Haber Merkezi

28/03/12

Terörizme mazeret üretmek!!

Tariq Ramadan’ın Star gazetesinde yayınlanan makalesini kınıyoruz

 

 

Mısır kökenli, İsviçre vatandaşı ve Müslüman Kardeşler Örgütü’nün kurucusu Hasan el-Benna’nın torunu olan Tariq Ramadan’ın, Star gazetesindeki köşesinde, 27 Mart tarihinde  Toulouse olaylarının ardından başlıklı bir makalesi yayınlandı (1).

 

Pek çok aydın ve yazar tarafından « bir savaş önderi », « dedesinin politik varisi », [gelmiş geçmiş en zehirli antisemitlerden olan] « Karadavi’ye tapan», « Yahudi karşıtlığı saplantısı olan » bir kişi olarak tanımlanan Tariq Ramadan’a, Star gazetesinin bir köşe ayırması pek de şaşırtıcı değildir. Fakat köşe sahibi olmak, terörizme mazeret üretme hakkı vermemelidir.  Çünkü 7 kişiyi soğuk kanlılıkla öldüren bir caniye türlü bahanelerle empati toplamaya çalışıp onu bağışladığınız izlenimini verirseniz, yeni Muhammed Merahlara yeşil ışık yakma riskini almış olursunuz. 

 

Tariq Ramadan yazısının başında Fransa’daki olaylara tepkimizin « uygun bir perspektife » oturması gerektiğini söylüyor ve bu « uygun » düşünce tarzını şöyle açıklıyor  (koyu harfler tarafımızdan eklenmiştir):

 

- « Bir evladı, ağabeyi, babayı, eşi, kardeşi, arkadaşı bu şekilde kaybetmek, Toluouse ve Montauban da olduğu kadar masum kurbanların mezarlarında, Batı’da, Afrika’da ve Ortadoğu’da da dayanılmaz. Paylaştığımız insanlığımızı, insanın vahşetlerini, kırılganlığımızın onurunu ve direnişimizin meşruiyetini hatırlatıyorlar. Düşüncelerimiz, şefkatimiz ve saygılı sükunetimiz tüm kurbanlarla. »

 

 

Ramadan Fransa’daki olaylarla ilgili yazısına başlar başlamaz niçin okuyucularına dünyada başka kurbanların da olduğunu hatırlatıyor acaba ? Yahudi kurbanlara odaklanmayı önlemek için mi ? Müslümanların da öldüğünü hatırlatmak için mi ?  Evet, tabii ki dünyada maalesef Müslümanlar da ölüyor. Ve bunların ezici çoğunluğu Müslümanlar tarafından öldürülüyor.

 

- « İnsanlar onu sessiz, yumuşak biri olarak tanımlıyor; dini veya politik sebeplerle öldürebilecek bir “ Cihatçı radikal Selefi”ye hiç benzemediğini söylüyorlar. Onu mahkemede küçük hırsızlıktan silahlı soyguna kadar pek çok suça karşı savunmuş olan avukatı, bırakın Selefi olduğunu, en ufak bir dini eğilim bile fark etmemişti. (…) 2010 ve 2011’de Afganistan ve Pakistan’ı ziyaret etmiş (…) polisle saatler süren konuşmalarının gösterdiği gibi, Muhammed Merah işsiz, boşlukta, yumuşak kalpli fakat aynı zamanda dengesiz ve tutarsız, yaşından büyük bir ergen olarak karşımızda. (…) Merah’nın acz içinde bu sembollere saldırışı… »

 

 

Alın mendillerinizi ve Muhammed Merah için hüngür hüngür ağlayın.

 

Onu sessiz ve yumuşak olarak tanımlayan « insanların » varlığı Merah’ın hakikatten böyle bir insan olduğunu mu ispatlar, yoksa en sessiz görünenler bile en korkunç cihatçıları barındırabiliyormuş diye düşünebilir miyiz ? Avukatı Merah’ta en ufak bir dini eğitimi farketmediyse bu neyi ispat eder ? El Kaide’ye bağlı mücahit olduğunu ve  Yahudi okuluna saldırarak “Filistinli çocukların intikamını almak” istediğini söyleyen Muhammed Merah  yalancı oluyor da, gerçeği bilenler bazı « insanlar », « avukat » ve Sayın Tariq Ramadan mı ?

 

CNN’e göre (2) , evvelden işlediği hafif suçlar ile bağlantılı olarak Merah’ı temsil eden Avukat Christian Etelin, müvekkilinin iki yıl önce Afganistan'a gittiğini, bundan sonra aniden radikalleştiğini ve  daha fazla siyasetle uğraşmak istediğini söylemiş. Tariq Ramadan acaba, avukatı en ufak bir dini eğilim bile fark etmemişti, derken başka bir avukattan mı bahsediyor?

 

Ramadan’ın  « ergen » çocuğu,  saldırılarını “acz içinde” gerçekleştiren “ yumuşak kalpli » zavallısı, nasıl olur da kuşatıldığında polislere « tek üzüntüsünün Ozar Hatorah Lisesine geç gelip daha fazla Yahudi çocuk öldürememesi” olduğunu söyleyebildi? Ufacık çocuğa ateş ettikten sonra yere yığılan yavrunun başını kaldırıp kafasına iki kez daha ateş eden bu iyilik perisi, nasıl olur da cinayetlerinin kendisine "sonsuz zevk" verdiğini söyleyebildi?

 

Makaleye göre Ramadan’ın cici garibanı, Afganistan ve Pakistan’ı ziyaret etmiş. Bu kadar ! Ne için gitmiş oralara acaba ? Bu konuda tek bir kelime yok. « Ziyaret » ne demek oluyor ? Terör kamplarında eğitime değil de Waziristan dağlarında turistik geziye mi çıkmış acaba ?

 

- « Merah’nın problemi ne din ne siyasetti. (…) Sürüklenmiş bir genç adamın politik görüşüne sahipti: ona ne İslami değerler aşılanmıştı ne de ırkçılık ve anti-Semitizm ile hareket ediyordu. (…) o tüm kurbanları gibi Fransız’dı (hangi saçma mantığa göre dinlerine göre ayrılıyor ve kategorize ediliyorlar?) (…) ayırt etmeden Yahudi, Hristiyan ve Müslümanlar’ı katletti. (…) Voltaire’in yazılarına olduğu kadar Kuran’ın mesajına da uzak olan Muhammed… »

 

 

Aman sakın kurbanların dininden bahsetmeyin. Mazallah bunun vahim sonuçları olabilir : hem Yahudilere empati kazanma riski alırsınız, hem Merah’ın bilerek Yahudi çocukları seçtiğinin altını çizersiniz, hem de dinlere göre kurban ilan etmenin radikal İslamın uzmanlık alanı olduğunu hatırlatırsınız !

 

Tariq Ramadan binbir dereden su getirerek imkânsızı ispatlamaya çalışıyor : Olayın ne dinle ne de siyasetle bir alakasının olmadığını ! Bu, okurlarına geri zekâlı muamelesi yapmak değil de nedir ?

 

 

Muhammed Merah adlı canavar Filistindeki çocukların öcünü almak için saldırdığını söylüyor, daha fazla Yahudi öldüremediği için kıvranıyor, Montauban’da askerleri öldürdükten sonra kaçarken Allah-u Ekber çığlıkları atıyor, mücahit olduğunu, Allah’a ve 72 bakiresine kavuşmak istediğini kendi ağzıyla söylüyor, El-Cezire’nin Paris büro şefi Zied Tarrouche, bu acımasız caninin katliamlarını kaydettiği videolarda “Dini musıkiler, ilahiler, ve Kuran'dan ayetler” olduğunu bildiriyor (3), ama bu pisliğin köktendinci İslam’la beyni yıkanmamış öyle mi ? Merah ırkçı veya antisemit değil, öyle mi Sayın Ramadan? Bu mantığa göre belki de Merah, kurban olarak medrese talebelerini bile seçebilirdi... Pes doğrusu! 

 

 

- « Yerini bulamadığı için öfkeli bir Fransız vatandaşı kendi ülkesinde, yaşamına haysiyet ve anlam katmak için derdini ifade edebileceği iki politik dava bulmuştu », «Yolunu kaybetmiş genç adam », «Şüphesiz kınanması gereken zavallı genç adamın kendisi de, onu ve onun gibi milyonlarcasını sınırda yaşamaya mahkum eden bir sosyal düzenin ve haklar ve imkanlar açısından bir vatandaş olarak statüsünün tanınmayışının kurbanıydı.», «fakat kendini ten rengi yüzünden sürekli kökenine ve ismi yüzünden dinine indirgenmiş hissetti. Varoşlarda ve banliyölerdeki Muhammed, Fatma veya Ahmetler’in büyük çoğunluğu Fransız. İstedikleri ise eşitlik, haysiyet, güvenlik, düzgün bir iş ve yaşayacak bir yer. Kültürel ve dini olarak entegreler; problemleri büyük ölçüde sosyoekonomik.», « haysiyetten yoksun bırakılmış bir vatandaş, gerçekten ikna olmadan bir Cihatçı haline geliyor

 

 

Ve işte sıra katliamın sorumlusunu, gerçek suçluyu ilan etmeye geldi: Suçlu olan Muhammed Merah’ı ve diğerlerini dışlayan Fransa’dır! 

 

Muhammed işsiz, eşitlikten yoksun ve yerini bulamayan bir vatandaş olduğu için kitle katliamcısına dönüşmüştür...

 

Dertler yalnız azınlıkları bulur... Çoğunluk halkın içinde işsiz ve fakir olanlar yoktur... Varsa da bunların hepsi teröriste dönüşür...

 

Yolunu kaybetmiş ve işsiz kalmış bu sefil Muhammedcik nasıl olur da birçok ülkeyi « ziyaret » edebilecek, motorsiklet satın alacak, araba kiralayacak, ve onca silahı ve cephaneyi alacak parayı bulmuş acaba?

 

Sanki bu ideoloji yalnız Fransa’da mı öldürüyor? ABD’den Endonezya’ya, Irak’tan Nijerya’ya bu yolda öldürenlerin ve öldürtenlerin  hepsi altın kalpli ama dışlanan melekler mi?

 

Tariq Ramadan bu faciayı daha iyi bir şekilde “değerlendirebilirdi”.  Ama kendisini izleyen banliyölü çocuklara akılcı nasihatler verme fırsatını maalesef kaçırdı. Halbuki onlara, Filistin-İsrail çatışmasını memleketinize ithal edip hayatınızı zehir etmeyin, diyebilirdi. İslam adına öldürmek günahtır diyebilirdi. Cihatçı ideolojinin onları kullanma tehlikesine karşı uyarılarda bulunabilirdi...

 

Ama Ramadan, Muhammed Merah’ın bu eylemleri, İslam’ın düşmanlarını öldürmeyi hedefleyen radikal ideolojinin emirlerine uyarak gerçekleştirdiğini kabul etmiyor ve bu eylemlerin, kendisinin « derin bir saygı duyduğu » Karadavi’nin (4) cihat çağrılarına ne kadar uygun olduğunu görmek istemiyor. 

 

Ramadan, katili yıllardır tanıyormuş gibi, hislerini, yaptıklarının sebeplerini anlatan duygu sömürüsü yüklü bu makalede, gerçekleri saptırarak, okuyucularını asıl kurbanın Muhammed Merah olduğuna inandırmaya çalışıyor.

 

Tariq Ramadan, insanlık dışı bir eyleme insanî kılıf geçirmeye çalışıyor.

Ve Star gazetesi buna alet oluyor.

Yazıklar olsun.

 

Tariq Ramadan’ın, Filistinli kardeşlerinin « din düşmanlarına» karşı  savaşlarında zafer kazanmaları için ve tüm savaş meydanlarında Allah’ın, « dinin düşmanlarını » çarpması için ettiği duayı izlemek için :

http://www.youtube.com/watch?v=k0dboOY7JpE&feature=player_embedded

 

***

 

NOT1 : Bu makale sayesinde, Ramadan’ın bahsettiği banliyölerdeki Müslüman Fransız vatandaşların kültürel ve dini olarak topluma entegre olduklarını da öğrenmiş oluyoruz, ki bu tamamiyle yanlıştır.

 

NOT2 : Star gazetesindeki 27 Mart tarihli makalenin sonunda « *Bu yazı STAR Gazetesi için kaleme alınmıştır» ibaresi yer almaktadır. Halbuki aynı yazı ingilizce ve fransızca olarak daha evvel başka sitelerde yayınlanmıştır.

 

Bkz. http://www.tariqramadan.com/Behind-the-Toulouse-Shootings,11913.html?lang=fr

(22 Mart)

http://www.tariqramadan.com/LES-ENSEIGNEMENTS-DE-TOULOUSE,11912.html  

(22 Mart)

http://www.abc.net.au/religion/articles/2012/03/23/3462587.htm    (23 Mart)

 

 

 

Alegresse Delail

 

 

 

1- http://www.stargazete.com/yazar/tarik-ramazan/toulouse-olaylarinin-ardindan-haber-437866.htm

2- http://articles.cnn.com/2012-03-21/world/world_europe_france-shooting-suspect-profile_1_qaeda-pakistan-s-waziristan-afghanistan?_s=PM:EUROPE

3- http://www.montrealgazette.com/news/Jazeera+considers+broadcasting+French+gunman+videos/6364894/story.html

 

Please enter the text shown in this picture:

Küfür, hakaret, ırkçılık ve nefret içeren yorumlar yayınlanmayacaktır. Lütfen kişilere saygılı olun ve fikirlere cevap verin
Yehuda Beit - Halachmi
18/10/12 10:49
PISLIK OLANLAR TARIQ RAMADAN GIBI YUKARIDAKI ASLI ASTARI OLMAYAN SUCLAMALARLA ISRAEL VE YAHUDILERI KIN VE NEFRET DOLU YAZILARLA KARALAMAK ISTEYEN KARANLIK BEYINLI YARATIKLARDIR. TARIQ GIBILERI OYLE BIR VIRUSE YAKALANMISLARKI ,(BIZ BU VIRUSE ANTISEMITIZM DIYORUZ).BU OYLE BIR VIRUSKI BUNA YAKALANANLAR HAKIKATLERI GORMEK ISTEMEZLER. BU ONLARDA ADETA BIR SAPLANTI HALINE GELMISTIR. MAALESEF BIRCOK DUNYADA OLUP BITENDEN HABERLERI OLMAYAN SAF INSANLAR TARIQ GIBILERININ MARTAVALLARINA INANIP ONLARDA BU VIRUSE YENIK DUSERLER.
Yusufa
13/07/12 13:29
Haklisin,Kendilerini Dünya vatandaşlarından %18 daha zeki gören güya bilge toplum her fırsatta küfüre başvuruyor..Sonrada Dünya idaresine talip oluyor,bu adaleti ile.. Adil bir millet olsalar Dükkan-Senin..
yusuf
13/05/12 01:23
hem aşağıdaki yorumlarda yukarıdaki makalede resmen pislik akıyor.bu durumda demeç veren amcam %100 haklı görünüyor.iniglizceniz yokmu tek kelime allahım senden istiyoruz çünkü sen allah sın diyor.2.dünya savaşındada hitler yahudiler pislik mikroplardır hepsi temizlenmeli diyordu bilemedimki acaba?benim en kara cahili vatandaşımın ağzından bile bu galiz küfürler çok nadir çıkar güya yahudiler eğitimli kültürlüydü*
Size
31/03/12 12:52
Yukardaki yaziyi okumadim ama asagidaki Yahudilerin küfürlü yorumlarini okudum..Demekki yukarda dogru birseyler var..
godefrey
30/03/12 00:31
Dünyada bunun gibi daha nice mikroplar var ve bizler bu mikropları temizleyene kadar mucadelemiz devam edecektir.
magen
28/03/12 21:47
bunun gibi serefsizleri dinlemek bile bosa zaman kaybi essegi ne kadar alayip pulasan gene essek adam pis igrenc vahsi asagilik katiin teki onu savunan ancak onun gibisi olur
yehuda beit halachmi israel
28/03/12 20:21
Merah ve merah gibilerinin teror eylemlerini kinayacak yerde hak verenler onlardan asagi kalmazlar. Bu yaratiklara ancak iki ayakli hayvan denilebilir .Zaten bunlara baska bir ad yakismaz.Insanliga aykiridir.
Adınız
28/03/12 20:05
ne enteresan ki kimse bu olaydaki orantısız güçten bahis etmedi.hani gözümüz sulanarak orantı yapmayı severiz ya

Haber Merkezi