiki unutturmayacagız çünkü SIZ ÖLDÜRMEYİ ÇOK İYİ BİLİRSINIZ. Yayınlamazsanızda umrumda değil iletilen mesaj yerine ulaşmıştır

Haber Merkezi