Haber Merkezi

14/12/10

HİTLER’ İN İMAMLARI

 

 

Kaynak: Jerusalem post

 

ABD Milli Arşivşeri tarafından geçtiğimiz günlerde bir rapor hazırlandı. Adı: Hitlerin gölgesi:  Nazi savaş suçluları, Amerikan istihbaratı ve soğuk savaş binlerce belgeden yararlanarak yazılmış.Norman J.W. Goda ve Richard Breitman  adlı iki Amerikalı üniversite profesörünün yazdığı raporö bu konuda yayınlanan 2004'teki bir rapora ek. Önemi de Kudüs müftüsünün Hitlerle yaptığı işbirliğini ispatlaması.

 

 Belgelere göre Naziler Ortadoğuyu ele geçirip orada yaşayan 250,000 yahudiyi öldürdükten sonra müftüyü Arapların lideri yapmaya taahhüt etmişler.  1940ilarda bir Alman subayının aylık maaşının 25,000 mark olduğu zamanlarda Naziler Husseyniye aylık 50,000 mark maaş bağlamışlar, ve özel masrafları için aylık 80,000 mark daha vermişler.

 

Müftünün faaliyetleri arasında 1943 te Alman müttefiği olan Hırvatistanda SS Boşnak - Müslüman 13 üncü dağcı birliğini kurmak

 

Aşağıdaki metin Cengiz ÖZAKINCI nın bu konudaki çalışmasından alınmıştır

 

                                        

 

                     
                     

 Hitler’in ordusunda örgütlenen Müslüman askerlerin üniforma ve  fes başlığında Nazi kartalı, gamalı haç ve kurukafa vardı.

 

Kudüs Müftüsü olarak anılan Muhammed Emin el Hüseyni (1895 -1974) Kahire’de El-Ezher üniversitesinde bir yıl kadar İslam Hukuku okumuş; 1913’te 18 yaşlarında Mekke’ye gidip hacı olmuş, İstanbul’da öğrenimini sürdürürken I. Dünya Savaşı patlak verince topçu subayı olarak İzmir’de görev yapmıştı.

                                    

                 Hacı Emin El-Hüseyni, 1. Dünya Savaşı başında Osmanlı subayı üniformasıyla

 

Kasım 1916’da, savaş sürerken “hastalık” bahanesiyle Osmanlı ordusundaki görevini bırakıp Kudüs’e yerleşen Hüseyni, birden bire “iyileşerek”, İngiliz uydusu Şerif Hüseyin’in Osmanlı’ya karşı ilan ettiği Cihad’a katılarak İngiliz ordusuna hizmet etmeye başlamış, İngiliz işbirlikçisi Emir Faysal’ın ordusuna asker toplamış ve İngilizlerin safında Osmanlı’ya karşı savaşmıştı.1917’de Filistin’i ellerine geçirip orada bir Manda yönetimi kuran İngilizler, Hacı Emin El-Hüseyni’yi İngiliz işgal ordusunda görevlendirmişlerdi.
                        
1921’de Kudüs’te İngiliz yönetimi altında yapılan müftülük seçimlerine aday olarak katılan Hüseyni en az oyu almasına karşın, İngiliz yönetimi bu seçimi geçersiz sayıp kendi adamları olan Hüseyni’yi Kudüs Müftüsü olarak atamışlardı. 1931’de Kudüs’te İngilizlerin güdümünde bir “İslam Kongresi” toplayan Hüseyni, yazışmalarda “Yüksek İslam Konseyi Başkanı” ve İngiliz yönetimin kendisine verdiği “Kutsal Toprakların Müftüsü” ünvanlarını kullanıyordu. Hüseyni 1931’de topladığı İngiliz güdümlü İslam Kongresi’ne o sırada Fransa’da sürgünde yaşayan son Halife Abdülmecid Efendi’yi de çağırmış, Atatürk Türkiyesi buna şiddetle karşı çıkarak Hüseyni’nin Hilafeti diriltmesine izin verilmeyeceğini açıklamıştı.
 
                          
II. Dünya Savaşı patladığında Hüseyni, Yahudi karşıtı bir çizgi izleyen Almanya’yla bağlantı kurmuştu. Mayıs 1941’de Müslüman Arapları eski efendileri İngiltere’ye karşı Almanya’nın safında savaşa çağırarak Cihad ilan eden Hüseyni, dört gün sonra İngiliz ordusu Irak’ı işgal edince, önce İran ve Türkiye üzerinden İtalya’ya gidecek, Hitler’in faşist yoldaşı Mussolini ile görüşmeler yapacak ve oradan Almanya’ya geçecekti.


Müslümanlar arasında Hitler yandaşlığı uyandırmak üzere yayınlara başlayan Hüseyni, her gün Alman radyosunda konuşarak Balkanlarda yaşayan Müslümanları Hitler’in komutası altında İslam Cihadı’na çağırıyordu. Çağırılarını Kudüs Müftüsü olarak yapan Hüseyni’nin yayınları Balkanlardaki Müslümanlar üzerinde oldukça etkili olmuş, genç Müslümanlar silah altına girerek Müslüman Nazi Bölükleri oluşturmuşlardı. Hüseyni, Cihad çağırısına koşan bu Müslüman gençlere ilk iş olarak Alman propaganda bakanlığınca basılan “İslam ve Yahudilik” adlı kitabı okutarak onları Yahudi düşmanlığıyla dolduruyordu.

 

                          

   Nazi ordusuna katılan Müslüman askerler, Almanya’da Hüseyni’nin verdiği “İslam ve            
  Yahudilik” kitabını okuyor.

           
Hüseyni tarafından Yahudi düşmanlığıyla doldurulan Müslüman gençler, doğrudan Hüseyni’nin denetiminde yürütülen silahlı eğitimlerden geçerek Almanya safında cepheye sürülüyordu. Hitler ordusunda “Hancar” (Hançer) adıyla anılan Bosnalı Müslüman askerlerden oluşan birliklerin Hüseyni tarafından çizilen bir de bayrağı vardı. Bu bayrakta bir Gamalı Haç ve kılıç sallayan bir el yer alıyordu.

                     

                              Hançerli gamalı haçlı Müslüman Hitlercilerin bayrağı


20 Kasım 1941 günü Nazi partisinden Ribbentrop ile görüşen Hüseyni, 28 Kasım 1941’de Hitler’le de görüşecek ve yalnızca Balkanlardaki Müslümanları Alman askerine dönüştürmekle yetinmeyip, Ortadoğu’daki bütün Arapları da Almanya’nın safında savaşa sokabileceğini söyleyecekti.

Bu görüşmede Hitler,Hüseyni’yi “Araplarla ilgili konularda karar verecek kişi ve Arapların önderi” olarak tanıdığını bildirmiş, gelgelelim Arap devletlerinin bağımsızlığı için kendisine herhangi bir söz vermemiş; “Alman ordusu güney Kafkasya’ya (yani Bakü petrollerine) ulaşana dek, Arapların bağımsızlığı sözünü açıkça söyleyemeyiz” demişti. Bunun anlamı açıktı: Hitler’in Rusya’ya karşı açtığı savaş, kendi topraklarında hiç petrol bulunmayan Almanya’nın Kafkas/Hazar petrollerine ulaşmasını amaçlıyordu.

                       

                                          Hüseyni, Hitlerle başbaşa - 28 Kasım 1941

 

 

                             

  Hüseyni, Himmer’le çektirdiği bu imzalı fotoğrafları Alman desteğinin 
   kanıtı olarak Müslüman gençlere gösteriyordu.

 

                                          
Büyük Müftüye: Büyük Almanya’nın Nazi Hareketi bayrağının üzerinde en başından beri Dünya Yahudiliğine karşı savaşmayı yazmıştır. Özgürlüksever Arapların özellikle Filistin’de Yahudilere karşı mücadelesine özel bir yakınlık duyarız. Büyük Nazi Almanyası ile Özgürlüksever Araplar arasında bu konuda dünya çapında bir doğal uzlaşı vardır. Sizi sonuna dek destekliyoruz. İmza: Reichsfuehrer S.S. Heinrich Himmler.”

 

            
Naziler 18 Aralık 1942’de Berlin’de bir “İslami Merkez Enstitüsü” kurmuş,başına Hüseyni’yi getirmişler; enstitünün açılışında Nazi Propaganda BakanıGoebbels de hazır bulunmuş ve Hüseyni, yaptığı açış konuşmasında: “Yalnızca Nazi’lerle Araplar ortak düşmana sahip değil, aynı zamanda Nazizm ile İslam da, idealler, disiplin, toplum düzeni, itaat ve yönetim ruhunda ortak zemine sahiptir,” demişti.

                   

                                Hüseyni Berlin’de İslam Merkez Enstitüsü’nün açılış
                                      konuşmasını yapıyor. 18 Aralık 1942

Hüseyni, öyle ya da böyle, tıpkı Enver Paşa gibi Almanya’nın başarısına bel bağlamış ve yine tıpkı Enver Paşa gibi Almanya’nın güdümünde “Cihad” ilan ederek Müslümanları Almanya’nın safında savaşa çağırmıştı. II. Wilhelm’in gözünde Enver Paşa neyse, Hitler’in gözünde Kudüs Müftüsü Hacı Emin el-Hüseyni oydu. Almanlar Müslümanları kendi ordularına asker yazmak için Hüseyni’ye büyük değer verdiklerini duvarlara büyük yaftalar basıp çoğaltarak gösteriyorlardı.

 

                          
                   “Nazi Müftüsü”ne dönüşen Hüseyni, Müslüman askerleri “Heil Hitler”
                          diye selamladığı gibi Müslüman askerler de Hüseyni’yi Nazi selamı
                          vererek “Heil Hitler” diye karşılıyordu


Hüseyni’nin Hancar (Hançer) ve Waffen olarak anılan Müslüman Nazi birliklerini denetlerken çekilmiş görüntüleri Alman propaganda bakanlığı tarafından yayımlanan dergilerde, gazetelerde yer alıyordu. Bu fotoğraflarda ilgimizi çeken en anlamlı yön, Hüseyni’nin denetlediği Müslüman Nazi birliklerinin önünden “Nazi Selamı” vererek geçmesiydi. “Selâm-ı Aleyküm” ya da “Aleyküm Selâm”ın yerini de Almanca “Heil (Yaşasın) Hitler” almıştı.

 

                  
 
                  Hüseyni, Alman saflarında çarpışmak üzere cepheye giden Müslüman askerleri
                  ”Heil Hitler” diye  uğurluyor.
                  
Hüseyni, Nazi ordusunda görev yapan Müslüman subayları topluyor, onları “İslam İlkeleriyle Nazi ilkelerinin birbirlerine çok benzediği, bir Müslüman’ın Hitler tarafından belirlenen Nazi ilkelerine uymakla Allah’ın buyruğunu da yerine getirmiş olacağı” yalanıyla aldatarak savaşa sürüyordu. Bosna’ya da giden Hüseyni, oradaki Müslüman Nazi (Hancar-Waffen) birliklerini yerinde denetlemiş ve Hitler’in ordusunda savaşmanın bir Müslüman için “Mukaddes Cihad” olduğunu söylevlerle beyinlerine kazımıştı.
                   
Almanya’da Hitler için çalışan tek Müslüman din adamı Hüseyni değildi kuşkusuz. Irak’lı Seyyid Abdülvahab el-Geylani’nin oğlu Seyyid Raşid el-Geylani de Hitler’in hizmetine koşanlar arasındaydı. 1933-1941 arası üç kez Irak Başbakanlığı koltuğuna oturmuş olan Seyyid Raşid el-Geylani; Hüseyni’nin 1930’ların sonunda Irak’ta kurduğu İngiliz karşıtı darbeci gizli örgütün üyelerindendi. Hüseyni Mayıs 1941’de Irak’ta İngilizler’e karşı cihad ilan ettikten sonra İngilizler Irak’ı işgal etmiş, önce Hüseyni ve ardından iki hafta sonra da Seyyid Raşid el-Geylani Berlin’e gelmişti. Hitler ve Ribbentrop Geylani’yi Almanya’da iyi karşılamış, iyi ağırlamış; o da tıpkı Hüseyni gibi Arap Müslümanları Hitler ordusunda savaşa çağırma göreviyle radyo yayınları yapmaya koyulmuştu.

 


                               
                Seyid Raşid El-Geylani Hitler ve Ribbentrop’la Berlin Karargahında (Aralık 1941)

                      


                      Hüseyni (soldan 2.) SS yemeğinde Nazi karavanasına kaşık sallıyor.

 

İslam dünyasında daha önce Alman İmparatoru II. Wilhelm tarafından oynanan oyun 1930’ların ortalarından başlayarak, yine Almanya tarafındanbu kez Hitler eliyle sahneye konulmuştu. Katolikleri Papa XII. Pius, Evangelikleri Frank Buchman, Arap Müslümanları Kudüs Müftüsü Hacı Emin El-Hüseyni ve Türk Müslümanları Cevat Rıfat Atilhan aracılığıyla denetimleri altına almayı amaçlıyordu Naziler. I. Dünya Savaşı yıllarında Filistin cephesinde görev yapmış bir Osmanlı subayı olan Cevat Rıfat Atilhan, Hitler’in buyruğunda çalışan Arap Irkçısı İslamcı Hacı Emin el-Hüseyni gibi, Hitler’in koruyucu kanatları altında bir Dünya İslam Birliği kurulmasına çalışıyordu.


                            
Hitler’in yükselişi onu tıpkı I. Dünya Savaşı’nda olduğu gibi yeniden Almanlarla çalışmaya yöneltmiş, 1935 yılında Berlin’de yapılan bir Uluslararası Nazi Kongresine delege olarak katılmıştı. Hitler yönetimiyle yakın ilişkiler kuran Atilhan, Ribbentrop’la ailecek tanışıyor ve görüşüyordu.

 

“Dünya İhtilalcileri: İsrail” adlı kitabında bu yakınlığı şu sözlerle açıklamıştı Atilhan:“Nüremberg’de idam edilen von Ribbentrop’un karısı, 1962’de neşretmiş olduğu 540 sahifelik “Verschwörung Gegen den Frieden” isimli kitabını bana hediye etmiştir; içinde öyle korkunç ifşaatlar vardır ki, insanın tüyleri ürpermeden okuması mümkün değildir.”

 

Cevat Rıfat Atilhan, Hitler’in finansörü Henry Ford’u da Hitler denli övüyor; onu “servetinden daha büyük bir ruha sahip olan Amerikalı milyarder Henry Ford” diye anıyor ve “Büyük ve mümtaz insan Hery Ford’un ‘Beynelmilel Yahudi’ isimli meşhur eseri”nden söz ediyordu sık sık kitaplarında. Ancak ortada ilginç bir durum vardı. Atilhan, I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı’ya karşı İngilizler’le birlik olup kurşun sıkan Yahudiler’e kızıyor; fakat tıpkı bu Yahudiler gibi İngilizler’le birlik olup Osmanlı’ya kurşun sıkan Müslüman Araplar’a hiç kızmıyordu.

 

Dahası, İngiliz buyruğuna girip Osmanlı’ya kurşun sıkanların elebaşılarından olan Arap Irkçı Hacı Emin el-Hüseyni ile birlikte, yanyana, omuz omuza çalışıyordu Hitler’in buyruğunda... Avukatının açıkladığı üzere, Siyonizm’e karşı olduğu için Hitlerin yanında yer alan Atilhan Almanya'ya davet edilmiş, büyük bir itibar gösterilmiş, Hitler ile tanıştırılmış ve emrine açık ve istediği kadar para çekebileceği çek verildiği halde bunların hiç birisini kabul etmemişti.

 

                                      
                         Hitlerin müftüsü Hüseyni Almanya’da bir NAZİ partisi toplantısında.

 

Nazi’ler bir yandan Kafkaslara, diğer yandan Ortadoğu’ya egemen olma düşlerinin bir parçası olarak, yine bol bol Alman altınlarıyla, Müslüman Türkleri ve Müslüman Arapları Alman yayılmacılığının paralı askerleri olarak kullanmayı başarıyordu. Kudüs Müftüsü Hacı Emin El Hüseyni ‘Hitler savaşı kazanırsa Yahudileri Filistinden çıkartır’ düşüncesiyle destekliyordu Almanya’yı... 

Tıpkı I. Dünya Savaşı’nda Almanya ile işbirliği yapan Osmanlı, Alman İmparatoru II. Willhelm’i müslüman dünyaya “Gizli Müslüman Hacı Willhelm” diye tanıttığı gibi; II. Dünya Savaşı’nda bu kez de Hitler’in gizli Müslüman olduğu yayılmaya başlamıştı İslam dünyasında. Nasıl 1920’lerde hatasını anlayan Mehmet Akif 1910’lu yıllarda dünya Müslümanlarını Alman İmparatoru’nun buyruğuna sokmak için çabalamışsa, 1930’lu,1940’lı yıllarda da Kudüs Müftüsü Hacı Emin El Hüseyni de Hitler başarılı olursa Filistin’de Yahudi sorunu kalmaz düşüncesiyle Hitler’le buluşmuş, görüşmüş, düşünce birliğine varmış, desteklemiş; Nazi propaganda takımına katılmış, Alman radyolarından Müslümanlara seslenerek tüm Arap dünyasına Hitler’in komutasında savaşa katılmaları çağırısında bulunmuştu.

 

                    
       Hacı Emin El-Hüseyni, yüzbinlerce Müslüman’ı Alman ordusu saflarına katma
            başarısı nedeniyle Nazi subayları tarafından kutlanıyor.

 


Hacı Emin El-Hüseyni’nin propaganda çalışmaları sonucu ilk adımda Bosna, Kosova, Makedonya, Bulgaristan, Romanya, Batı Trakya, vb. gibi Avrupa topraklarında yaşayan Müslümanlardan yaklaşık yüzbin kişi Hitler’i İslam’ın kurtarıcısı sayarak Nazi birliklerine katılmıştı. Hüseyni’nin Ortadoğu Araplarına yönelik propaganda çalışması, “Hitler  gelecek, Araplar İngiliz ve Yahudi boyunduruğundan kurtulacak” savına dayanmış, Hitler’in Müslüman dostu ve kurtarıcısı olduğu yargısı beyinlere kazınmıştı.
Bunlara göre, “Mussolini aslında gerçek adı Musa Nili olan bir Müslüman’dı. Hitler de Haydar adıyla gizlice Müslümanlığı seçmişti. Müslüman belledikleri Hitler’i “Haydar” diye adlandıranlar olduğu gibi, ona “Ebu Ali” adını verenler de vardı. Daha beteri, Hitler’in Mısır’lı yandaşları Tanta’da bir evi, Hitler’in annesinin doğduğu ev olarak gösterip, o evi Kabe gibi tavaf etmeye başlamışlardı. Hitler’in Müslüman Arap yandaşları, onu peygamber kertesinde ululayan marşlar söylüyorlardı:
“Ne Monşer, ne Mister! Gökte Allah, Yerde Hitler!”
          
Sovyetler Birliği’nde yaşayan Müslüman Türklere yönelik çalışma ise; “Rusların dinsiz oldukları, komünizmin dinsizlik olduğu, Müslüman Türkleri dinsiz Rusların boyunduruğundan kurtaracak biricik gücün, Haydar adıyla gizli Müslüman olan Hitler olduğu” propagandasıydı.
Sovyetler’de yaşayan Müslüman Türkler, bu çalışmalar sonucu Hitler’i ve Almanya’yı tıpkı Birinci Dünya Savaşı yıllarında Wilhelm Almanyası’nı olduğu gibi İslam’ın dünya üzerindeki biricik koruyucusu olarak görmüş ve Alman ordusundaki özel Müslüman birliklerinde yüzbin üzerinde Müslüman Türk de yer almıştı.

 

 


       Kafkaslardaki Türk Müslümanlara yönelik İslamcı Nazi propaganda afişi

                          

Nazi Almanyasını, hem Arapları İngiliz boyunduruğundan hem Türkleri Sovyet boyunduruğundan kurtaracak tek güç ve Müslümanlığın dünya üzerindeki koruyucusu olarak gösteren yayınlar Kafkaslarda Sovyet yönetiminde yaşayan çok sayıda Müslüman’ın Nazi ordusuna katılmasını ve Sovyet sosyalizmine karşı bayrak açan General Vlasov komutasında cepheye sürülmesini kolaylaştırmıştı.


I. Dünya Savaşı’nda Almanların Türk Müslümanları, İngilizlerin ise Arap Müslümanları kendi dünya egemenliği amaçları doğrultusunda cepheye sürüp savaştırma yöntemi, 20 yıl sonra Adolf Hitler tarafından kullanılırken, II. Wilhelm’le Adolf Hitler arasındaki tek ayırım, Hitler’in Hazar ve Sibirya petrollerini birincil önemde, Ortadoğu petrollerini ikincil önemde görerek, tüm gücüyle Sovyetlere saldırıp, öncelikle Hazar ve Sibirya petrollerini ele geçirmeye yönelmesiydi.

 

 


                                                 Nazi ordusunda Kafkas Türkleri

 

Bu durum, Ortadoğu petrollerine bulaşmaması koşuluyla, Rusya’ya yönelik işgal girişiminin Amerika, İngiltere ve Fransa tarafından desteklendiği anlamına geliyordu.
Hitler’in Ortadoğu’da Müslüman Araplardan önce Balkanlar ve Kafkasya’da Müslüman Türkleri kendi yanına çekme çabasının özü buydu. Tıpkı 1914’te Osmanlı’yı Almanya’nın yanında savaşa sokmak için 5 milyon altın verildiği gibi, 5 Aralık 1942’de Alman Dışişleri Bakanlığı’ndan Türkiye Büyükelçisi Von Papen’e Türkiye’deki Alman dostlarına dağıtılmak üzere 5 milyon altın Alman markı gönderilmiş ve bu para Türkiye’de Alman yandaşlığını örgütlemekte kullanılmıştı.

                      
 Türk ordusunda, bürokrasisinde, aydın ve yazarları arasında Alman altınlarıyla beslenen bir Alman yandaşlığı akımı yayılmıştı. Türkçülük, Turancılık, İslamcılık, o yıllarda Alman yandaşlığını savunmuş; öyle ki, Cumhuriyet gazetesi başyazarı Yunus Nadi bile, Türkiye’nin Hitler’le anlaşıp Rusya’ya karşı savaşa katılması gerektiğini savunan başyazılar yazmıştı. Ama, hiç biri işe yaramayacak; Hitler’in Amerika tarafından kendisine şırınga edilen İslamcılar dahil bütün dinlerin önderlerini tavlayarak dünyaya egemen olma düşleri çökecekti.

                        
             Hitlerci Müftü Hitler ordusuna aldığı müslüman gençlere silah kullanmayı öğretiyor.

 

Hitler, kendisini kışkırtıp para ve teknoloji sağlayarak Rusya’ya saldırtan Amerika tarafından ortadan kaldırılacak; Almanya, savaş sonunda bir Amerikan yarı-sömürgesi olacak; İngiltere ve Fransa, Almanya’ya kaptırmaktan korktukları sömürgelerini, kurtarıcı olarak gördükleri Amerika’ya kaptıracaklardı.Hitler’i besleyip, palazlandırıp, Rusya’ya karşı savaşa süren Amerika’nın daha sonra onu diktatör ilan ederek Almanya’ya saldırması ve işgal etmesi, günümüz  insanı için anlaşılmaz bir durum değil; bunun örneklerini içerisinde yaşadığımız dönemde de gördük.


Humeyni devrimiyle İran’dan kovulan Amerika, her türlü silahla donattığı Saddam’ı tam sekiz yıl boyunca İran’a saldırttı, sonra da onu diktatör ilan ederek Irak’ı işgal etti. Rusya’ya karşı Usame Bin Ladin’i yıllarca destekleyen Amerika, sonra onu en büyük terörist ilan ederek yok etmeye yöneldi.
             
   Hitler’in yenilmesinden sonra Gehlen gibi pek çok Nazi istihbarat görevlisiyle  Amerikan hizmetine alınan Hacı El-Hüseyni 1946 yılında Amerika’nın Rusya’ya  karşı kullandığı ”İslam kartı”nın önde gelen örgütleyicilerinden biri olarak görevinin başında.

Hitler’in başına gelen neyse, Saddam’ın ve Usame Bin Ladin’in başına gelen de oydu. Tarih, dış güçlerin kışkırtmasıyla dünyanın ya da herhangi bir bölgenin egemenliğine soyunacaklar için derslerle dolu.

Hitler’in Dünya İmparatorluğu düşlerini önce kışkırtıp sonra öldüren Amerika, hemen ardından Osmanlı İmparatorluğu’nu diriltme düşleri kurduracaktı Türkiye’ye...

 

                             


                  Hitlerci müftü Hüseyni, Hitler yok edildikten sonra Amerikan hizmetinde.

 

Hitler’in Müftüsü Hacı Emin El Hüseyni, Hitler yok edildikten sonra, Rusya’ya karşı Amerikan hizmetine girip, “Müslüman Kardeşler” örgütünün temellerini atacak ve “İslam Birliği Konferansları” örgütlemekle meşgul olacaktı.

 

Dünya imparatorluğu düşleriyle savaş alanlarına sürdüğü Hitler’i yok eden Amerika; II. Dünya Savaşı sonrasında kendisi dünyanın tek egemeni olmaya  soyunacaktı.... Ve tabii tıpkı Napolyon, II. Wilhelm, Hitler, vs. gibi yine dinleri kullanarak... Nasıl mı? “Türkiye’nin Siyasi İntiharı: Yeni-Osmanlı Tuzağı” kitabımda uzun uzun yazdım; ama, Hacı Emin El-Hüseyni’nin o kitabımdan özetlediğim şu Hitler macerası bile, dinin hangi amaçlarla, kimler tarafından, nasıl kullanılabildiğini kavramaya yetmez mi?
                                         
                                         Metin Yazarı:Cengiz ÖZAKINCI (kısaltılarak alınmıştır)

 

Please enter the text shown in this picture:

Küfür, hakaret, ırkçılık ve nefret içeren yorumlar yayınlanmayacaktır. Lütfen kişilere saygılı olun ve fikirlere cevap verin
Ben dogan
22/06/16 00:59
Yahudi katliamina tüm dünya sessiz kalmisitr taa ki ucu kendilerine dokunana Kadar.Yahudilerin bu ülkeye cok büyük faydalari olmustur tanidigim yahudi dostlarimi her Zaman saygi ile anarim .Nazi döneminde Türk kimligi tasiyan bir cok yahudi bu sayede kurtulmustur toplama kampindan cikanda vardir trenden indirilende Bazi büyük elciler bizzat dolasip insanlarimizi kurtarmistir ve ne yazik ki yasanan bu gelismeleri Alman yahudi kurulusu bir kac yil önce ögrenmistir...yasananlardan tüm insanlik ders almalidir. israilin orantisiz güc kullanmasina orada yasayan yahudiler karsi cikarken kendine müslüman diyen ülkelerin sessiz kalmalari ahlaki degildir ,Sessiz kalirlar ama her yerde de yahudi düsmani'imis gibi oynarlar..Yahudiler ile iyi diyalogunu bozmayan bir Türkiye her Zaman Güclü kalir..
Cafer Umut
07/07/15 21:47
Bu müftü orospu evladıymış.Hem nazilere hem amerikaya çalışmış.Yahudileri katlettirmiş.MOSSAD niye öldürmemiş bu pezevenki?
Filozof
11/06/15 05:44
hasturktv Türk Yahudilerine ait bir sayfa olduğu açık.Anlamadığım nokta şu; Amerika ile Yahudilerin bağları bu kadar kuvvetli ise Amerika neden Yahudileri öldürmek isteyen A.Hitler Nazizmine destek versin ki?Mantıksızlığa bakın.Bu durumda Yahudilerin Amerikalıları sevmemesi gerekir.Ben Türk olarak kendimi bir Yahudinin yerine koyup düşündüm:Benim 6 milyon vatandaşım işkenceyle öldürülse ona neden olan soykırımla bağlantılı herkesin sülalesini bulur s.ker atardım.Barbarca ama;"Doğa zayıfa acımaz" diyen faşist zihniyeti ezmemek de gerizekalılıktır.Amerika Hitleri desteklediyse Israil neden Amerikadan bir şekilde öç Almıyor? Az değil 6 milyon kişi öldürülmüş şuanki Israil nufusu kadar insanı öldürmüşler...Bu ne kin nasıl bir his? Neden heryerde yahudileri öldürüyorlar dövüyorlar siz salak mısınız niye heryerde ırkçıların hedefi yahudiler,hedef olmaktan kaçmayı beceremiyorsunuz.
ŞEVKED
16/03/15 16:16
Aslında, tarihe bakarsak yahudilerle müslümanların ilişkileri hristiyanlarla yahudiler kadar çatışmalı olmamıştır.Sorunları çözmek için ortak dil aramamız lazım.
ŞEVKED
16/03/15 16:06
Arkadaşlar, Hitlerle işbirliği yapan müslümanları yargılamadan önce güzelce bi araştırın "Niye bu insanlar nazilerin peşine takıldı"? Kudüs müftüsü Hüseyni ise Birinci Dünya Savaşından sonra Balfur deklarasyonunun nasıl adım adım gerçekleştirildiğini 1.Bosna müslümanları 1878 ve özellikle 1908 ve Sırp-Hırvat-Sloven Krallığının kuruluşundan sonra "kimsesiz" kaldılar ve "eski dinlerine dönüş" için Bosnanın yeni hakimleri tarafından inanılmaz baskılara ve eziyete maruz kaldılar.Arkalarında ne Osmanlı ne de yeni Türkiye Cumhuriyeti vardı.Özellikle İkinci dünya savaşı patlak verdiğinde Hırvat milliyetçilerinin ve Sırp çetniklerinin mezaliminden korunmak için "boğulmaktansa yılana sarılmakta" mecbur kaldılar.Ya Nazilerle olacaklardı yada ha sağdan ha soldan kıyılacaklardın. AMA ŞUNUDA BİLİN Kİ BU GÜNKÜ BOSNANIN DEVLET KURUMLARINDA YAHUDİLER MÜSLÜMANLARIN KOTASINDAN KATILIYORLAR. 2.Kudüs müftüsü Hüseyni ise Birinci Dünya Savaşından sonra Balfur deklarasyonunun nasıl adım adım gerçekleştirildiğini Filistini "Yahudi yurdu" yapmak için yerli müslüman halkının yaşam alanının nasıl yavaş yavaş darltıldığını gelecekte o halkın yaşayacağı sürgün ve katliamları öngörüyordu, arkasında kimse yoktu, ister istemez nazilere yanaşacaktı, çünkü o dönemde dünyaya hakim güçlerin faliyetleri Filistinde arapları yok etmek üzereydi. Yeni güç olarak çıkan rövanş arayan nazilerle ancak dostluk kurabilirdi. 3.Nazilere katılan Rusya ve Sovyet müslümanlara gelince unutmayın ki İkinci dünya savaşı zamanlarında Almanlarla işbirliği yapan Hristiyan Ruslar,Baltık halkları ve Ukraynalılar çok çok daha fazladır (General Vlasov,Stepan Bandera ve sayre). Sayın Editör birazda Zeev Jabotinski gibi "revizyonist" siyonistlerin Nazilerle flörtlerinden bahsetseniz iyi olur. Kudüs müftüsü Hüseyni ise Birinci Dünya Savaşından sonra Balfur deklarasyonunun nasıl adım adım gerçekleştirildiğini 1.Bosna müslümanları 1878 ve özellikle 1908 ve Sırp-Hırvat-Sloven Krallığının kuruluşundan sonra "kimsesiz" kaldılar ve "eski dinlerine dönüş" için Bosnanın yeni hakimleri tarafından inanılmaz baskılara ve eziyete maruz kaldılar.Arkalarında ne Osmanlı ne de yeni Türkiye Cumhuriyeti vardı.Özellikle İkinci dünya savaşı patlak verdiğinde Hırvat milliyetçilerinin ve Sırp çetniklerinin mezaliminden korunmak için "boğulmaktansa yılana sarılmakta" mecbur kaldılar.Ya Nazilerle olacaklardı yada ha sağdan ha soldan kıyılacaklardın. AMA ŞUNUDA BİLİN Kİ BU GÜNKÜ BOSNANIN DEVLET KURUMLARINDA YAHUDİLER MÜSLÜMANLARIN KOTASINDAN KATILIYORLAR.
CINAR
11/02/15 16:25
INSAN INSANSA INSAN KALMALI VE OLMALI. AMA MALESEF INSANDA EN AKILLI VE VE YIRTICI YARATIKDIR, NE YAPACAI BELLI OLMADIGI TIKKATLI OLMAK LAZIM ZALIM KIM SE KARSISINDA DURMAK LAZIM ODA O DEVLEDIN MILLETININ YAPACAI BIR SEY, EGER TÜRKIYE SOYKIRIM YAPIYORSA KARSISINA MILLETI CKMASI LAZIM ;EGER ISRAIL YAPIYORSA MILLETI KARSISINA CIKMASILAZIM EGER ALLMANYA YAPIYORSA KARSISINA MILLETI CIKMASI LAZI:YANI HERSEY POLIKLEN BASLAR POLITIKLEN BITER, BUNUNDA ÖNÜNE O DEVLETLERIN MILLETI GECER :BIRBIRIMIZI BOS YERE KIRMAYALIM KIRTIKCA TAMIRI OLMAZ KIRIKLARA SEBEB OLUR SAYGILARIMLAN HERKES BIR BIRINE SAIP CIKARSA CÖZÜLMIYECEK HIC BIRSEY YOKTUR HOSCAKALIN:
DADAŞ
05/08/14 01:44
Bir millet nasıl komple mitomani olabilir. anna frankın daha tükenmez kalem icadından evvel tükenmez kalemle yazılan hatıraları gibi. sonra israil devleti kurulsun diye kendi de bir yahudi olan adolf hitlerin almanyaya sülük gibi yapışıp kalan yahudilerin israile göçlerini hızlandırması. türk soyundan geldikleri için hazar yahudilerini israile toplanmada saf dışı bırakmanız. hiç sıkılmadan dünyanın gözüne baka baka o kadar rahat yalan söyleyip iftira atabiliyorsunuz ki. Osmanlı devleti ispanyadan sizi alıp getyirip bu ülkenin başına bela etti. sizde siyon katır bölüğü ile avustralya anzaklarını besleyip osmanlıya borcunuzu ödediniz. artık kimse sizin yalanlarınıza inanmıyor.
Eli
01/08/14 14:30
Nooldu gerçekler hoşuna gitmedimi? Dünyan mı yıkıldı? Git araştır öğren din kardeşlerin nasıl Nazilerle işbirliği yapmışlar
oflu
01/08/14 09:34
siz milleti enayimi sandınız.fotoların altındaki yazılar tam yahudi yalancılığının ürünü.yalan işinde sizden daha yeteneklisi yoktur bence.gidipte karıştırmadığınız bir tek yer gösterebilirmisiniz...
Phoenix
01/05/14 19:23
Irkçılık insanlık suçudur. Her insan neye inandığını iyi düşünsün. Kendini yaratılıştan üstün gören sapık bir inanışa mı yoksa herkesi eşit gören bir inanışa mı sahip ??? Kim olursanız olun ,inandığınız ne ise ;bu sizi doğuştan diğer insanlardan üstünsünüz fikri ve inancıyla donatıyor ve sarıyorsa...işte burada durup düşünmek ve sorunun nerede olduğunu anlamak lazım. Dava insan olabilme davasıdır. eğer davanız ırk ise ve kendi ırkınızı diğerlerinden üstün görüyorsanız ister Arap ister Türk ister Yahudi olun canınız cehenneme.......
Yehuda Beit - Halachmi
26/02/14 13:00
ELYESA.....Sen ne kadar Yahudiysen bende o kadar muslumanim. Senin yahudi oldugunu yutturabilecegini saniyorsan aldaniyorsun,kim oldugun yazindan belli.Burada hitler olmak isteyenler Araplardir,herhalde bunu isitmissindir ,sabah aksam Israel 'i yokedeceklerini cekinmeden tum dunyaya soyluyorlar. Eger yazdiklarina inaniyorsan sen Yahudi olamazsin .YURRRUUUU TAS ARABASI.
elyesa
24/12/13 15:20
Hıtlerın yaptıkları yahudı ırkına kesınlıkle kabul edılır yanı yoktur.Canıce ve vahsıcedır.Fakat gunumuz ısraılınde goruyoruzkı sımdı de onlar kendı hıtlerı oluyorlar ve fılıstınlılere yanı araplara yıne bır ırk catısması araplara saldırıyorlar kadınlarına saldırıyorlar tecavuz edıyorlar fılıstın bombalanırken gıdıp daglara oturuyor yahudı halkıı gulerek ızlıyorlar.Ben yahudı asıllı bır turk olarak bu durumdan utanıyorum ve kınıyorum.Lakın o kadar tutumlarına rağmen ben turkıyede yasıyan bır ınsanım ve heryerde yahudı oldumu soylerım musevı oldugumu soylerım.Ama bana bu zmana kadar hıcbır kotu bırsey yapılmadı.Turk halkından tesekkur edıyorum.Ve vatanım ısraıl artık bu savası bırakmasını umut edıyorum
KİM?
06/08/13 10:43
Görüyorum ki site kardeşlik maskesi adı altında nefret ve kışkırtma çığlıklarını yayınlayacak kadar şeffaf bir politika izliyor bu kadar yazıyı yazanlara soruyorum ve site sorumlularına AMAÇ NE ARAÇLAR KİM nelere alet oluyorsunuz?
Adınız
12/06/13 10:18
bir hikaye ancak böyle olur
Umut Baba
07/03/13 19:12
Hitlerin Ordusunda Yahudi asker de yok muydu? Judenrat lar hakkinda bir makale de yazabilir mi Rafael Sadi?
Adınız
14/01/13 13:57
iyice saçmalamışsın felitas... almanyada eli silahlı yahudi yoktu ki almanların vatanını koruma bahanesini haklı göstersin, oysa araplar gazzeden İsrael'e füze atılıyor... bu duruma maruz kalan bir devlet tabiiki vatandaşını koruyacak önlemleri en sert şekilde alacak... TSK F16'ları da aynı sebepten pkkya karşı Kandil'e oyun oynamaya gitmiyordu herhalde
Felitas
31/12/12 01:37
Hitlerin Yahudi ırkına yaptıkları kesinlikle kabul edilemez masum çoluk çocukları öldürmek hiç bir akla mantığa uymaz katliam iğrençliktir insanlık suçudur. Ben bir müslüman olarak hitler alçağının yahudilere yaptığını lanetliyorum ama yine bir müslüman olarak siyonistlerin filistin ve islam topraklarında yaptıkları katliamları yine aynı sertlikle lanetliyorum zamanında size yapılanı şimdi siz başkasına yapıyorsunuz... zamanında almanlar da vatanını korumak için yahudileri katletti şimdide siz vatanımı koruyacağım bahanesiyle masum filistinli çocukları katlediyorsunuz bunun neresinde mantık ? hitlerin katlettiği masum yahudiler aklıma gelince üzülürüm çünkü mazlum olana kimlik sorulmaz... insan mısın ? o zaman insan gibi yaşamaya hakkın var ama insan öldürerek değil... Yahudi devleti bu saldırganlıkla ve hırçınlıkla giderse kendini imha edecek... Amerika bile kurtaramayacak sizi.
As Orby
21/12/12 00:34
Ya arkadaş nasıl bir nefrettir bu? Yahudiler size ne yaptılar da bu kadar inkar, yalan palavra sıkıyorsunuz. Koskoca ortadaki tarihi gerçekliği olan resme photoshop diyecek kadar cahilleşebiliyorsunuz? O zaman Atatürkümüze ait resimler de mi photoshop? senin dedenin babanın resmleri de mi photoshop? Hitler denilen tarihin en kanlı cani psikopatı ile yanyana oturmuş bir adama arka çıkmak ne demek? benhur denilen densiz ve seviyesiz adam! Yahudiler Avrupa'dan atıldı demişsin. Nasıl cani ruhlu olduğunu burada görmek mümkün. Bu dünyadaki pedofililer kadar potansiyel soykırımcı yanlısı var!.Senin gibilerin de ceza görmesi gerek acilen! Tehlikeli suçlu düşünceler barındırıyorsun ! Son bir söz: Yahudiler kadar taş düşsün başına
Rudolf
13/12/12 12:23
Buradakı tum YAHUDI Dusmanlarına inat .. IT URUR KERVAN YURUR diyorum bize laf atacagınıza bi aynaya bakında gecmis kanlı tarihinizle yuzlesin
mehmet
10/12/12 17:22
Huseyninin ailesi gecmiste verilen destegi kabul ediyor ama kimisi cikmis fotosop diyor. Insanlari anlamak güc gercekten...
ALi
20/11/12 02:15
Hitlerin imamlarina yasim yetmedi ama Amerikanin imamlarini tanima sansim oldu. simdi moda Amerikan imamlari:)
Adınız
16/11/12 19:01
hicbir soykirim hicbir cinayet kabul edilemez ve yahudilere binyillarca uygulanan vahet insanlik ayibidir ama tezinizi desteklemek icin acemi fotosopa basvurmaniz gercekliginizden supheye dusurmekte ve dahasi yahudi dusmanlarinin ekmegine yag surmektedir.
benhur
15/11/12 10:58
Yahudiler avrupadan atıldığından bu yana o kıtada kan akmıyor yahudinin olduğu her yerde kan ve ölüm var
nabukadnezar
06/11/12 16:09
"Hüseyni Hitlerle başbaşa" ve altındaki 4 resimde montaj uygulandığı ne kadar belli oluyor.Diğerlerine bakmadım bile.Bende sizleri bu fitne fesat işlerinde usta zannederdim.Akıllı zannederdim.Ne kadar acemiymişsiniz.Üstadlarınız da böyleyse bunca insan şerrinizden neden bu kadar korkuyor hayret doğrusu...
Zeitgeist
05/11/12 01:34
Humeyni devrimiyle İran’dan kovulan Amerika, her türlü silahla donattığı Saddam’ı tam sekiz yıl boyunca İran’a saldırttı, sonra da onu diktatör ilan ederek Irak’ı işgal etti. Rusya’ya karşı Usame Bin Ladin’i yıllarca destekleyen Amerika, sonra onu en büyük terörist ilan ederek yok etmeye yöneldi. Hitler’in yenilmesinden sonra Gehlen gibi pek çok Nazi istihbarat görevlisiyle Amerikan hizmetine alınan Hacı El-Hüseyni 1946 yılında Amerika’nın Rusya’ya karşı kullandığı ”İslam kartı”nın önde gelen örgütleyicilerinden biri olarak görevinin başında. Hitler’in başına gelen neyse, Saddam’ın ve Usame Bin Ladin’in başına gelen de oydu. Tarih, dış güçlerin kışkırtmasıyla dünyanın ya da herhangi bir bölgenin egemenliğine soyunacaklar için derslerle dolu. Hitler’in Dünya İmparatorluğu düşlerini önce kışkırtıp sonra öldüren Amerika, hemen ardından Osmanlı İmparatorluğu’nu diriltme düşleri kurduracaktı Türkiye’ye... Sonlara doğru yazılan bu sözler çok doğru.
ilan
11/10/12 15:25
Yaaa işte Yahudiler her işi yarım yaptıkları için o kadar Nobel ödülü kazanıyorlar. Önyargın o kadar yüksek ki Müftünün kendisi gelip yaptıklarını anlatsa başbakanın gibi "Müslüman katliam yapmaz" gibi bir martaval atacaksın. Bu olayda o kadar belge ve şahit var ki fotomontaj değil forografa bile gerek yok
MUHTEŞEM SÜLEYMAN.
10/10/12 21:34
ÇOK KÖTÜ FOTO MONTAJLAR KULLANMIŞSINIZ.BİR BİLENE DANIŞSAYDINIZ DAHA İNANDIRICI OLURDU.ZATEN YAHUDİLERİN HER İŞİ YARIM.BEN BU İŞTEN ANLAMADIĞIM HALDE BİR BAKIŞTA ANLADIĞIMA GÖRE,İŞİ BİLENLER HERHALDE KIÇIYLA GÜLMÜŞTÜR YAPTIKLARINIZA.
Adıgereksiz
24/09/12 15:52
Türkoğlu'nun dile getirdiği Sami Sert (tahminim mahlas) kitabı da Cengiz Özakıncıyı da okudum. Aslında son 2-3 yıldır bu konuda yayınlar arttı. Münih'te bir camiyi de ekleyebiliriz listeye. Üç kitap da kabaca aynı şeyleri dile getiriyor. Biri diğerinin alternatifi değil olsa olsa tamamlayıcısı. Bizim turancılar ve panislamcılar -yani ittihadçılar- aslında Türkiye sağının başat aktörleri ve bir dönem bir kısmı Almanlar bir kısmı İngilizler'le yakınken 2. Dünya savaşı sonrasında antikomunist mücadele kapsamında ABD'nin Atlantikçi siyasetine ve modernleşme teorisine bağlanmışlardır. Köken olarak Ziya Gökalp'te formüle edilmiş Türkleşmek, İslamlaşmak ve Muasırlaşmak aşağı yukarı 70-80 sene sonra Türk İslam Sentezi adını almış, an itibariyle de Türkiye siyasetindeki yerini sağlamlaştırmaktadır. Atatürk bu ittihadçı söylemleri terk ederek iç barışı sağlamış ve yayılmacı hedeflerden vazgeçmiş bir Türkiye kurmaya çabalamış amaözellikle 2. Dünya savaşı ve sonrasında bu hedeflerin içini boşaltıp yerine batı gazıyla şişmiş yayılmacılık yerleştirilmiştir. Bu arada ortadoğunun pastasını İngiliz ve ABD yerken dayağı sürekli İsraillilerin yemesi acaba İsraillilerin farkında oldukları bir durum mu? Yahudiler ve Müslümanlar Endelüs'te bir aradayken Hristiyanlar mevzi kaybediyorken aralarının bozulması ve en azından bir grup Yahudilerin o ya da bu sebeple Hristiyanlara destek vermeleri koca uygarlığı yıkmış. Birileri ABD ve İngilizlerin ortadoğudaki Yahudilerin nefret edilmelerini sağlayacak şekilde operasyonlar yapıp yapmadığını araştırsa ne iyi olur. İttihatçıların Panislam ve Turancı siyasetinin kendi sömürgelerindeki etkisini kırmak için onların mason ve siyonist olduğu propagandasını bizzat istanbuldaki ingiliz konsolosu yaptığına dair belgeler ortada olduğuna göre acaba diyorum aynı akıl onlarca yıldır ortadoğuda barış olmasın bütünleşme olmasın diye neler yapıyordur? Pastayı ben yerkendayağı başkasının yemesinden şahsen ben memnun olurdum.
hasan.bora35@gmail.com
16/09/12 20:06
c . rıfatın babasının polanyadan gelen ve yahudi kökenli oldugu iddia edilen n.hikmetle akraba oldugu biliniyor , azınlıklar esas aidiyetlerini saklamak için umumiyetle kendi aidatlarınada hucum ederler
Türkoğlu
12/09/12 13:41
Adamın neden işbirliği yapma ihtiyacı hissettiğini sorgulamadan işkembe-i kübradan sallamış Cengiz Özakıncı. Kendisi de zaten sonradan Yahudilere yanaşmıştır. Herneyse size şu kitabı tavsiye ediyorum. Okuyun Müftü neden işbirliği hissetmiş anlayın. http://www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=599129#Scene_1
yasin taşcı
21/08/12 23:35
hitler zaten yahudiydi ve israilin kurulması için çalıştı ve başardılar kudüs müftüsüymüş satılmış bilgisizin teki hitlerin mumyası israildedir büyük israili kurunca tabi bu olmayacak sergileyeckler... oktan keleşi takip edin...
Salih
20/08/12 11:44
Bir Müslüman olarak bu müftüyle aynı mensubiyetimizin olmasından utanıyorum.Zulüm kimden ve nerden gelirse gelsin zulümdür ve Allah zulmü ve zalimi lanetler. Bir gün mutlak merhametli Allaha olan imanımızla bir yerlerde buluşacağız , Yahudi, Hristiyan, Müslüman Budist vs. olarak İslam faşizmi ya da İsrail/Yahudi faşizminin yegane kaynağı dünya sevgisi ve iktidar arzusudur.Tüm dinlerin gerçek dindarları Allahın kulları üzerinde iktidar olmayı istemez, dünyayı arzulamaz ve ona tapmaz, gözünü Allaha diker ve ona teslim olur. Faşizmin İslam, Hristiyanlık, Yahudilik örtüleriyle oyalanmamalıyız, iktidar arzusuyla bu dinleri örtü edinen şeytana karşı durmalıyız ve Allaha dönmeliyiz
yeniosmanlı
17/08/12 10:03
EY İSRAİL , YERYÜZÜNDE ÇIKARDIĞIN FESAD,KATLİAM,VE GÖZYAŞLARINI BÜTÜN DÜNYA TAM ANLAMAMIŞ OLABİLİVEYA SEN İYİ KAMUFLAJ YAPIYOR OLABİLİRSİN, ANCAK ŞUNA İNAN Kİ YAKLAŞIK 30 YILDIR DÜNYANIN EN BÜYÜK DEVEKUŞU SENSİN,ARTIK YAPTIĞIN HERŞEYİN BÜTÜN MÜSLÜMANLAR FARKINFDADIR...(BİZDEKİ BİR DEVEKUŞU HİKAYESİ VARDIR...)
Vatandas
15/08/12 23:25
bu kadar yalani nasil uydurabiliyorsunuz, hayret..Deveye sormuslar neren yamuk, oda cevap vermis nerem duzki....onun misali hangi yanlis bilgiyi duzelmek gerekirki, tamami uydurma....
OFLAZ
15/08/12 16:48
SİZİN BU UYDURMA HABERLERİNİZİ ARTIK KİMSE YEMİYOR.İNSAN KANIYLA BESLENEN BU İDEOLOJİK DÜŞÜNCEDEN VAZ GEÇİN.YOKSA TÜRKİYENİN BİR KAŞIK TOPRAĞINDA HEPİNİZİ BOĞMAYA GÜCÜMÜZ,KUDRETİMİZ MEVCUTTUR...
Yavuz Sultan Selim
15/08/12 13:00
Hitlerin yaptiklarini siz filistinlilere yapiyorsunuz.
Hüsrev Altınbaşak
14/08/12 14:39
Eski Kudüs Müftüsü adeta Hz. isa gibi hareket etmiş Hristiyan ve müslümanları ortak düşmanları dinsiz komünistlere karşı birleştirmiştir. Almanya kazansaydı Almanya bir islam devleti olacaktı belki de ama kazanamasa bile komünizme öldürücü darbeyi vurdu ve dünyayı dinsizlik belasından kurtardı sonuç olarak Emin el Hüseyni İsa meşrep bir zattır
Ertuğrul GÜMÜŞ
09/06/12 00:46
Din ve Faşizm,Din ve Asker her zaman işbirliği içerisinde olmuştur.....!?
halit sönmez
07/05/12 12:05
ee yaniii burdan çıkarmamız gereken şumudur..senmisin hitlerin ordusuna katılan...bak sana neler yaparım filistinde.çok barbarca.eğer suçlu varsa cezayı kişi çeker sen nasıl fereyan ediyorsun israil in yaptıklarından sonra farklı ülkelerdeki yahudilere karşı yapılan şidde eylemlerine,aynı tavrı görmek gerekir..PARAN ÇOKSA HERKES LAFINA İNANIR.FAKİRSEN ZENGİN KARŞISINDA ASLA HAKLI OLAMAZSIN.YAHUDİLERİN DURUMU BU HESAP PARAMIZ ÇOK HAKLI BİZİZ.PARASI OLDUĞU HALDE HAKLI GÖRÜLMEYEN TEK BİR IRK VAR DÜNYADA..
Mig-29
04/01/12 18:56
Hitlerin uşaklığını yapan başta ,İslamcıların bilge kral dedikleri Aliya İzzet Begoviç başta olmak üzere Almanların "hançer" birliklerinde görev almışlardır. ve bu birliklerin ilk hedefide Partizan Sırplar olmuştur.Hitlerin Yugoslavyada ölen her alman askerine karşılık 8 sırp direnişçisinin asılması emri boşnaklara olan düşmanlığı malesef daha da törpülemiştir.Meraşal Tito'nun savaştan sonra hençer birliği üyeleri için verilen idam kararlarının infazını Yeniden Barış İçinde Bir Yugoslavya düşü uğruna iptal etsede boşnaklara karşı duyulan kin ortadan kalkmamış, taki parçalanmaya kadaR SÜRMÜŞTÜR. AYRICA Türk Devletinin Almanlara hizmetleri de azımsanmıyacak gibidir.Alman ordusuna türkiye tarafından gönderilen yardımlar Yoldaş Stalini çok öfkelendirmiş türkiyeye saldırı planları gündeme gelmiştir.
Çingene
06/10/11 10:04
Şİmdi Hitlerin İmamları Amerikan İmamları oldu desek daha mantıklı...
eleak
22/09/11 17:08
kaflaslarda ve kirimin bazi bo;gelerinde yahudi koyleride yakilmistir bunlardan birisi de karasu koyu.
Altan
20/09/11 23:53
Bazi resimler de photoshop kullanildigi acik. Bu sanatta iyi olan birisi bunu benim gibi anlayabiliyor. Bence bu haber? sizin acinizdan sansizlik olmus bircok yazilariniz gibi. Ara ara bakiyorum sitenize. Umarim biraz daha liberallesirsiniz.Iyi calismalar.(dogru yolda)
ASİYE
08/06/11 23:47
Bu yazıdanda anlaşıldığı üzere tARİHTE tÜRKLER haric bütün milletler yahudi düşmanlığ ı yapmakla kalmamış yok etme projeleri üretmişleridir. Dün ABD Hitlere yaptırdığını bugün Ortadoğuda İsrailemi yaptırıyor. BOP projesi de yukarıda anlatılanların aynısı değilmi Yine Türkiyede bu ikilin oynadığı oyunlarda yukarıda anlatılanların adeta tekrarı desenize tarih tekerrürden ibaret ve yahudiler tarihten hiç ders almıyorlar Bu yahudilerin en iyi becerdikleri şey ise kadirşinas olmamaları dostluk kavramı diye bir mevhuma sahip olmamaları buda onların bulundukları coğrafyada yalnız kalmalarının sebebebi olsa gerek
ahmet
07/05/11 12:39
islam dinine mensup birisinin zamanında böyle bir hata yapması(hatta böyle inanması) tüm müslümanlarında böyle düşündüğü anlamına gelmez, ki zaten 2.dünya savaşında afrika kıtasındaki libya cephesinde nazilere karşı yerli halkın müttefiklerle hareket etti... islam dininde suçsuz yere bir insanı öldürmek tüm insanlığı öldürmek inancı var, hitlere destek verenler dininden şaşmıştır... islam dini bu değildir... silahsız ,sadece insanı yardım maksatlı bir gemiye saldırı düzenleyip 9 kişiyi öldürenlerde yahudilerdi.. ama bu katliamı tüm yahudilerin ortak hareketi olmadığını biliyoruz, bu katliamdan tüm yahudileri suçlayamayız değil mi?
çağrı zorlu
07/04/11 22:07
Aslında bununla ingilterenin istanbul büyükelçisi gerard lowther ve başkonsolosu gerald fitzmauricenin ortadoğuda 1908 türk devriminin ingiltere aleyhine dönmemesi için başlattıkları antisemitist politika birlikte okunmalı.1700lü yıllarda ekonomik güçlerini kaybeden cizvit rahipleri yahudilik aleyhine çokça yayın yapmaya başladı.daha sonra birçok devlet,cemaat kendi menfaatleri için yahudilerin dünyada her şeyden sorumlu olduğu saçmalığını ortaya attılar.ingilizlerde, 1908 - 1917 osmanlı ve rus devrimlerini ,sırf ellerindeki topraklar çıkmasın diye ''siyonist ve yahudi komplosu'' olarak göstermeye çalışıp,birde siyon protokolleri adıyla tamamen uydurma bir kitabı yayınladı.biliyoruzki bu kitap çarlık rusyasının istihbaratı 'ochrana' tarafından devrimcilerin desteğini kırmak amacıyla kurgulandı.yani uzatmaya gerek yok;tüm dünyada bir milletin kanı üzerinden politika yapıldı .ve sonuç ,6 milyon insan katledildi...dileğim o ki geçmişten ders alırız ve artık masum bir milletin kanının üzerine politika yapmayız.yoksa insanlığımızdan utanmaya devam ederiz.

Haber Merkezi