Haber Merkezi

23/11/12

"Yahudi devleti ve Din" - Roni Margulies'e cevap

 

 

Roni Margulies 21 Kasım 2012 tarihli TARAF gazetesindeki köşesinde ı Yahudi Devleti ve Din başlıklı bir yazı kaleme almış ve telegrafik bir üslupla İsrail’in niye “Gayrimeşru” bir devlet olduğunu ve Gazze’deki Hamas yönetiminin terörist yöntemlerinin niye “Meşru” olduğunu ON KISA CÜMLEDE gerekçelendirmeye çalışmış.

 

 

                                    

Roni’nin sorunlu önermelerini ve onlara denk gelen gerçekleri ilginize arz etmeye gayret edeyim.

Yazdıklarımın Roni’nin yazdıklarıyla karışmaması için onun önermelerini BÜYÜK HARFLE alıntılıyorum.

 1) DÜNYANIN UZAK BİR YERİNDEN BİRİLERİ BİR TOPRAĞA GELİYOR VE ORA HALKINA, “BU TOPRAKLAR 2000 YIL ÖNCE BİZİMDİ, BİZ OTURACAĞIZ, SİZ GİDİN” DİYOR.

Bu önerisi yanlış zira Yahudilere  “Siz buraya gelemezsiniz” diyen Araplardır. Buna mukabil Fransa’yı mesken tutmuş Araplar kendilerine “Ülkenize dönün!” diyen Fransızları ırkçılıkla suçluyorlar.

Kaldı ki Yahudiler başka bir ulusun devletine değil zorla söküldükleri ve dönmelerinin asırlarca engellendiği anavatanlarına dönüyorlardı.  Dahası orada bir Filistin devleti hiç bir zaman olmamıştı.

2) “BİZE AVRUPA’DA YAŞAM HAKKI VERMİYORLAR, IRKÇILIĞA VE SOYKIRIMA MARUZ KALDIK, İZİN VERİN BU TOPRAKLARDA BERABER YAŞAYALIM” DEMİYORLAR.

Bu iddia tamamen yanlış. Arap ordularının çiçeği burnunda İsrail devletini kurulduğu gün istila etmeye başladıkları saatlerde Başbakan Ben Gurion İsrail’in Kuruluş Bildirgesini dünyaya ilan ediyor ve Arap asıllı vatandaşlarına güvence veriyordu 

“THE STATE OF ISRAEL .. will promote the development of the country for the benefit of all its inhabitants; will be based on the precepts of liberty, justice and peace as invisaged by the prophets of Israel; will uphold the full social and political equality of all its citizens, without distinction of race, creed or sex; will guarantee full freedom of conscience, worship, education and culture; will safeguard the sanctity and inviolability of the shrines and Holy Places of all religions; and will dedicate itself to the principles of the Charter of the United Nations.”  

 

                   

 

Bu ifadenin Türkçesi şöyle:

İSRAİL DEVLETİ... ülkenin gelişmesini tüm sakinlerini kapsayacak şekilde destekleyecektir.  (İsrail Devleti) İsrail peygamberlerinin tasavvur ettikleri şekilde hürriyet ve adalete dayanacaktır. (İsrail Devleti) Tüm vatandaşları için sosyal ve siyasi eşitliği ırk, inanç, cinsiyet ayırımı yapmadan muhafaza edecektir. (İsrail Devleti) mutlak vicdan, ibadet, eğitim ve kültür özgürlüğünü garanti edecektir. (nitekim günümüzde Arapça hala İsrail’in ikinci resmi dilidir!) (İsrail Devleti) bütün dinlerin kutsal yerlerinin ve ibadet yerlerinin kutsiyetini ve dokunulmazlığını koruyacak ve kendisini Birleşmiş Milletler beyannamesindeki ilkelere hasredecektir.

Roni’nin bu konudaki bilgilerini, 63 yıl gecikmeyle de olsa, güncellemesi gerekiyor.

İsrail’deki Yahudi yerleşimini Soykırım’la başlatmak bölge tarihini bilmemektir. Bütün sürgünlere ve katliamlara rağmen, az da olsa, İsrail topraklarında Yahudi nüfus hep var olagelmiştir. Yavuz Sultan Selim Osmanlı devrinde İsrail Topraklarını Yahudilere tekrar açan hükümdardır. Modern zamanlardaysa Yahudilerin aynı topraklara dönüşü 1840’lardan sonra ivme kazanmıştır.

 

 

 

3) “SİZ GİDİN, BURASI BİZİM” DİYORLAR. VE SAVAŞARAK YERLİ HALKI KOVUYORLAR, YERİNDEN YURDUNDAN EDİYORLAR.

Savaşları başlatan taraf hep Arap tarafı olmuştur. Bunlar daha 1929 yılında 3500 yıldır Hebron’da (sonradan  El Halil) yaşayan Yahudileri katletmişler ve etnik temizlik uygulamışlardır. Dolayısıyla yaptıklarının sonuçlarına katlanmak durumundadırlar.

 

 

                    

                                     Hebron, 23 Ağustos 1929

 

4) BUNUN HİÇBİR HUKUKSAL, ETİK, AHLAKÎ MEŞRULUĞU YOKTUR VE OLAMAZ. BU ANLAMDA, İSRAİL DEVLETİ GAYRIMEŞRUDUR, KORSAN BİR DEVLETTİR.

Roni’nin biraz Siyasal Bilimler okuyup bu konudaki kültürünü geliştirmesi gerekiyor.  Zira Devletler meşruiyetlerini bizatihi varlıklarından alırlar. Bu dünya üzerindeki bütün (!) devletler için aynıdır. Bir devlet kurulduktan sonra onun icraatini beğenmeyen devletler güçleri yetiyorsa müdahale edebilirler. Kaldı ki o coğrafyada bir Yahudi yurdu kurulması hem Milletler Cemiyeti (bkz. San Remo Antlaşması 25 Nisan 1920),   tarafından öngörülmüştü hem de Birleşmiş Milletlerin 29 Kasım 1947 tarihli taksim planında öngörülmüştü. Dünya üzerinde meşruiyeti aynı zamanda bu iki uluslararası örgüt tarafından tescil edilmiş başka bir devlet yok !

 5) İSRAİL “SADECE YAHUDİLERE ÖZGÜ” BİR DEVLET, BİR “YAHUDİ DEVLETİ” OLDUĞU SÜRECE, GAYRIMEŞRU, IRKÇI VE HAKSIZ BİR DEVLET OLACAKTIR.

İsrail sadece Yahudilere özgü bir “Yahudi Devleti” değil nüfusunun %20’si Yahudi olmayanlardan oluşan Yahudi Halkının öz anavatanında kurduğu bir Ulus-Devlettir.(bir dinin değil!) Diğer bir deyişle İsrail Yahudi halkının ulus devletidir. Nüfüsün %20 sini oluşturan araplar, Dürzüler, Bedeviler Çerkesler ve diğer azınlıkar ülkedeki askeri, resmi,ve özel sektörlere Yahudiler kadar katkı yapar.

 

                            

                      İsrail yüksek Mahkeme yargıcı Salim Jubran

 6) BU KOŞULLARDA BARIŞ OLAMAZ. BU KOŞULLARDA FİLİSTİNLİLER HER AN, HER YAPTIKLARINDA, TÜMÜYLE HAKLIDIR.

Genelde Arapların özledeyse Filistinli Arapların Yahudi halkının anavatanında kendi kaderini tayin hakkını teslim etmedikçe barışın gerçekleşmesi mümkün değildir.  Hiç kimsenin her yaptığında haklı olması mümkün değildir. Bu özellikle sivilleri hedef alan terör eylemleri için geçerlidir. Demokratik ülkeler nezdinde terörün bir yöntem olarak kullanılmasının hiç bir meşruiyeti yoktur.

 7) İSRAİL’İN TÜM YAPTIKLARI, SAVAŞLAR, SALDIRILAR, CİNAYETLER, BU TEMEL HAKSIZLIĞI SÜRDÜRMEYİ AMAÇLAMAKTADIR. TÜMÜYLE HAKSIZDIR.

Roni’nin bu önermesinin cevabı yukarıda cevaplanan şıklarda mevcut.

 

8) GAZZE HALKI, KENDİ TOPRAKLARINDAN SÜRÜLMÜŞ, 1948’DEN BERİ KAMPLARDA YAŞIYOR. DAHASI, TOPRAKLARINI ELLERİNDEN ALAN DEVLET TARAFINDAN BU HALKA YILLARDIR AMBARGO UYGULANIYOR. AÇLIK, SEFALET, ÇARESİZLİK İÇİNDE YAŞIYORLAR.

II Dünya savaşı sonucu dünyada meydana gelen tüm mülteci sorunları, halkların yer değiştirmesi ve mülteci durumuna düşenlerin etnik olarak kendilerine benzeyen toplumlara katılmalarıyla çözülmüştür. Bu şekilde Arap ülkelerden kovulan 800,000 e yakın Yahudinin büyük bir kısmı İsraile göç etmiştir. Bunun tek istisnası olan Filistinliler ise bugüne kadar bulundukları hiçbir Arap ülkesinde eşit olarak kabul edilmemiş, vatandaşlık ve hatta çalışma izinleri bile onlara çok görünmüştür.

Birleşmiş Milletler diğer bir istisna yaparak Filistinlilerin “mülteci” statüsünün miras gibi kuşaktan kuşağa geçmesine izin vermiştir. Dolayısıyla 1940 larda birkaç yüzbin olan Filistin Mültecileri bugün birkaç milyon olmuşlardır. Bunların arasında 1948 de mülteci durumunda olanların bir azınlık olduğu da barizdir.

Bu sorunun 60 yıl onra bile diğer tüm mülteci sorunları gibi çözülmemesi, komşu devletlerin topraklarında yaşayan Filistinlelilere üçüncü sınıf vatandaş yapmaları Arapların İsraile karşı uyguladıkları en önemli stratejilerden birisidir.

 

İsrail, muhatap yokluğunda barışa şans vermek için Gazze’nin %100’ünü 2005 yılında oradaki Yahudi çiftilklerin tamamını sökerek çekildi. Gazze’nin Mısır ile olan sınırı o tarihten beri İsrail kontrolünde değildir. Dolayısıyla Hamas ve Mısır yönetimleri oradan istedikleri yardım malzemelerini Gazze’ye ulaştırabilirler. Gazze’nin elektriği ve tüketim maddeleri hala İsrail tarafından sağlanıyor. Bu hizmetleri artık kardeş rejimleri olan Mısır’ın üstlenmesi gerekmez mi?

9) ROKET ATAN MI HAKLIDIR, BİR HALKI BU KOŞULLARA MAHKÛM EDEN DEVLET Mİ?

Sivilleri roket atışına maruz bırakmak terördür ve hiç bir şekilde mazur gösterilmesi mümkün değildir. Yukarıda da ifade edildiği gibi Gazze – Mısır sınırı 2005 yılından beri İsrail’in kontrlunda değildir.  Roni bu keyfiyetten bi-haber olabilir. Ama bu yazıyı okursa bunu öğrenmiş olacak.

10) BİR HALKIN ELİNDEN TOPRAKLARININ TÜMÜNÜ ALIP, ÜSTELİK ŞİDDET KULLANARAK ALIP, SONRA DA “BUYURUN, TOPRAKLARINIZIN YÜZDE 27’SİNİ İADE EDİYORUM” DEMEK HANGİ ANLAMDA “ÇÖZÜM” OLUYOR? HANGİ ADALETE, HANGİ HAKKANİYETE SIĞIYOR BU “ÇÖZÜM”?

San Remo Antlaşmasında Yahudi yurdu için tahsis edilen arazi bugünkü İsrail’i Batı Şeria’yı, Gazze’yi ve üstelik Ürdünü de kapsıyordu. Bu toprakların  özellikle 1920 lerde boş olan Ürdün topraklarının İngilizler tarafından Haşimi hanedanına hediye edilmesi acaba ne kadar meşruydu? Keza bugünkü İsrailin güneyini kapsayan Negev/Necef çölü hem boştu hem de halihazırda İsrailin yüzölçümümün %65'ine denk geliyor. Diğer bir deyişle nüfusunun ekseriyeti Filistinli olan bugünkü Ürdün devleti Yahudi vatanı olarak  tasarlanmış mutasavver Filistin Mandası topraklarının %75’ine zaten sahip. Filistinlilerin kendi kaderlerini tayin haklarını gerçekleştirebilmeleri çok kolay. Ürdün Kralını gönderip orada bir cumhuriyet ilan edebilir Batı Şeria ile Gazze’yi de oraya bağlayabilirler.

Bilinmesi gereken diğer bir husus ise Yahudilerin İsrail Topraklarına dönüş yapmaya başladıkları 19.yy sonlarında Osmanlı nüfus kayıtlarına göre Musevisi, Müslümanı, Ortodoksu, Katoliği dahil orada tüm milletlerden 350 küsur bin kişinin yaşadığıdır.

Bu nüfus İstanbul’daki mütevazi bir ilçe olan 15 km2 lik ( yazı ile onbeş !) Kağıthane’nin nüfusundan (418.000 kişi) da azdır. Söz konusu coğrafyanın (Ürdün haric)  yaklaşık Trakya kadar olup 27.000 km2  civarında olduğu göz önüne alındığında bu toprakların Yahudi ve Filistinli Arap ahaliyi alamayacak kadar ufak olduğuna ilişkin iddiaların ne kadar temelsiz olduğu anlaşılabilir. Aynı coğrafyaya 20 yüzyılda meydana gelen Arap göçü neticesindeki nüfus artışının temel sebebi oraya gelen Yahudi nüfusun yarattığı ekonomik imkanlardır.

Şu unutulmamalıdır ki, Araplar ikinci Dünya savaşı boyunca İngilizlere yaptıkları isyan şantajıyla Milletler Cemiyeti tarafından Yahudi Yurdu olarak tahsis Filistin Mandası’nın kapılarını Soykırımdan kaçan Yahudilere kapattırmışlar ve onların mahvına sebep olmuşlardır. Diğer bir deyişle, Araplar ve İngilizler Almanların gerçekleştirdikleri Yahudi Soykırımından müteselsilen SORUMLUDURLAR !

Roni’nin yazısında ifade ettiği ve konunun din olgusuyla değil devlet olgusuyla alakalı oldugu konusundaki tespitlerine katılıyorum.

Diger yandan bugün İsrail de 6 milyona yakın Yahudi nüfus var ve bunların %70 i İsrail doğumlu !

Şimdi Roni’ye sormak lazım: Bunlar sence gayri meşru mu? Bunları ne yapmayı düşünüyorsun?

Denis Ojalvohttp://www.brijnet.org/israel50/decl-eng.htm

http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/History/hebron29.html

http://mideastweb.org/san_remo_palestine_1920.htm

http://www.knesset.gov.il/holidays/eng/29nov_e.htm

Please enter the text shown in this picture:

Küfür, hakaret, ırkçılık ve nefret içeren yorumlar yayınlanmayacaktır. Lütfen kişilere saygılı olun ve fikirlere cevap verin
GERAD
30/03/14 14:20
Ben Xavi Jude duyuyorum Merhabaherkes bu mektubu yaziyorum çünkü orada o geldi hiçbir umut oldu ve benim ailelerin düsük faiz orani ile bize kredi lider tarafindan canli hissettirmek düsündüm Aiicco sigorta kredi kredi sirketi benim ve aileleri için yaptiklarin için gerçekten minnettarim Eger herhangi bir tutarda kredi ariyor orada eger i (xavigeradloanfirm@yahoo.com üzerindene-posta size istiyorum yani ben orada gerçek kredi kredi var hala ama benim için sürpriz ben çok fazla zaman kaybetmeden benim kredi var oldugunu hiç düsünmemistim ) i Hepinize basarilar diliyorum .
Yehuda Beit - Halachmi
30/04/13 11:35
HER MILLETTE OLDUGU GIBI ICIMIZDE'DE BAZEN RONI MARGOULIS GIBI UCUKLAR CIKABILIR,ONEMSEMEYINIZ. ISRAEL TAMAMEN HUKUKI BIR DEVLETTIR. ARAPLAR BU DEVLETI YIKMAK ISTEYEBILIRLER, BUNUDA BIR COK KERE DENEDILER. KENDILERI KAYBEDERLER.
Yehuda Beit - Halachmi
30/04/13 11:35
HER MILLETTE OLDUGU GIBI ICIMIZDE'DE BAZEN RONI MARGOULIS GIBI UCUKLAR CIKABILIR,ONEMSEMEYINIZ. ISRAEL TAMAMEN HUKUKI BIR DEVLETTIR. ARAPLAR BU DEVLETI YIKMAK ISTEYEBILIRLER, BUNUDA BIR COK KERE DENEDILER. KENDILERI KAYBEDERLER.
Alon
28/12/12 01:02
Aşağıdakinin TSK logosundan herhalde haberi yok..Balkabağı yaprakları arasındaki bilumum kılıcı dikiş iğnesine, çapayı nazar boncuğuna, miğferi plaj şapkasına benzetmiş ki ,IDF logosu adama UFO gibi görünmüş :-)
Kültegin
16/12/12 01:50
Yazılanları okuyunca IDF nedir diye merak ettim gördüğüme şaşırdım dersem yalan olur. Logosu zeytin dalının arkasına saklanmış bir bıçak olan sözde bir grup. Bunun üzerine ne söylenebilir ki zihniyet açıkça ortada. Selam dünyalı biz dostuz. (hebrew dictionary= Selam dünyalı sen artık bir ölüsün)
Fatih e
11/12/12 14:51
Muhterem Üsdat,yazdıklarınızın çoguna katılıyorum..Keşke daha bilimsel konuşan bir sitemiz olsa..
canilecanan
27/11/12 01:11
Sayın Faith adlı yorumcu. Sizin gibi insanlarla aynı ülkede yaşıyor olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Yani merak eden, anlamaya çalışan ve önce bilgiyi arayan genç insanlar… Oysa biz "Ben her şeyi iyi bilirim, gerisi beni ilgilendirmez" mottosunu benimsemiş bir halk değil miyiz? -Doğal olarak- yöneticilerimiz ve temsilcilerimiz de bu görüşün en seçkin örneklerini yansıtır. // Ülkemizdeki tabloyu ne güzel ifade etmişsiniz şöyle diyerek: "Son 5-6 yıldır bu konuda (Arap-İsrail anlaşmazlığı) Türkiye'de bir farkındalık oluşmuş gibi ancak inanın bu çok boş bir ilgi, zira hükümetin tamamen olmasa da çoğu iç politik kaygılarla seslendirdiği tepkilerinden doğan bir ilgi.... Bence (Başbakan) İsrail'e çattıkça içerideki karizmasını arttırdığını düşünüyor, ve arttırıyor da." // Eğer Filistinliler Müslüman olmasaydı mesela, çok daha sefil ve çaresiz dahi olsalardı, onlara yapılanlara İslamcıların bir tepkisi olur muydu? Bence "önce insan" ol(a)madıktan, insani değerler ve akıl yolundan gitmedikten sonra; adı ne olursa olsun dinler ancak bir yalan oluyor, düşmanlıklar yaratmak için verimli sistemler oluyor, başka da bir şey olmuyor.
Adınız
26/11/12 19:25
pardon...cevap vermeyecektim ama yanlış anlarsınız diye araya giriyorum."affınıza sığınarak son bir not "yahudiler yaşamayı sevdikleri kadar bizler ölmeyi o kadar çok seviyoruz".kim bu "bizler"? derken bu bizler tabi ki hamas a ait olan sloganı kullanan hamaslılar.bu slogan ile golda meir in sözlerinin ortadoğuda yaşanan arap-israil çelişkisini ve ortadoğu gerçeğini anlatmaya çalıştım.
Alon
26/11/12 17:16
Sayın Faith, eğer kabul ederseniz size bir önerim olacak. Sorularınıza cevap yazan diğer arkadaşlar muhakkak ki size yabancı veya yerli kaynak sunacaklardır. En azından bu toprakların kronolojisi, tarihi, olayları hakkında..Bu arada eğer sizde HAMAS KURULUŞ BİLDİRGESİ ni , baştan sona okursanız, sorduğunuz bazı soruların cevaplarını orada bulabilirsiniz. Yorum yaptığımı zannetmeyin, sadece bazı sorularınıza cevap bulabileceğinizi zannediyorum. Google da aratırsanız birçok islami sitede bolca türkçe kaynak var..
Faith
26/11/12 12:26
Sayın "Adınız 25/11/12 11:34" İnanın polemik yapmaya hiç vaktim yok. Bu siteyi bir arkadaşım önerdi ve daha yeni inceliyorum. Sevgili Denis Ojalvo'nun yazısı çok düzeyli bir eleştiriydi ve ona yorum yazdım sadece, kimseye laf giydirmeyle falan işim olmaz. Kendimi ve niyetimi kimseye ispatlamak zorunda değilim. Buna rağmen sizin gibi birilerinin çıkıp da yanlış anlayabileceği ihtimaline binaen hiç sevmememe rağmen ve böyle bir platformda yazan ve okuyanların zamanını almak bahasına kendimle ilgili uzun bir girizgah yaptım. Yazdıklarımı benimsemeyin, eleştirin ama niyet okuyuculuğu yapmayın. Yazdığımdan intihar bombacılarını benimsemek anlamı çıkarmak için -okuyucuların affına sığınarak- aptal değil kötü niyetli olmak lazım. Arif olmak gerek; intihar bombasını meşru gören zihniyet, Filistin ve İsrail'in eşit güçte olmadıklarından hareketle Filistinlilerin kendilerini ancak bunla "savunabildiklerini" öne sürer. Yani, bu bir savaşsa ve iki taraftan birinin düzenli ordusu vs. yoksa zayıf tarafın yapacağı başka birşey olmadığını iddia eder. Ben sadece bu görüşe karşı "böyle bir savunma olmaz" demek istedim. Bir daha böyle acul bir duruma düşmemeniz için biraz daha anlatayım fikirlerimi, belki insanları böyle kolay suçlamaktan utanırsınız: Ülkemde olsun başka bir ülkede olsun farketmez, eğer sivilse ve çatışmaya katılmamışsa veya o anda pasifse, terörist diye suçladığın adamı bile öldüremezsin bence. Örnek, şu Uludere faciasında tepelerine bomba yağdırılanlar masum köylüler değil de bölgede gezen teröristler olsaydı bile bence büyük suçtu. Çünkü kim olduğunu, ne yaptığını, ne hissettiğini bilmiyorsun, adamın suçu sadece o anda orada olmak ve bu yüzden hayatını alıyorsun. Çok net söylüyorum, İsrail, Filistin veya Türkiye kim olursa olsun, masum bir can alan herkes katildir ve eğer metodu buysa davasının meşruiyeti-haklılığı tartışmalıdır. İsrail'in Gazze saldırısını da bizim Uludere faciası gibi görüyorum. Arap (Filistin)-İsrail çatışması konusunda kesinlikle tek haklı olmadığını düşünüyorum. İsrail Gazzeyi bömbalıyor da Hamas masum ve mazlum mu, kesinlikle değil! Ben sadece orada ölen masum insanlarla ilgiliyim, aynı yorumumda söylediğim gibi İsrail kentlerinde işine giderken, parkta oynarken, diskoda eğlenirken saniyeler sonra paramparça olacağını bilmeyen insanın trajedisini derinden hissettiğim ve geride kalnlara dua ettiğim gibi. Klavyenin başında oturup ahkam kesmek fuzuli birşey, insanlara laf yetiştirmek ve açıklarını aramak inanın çok zararlı bir iş. Bana yönelik birşey yazın ister yazın ister yazmayın, ekşisözlük ergenlerinin psikolojisi ile yazan birini muhatap almam. Yazınızda değerlendirelecek şeyler de yazmışsınız ama inanın, saygı duymakla beraber, sizin tarzınızda yazan biri ile çok bir yere gidilebileceğini sanmıyorum. "affınıza sığınarak son bir not "yahudiler yaşamayı sevdikleri kadar bizler ölmeyi o kadar çok seviyoruz".kim bu "bizler"?" sorunuzu da anlamadım, bir muhatap belirtmemişsiniz, sanırım bana sormuşsunuz ancak hiçbirşey anlamadım çünkü ben böyle birşey demedim. Ölmeyi sevmek dünyanın en ahmakça işi. Ölüm herkesin başında ama yaşamı ve yaşatmayı sevmek dünyanın en güzel şeyi. Sayın Denis Ojalvo, zaman ayırdığınız ve nazik cevabınız için çok teşekkür ederim. Arap-İsrail anlaşmazlığı hep ilgimi çekti ve bu konuda ne buldumsa okumaya çalıştım. Son 5-6 yıldır bu konuda Türkiye'de bir farkındalık oluşmuş gibi ancak inanın bu çok boş bir ilgi, zira hükümetin tamamen olmasa da çoğu iç politik kaygılarla seslendirdiği tepkilerinden doğan bir ilgi. Başbakanın ne bölgede ne BM'de bir hesabı olduğuna inanmıyorum, bu kadar aptalsa yazık. Bence İsrail'e çattıkça içerideki karizmasını arttırdığını düşünüyor, ve arttırıyor da. Ancak bu dış politikada hükümetine pahalıya patladıkça bence hatasını anlayacaktır. Bunu anlattım çünkü sitenizdeki diğer yazılara ve yorumlarına bakınca entellektüel seviyenin yerlerde gezmesinin sebebini ifade etmek istedim. Eğer vaktinizi almayacaksam sizden bir ricam olacak. Bunu sizden isteyeceğim çünkü Orta Doğu konusunda okuduklarımın tek yanlı oldukları hakkında endişelerim var ve sizin bakış açınızı da görmek için tavsiyenize ihtiyacım var. Verdiğiniz linklere açıkçası güvenim yok. Kabul edersiniz ki wikipedia akademik değildir ve hemen herkes girip maddeleri manipüle edebilir. IDF'nin de blogunun (Hamas inrernet sayfası varsa onun gibi) taraflı olacağını düşünüyorum. Zaten gazete ve internet haber sitelerine hiç güvenim yok. Bugüne kadar " FİLİSTİN MESELESİ VE ARAP-İSRAİL SAVAŞLARI ( 1948-1988)" prof. Fahir Armaoğlu, "The Invention of the Jewish People" Shlomo Sand, "Non-Jewish Zionism" Regina Shariff, "The Question of Plaestine" Edward Said, "Overcoming Zionism" Joev Covel; bunlarla beraber epey bir Norman Finkelstein, Chomsky ve Edward Said okuması yaptım. Tek taraflı okuma konusunda beni doğruladığınızı biliyorum ve o yüzden sizden meselenin sizin anlattığınız tarafına bakan yazar ve kitap isimleri istiyorum. İngilizce veya Türkçe, bu konuda tavsiye edeceğiniz her kitap ve yazara açığım. Yazımı yine bir temenniyle bitireyim, inşallah sizin gibi iyi insanlar da amin desinler: şu kısacık ömrümüzü, şu güzel dünyamızı barış ve karşılıklı anlayışla yaşayıp keyfini çıkaralım. Aynı toprağın, aynı Tanrının çocuklarıyız. Umarım en kısa zamanda bunu hatırlarız.
Rudolf
26/11/12 12:16
Sn Ojalvo evet dogru Bedevi subay ama arap degil.
Denis Ojalvo
26/11/12 02:29
Rudolf, Bedevi subay Amos Yarkoni http://en.wikipedia.org/wiki/Amos_Yarkoni Denis
Denis Ojalvo
26/11/12 02:24
Rudolf, Durzu general İmad Fares var. İsraildeki Durzu devlet adamlari, askerler v.s. İcin. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Israeli_Druze Sitesine bakabilirsin. Selamlar, Denis
Adınız
25/11/12 22:44
rudolf bir de yazdıklarımı anlayabilsen inan ki tanrıdan başka bir şey dilemem.
canilecanan
25/11/12 22:36
Özür dilerim, aslında başkalarının soruları üzerinden gitmek pek hoş değildir ama merakıma yenik düştüm diyeyim basitçe.. Denis Ojalvo, haber altındaki Faith adlı yorumcunun sorularına zaman ayırıp cevap verme nezaketi göstermiş, dikkatle okudum, bir yere kadar. "FİLİSTİNLİLER BUGÜN VATANSIZ BİR MİLLET DEĞİL MİDİR? ... TABİİ Kİ TEL AVİV'E AŞKELON'A FÜZE ATILMASIN VE MASUM İSRAİLLİLER ÖLMESİN; PEKİ BUNU DEDİKTEN SONRA MASUM FİLİSTİNLİLER DE ÖLMESİN DEMİYORSAK HAKLILIK İDDİA EDEBİLİR MİYİZ?" sorusuna Ürdün üzerine açıklamalar ve caydırıcılık, bitti. // Dün, Washington Post Ombudsmanı Bulut Sütunu Operasyonu hakkında gazetesinin kullandığı bir fotoya Yahudilerden gelen yoğun eleştirilere cevap verdi. Yanlış anlamadıysam, 15 Kasım'da ilk sayfada bir foto kullanıyorlar, öldürülmüş bebeğini kucağında tutan ağlayan bir Filistinli genç adam. Ve bu "kızdırmış". // "NEDEN BU FOTOYU BASTINIZ, YA ISRAEL'DE ÖLENLER?" şeklinde pek çok e-mail, yorum vesaire.. "Foto gerçek, Son Operasyon ile alakalı, etkileyici, adam terörist değil, ..." diye açıklıyor adam özetle. Ve sonra da ekliyor, bizim bu fotoyu bastığımız 15 Kasım'a kadar İsrail'de öldürülen bir sivil yok ki operasyon sırasında, (olmayan fotoyu kullanalım). Hatta diyor ki 29 Ekim 2011'den beri yok. // Şimdi, tarihler, dökümler, hakikatler ve Roni Margulies'in kendi görüşleri bir yana… Sonuç olarak eğer itiraz ettiğiniz şeyler (mesela terör), itiraz ettiklerinizin enstrümanı oluyorsa… Olay "Ölü çocuk resmi yarıştırma"ya kadar gelmişse, zaten bütün insani cümleler anlamsızlaşır ve yersiz kalır.
Rudolf
25/11/12 21:18
Adınız, bırakın bu tur masallari her Millet yeri geldiginde , Vatanı ve varlıgı icin canını feda etmeye hazırdır ama siz turkler her konuda kendinizi fasulye gibi nimetten sayarsınız ve de gulunc hale gelirsiniz,
Rudolf
25/11/12 13:40
Herkes burada birbirine takkiye yapiyor kimse kimsenin golnunu almaya calışmasın cunku gercekler oyle degildir, Denis Ojalvo bir konuyu yalnış soyledi ISRAEL de arap General yoktur vede olmaması gerekmektedir.
Adınız
25/11/12 12:14
affınıza sığınarak son bir not "yahudiler yaşamayı sevdikleri kadar bizler ölmeyi o kadar çok seviyoruz".kim bu "bizler"?
Adınız
25/11/12 11:34
Faith bey sorularınızı yanıtlamadan once “sizce” intihar bombası yanlış bir “savunma” metodudur derken böyle bir eylemin meşruluğunu genelden tekile indirgemektesiniz.yani “sizce” doğru değil ama doğru görenleri de benimsektesiniz.başka bir deyişle katil kadını bıçakla delik deşik eder ve siz bu olay karşısında cinayet için “bence katil yanlış yapmıştır”demektesiniz.(!) “savunma” darken,neyin savunmasından bahis ediyorsunuz.?kentlerin içindeki çoluk çocuk demeden cafelerde otobüslerde diskolarda havaya uçurulan bedenlerden mi bahsediyorsunuz “savunma” derken…benim bildiğim savunma karşı tarafta değil kendi tarafında olur.aksi ise “hücum” olur.sapla samanı karıştırmayalım.” İntihar bombası bence çok yanlış bir savunma metodu.” Derken kendi içinde oldukça tutarsız kelimeler sarf etmişsiniz. Imdi gelelim cevapsız kalan sorularınıza. 1.” . Ortada bir devlet yoktu am paramiliter göçmen guruplar (Haganah gibi) bölgede yaşayan Filistinlilere karşı bir savaş başlatmışlardı.”derken anlaşılan yanlış enforme edilmişsiniz. Belki de şöyle demek daha doğru olurdu.”ortada paramiliter güçler yoktu ancak arap ayaklanmaları neticesinde katliamlara karşı paramiliter güçler kurulmuştur” Ne için kurulmuştu?1920 deki Arap ayaklanması,1921 Yafo ayaklanması,1930 larda yine Arap ayaklanmalarına kibbutz ları arap saldırılaruna karşı kurulmuştu.Bu paramiliter güçler Arap şiddetine karşı kurulmuştur.sizin dediğinizin aksine “yahudileri istemiyen araplardır” demek bence daha doğru olur.yahudi göcünü aşağılıyarak dediğiniz gibi kuruluşundan “bir kaç on yıl “once başlamamıştı.binlerce yıl once hep orada idiler.sizin vurgulamak istediğiniz göç te 20,yy da değil 1.yy da başlamıştır. Hal böyle iken nasıl diyebiliyorsunuz arap ayaklanmalarında yüzlerce yahudi öldüren “araplardan uzun zaman şiddet gören yahudilerin hafızası yok mudur ki bunların hatıraları şimdiki nesillere bir korku ve intikam şeklinde intikal etmiş olmasın?”bir de madalyonun alışık olmadığımız tarafından bakalım.ben gurion nun vatandaş deyip demediğine bakmam ammma 1948 den beri ikinci resmi dil arapçadır biz halen biz 2012yılında savunma türkçe mi kürtçe mi yapılsını tartışırken.yine de bir gayrimüslüm ülkemde bir bakan olamıyorsa bir müslüman gayrimüslüm olan israil de bir bakan olabiliyorsa “ama vatandaş demedi” demekle lütfen kendinizi komik pozisyona düşürmeyin. 2-Hangi medyadan bahisediyorsunuz?Arap petro dolarların kölesi olmuş “tarafsız” ulusal ve batılı medyadan mı?Popüler olmak uğruna mazlum olmayan mazlumlar yanında olmak mı acaba esas amaç?reyting mi?”köpek ısırırsa haber değil ama insan ısırırsa haber” popülaritesi mi yapılmak istenen?Ya da ırak ta ölen yüzbinlerce kişi için bir şey yazmayan her türlü medya bu bölgede hasbelkader bir filistinlinin burnu kanasa dünyayı ayağa kaldıraran medyaya ne demeli?bizim bilemediğimiz petro güçlerin mahalle baskısı mı var? Hani bütün araplar araptır ama bazı araplar daha çok araptır demek mi gerekiyor? 3-imdi bütün filistinliler kötü müdür?derken yine sokak ağzı ile konuşmaktasınız.bunu bu şekilde ne diyen var ne de söyleyen.ev yapımı füze derken harekattan once israil e atılan yüzlerce roketten bahisediyorsun.hepimize sempatik gelen ”ev yapımı yemek” dercesine o “ev yapımı” füzeleri rus ruleti misali kimi bulursa öldürüyor.örneğin size biri ev yapımı bir balyoz ile evinin duvarını yıkıp kafanıza o balyozu indirse o sımsıcak “ev yapımına” nasıl sempati beslersiniz? Gazze yakınındaki 1,5 milyon kişi teröristin aklına geldiği zaman salladığı füzelerin gölgesinde yaşamak mı zorundalar? Kim ki barış uğruna “farketmez” diyorsa normal insan değidir. Merak etmeyin israil o kadar küçük ki her kim ki yellenirse hemen duyulur.Yine merak etmeyin israil basını hükümeti kurumları o kadar sert eleştirir ki gazetecilerin hiç biri hapisanede değildir.hapisanede olanlar başbakan veya cumhurbaşkanlarıdır. 1967 den once mısırlı olan araplar şimdilerde gazzeli filistinlilerdir.yine 1967 den once ürdünlü arap olanlar şimdilerde ise batı şerialı filistinlilerdir. Hal böyle iken bunlara vatansız ürdünlü vatansız mısırlı demek daha doğru olmaz mı? Bir millet 40 küsür yılda bu kadar çabuk zamanda mütasyona uğraması veya doğması sizce mantıklı mı? 4-İnglizler işin içinden çıkamayıp ve yahudi direnişine karşı tutunamayıp ne haliniz varsa deyip oradan kaçmlşlardır.Ancak o dönemde inglizlerle müttefik olan araplardır.yeter ki yahudi olmasın ne olursa olsun misali.Yahudilerin inglizlerle müttefik olduğunu gösteren bir şey yoktur.inglizlere karşı direnen yahudiler,direnen yahudilere karşı direnen araplar.ne komik bir durum? struma ve onlarca gemi inglizler tarafından önlenmiştir.inglizler nazi soykırımından kaçan yüzbinlerce kişiyi kıbrısta alıkoymuştur. 5-Neden ambargo diyorsanız.sebebi gayet basit.istediği zaman nüfusun %20 sinin yaşadığı bölgeye füze atmalarıdır.Bunu anlamıyorsanız 2x2 de anlamamışsınızdır.Çünki hamas israil I tanımıyor.kuruluş bildirgeleri öyle.hal böyle iken yaşanan tecrübeler neticesinde israil e karşı füze yapımında kullanılabilecek materyelleri ambago altına almak adına böyle bir uygulamayı insan 6 yaşında olsa dahi kavrar. Israil in isteği basit.Her şey gelebilir silah hariç.Ne zamana kadar?Gazze nin terror yuvası olmaktan çıkana kadar.Mavi marmardan evveline kadar IHH ile alıp veremediği bir şeyi yoktu. Bugün israil den tonlarca malzeme geçmektedir gaze ye.bir kısmı da kızılay dan gelmektedir.İHH dan da gelebilirdi.Ama olmadı sefere çıkıyoruz edasıyla gidilirse olacağı buydu. Şimdi israil niye defansta?Golda Meir in dediği gibi “"Müslümanlar savaşıp kaybedebilirler, sonra yine gelip tekrar savaşabilirler. İsrail ise sadece bir kere kaybedebilir." Şimdi ne zaman barış olur? Golda Meir in dediği gibi” Araplar, bizim [Yahudi] çocuklarımızdan nefret ettiğinden çok kendi [Arap] çocuklarını sevdikleri zaman savaşmayı bırakacaklar." Ve şimdi iki kültür arasındaki seviyeyi nasıl dengelemek mümkün olabilir sorusuna Golda Meir in deyişiyle bence pek mümkün değildir.” "Barışın geldiği gün, belki zamanla Arapların bizim çocuklarımızı öldürüşünü affedebilirim ama bizi kendi çocuklarını öldürmek zorunda bırakmalarını affetmek daha güç olacaktır."
Denis Ojalvo
25/11/12 00:30
Faith rümuzlu okura cevap Değerli Faith, Sorularına teker teker cevap vermeye çalışacağım. SORU 1:İSRAİL KURULMADAN ÇOK ÖNCE, AVRUPA VE RUSYA'DAN GÖÇ DALGALARI BAŞLAMIŞTI. ORTADA BİR DEVLET YOKTU AM PARAMİLİTER GÖÇMEN GURUPLAR (HAGANAH GİBİ) BÖLGEDE YAŞAYAN FİLİSTİNLİLERE KARŞI BİR SAVAŞ BAŞLATMIŞLARDI. O DÖNEMDE ARAPLAR BAŞLARINA NE GELECEĞİNİ BİLMİYORLARDI VE ÖNCE DEFACTO OLARAK İNGİLİZLERİN HAKİMİYETİNDE VE YARDIMIYLA SİYONİST ŞİDDETİ ALTINDA BIRAKILDILAR. KONUNUN BURASINI GÖZ ARDI EDEREK NASIL OLUYOR DA ŞİMDİ "İSRAİLLİLERİ İSTEMEYENLER ARAPLARDIR" DİYEBİLİYORSUNUZ? İSRAİL DAH KURULMADAN ON YILLAR EVVEL YAHUDİ GÖÇMENLERDEN UZUN ZAMAN ŞİDDET GÖREN ARAPLARIN HAFIZASI YOK MUDUR Kİ BUNLARIN HATIRALARI ŞİMDİKİ NESİLLERE BİR KORKU VE İNTİKAM ŞEKLİNDE İNTİKAL ETMİŞ OLMASIN? SAVAŞI BAŞLATAN NASIL ARAPLAR OLUYOR? ARAPLAR MASUMDUR DEMİYORUM, AMA BU ÇOK HAKSIZ BİR GENELLEME. BU ARADA BEN GURİON ALINTINIZDA "VATANDAŞ" DİYOR, ARAPLARDAN BAHSETMİYOR. İkinci Dünya savaşı öncesindeki dönemde şiddet hareketlerini başlatan tarafın Arap tarafı olduğunu görüyoruz. Kronoloji için bkz. http://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_the_Israeli%E2%80%93Palestinian_conflict Bunların arasında en önemli 3 safha söz konusu: 1- 1929 olayları http://en.wikipedia.org/wiki/1929_Palestine_riots 2- 1936-1939 İngilizler tarafından bastırılan Arap isyanı http://en.wikipedia.org/wiki/1936%E2%80%931939_Arab_revolt_in_Palestine 3- Arapların ingilizlere yaptığı baskı neticesinde yayınlanan 1939 tarihli White Paper (İngiliz Devletinin Filistin konusundaki siyasetini kamuya açıkladığı tutum beyanı) http://en.wikipedia.org/wiki/White_Paper_of_1939 Bu belge 1940-1944 senelerini kapsayacak şekilde Filistin’e olan 5 yıllık Yahudi göçünü 75.000 kişiyle sınırlandırıyor ve Avrupa Yahudilerinin Nazi Almanyası tarafından yok edilmelerinin zeminini oluşturuyordu. Bu tarihten sonra Filistin’de oturan Yahudiler iki cephede mücadele verdiler: 1- Sürtüştükleri Araplarla 2- Filistine Yahudi göçünü sınırlayıp onların ölümüne sebep olan İngilizlerle. ikinci Dünya savaşı koşullarında İşçi Partisinin kontrolündeki ulusal savunma örgütü Hagannah ya bağlı Filistin Yahudileri İngiliz ordusu saflarında Almanlara karşı çarpıştılar. Ancak Hagannah üyesi olmayan Revizyonist Yahudiler, göçü sınırlandıran İngilizlere karşı mücadeleye girdiler http://en.wikipedia.org/wiki/British%E2%80%93Zionist_conflict İkinci Dünya savaşı ertesindeyse İnglizler, petrol menfaatleri icabı Filistin’e göç etmek isteyen Soykırım artığı Yahudileri tekrar kamplara hapsedip kontrollerindeki Filistin’e girmelerini engellemeye devam ettiler. Meşhur epik EXODUS filmi bu dönemi işler. http://en.wikipedia.org/wiki/SS_Exodus SORU 2-YAHUDİ HALKI BUGÜN KADERİNİ BELİRLEMEKTE SERBESTTİR VE VİCADANI OLAN HERKES KABUL EDER Kİ, BIRAKIN FİLİSTİNLİLERİ, HİÇBİR ARAP, HATTA BÖLGEDE VE DÜNYADA HİÇBİR DEVLET İSRAİLİN BU KONUDA ELİNİ TUTAMAZ. FİLİSTİNLİLER SADECE İNSANCA YAŞAMAK İSTEMEKTELER. EĞER BURADA BENİM GİBİ YÜZMİLYONLARCA İNSAN, YAZAR DÜŞÜNÜR VS. YANILIYORSAK TÜM MEDYA VE MADDİ GÜCÜNE RAĞMEN İSRAİL KENDİNİ ANLATAMADIĞI İÇİN KENDİNİ SUÇLAMALI DEĞİL MİDİR? RONİ'NİN NE SUÇU VAR? Bugün İsrail’in %20 lik nüfusu Yahudi olmayıp bunların ekseriyeti Araptır. Bunların arasından Milletvekilleri, Hakimler, Polis Müdürleri, Aktörler, Sanatçılar, Eurovizyon temsilcileri, Güzellik Kraliçeleri, Milli takım futbolcuları ve Dürzü, Bedevi olanlarından Generaller ve yüksek rütbeli askerler çıkıyor. Bunlar bütün İsrail vatandaşlarıyla aynı haklara sahipler ve insanca yaşıyorlar. Filistinlilere gelince, Gazze’deki Araplar kendi kendilerini idare ediyorlar. İsrail ile barış içinde yaşayıp yaşamamak onların özgür tercihi oluyor. Bunların Akdeniz’in Singapur’u olmaları için şartlar mevcutken (ABD/AB/Arap yatırımları) bunlar savaşmayı tercih ediyorlar. Batı Şeria’dakiler ise bulundukları şehirleri özerkçe idare ediyorlar. Barış antlaşması yapıldığında bu şehirlerin kırsalında konuşlanmış İsrail ordusu karşılıklı mutabakatla sağlanacak olan sınırların gerisine çekilecek. Bunların İsrail şehirlerine ulaşımları ve orada çalışmaları El Aksa intifadası öncesinde mümkünken İsrail ve Filistin ekonomileri bir entegrasyona doğru gidiyordu. İntihar saldırıları ( otobüslere, okullara, diskoteklera, düğün salonlarına, pizzacılara v.s.) başlayınca Filistinli Arapların İsrail’e girişleri kısıtlandı. Ancak bunlar Ürdün üzerinden istedikleri ülkeye seyahat edebiliyorlar. Palestinians from the territories have passports issued by the Palestinian Authority and each passport is valid for 5 years. They are allowed to travel abroad using these Palestinian passports but must obtain pre-arranged visas for every country in the world except Jordan. A Palestinian passport holder is permitted to travel to Jordan and can spend up to 1 month there without having to obtain a visa from the Jordanian authorities. http://www.lonelyplanet.com/thorntree/thread.jspa?threadID=1959372 3-FİLİSTİNLİLER BUGÜN VATANSIZ BİR MİLLET DEĞİL MİDİR? ONLARIN İNSANCA YAŞAMA HAKKI YOK MUDUR? FİLİSTİNLİLERİN HEPSİ Mİ TERÖRİSTTİR Kİ HEPSİ BUNU HAKKEDİYOR? BUGÜN DÜNYANIN NE İLERİ SEVİYEDİKİ ORDULARINDAN BİRİNE SAHİP İSRAİL DEVLETİ, EV YAPIMI FÜZELERLE, AMBARGO ALTINDA YAŞARKEN YAŞAMA HAKKINI SAVUNAN İNSANLARIN ÜZERİNE BOMBA YAĞDIRARAK HAKLILIĞINI KANITLAYABİLİR Mİ? TABİİ Kİ TEL AVİV'E AŞKELON'A FÜZE ATILMASIN VE MASUM İSRAİLLİLER ÖLMESİN; PEKİ BUNU DEDEİKTEN SONRA MASUM FİLİSTİNLİLER DE ÖLMESİN DEMİYORSAK HAKLILIK İDDİA EDEBİLİR MİYİZ? DÖKME KURŞUN OPERASYONUNDAN SONRA İSRAİL ŞEHİRLERİNE KAÇ TANE FÜZE İSABET ETTİ VE NEYE SEBEBP OLDU? BAĞIMSIZ KANALLARDAN İSRAİL BUNU AÇIKLADI MI YOKSA IDF SÖZCÜLERİNE İNANMAK ZORUNDA MIYIZ? Hayır değiller ! İngiliz icadı olan Ürdün nüfusunun kahir bir ekseriyeti kendisini Filistinli olarak tanımlıyor. Orayı yöneten Haşimi Hanedanı 1920’lerde Mekke Şerifi’nin oğlu Abdullah’ın soyundan geliyor. Yapmaları gereken şey Kralı Hicaz’a geri postalayıp ve cumhuriyet ilan etmektir. Akabinde isterlerse Gazze ve Batı Şeria’yı da kendilerine bağlayabilirler. Füze atma konusuna gelince, bunlar füzelerini İsrail’e cevap olsun diye atmıyorlar. İsrail bunların attıkları füzeleri caydırmak için harekât düzenlemek zorunda kalıyor. Orantılı güç kullanmak, size saldırı düzenleyeni bu saldırıdan caydırmaya yetcek kadar güç kullanmak demektir. 2008/2009 Maalesef Dökme Kurşun harekatının yarattığı caydırıcılığın sadece 4 sene sürdüğünü müşahede ediyoruz. Buna mukabil 2006 Lübnan savaşının Hizbullah nezdindeki caydırıcılığı henüz sürüyor. 4-İNGİLİZLERİN BUGÜNKÜ İÇİNDEN ÇIKILMAZ SORUNDAN SORUMLU OLDUKLARINA KATILIYORUM AMA BURADA NASIL OLUYOR DA SOYKIRIMDA SORUMLU TUTULDUKLARINI ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL. SİYONİZMİN GELİŞİMİNDE VE HEDEFLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMESİNDE EN BÜYÜK YARDIM İNGİLİZLERDEN GELMİŞ DEĞİL MİDİR? İSRAİL, BÖLGE İNGİLİZ MANDASI ALTINDAYKEN YAHUDİ GÖÇLERİNE YARDIM EDEN İNGİLİZLER SAYESİNDE KURULMUŞ DEĞİL Mİ? Başlangıçta evet ! ama cevabını ilk sorunuza verdiğim 1939 White Paper başlığı altında bulacaksınız. 5-SON OLARAK, İNSANİ YARDIM KONUSU.ÖNCELİKLE BU KONUDA İLK SUÇLUNUN YILLARDIR BİR ELİ YAĞDA BİR ELİ BALDA YAŞAYAN PETROL ZENGİNİ ARAP ÜLKE LİDERLERİ VE YOLSUZLUKLA ELLERİ KİRDEN ARINMAYACAK FİLİSTİİNLİ LİDERLER OLDUĞUNU SÖYLEMELİYİM. ANCAK, GAZZE'NİN ELEKTRİĞİNİ VE TÜKETİM MADDELERİNİ SAĞLAYAN İSRAİL NEDEN DIŞ DÜNYADAN YAPILMAK İSTENEN YARDIMLARA KARIŞMAKTADIR? NEDEN HEPSİNE SİLAH GÖNDERİLMİŞ MUAMELESİ YAPMAKTADIR? YARDIMA EĞER İZİN VERİYORSA NEDEN "ŞU LİMANA GETİRİN, ORADAN VERMEYİN" GİBİ ZORLUKLAR ÇIKARMAKTADIR? BİR TEMSİLCİ GÖNDERİLİP, GEMİLERİ ARAYIP TARAYIP ONA GÖRE DAVRANILAMAZ MIYDI? Petrol zengini Araplar konusundaki tespitlerinize katılıyorum. İsrail’in dış dünyadan Gazze’ye yapılan yardımlara değil, hali hazırda savaş halinde olduğu Gazze’ye doğru yapılan silah ve mühimmat kaçakçılığını önlemek için müdahale ediyor. Bkz. http://en.wikipedia.org/wiki/Karine_A_Affair Sırf bu kaçakçılık yüzünden Gazze’ye gidecek gemilerdeki malların denizde üstün körü kontrolü mümkün olmadığı için bunların mallarını bir israil limanında boşaltması gerekiyor. Ben sorunuzu ikiye böldüm ve bir altıncı soru oluştu 6- MAVİ MARMARA OLAYINDA TÜRK KAMUOYUNU KAYBETMİŞ İSRAİL, BU KONUDA SİZCE HAKSIZLIĞINI NEDEN KABUL ETMİYOR? GAZZE, EĞER AMBARGO ALTINDAYSA NEDEN AMBARGO VAR, İÇERİDEKİ MASUM İNSANLARIN GÜNAHI NEDİR? AMBARGO YOKSA NEDEN MAVİ MARMARA GİBİ YARDIM GEMİLERİNE ENGEL OLUNUYOR? İHH, İSRAİL'İN SEVMEDİĞİ BİR ÖRGÜT OLABİLİR, O ZAMAN İSRAİL HANGİ KURULUŞLARA İZİN VERDİĞİNİ SÖYLEYEMEZ Mİ? BUNU YAPSA İYİ NİYET GÖSTERİYOR OLMAZ MI? GAZZELİLER SADAKA DEĞİL DE İNSANCA YAŞAMAK İSTİYOR OLAMAZLAR MI? Mavi Marmara bir yardım değil “Abluka yarma” gemisi olarak yola çıktı. Mavi Marmara olayı meydana gelmeden 33 gün önce aşağıda linkini göreceğiniz makaleyi kaleme almıştım. Sorunuzun cevabı orada. http://www.skyturk.net/paradigma-kaymasi/ İsrail’den her hafta Gazze’ye 1000’in üzerinde TIR ile envai çeşit mal girdiğini biliyormuydunuz? http://www.idfblog.com/2012/06/27/infographic-last-week-32401-tons-of-goods-entered-gaza/gaza-strip-crossings/ 7- RABBİM(İZ) BİZE GÜZEL GÜNLER GÖSTERSİN. Bu temenninize katılmayacak düzgün bir insan düşünemiyorum. Selamlar, Denis Ojalvo
canilecanan
24/11/12 19:51
Selamlar. Öncelikle Faith adlı yorumcunun bakış açısını paylaştığımı söylemek isterim. İsrail devletinin en büyük kötülüğü, güvenlikçi politikaları ve saldırgan tavrı ile Hamas gibi bir yapıyı bile meşrulaştırmasıdır. // Roni Margulies'e gelince… Kendisiyle "doğru"larımız çakışmadığında dahi, kafasındaki "yanlış"lara yanlış derkenki ruh haline hayranım. Dürüst bir adamdır. Sosyalisttir. Daha önce de İsrail üzerine yazmıştı, mesela Mavi Marmara olayından sonraki bir yazısında şöyle demişti: "Filistin bir emperyalizm meselesidir, din meselesi değil. Amerikan emperyalizminin bölgede bir jandarmaya ihtiyacı olmasa İsrail sorunu olmazdı. İsrail bu biçimiyle varlığını sürdüremezdi." (5 Haziran 2010, Radikal Cumartesi) // Geçen günki yazısını da okudum. Kendisine aynı gazetede yazan Halil Berktay'tan bir eleştiri geldi bugün. Türk devleti ile İsrail'i de kıyasladığı "Gazze ve Kürdistan" başlıklı yazısını okumanızı tavsiye ederim. (http://www.duzceyerelhaber.com/kose-yazi.asp?id=11944)
Adınız
24/11/12 18:46
".Biliriz ki yahudiler,gittikleri ülkede askerlik yapmaz,devlet bürokrasisini de bilmezler.Kendilerine kültür ve bilim alanları kalır.Bu alanlarda yoğunlaşmaları da normaldir." derken ihsan kardeş kendi tarihini incelemiş dreyfus disraeli trocki bela kun martin buber rosa luxmburg kissinger leon blum ve yüzlercesini bilmeden.sözde sosyo siyasi analizin o kadar ilkel ki o kadar sığ ki düşünce çapın bir cm i bile geçmez.üzgünüm ama öyle.
Ronald
24/11/12 16:31
Roni margules ailesi tarafından afaroz edilmis, solcu bir ruh hastasıdır, bu kisinin en yakın Psikolojik rehabilitasyon servisinde acil tedavi edilmesi gerekmektedir,
Faith
24/11/12 15:42
Roni Marguilles'in yazısını okumuş ve beğenmiştim. Sizin yazınızı da okudum. Sorularımı sormadan önce belirtmek isterim ki, hayatımda bir çok Musevi arkadaşım oldu ve hepsini de büyük bir sevgi ile anıyorum. Büyükada'daki yazlığımız vasıtasıyla çok Musevi tanıyorum ve içlerinden hayırla yad edemeyeceğim tek bir tanesi bile yok. Bu konular açıldı mı, liberal Amerikalı arkadaşlarıma karşı bile, "Jews" veya "Yahudiler" gibi genellemelerin ne kadar haksız ve yanlış olduğunu söylüyorum. Yani, önyargılı bir insan değilim ve hakkımda böyle düşünülmesini zul sayarım. İntihar bombası bence çok yanlış bir savunma metodu. Bunları söylerken bile apologist bir tavır içinde olmaktan rahatsızım ama neylersiniz ki sitenize bu yorumu yazarken yanlış anlaşılmak istemiyorum. Ancak Filistin-İsrail konusunda bildiklerim ve bakış açım yazdıklarınızdan çok farklı. Soru 1:İsrail kurulmadan çok önce, Avrupa ve Rusya'dan göç dalgaları başlamıştı. Ortada bir devlet yoktu am paramiliter göçmen guruplar (Haganah gibi) bölgede yaşayan Filistinlilere karşı bir savaş başlatmışlardı. O dönemde Araplar başlarına ne geleceğini bilmiyorlardı ve önce defacto olarak İngilizlerin hakimiyetinde ve yardımıyla Siyonist şiddeti altında bırakıldılar. Konunun burasını göz ardı ederek nasıl oluyor da şimdi "İsraillileri istemeyenler Araplardır" diyebiliyorsunuz? İsrail dah kurulmadan on yıllar evvel Yahudi göçmenlerden uzun zaman şiddet gören Arapların hafızası yok mudur ki bunların hatıraları şimdiki nesillere bir korku ve intikam şeklinde intikal etmiş olmasın? Savaşı başlatan nasıl Araplar oluyor? araplar masumdur demiyorum, ama bu çok haksız bir genelleme. Bu arada Ben Gurion alıntınızda "vatandaş" diyor, Araplardan bahsetmiyor. Soru 2-Yahudi halkı bugün kaderini belirlemekte serbesttir ve vicadanı olan herkes kabul eder ki, bırakın Filistinlileri, hiçbir Arap, hatta bölgede ve dünyada hiçbir devlet İsrailin bu konuda elini tutamaz. Filistinliler sadece insanca yaşamak istemekteler. Eğer burada benim gibi yüzmilyonlarca insan, yazar düşünür vs. yanılıyorsak tüm medya ve maddi gücüne rağmen İsrail kendini anlatamadığı için kendini suçlamalı değil midir? Roni'nin ne suçu var? 3-Filistinliler bugün vatansız bir millet değil midir? Onların insanca yaşama hakkı yok mudur? Filistinlilerin hepsi mi teröristtir ki hepsi bunu hakkediyor? Bugün dünyanın ne ileri seviyediki ordularından birine sahip İsrail devleti, ev yapımı füzelerle, ambargo altında yaşarken yaşama hakkını savunan insanların üzerine bomba yağdırarak haklılığını kanıtlayabilir mi? Tabii ki Tel Aviv'e Aşkelon'a füze atılmasın ve masum İsrailliler ölmesin; peki bunu dedeikten sonra masum Filistinliler de ölmesin demiyorsak haklılık iddia edebilir miyiz? Dökme Kurşun operasyonundan sonra İsrail şehirlerine kaç tane füze isabet etti ve neye sebebp oldu? Bağımsız kanallardan İsrail bunu açıkladı mı yoksa IDF sözcülerine inanmak zorunda mıyız? 4-İngilizlerin bugünkü içinden çıkılmaz sorundan sorumlu olduklarına katılıyorum ama burada nasıl oluyor da soykırımda sorumlu tutulduklarını anlamak mümkün değil. Siyonizmin gelişiminde ve hedeflerini gerçekleştirmesinde en büyük yardım İngilizlerden gelmiş değil midir? İsrail, bölge İngiliz mandası altındayken Yahudi göçlerine yardım eden İngilizler sayesinde kurulmuş değil mi? 5-Son olarak, insani yardım konusu.Öncelikle bu konuda ilk suçlunun yıllardır bir eli yağda bir eli balda yaşayan petrol zengini Arap ülke liderleri ve yolsuzlukla elleri kirden arınmayacak Filistiinli liderler olduğunu söylemeliyim. Ancak, Gazze'nin elektriğini ve tüketim maddelerini sağlayan İsrail neden dış dünyadan yapılmak istenen yardımlara karışmaktadır? Neden hepsine silah gönderilmiş muamelesi yapmaktadır? Yardıma eğer izin veriyorsa neden "şu limana getirin, oradan vermeyin" gibi zorluklar çıkarmaktadır? Bir temsilci gönderilip, gemileri arayıp tarayıp ona göre davranılamaz mıydı? Mavi Marmara olayında Türk kamuoyunu kaybetmiş İsrail, bu konuda sizce haksızlığını neden kabul etmiyor? Gazze, eğer ambargo altındaysa neden ambargo var, içerideki masum insanların günahı nedir? Ambargo yoksa neden Mavi Marmara gibi yardım gemilerine engel olunuyor? İHH, İsrail'in sevmediği bir örgüt olabilir, o zaman İsrail hangi kuruluşlara izin verdiğini söyleyemez mi? Bunu yapsa iyi niyet gösteriyor olmaz mı? Gazzeliler sadaka değil de insanca yaşamak istiyor olamazlar mı? Umarım kavga etmeden konuşabiliriz ve bir anne hassasiyetiyle yazan ESSY gibi bu site yorumcularını kırmamışımdır. Derdim şu: Bir arada yaşanabileceğini anlatmaya çalışıyorum. Bunu da zayıf olanın değil, büyük ve güçlü olanın gerçekleştirmesi gerekiyor. Bu durumda bölgenin en güçlü devleti İsrail'in. İsrail savaşmaya ayıracağı enerjinin yarısını barışa ayırsaydı bu noktaya gelmezdik. Ayrıca İsrailli politikacılardan gelen mesajlar da (ortaçağa döndürmek gibi) hiç yardımcı olmuyor, sağduyulu yorumcuların bunları da eleştirmesi gerek. Ne yazık ki barışa değil daha çok savaşa ve üzüntğye doğru gidiyoruz. Umuyorum Rabbim(iz) bize güzel günler göstersin.
ihsan yıldırım tarhan
24/11/12 09:14
israil diye bir devlet var,yahudilik diyede bir din.....Bize tarih boyu batılı bilim adamları,Yahudilerin çok büyük bilim adamları yetiştirdiğini söylerler.Evet ,doğrudur.Felsefede siyasette estetikte sanatta yahudiler çok büyük bilim adamları yetiştirdiler.Birçok yahudi bilim adamı yahudiliğini ciddiye almamış,insanlığa derman olmuş,yol açmıştır.Biliriz ki yahudiler,gittikleri ülkede askerlik yapmaz,devlet bürokrasisini de bilmezler.Kendilerine kültür ve bilim alanları kalır.Bu alanlarda yoğunlaşmaları da normaldir.Hristiyanlık dünyayı kilise yapıyor,kilise imparatorluğu kuruyordu.Tam bu sırada Luther diye bir adam geldi.Gerçi aforoz edildi ama o gidişatı durdurdu.Eğer o gidişatı durdurmasaydı kilise,bütün Hristiyanlıktan sorumlu olacaktı.Kilise yasalarıyla sert bir diktatorya kurulacaktı.Romada azizlerin dini olacaktı.Papazlar,kendilerini üstün,öncü,seçilmiş hissediyordu.İşte bunun gibi Yahudiler de tarih boyunca biz seçilmiş ırkız,özel bir ırkız.Tanrı bizimle bir anlaşma yaptı,biz bütün ırklardan üstünüz,özeliz,seçilmişiz” dediler.Bu yüzden hiç kimse Yahudi dinine katılamaz.Yahudi doğmak lazım.Alman,Slav,Hristiyan olabilir, Müslüman olunabilir ama Yahudi olunamaz.Çünkü illa o “seçilmiş ırktan” doğmak lazım.Şimdi herkes birbiriyle evleniyor ve dünya karışıyor.Orta Afrikanın balta girmemiş ormanlarındaki kabileler dahi birbirleriyle karışıyor şehre indiğinde.Sadece Yahudilik uzak duruyor karışmaktan.Tarihte Ermeni,Gregoryan olmuş Türkler var.Ermeniler bizim dinimize gelmiş.Bir kavak ağacı her mayısta pamuk döküyor;tohumlarını her yere,her tarlaya atıyor.Şu tarla Ermenidir,şu tarla gürcüdür demiyor.Karışıyor dünya ile.İnsanlar da öyledir.Bütün kültürler, kendi köyünden,kasabasından çıkıp,bütün dünya ile kucaklaşır.Ama Yahudilik direniyor buna.Bizde bir dönme tarihi vardır,altını üstüne getirdiler Türkiyenin.Dönmeler için çok kötü sözler kullanmak istemiyorum ama kimseyle evlenmiyorlar.Kendilerinin özel,kutsanmış olduğunu sanıyor.600 tane aile.Mesihe inandıkları için Yahudiliğide beğenmiyorlar.Gizli bir şey olduğu için üstünde konuşuluyor.Bu da çok saçma.
1897Basel
23/11/12 23:10
Sn.Alberto...Oncelikle tesekkur ederim.Ancak gorus bildirmemi beklemeyin.Okumakla yetiniyorum.Bilginize.
Alberto
23/11/12 22:40
Basel adi ile yazan biri var.Bu konuda onun yorumunu bekliyorum.Dusundermeye sevk ediyor insani.Guzel de yaziyor.
ESSY
23/11/12 20:20
SONUNA KADAR OKUYAMADIM...............BEN ŞU AN AĞLIYORMUŞUM ...........CANIMI ÇOK ACITTIN RONİ EFENDİ....KİMSE BENİM KADAR DÜNYA VATANDAŞI OLMASIN........RENK DİN DİL .......JAPON RUS TÜRK KÜRT HİÇ AYIRMAM.............DOĞRU BİLDİĞİMİ SÖYLERİM ......BU KADAR DOĞRULARI YAZMAM AİLEMİ DAHİ RAHATSIZ EDEBİLİYOR...........ANCAK YAZARAK RAHATLIYORUM.............YAŞANMIŞLIĞIM VE CESARETİM VE DOĞRULUĞUM VAR...........GAZETECİ DEĞİLİM........POLİTİKA OKUMADIM..............AMA KİTAP OKUYORUM........TARİH OKUYORUM...........RONİ EFENDİ SENİ TV DE DE SEYRETTİM....TAMAM BENİMLE AYNI DÜŞÜNCEDE OLMAK ZORUNDA DEĞİLSİN.............AMA CAHİLSİN...........DAĞDA ..OVADA..........GAZZE DE TEL AVİV DE ÖLENLERİN HEPSİNİN ANNESİ BABASI VAR............HEPSİNİN CANI YANIYOR ............DUALARIM VİCDAN DİLEMEK..........ÖNCE RUHUMUZA .MESKENLERİMİZE......DÜNYAYA HUZUR ..BARIŞ.......YAZILARIMDA NOKTA VİRGÜL KULLANMIYORUM..TERS DÜZ CÜMLELER KURUYORUM......ÇÜNKÜ BİR AVAZDA İÇİMDEKİLERİ SÖYLEMEK İSTİYORUM................İSRAEL NE YAPTIDA BOMBALARI YEDİ.............5-6 MİLYON NUFUS........HERKES ATEŞTEN PAYINI ALMIŞ....................ÇOK MU MERAKLILAR 18 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARINI HALAA SİLAHLA SABAH OTOBÜSLERDE GÖRMEYE.............AKŞAM BÜYÜK ANNELER CAMLARIN ÖNÜNDE TORUNLARINI BEKLEMEYE...........FANATİK YAPIDA DEĞİLİM....ANNEYİM..................SEVGİLER
ismo ismo
23/11/12 19:41
Sy Denis bu sorduğunuz soru , çapı yeterli olmayanların cevabını verebileceği bir soru değil Muhtemelen soru çalışmadığım yerden geldi diyecektir. Yorulmaya değmez.....Neresinden baksan cevap bile verilmeye gerek olmayan bir yazı. Çok severek yaşadığı bu ülkeye de sorsun bakalım....!Bu topraklar on binlerce yıl dır Yunan ırkına aitken 1453 te işgal edildi. Şimdi yunanistan her gün TC tine 50 tane roket yollarsa haklı mı olacak. Roni nin hesabına göre haklı.

Haber Merkezi